H. Clintonová: “Som poslednou vecou, ktorá stojí medzi vami a apokalypsou”. + Otvorený listd kard. Vlkovi

“Keď prezident nariadi nukleárny útok, podriadení ho musia spustiť. Trvá to len 4 minúty”, povedala Hillary Clintonová v jednej z posledných televíznych debát s Donaldom Trumpom. Okrem toho však počas jej kampane zaznelo aj čosi desivejšie…

Toto jej vyhlásenie je podľa mnohých analytikov nezvyčajné, ešte nikdy tak známy politik alebo vojenský predstaviteľ USA neodhalil toto načasovanie, keďže to spadalo pod štátne tajomstvo. A dokonca uviedla, že sa jedná o “minimálnu dobu”. Viacerí sa nazdávajú, že zachádzanie do takýchto mrazivých tém a detailov bolo neprimerané v porovnaní s diskusiou.

Okrem toho, akoby ostalo bez povšimnutia verejnosti. Ukazuje sa, že podobné diskusie v TV v skutočnosti nepohýnajú hlasovaním, pretože prezidentský súboj sa v realite odohráva na iných úrovniach (odhalenieWikiLeaks, obviňovania Trumpa z rasizmu, atď.). Ale asi by sme všetci mali spozornieť, keď možný budúci prezident USA explicitne, pomocou technických termínov hovorí o nukleárnom útoku – hoci aj myslenom “preventívne” a namierenom proti Rusku…

Čoraz častejšie sa komentátori a analytici opakujú, že v istých prostrediach neokonzervatívcov sa o možnosti apokalypsy, alebo globálnej vojny otvorene hovorí. Tá sa im údajne zdá ako jediná cesta ako vyjsť z neriešiteľnej dilemy.

O to hrozivejšie následne znejú slová Clintonovej, ktoré vyslovila počas tohtoročnej prezidentskej kampane: “Som poslednou vecou, ktorá stojí medzi vami a apokalypsou” (I am the last thing standing between you and the Apocalypse), ako píše denník New York Times.

Samozrejme, tieto slová boli interpretované ako alarm voči eventuálnemu víťazstvu Trumpa. No v článku, ktorý prináša New York Times, toto vyjadrenie ponúka širšiu interpretáciu.

Clintonovej fanúšikovia sa spolu s jej kritikmi zhodnú v jednej veci – že Clintonová bude viesť omnoho agresívnejšiu politiku voči Rusku. Možno si však doteraz ešte nevedeli predstaviť, do akých rozmerov to môže zájsť…

Marína Kovačičová
http://www.hlavnespravy.sk/hillary-clintonova-som-poslednou-vecou-ktora-stoji-medzi-vami-a-apokalypsou/851358


Otevřený dopis kard. Vlkovi a jeho bajky o „strýčkovi z Kanady“

Vážený konseminaristo Miloslave,

v 60. letech jsme spolu studovali v semináři v Litoměřicích. Po pádu komunismu byl pravověrný kard. Tomášek zmanipulován a navrhl za svého nástupce ambiciózního kryptoheretika T. Halíka. V poslední chvíli zasáhl děkan fakulty Prof. Wolf, který podal do Vatikánu vážné argumenty proti Halíkovi, a tím vlastně uvolnil místo pro Tebe. Ty ses děkanu Wolfovi odměnil vyhazovem, kdežto heretika T. Halíka jsi ustanovil tzv. prezidentem pro univerzitní mládež. Když hlásal hereze, netrestal jsi ho. Mnozí upřímní katoličtí studenti vlivem Halíka odpadli a stali se stoupenci buddhismu. Někteří přišli o normální, reálné myšlení a začali o sobě tvrdit, jako Halík, že jsou zároveň tím a oním, katolíci a buddhisté, muži a ženy zároveň. Tys převzal Halíkovo klišé a veřejně o sobě tvrdíš, že jsi zároveň katolíkem i ctitelem Alláha, kterého jsi vyhlásil za svého boha.

Když jsem na Ukrajině přijal biskupské svěcení, mojí povinností se stalo chránit pravověrné učení církve před současnými herezemi. Proto spolu s několika biskupy jsme byli povinni zveřejnit Boží anathemu na kněze T. Halíka, ale zároveň i na Tebe. Ty neseš zodpovědnost za jeho heretickou činnost. Anathema byla zveřejněna 29. 6. 2008 a byla vyvěšena i na dveřích katedrály sv. Víta.

