Duchovná poradňa Tv Lux vyvolala živú diskúsiu…+ USA: Ochrancovia života majú väčšinu v parlamente. + Až 52 percent katolíkov volia Trumpa. + Modlitba za Trumpa

Dovoľte jednu poznámku, sledujem živé vysielanie na TV LUX a v poradni padla „otázka“ diváka v súvislosti s pápežom Františkom. Nedá mi nezareagovať.
Myslím si, že dôležitejšie ako hovoriť o „balaste“, t. j. o tom, kde pápež býva, ako sa oblieka, či aké auto používa, je absolútne NEPODSTATNÉ!
Pre praktizujúceho veriaceho človeka je dôležitejšie hovoriť otvorene o postojoch pápeža ku kardinálnym problémom súčasnosti.
D.
31. 10. (pred 10 dňami)

komu:
Včera, t. j. 30.10.2016, vysielala TV LUX Duchovnú poradňu, v ktorej o. Michal Zamkovský odpovedal na otázky divákov. Medzi inými otázkami tam prečítal otázku diváka (http://www.tvlux.sk/archiv/play/11139, od 12:20 min.), ktorá sa týkala súčasného pápeža Františka. MZ sám uviedol, že otázka dôchodcu Jozefa bola obšírnejšia, avšak ju skrátili… po vypočutí jeho odpovede som pochopil prečo… a následne som neodolal na to zareagovať, aj keď budem úprimný – bol som dosť „vytočený“… preposielam len pre informáciu, aby sme vedeli, čo sa do éteru dostane, resp. nedostane… podotýkam, že odpoveď neprišla žiadna…

D.

——– Original Message ——–
Subject: vec
From: „D
Date: Sun, October 30, 2016 8:56 pm
To: poradna@tvlux.sk

Dovoľte jednu poznámku,

sledujem živé vysielanie na TV LUX a v poradni padla „otázka“ diváka v súvislosti s pápežom Františkom.
Nedá mi nezareagovať.
Myslím si, že dôležitejšie ako hovoriť o „balaste“, t. j. o tom, kde pápež býva, ako sa oblieka, či aké auto používa, je absolútne NEPODSTATNÉ!
Pre praktizujúceho veriaceho človeka je dôležitejšie hovoriť otvorene o postojoch pápeža ku kardinálnym problémom súčasnosti. Napríklad, prečo sa pápež tak stavia k otázke migrantov (nie utečencov, ktorí utekajú pred vojnou, ale prisťahovalcov, ktorí idú za lepším životom a teda nie sú kategóriou ľudí v núdzi, pričom určité percento z nich predstavuje priamu bezpečnostnú hrozbu pre Európu) ako sa stavia – keď Európu nazval neplodnou Sárou, ktorú je potrebné obohatiť prisťahovalcami, či jeho, podľa mnohých kresťanov, priveľmi tolerantné postoje k homosexuálnej časti spoločnosti – síce správne neodsúdil homosexuálov („kto som ja, aby som odsudzoval homosexuálov“), ale zároveň neponúkol jasné stanovisko v tejto otázke, aspoň nie dostatočne medializované a jasne verbalizované. Je tu priveľa otázok, ktoré treba náležite a jasne pomenovať, aby sa veriaci človek zorientoval v spleti súčasných argumentov navôkol. A argument, že „to bolo vytrhnuté z kontextu“ nestačí, nakoľko takých „vytrhnutí“ z kontextu sa začína hromadiť priveľa a treba nazvať čiernym, čo je čierne a bielym, čo je biele.

Ďakujem.

S pozdravom

D. K.

 

Ďakujem za Vašu odpoveď.
Rešpektujem Vaše názory a rovnako rešpektujem aj názory sv. otca Františka, aj keď sa snažím rozlišovať jeho názory ako „osoby“ a jeho názory ako „pápeža“. Inými slovami, osobný názor sv. otca nemusí vždy nevyhnutne korešpondovať s jeho názormi v rámci dogmy o neomylnosti pápeža.
Dosť ma (a nie som jediný) v poslednom období znepokojuje nejasné, hmlisté, priam až liknavé vyjadrovanie sa sv. otca, resp. zástupcov RKC k otázkam, ktoré riešia bežní „smrteľníci“. A to píšem o období od jeho zvolenia za pápeža. Stáva sa už pravidlom, že pokiaľ sa do „éteru“ dostane niečo, čo nie celkom korešponduje s doteraz zaužívaným spôsobom vnímania jednotlivých otázok a zistí sa, že reakcie veriacich sú v daných otázkach odmietavé, resp. že veriaci nie sú ochotní stotožniť sa s predkladaným riešením, cirkevní reprezentanti sa odvolávajú na „vytrhnutie z kontextu“ slov sv. otca. Obávam sa, že takých „vytrhnutí z kontextu“ začína byť priveľa…

