Zemetrasenie zničilo baziliku sv. Benedikta v Nursii. + Islamské modlitby porušujú 1. prikázanie! + Starí Nemci k lekárovi pešo – azylanti taxíkmi!?

Symboly zemetrasenia: Zničená bazilika, zachránené mníšky. Talianskom znova otriaslo silné zemetrasenie, ktoré bolo cítiť aj v Ríme. Obete našťastie nehlásili.

Nursia, 31.10.2016 (kath.net/pl) 019 807 – Klarisky utekajú zo svojej klauzúry, zatiaľ čo okolo nich sa rúcajú budovy. Náhodné videové zábery obleteli svet a dojali srdcia ľudí. Jednu veľmi starú sestru podopierajú hasiči, zatiaľ čo na otvorenom námestí uteká pred práve sa rúcajúcou Bazilikou sv. Benedikta v Nursii. Aj táto bazilika, ktorej najstaršie časti pochádzajú z 12. storočia, sa stala smutne známou, keď sa ako ruina úplne zrútila.

Západná fasáda, ktorá zostala stáť a ktorá sa osamotene týči nad ruinami, malé olivovníky, ktoré sa počas katastrofy ako zázračne sotva pohli z miesta, sa stali symbolmi zemetrasenia, ktorého škody sa ešte nedajú predvídať a ktoré urobilo bezdomovcami odhadom asi 25 000 ľudí.
Dokonca normálne médiá opisujú túto situáciu ako „apokalyptickú“, pesimisti sa dokonca pýtajú, či zrútenie katedrály v rodisku otca západného mníšstva a patróna Európy nie je „menetekel“ pre európsku kultúru! Niektoré súkromné hlasy v sociálnych médiách dokonca robia paralelu s úderom blesku do kupoly Chrámu sv. Petra večer po odstúpení pápeža Benedikta XVI. v r. 2013. A blesk udrel vo Vatikáne aj 7. októbra 2016 a ľudia to pociťovali ako zemetrasenie, pri ktorom sa dokonca na chvíľu svedkom zastavil dych.
Staré mesto v Nursii po neustálych otrasoch evakuovali. Klauzúrne sestry našli útočisko v kanceláriách Mestského útulku pre zvieratá. Pre celý región vyhlásili bezpečnostní experti, že by bolo nebezpečné používať kostoly! Nedeľné omše sa slávili pod holým nebom, ak ich vôbec bolo možné sláviť. Na námestí pred zrútenou katedrálou sv. Benedikta bolo vidno ľudí kľačiacich na kolenách v tichej modlitbe.

Nemecko: Žiaci sa modlia na bohoslužbe ‘Allahu akbar’

Garmisch-Partenkirchen, 28.10.2016 (kath.net/idea) 019 804 – V nemeckom Garmisch-Partenkirchene sa ľudia rozhorčujú nad školskou ekumenickou bohoslužbou. Dvaja moslimskí štvrtáci sa modlili modlitbu, ktorá sa začínala slovami „Allahu akbar“. Bohoslužbu pripravili spoločne evanjelická a katolícka učiteľka náboženstva. Súru predniesli po arabsky a po nemecky. Dvaja žiaci sa modlili:
„Alah je zo všetkých najvyšší, sláva ti, ó Alah a chvála, nech je požehnané tvoje meno a veľmi vznešená je tvoja vláda a niet nijakého Boha okrem teba.“
Evanjelický školský referent v dekanáte Weilheim, farár Thomas Schmitt, to nepovažuje za problematické! Pre Evanjelickú agentúru „idea“ vyhlásil: „To sme robili už častejšie. V školách v Garmisch-Partenkirchene je veľa moslimských detí, ktoré pravidelne navštevujú ekumenické bohoslužby. Bol to kresťanský, priateľský akt voči moslimským žiakom. Týmto ich zapojením do bohoslužby sme im chceli ukázať, že ich, ako aj ich vieru, berieme vážne. Bola to iba krátka epizóda a po nej bohoslužba pokračovala modlitbou Otčenáš.“
Medzi 400 účastníkmi bohoslužby bolo asi 50 moslimských žiakov.
„Kresťanským deťom tak sprostredkujeme pocit, že naša viera je taká cenná a dobrá, že si môžeme dovoliť, byť voči ľuďom inej viery úplne tolerantní.“
Bohoslužba sa konala už v polovici septembra. Až do nedávna nezaznela kritika, ako povedal Schmitt. Potom „pravicovo zamerané médiá“ na internete informovali, že nemecký „rozhorčený otec“ sa otvoreným listom anonymne sťažoval, že jeho dcéra sa musela súru z Koránu naučiť naspamäť a predniesť ju. No nie je to tak, ako povedal. Súry sa iba predčítavali, nikto sa ich nemusel modliť. Islamizáciu z toho odvodiť nemožno: „To je pravicovo radikálna agitácia. Význam toho sa neprimerane prehnal,“ vyhlásil Schmitt.
Školský referát v dekanáte Weilheim organizuje náboženskú výuku na 180 základných a stredných školách a má dohľad nad cirkevnými, ako aj nad štátnymi učiteľmi náboženstva.