Ty jsi svou povinnost pastýře, který má bránit církev před herezemi, neplnil a neplníš, ale konáš pravý opak. Otvíráš dveře herezím a amorálnosti. Dnes podvádíš veřejnost svým pokryteckým myšlením, které ubíjí podstatu pravdy. Zapojil ses do programovaného mediálního řevu o Hermanově strýčkovi z Kanady. Pro rozumně uvažujícího a čestného člověka by bylo hanbou se na tom podílet. Tímto ve skutečnosti otvíráš dveře satanské globalizaci a autogenocidě církve i n&a acute;roda. Tento program vědomě prosazují nejvyšší nadnárodní elity. Mnozí lidé jsou klamáni pozitivními pojmy a dostávají se na širokou cestu, vedoucí do záhuby. Na tom máš vinu i Ty!

V minulosti jsi nespravedlivě odsuzoval prezidenta Václava Klause, který zamítl tzv. registrovaná partnerství a zamítl juvenilní zákon o tzv. sociálně právní ochraně dětí. Jemu patří čest a rovněž patří čest i současnému prezidentu, který se postavil a stojí proti islamizaci českého národa, prosazuje jeho ekonomické dobro a nepanáčkuje před dalajlámou, který je médiem světových elit, a ani před těmito elitami nepanáčkuje jako Ty.

Dodnes ses skrýval za zbožnými frázemi, ale dozrál moment, kdy sis strhl masku a stojíš před národem jako diversant, který podráží nohy prezidentovi v zájmech Ameriky. Mediální bajka o strýčkovi z Kanady je trapný důvod k státnímu puči, který sledují tyto elity, s nimiž Ty tvoříš jednotu a jim sloužíš. Ty nesloužíš Bohu, ale sloužíš ďáblu, to je vidět po ovoci Tvé jidášské činnosti. Toto je snad jediná výhoda vyhrocené situace v Česku, že se konečně ukázalo, kdo je kdo. Sleduješ svržení prezidenta, kterého zákonně nadpoloviční větši na Čechů zvolila. Sloužíš západním globalizátorům, a oni svou špinavou práci konají skrze Tebe.

Nainscenovaný program s dalajlámou, Hermanem a Halíkem je zároveň i Tvým programem, jaks to sám přiznal.

Ve svém dopise hrubě urážíš prezidenta a zneužíváš církevní autoritu podobně, jako to učinil heretický kardinál Huzar na Ukrajině, bez něhož by majdán a státní puč a bratrovražedná válka na východě nebyla.

Komu vlastně sloužíš? Bohu, anebo satanu? Rozhodně nesloužíš Bohu! Svědectvím toho je Tvé zkázonosné ovoce. Ptám se: Napsal jsi někdy dopis či pastýřský list jako protest proti gay pride anebo proti juvenilní justici? Když byl boj o ukradené děti v Norsku, za které se prezident Zeman zasadil, ty jsi zbaběle a cynicky mlčel. Když prezident bojuje proti islamizaci, což je vlastně záchrana křesťanství a identity národa před rakovinou multi-kulti, co děláš Ty? Pravý opak! Vrážíš církvi i národu nůž do zad.

Proč ve skutečnosti potřebujete odstranit prezidenta Zemana? Protože on je překážkou islamizace a satanizace Česka, která je vaším cílem.

Jak obstojíš před Božím soudem? Jaké je Tvé myšlení? Jakého ducha máš? Ducha pravdy, anebo ducha lži a manipulace? Máš stejného ducha, jakého má satanská elita, která připravuje genocidu křesťanství i lidstva. Brzy, možná velmi brzy, budeme oba stát před Božím soudem. Možná se směješ z těchto slov i z anathemy, která na Tebe byla zveřejněna, ale bojím se, že tam se smát nebudeš.

Já Ti nepřeji peklo, do kterého se tlačíš jako slepec a taháš za sebou celé zástupy. Pokrytecky při tom s Tebou mantrují fráze o lásce a jednotě. Ale s kým? O lásce k hříchu a jednotě s duchem lži. Pamatuj, že Boží milosrdenství je velké, ale jenom pro ty, kdo konají pravdivé pokání. Ty toto pokání tvrdohlavě odmítáš a dáváš pohoršení prostým lidem. Veřejně se omluv prezidentu Zemanovi za všechnu špínu, kterou jsi ho poškodil, ale především jsi tím poškodil českému národu, který on statečně brání. Kéž je Tv&a acute; omluva prezidentovi prvním gestem Tvého pravdivého a veřejného pokání!

Konseminarista patriarcha Eliáš

25. 10. 2016

Kopie:

Členům české vlády, politickým stranám

Církevním představitelům v ČR

Kulturním pracovníkům

Masmédiím

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.