Z časových dôvodov sa nebudem rozpisovať, ale podotknem jednu maličkosť, ktorá je však dosť podstatná vec: iste, hriech treba odsúdiť, hriešnika nie. To právo neprislúcha nám, ľuďom. Nemám s tým najmenší problém. Jednoznačne mi však absentuje jasné poukázanie na záludnosť daného hriechu, ktorý sme síce možno odsúdili, hriešnika sme ušanovali, ale nepoukázali sme na príčinu a sebakritické zlyhanie dovtedajšieho tolerovania daného hriechu vo vlastných radoch… namiesto toho sa schovávame za vyjadrenia, ktoré na jednej strane majú urobiť zadosť vnímaniu ľuďmi, na strane druhej nemajú priveľmi poškodiť vážnosť a reputáciu katolíckej cirkvi. Ako jeden príklad spomeniem homosexualitu mladých ľudí. Stanovisko RKC v tejto otázke je vo všeobecnosti jasné – ide o hriech. Samozrejme. A samozrejmé je aj to, že nie všetci homosexuáli môžu za svoju orientáciu. Avšak rovnako samozrejmé by malo byť jasné prezentovanie skutočnosti zo strany cirkevnej vrchnosti, že tento status je u 90% mladých ľudí nadobudnutý umelo ako dôsledok životného štýlu a vecí s tým spojených. To sú údaje vedeckých a lekárskych výskumov, nie je to z mojej hlavy (aj keď človeku často stačí zdravý rozum a vnímanie vecí naokolo, aby chápal súvislosti).

Pokiaľ táto skutočnosť nie je jednoznačne deklarovaná a namiesto toho vidíme na obrazovkách ako sa sv. otec objíma s homosexuálom (čo je aj jasne uvedené v komentári) bez toho, aby celá vec bola zrozumiteľne mladému človeku vysvetlená,že ide o toleranciu človeka, resp. jeho duše a nie jeho života… mladý človek to automaticky pojme ako niečo normálne. Predpokladám, že, o. i., na toto narážal divák Jozef, ktorý do relácie „poradňa“ zaslal svoj komentár. Budem úprimný, v tomto s ním súhlasím a očakával by som postoj sv. otca, resp. zástupcu RKC, ktorý by jasne, demonštratívne a opakovane (nie každý zachytí informáciu na prvý raz) vysvetlil pohnútky v danom konaní. V opačnom prípade bude dôsledok práve opačný a nevinné objatie starého priateľa mladý človek chybne pochopí ako niečo žiaduce, od čoho ho chceme naopak vyvarovať.

V otázke životného štýlu (obliekanie, bývanie, spôsob komunikácie a pod.) úprimne uvítam netradičné spôsoby samotného pápeža, ktoré budú smerovať k posilneniu horlivosti kresťanov. Pokiaľ to však majú byť spôsoby, ktoré budú rozsievať nepokoj medzi veriacimi, asi to nie je ten správny smer… Ako ďalší príklad spomeniem umývanie nôh migrantom v čase, keď vrcholí imigračná kríza so všetkými jej dôsledkami (kriminalita, znásilňovanie, ničenie pamiatok, zneužívanie sociálneho systému prijímajúcich krajín, otvorené vyjadrovanie nenávisti ku kresťanom, zabíjanie kňazov a celkový rozvrat európskych tradícií a kultúry zo strany už prítomných „chudákov“ v Európe)… toto sú problémy, ktoré zamestnávajú myseľ nás, kresťanov, katolíkov a očakávali by sme, že správne nasmerovanie príde v tomto zmysle a nie v otázke, napríklad, typu vozidla, v ktorom sa vozí sv. otec, či v otázke, kde a ako prespáva sv. otec… aspoň minimálne nie v týchto ťažkých časoch! Samozrejme, snažím sa toto konanie sv. otca chápať ako gesto prijatia každého človeka rovnako ako Kristus prijal hriešnika, mýtnika, či prostitútku (pritom nepodsúvam tvrdenie, že každý imigrant je automaticky vrah). Jednoducho ide o zmazanie odlišností a pocitu nadradenosti.