Cirkevné zhromaždenie: Islamské modlitby porušujú 1. prikázanie!

Predseda Cirkevného zhromaždenia Biblie a vyznania v Bavorsku, religionistický pedagóg Andreas Späth z Windsbachu pri Ansbachu, považuje však prednes islamských modlitieb na bohoslužbách za neprípustný a pre agentúru „idea“ povedal:
„Zvlášť na školských bohoslužbách, ktorým sa deti nemôžu vyhnúť, sú cudzie náboženské obrady neprijateľné! Islamské chválospevy pri bohoslužbe nie sú znakom kresťanskej ,tolerancie‘, ale manifestačným porušením prvého prikázania! Alah Koránu je nezlučiteľný s Bohom Biblie. A vzhľadom na celom svete prenasledovaných kresťanov je aj necitlivé, že práve zvolanie, s ktorým moslimovia kresťanom odrezávajú hlavy, zaznelo teraz v kostole!“ –zg-


Integrácia? ‘Nič nestojí, všetko pod kontrolou!’

Ďalšia ukážka z knihy šéfa nemeckých policajných odborov R. Wendta: „Nemecko v nebezpečenstve. Ako slabý štát ohrozuje našu bezpečnosť“.

Berlín, 27.10.2016 (kath.net) 019 803 – Otázka financovania integrácie je nevyriešená, aj keď sa nám má vsugerovať opak. Naše parlamenty a vlády sú predsa známe tým, že vydávajú odhady nákladov a spravidla to potom bude skutočne nákladné! Teraz hovorí spolková vláda, že na budúci rok chce poskytnúť 94 miliárd eur pre utečencov. Vo verejnom spravodajstve z toho vyšlo: »Toľko nás stoja utečenci.« To je prinajmenšom nedostačujúce. Je iba jasné, čo chce vláda dať k dispozícii. Koľko bude treba v konečnom dôsledku dať k dispozícii, nevie nikto. A čo k tomu budú musieť pridať krajiny a obce, tiež nikto nevie.

 

Starí Nemci k lekárovi pešo – azylanti taxíkmi!?
Nikto nedokáže odhadnúť následky, keď tí, ktorí sa v Nemecku narodili a vyrástli a na štátnom rozpočte sa podstatne podieľajú, už nebudú chcieť spolupracovať na miliardovej hre našich ľudí šľachetného charakteru. Ak však už budú mať po krk toho, že starší ľudia, ktorí si už nie sú istí na nohách, musia so svojou zdravotnou poisťovňou bojovať za každú jedinú cestu taxíkom k lekárovi, zatiaľ čo iní, oveľa mladší a úplne zdraví spoluobčania cestujú za desaťtisíce eur na úrady s dobrodružným odôvodnením, že by sa mohli stratiť, lebo sa tu nevyznajú. Po obrovských trasách utekať to ešte práve ako tak zvládli, ale na sociálny úrad pešo alebo autobusom, to je neprijateľné, to už musí byť zvláštna povaha, aby sa preto nerozčúlila…
Ako budú dlhodobo reagovať tí ľudia, ktorí vykonávajú svoju celkom normálnu prácu a preto možno nemajú čas na prácu s utečencami, ba dokonca musia mať dve zamestnania, aby zoškriabali dokopy prostriedky na živobytie? A keď vidia, že spoločnosť má pre nich v starobe iba niekoľko minút cez deň, aby zle platenej ošetrovateľke financovala, že ich rýchlo nakŕmi a ošetrí. Zatiaľ čo súčasne sa pre mladých násilníkov, lupičov a zlodejov požaduje 24-hodinová starostlivosť, aby sa po dlhej kriminálnej kariére dostali na správnu cestu.
To je sociálny populizmus. A to zástancovia „uvítacej kultúry“ dávno spoznali a zakázali. Pretože tu sa porovnávajú veci, ktoré vecne spolu nesúvisia. To súhlasí. Ale ľudia to napriek tomu robia. A rozhorčujú sa nad tým. A sú rozhnevaní a frustrovaní. A tento hnev stále rastie!