Správne, súhlasím. Ale v tomto momente? Keď tu sú tisíce Európanov, ktorí pre svoju snahu pomáhať chudákom prišli o vlastnú strechu nad hlavou (v Nemecku, Taliansku a Škandinávii boli prípady, kedy sa pôvodní obyvatelia museli vysťahovať a uvoľniť bývanie pre imigrantov)? Alebo že imigrant ide na plaváreň, znásilní 10-ročného chlapca, je za to odsúdený a rozsudok zrušia z dôvodu, že vzhľadom na absenciu znalosti miestneho jazyka nevedel rozlíšiť, či chlapec kričí od bolesti alebo rozkoše???????? To kde sme sa ocitli, vážení pátri????? A toto sv. otec zámerne prehliada, či mu niekto úmyselne podsúva iné informácie, len aby sa toto nedozvedel??? Alebo že imigranti držia hladovku za 2000 eurové vreckové, pričom dôchodky v danej krajine dosahujú 1/4??? Prepáčte za úprimnosť, ale pokiaľ nemáte informácie o takýchto prípadoch, treba sledovať aj to, čo sa deje mimo kláštora…

Napíšem veľmi úprimne – poznám veriacich aj neveriacich, naozaj dobrých ľudí, ktorí by dali aj posledné zo svojho a pritom dosť vážne pochybujú o smerovaní RKC, resp. o tom, čo je poslaním súčasného sv. otca… Sv. otec má byť pastier, ktorý svoje „ovečky“ potiahne vpred, upokojí svoje stádo v nepokojných časoch. O tom, že súčasná doba je naozaj nepokojná azda netreba pochybovať… osobitne pre mladé rodiny deťmi, ktoré dnes bojujú o každodenné prežitie v rovine materiálnej, duchovnej, kultúrnej, medziľudskej, komunikačnej a pod.

Páter Zamarovský v relácii „poradňa“ povedal, že si máme zvykať na spôsoby pápeža z mimo Európy… nech mi je odpustené, ale nazývať veci sivými, aby boli zároveň biele a čierne, sa mi nezdá správnym riešením. Na to si zvykať asi nie je veľmi vhodné, pretože odtiaľ je len krok k vyslovenej lži. A vieme veľmi dobre, kto je OTCOM lži…!
Pokiaľ však ľudia, ktorí riešia triviálne a fundamentálne problémy každého dňa nenájdu oporu a povzbudenie tam, kde ich hľadajú, nechcem ani pomyslieť, KTO si nájde cestu do ich sŕdc! A zodpovednosť za to bude ležať predovšetkým na pleciach tých, ktorí sa zahltili otázkami kde a ako prespáva sv. otec, či akej farby majú jeho topánky…

Prajem pekný deň.

S pozdravom

D. K.

 

——– Original Message ——–
Subject: Poznámka
From: R
Date: Wed, November 09, 2016 6:53 pm
To: duchovnaporadna@tvlux.sk

Nezdá sa mi celkom nepodstatné to ako pápež žije, kde býva, ako sa správa, lebo tento pápež je „prorokom“ tejto doby a jednoduchosťou nás všetkých volá k evanjeliovej jednoduchosti. Je blízko ľudom na perifériách a chce im priblížiť Cirkev. To je podstatné: Chodte a hlásajte!
Pri takomto postoji nemôže dopredu vylúčiť určité skupiny ľudí- tak ako Ježiš neodsúdil Zacheja, či prostitútky. To však neznamená, že súhlasil s ich hriechom.
Chceli by sme vidieť svet čierno bielo, ale on takýto nie je. Je tu veľa zložitých a ťažkých situácií, ktoré je treba posudzovať milosrdne a z rôznych pohľadov.
Nakoniec ja naozaj nie som kompetentný posudzovať, či odsudzovať postoje a výroky svätého Otca, lebo On vidí svet z trochu inej perspektívy ako ja. A nemusím sa k všetkému vyjadrovať.
Pre mňa je pápež František naozaj prorokom tejto doby a veľmi ma povzbudzuje k misiám, k milosrdenstvu a láske.

Pozdravujem
P. M.

 

 

USA: Ochrancovia života majú väčšinu v parlamente

USA, 10.11.2016 (kath.net/rn) 019 835 – Ochrancovia života v USA sa môžu tešiť. Popri voľbe nového prezidenta sa konali v utorok aj voľby do Domu reprezentantov a do časti senátu. V oboch komorách obhájili republikáni absolútnu väčšinu. Zvlášť dôležitá je pritom väčšina v senáte, pretože tam sa musia potvrdzovať dôležité rozhodnutia najvyšších sudcov USA. Po smrti Antona Scaliu je jedno miesto sudcu neobsadené. Donald Trump v televíznej diskusii v októbri prisľúbil, že toto miesto nanovo obsadí a menuje osobnosť, ako bol Anton Scalia. Je možné, že za úradovania Trumpa dôjde dokonca ešte k ďalším zmenám a tým by mohol Trump najvyšší súd v USA formovať na dlhé roky.

Modlitba za Trumpa.
Ešte raz k americkému senátu. V utorok aj Marco Rubio znova vyhral voľby na Floride. Rubio sa považuje za jeden z najsilnejších hlasov pro-life v americkom senáte a naďalej aj za nádej republikánov do budúcnosti. Rubio sa za ochranu života zasadzoval stále znova už od počiatku. Americkí ochrancovia života už v stredu odhlásili, že dezignovanému prezidentovi Donaldovi Trumpovi okamžite pripomenú jeho sľuby v oblasti pro-life. Tu ide okrem iného aj o ohlásené škrtnutie štátneho financovania najväčšej potratovej organizácie „Planned Parenthood“ (Plánované rodičovstvo). Páter Frank Pavone, vedúci združenia „Priests for Life“ (Kňazi za život) v stredu povedal: „Vidíme jasné svetlo na konci tunela.“

 

Vatikán gratuluje Trumpovi

Vatikán, 9.11.2016 (kath.net) 019 834 – Po jasnom víťazstve republikánskeho kandidáta na úrad amerického prezidenta gratuloval Donaldovi Trumpovi aj Vatikán. „Beriem voľbu amerického ľudu s rešpektom na vedomie,“ vyhlásil vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin, ako informovalo „Rádio Vatikán“. Kardinál Parolin sa pochvalne vyslovil o vysokej účasti Američanov vo voľbách. „A tak gratulujeme novému prezidentovi v nádeji, že jeho služba prinesie plody.“

Štátny sekretár prisľúbil Trumpovi aj modlitby „za službu jeho krajine ale aj blaho a pokoj vo svete,“ a okrem toho vyzval k jednote. Je dôležité, „aby všetci spolupracovali, aby zmenili svetovú situáciu poznačenú ťažkosťami a konfliktami“.

 

USA: Až 52 percent katolíkov volia Trumpa

„Maily Hillary Clintonovej ukazovali riadenú kampaň na zavedenie ideológie ´gender´ do cirkvi zvnútra! To je taktika Trójskeho koňa. Organizácie s katolíckym názvom boli vytvorené s cieľom šíriť v rámci cirkvi idey proti hierarchii a tak napomáhať revolúciu zvnútra.“

Washington, 9.11.2016 (kath.net/KAP) 019 833 – Podľa prieskumov volilo Donalda Trumpa v utorok 52 percent katolíkov. Informovali o tom americké médiá v stredu. U bielych evangelikálov dosiahol Trump ako republikán dokonca najvyššiu podporu od r. 2004. Napriek výhradám, ktoré mnohí evangelikáli a republikánski predstavitelia vyjadrili, až 81 percent bielych evanjelických kresťanov hlasovalo za tohto realitného mogula. Hillary Clintonová dostala iba 16 percent ich hlasov.
Farební evangelikáli – ktorí tvoria asi 40 percent z evanjelických kresťanov – dali do veľkej miery prednosť Clintonovej. Ale ich podpora bola nakoniec predsa zreteľne nižšia ako tá, ktorej sa tešil Barack Obama medzi hispáncami a Afroameričanmi.
Zatiaľ čo Clintonovej kampaň do veľkej miery – a v protiklade k Obamovi – mobilizačnú silu evangelikálov podcenila, Trump veľkú časť času volebného boja venoval získavaniu ich podpory. Títo voliči – najmä v rozhodujúcich štátoch ako Ohio, Severné Karolína – sa ukázali ako jeho najsilnejšie základne podpory. Vo voľbách Obamu v r. 2008 a 2012 hlasovalo 25 percent evangelikálov za demokratov, Clintonová dosiahla iba 16 percent.
„Skutočnosťou je, že v tomto boji iba jeden z oboch veľkých kandidátov explicitne usiloval o hlasy bielych evangelikálov,“ napísal na Twitteri Obamov bývalý poradca pre náboženské otázky, Michael Wear.
Američania všetkých vierovyznaní (katolíci, neevangelikálni protestanti, evangelikáli, pravoslávni, židia), ktorí každý týždeň navštevujú bohoslužby, dali takisto prednosť Trumpovi. Tu je to však menej – 56 percent oproti Clintonovej 40 percentám.