 

Knesset sa vo veci Jeruzalema obracia na Vatikán

Jeruzalem, 26.10.2016 (KAP/KNA) 019 802 – Generálny sekretár Palestínskej organizácie oslobodenia (PLO), Saeb Erekat, víta rozhodnutie Unesco, prijať druhú spornú rezolúciu. Tá na rozdiel od izraelskej kritiky zdôrazňuje význam Jeruzalema pre tri monoteistické náboženstvá, ako uviedol Erekat v stanovisku minulú stredu. Izraelský hovorca Knessetu Juli Edelstein medzitým požiadal Vatikán o podporu proti tejto rezolúcii, ako informoval denník „Jerusalem Post“.
UNESCO 26. októbra v tajnom hlasovaní 10 hlasmi proti 8 a s 2 zdržaniami schválilo rezolúciu „Jeruzalemské staré mesto a jeho múry“. Jeden členský štát sa hlasovania nezúčastnil.
„Izrael sa od obsadenia mesta v r. 1967 pokúša zmeniť identitu východného Jeruzalema ilegálnou cestou,“ uviedol Erekat. Izrael obvinil zo zneužívania archeológie, ako aj z prekrucovania faktov, aby tak zlegalizoval anektovanie východného Jeruzalema. Rozhodnutie UNESCa však vyzýva k tomu, aby sa zachoval status quo posvätných miest Jeruzalema, „vrátane pozemku Al-Aksa, ktorý je systematickým štvaním a provokačnými aktmi izraelskej vlády a extrémistických židovských skupín“ ohrozený, ako zdôraznil generálny sekretár PLO.
Hovorca Knessetu Edelstein kritizoval rozhodnutie ako a front voči židom a kresťanom. V liste štátnemu sekretárovi, kardinálovi Pietrovi Parolinovi, vyzval Svätý stolec k tomu, aby zabránil „opakovaniu smerov vývoja, ako je tento“. Popieranie historických faktov oboch jeruzalemských chrámov a správ zo Starého a Nového zákona o Chrámovej hore je „strašnou obžalobou medzinárodného spoločenstva“, ak ho OSN prijme.
Rezolúcia podaná Libanonom a Tunisom sa zaoberá porušovaniami statusu quo v jeruzalemskom starom meste Izraelom. Podobne ako v polovici októbra schválená rezolúcia nespomína ani terajší prijatý návrh židovský názov „Chrámová hora“ rovnako, ako ani význam miesta pre židov, či kresťanov.
Už v polovici októbra prijala UNESCO 24 hlasmi za proti 6 proti a s 26 zdržaniami rezolúciu o statuse Chrámovej hory. V nej sa Izrael ako „okupačnú moc“ obviňuje okrem iného z nelegálneho obmedzovania prístupu moslimov k „ich svätým miestam Mešite Al-Aksa/Haram al-Šarif“, ako aj ich kultúrnej slobody. Kritici obvinili UNESCO z falšovania histórie vzhľadom na židovský vzťah k Jeruzalemu. Aj generálna riaditeľka UNESCa Irina Bokova sa na to od rezolúcie dištancovala.
Izraelská polícia podľa denníka „Haarec“ (online zo stredy) požiadala premiéra Benjamina Netanjahua, aby rok platný zákaz návštev Chrámovej hory poslancami parlamentu znova zrušil. Odôvodnila to súčasnou pokojnou bezpečnostnou situáciou. Netanjahu oznámil, že sa stretne s bezpečnostnými zložkami, aby záležitosť prediskutoval.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.