 


Prekvapujúce víťazstvo Trumpa medzi katolíkmi

Víťazné ťaženie Trumpa u katolíkov bolo skutočným prekvapením. Tu predvolebné výsledky vlastne videli náskok Clintonovej. V r. 2008 a 2012 väčšina katolíkov dala hlas Obamovi. Víťazstvo Trumpa bolo teda prekvapujúce – zabezpečil si väčšinu nerozhodných štátov, ktoré zvyknú voliť striedavo obe strany. Clintonová tu vlastne vošla do volieb ako favoritka.

Najmä v štátoch ako Wisconsin a Michigan bola demokratka prekvapujúco porazená. Trumpov volebný boj, v ktorom brojil aj proti medzinárodnej obchodnej dohode a globalizácii, sa v týchto štátoch očividne veľmi ujal. To prieskumníci verejnej mienky nepredpokladali.
Pre republikánov sa ukazuje politický prelom. Dominujú naďalej v Dome reprezentantov a aj v senáte to nevyzeralo na víťazstvo demokratov, ktorí si robili veľké nádeje. V prípade volebného víťazstva mohol Trump reagovať väčšinou v oboch komorách parlamentu.

Ešte nikdy v histórii amerických volieb neboli obaja kandidáti tak veľmi neobľúbení: Trump kvôli jeho spôsobom a útokom a Clintonová kvôli jej škandálom a blízkosti existujúcemu mocenskému systému. V minulých týždňoch zatrpknuto proti sebe bojovali. Tento volebný boj sa považuje za jeden z najtvrdších a najšpinavších v americkej histórii. Bol poznačený osobnými urážkami a hanobením. Fakty a vážne témy sotva tu hrali nejakú úlohu.


Ochrana života a otázka potratu

Zo strany katolíckych hodnostárov neprišli pred voľbami nijaké odporúčania pre jedného z kandidátov. Prominentní praktizujúci bieli katolíci však podporovali Trumpa, najmä Bill Donohue, prezident katolíckej občiansko-právnej organizácie „Catholic League“:
„Trumpove názory sú v najdôležitejších spoločensko-politických otázkach najskôr v súlade s katolíckou náukou,“ povedal Donohue pre nemecký katolícky denník „Tagespost“ cez víkend a vyhlásil. „Niet dôležitejšieho práva ako právo na život, preto je potrat témou číslo jedna.“
Ďalej povedal, že Trump sa jasne postavil proti potratu a katolícka náuka učí, že potrat je „ vo svojej podstate zlo“. „Preto má ochrana života prednosť pred všetkými spoločensko-politickými otázkami.“

 


Donohue zoradil témy volebného boja hierarchicky:

„Témy týkajúce sa ochrany života – potrat, eutanázia alebo výskum kmeňových buniek na embryách – sú definitívne dôležitejšie ako prisťahovalectvo, či boj proti klimatickým zmenám. Existuje síce morálny imperatív pomáhať chudobným, no medzi katolíkmi USA vládne veľká nejednotnosť v tom, ako najlepšie proti chudobe bojovať.“
Podobne sa vyjadril cez víkend katolícky teológ morálky páter Róbert Gahl z Pápežskej univerzity sv. kríža v Ríme:
„Kto bude najlepší na obranu manželstva, na obranu rodiny? Kto bude najlepší na obranu svedomia a slobody a predovšetkým náboženskej slobody? Slobody cirkvi v spoločnosti dnes? To sú rozhodujúce témy pri týchto voľbách, pretože tu je istý rozdiel medzi oboma kandidátmi,“ ako povedal Gahl pre spravodajský portál www.romereports.com a ďalej vyhlásil:
„Maily Hillary Clintonovej, ktoré uverejnil Wikileaks, ukazujú riadenú kampaň na zavedenie ideológie gender do cirkvi zvnútra! Tento postup zodpovedá taktike Trójskeho koňa. Organizácie s katolíckym názvom boli vytvorené s cieľom šíriť v rámci cirkvi idey proti hierarchii a tak napomáhať revolúciu zvnútra.“

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.