Známi kardináli Katolíckej cirkvi píšu list pápežovi Františkovi: ‘Amoris laetitita’ stále vyvoláva zmätenie. + Panna Mária o ekumenizme a mieri vo svete.

‘Amoris laetitita’ stále vyvoláva zmätenie

Rím, 14.11.2016 (kath.net) 019 848 – Katolícka cirkev sa po vydaní dokumentu „Amoris laetitia“ stále neupokojuje.
„Konštatovali sme závažné zneistenie mnohých veriacich a veľké zmätenie a síce vzhľadom na otázky, ktoré sú pre život Cirkvi veľmi dôležité. Konštatovali sme, že aj v rámci kolégia biskupov sa podávajú protirečivé výklady ôsmej kapitoly ´Amoris laetitia´.“ (O pastorácii znovu zosobášených rozvedených)
Napísali to známi kardináli Katolíckej cirkvi Joachim Meisner, Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra v tlačovom vyhlásení, ktoré v pondelok uverejnil taliansky denník „L’Espresso“.
Vlastný list pápežovi Františkovi odovzdali už v septembri, od Františka však zatiaľ neprišla odpoveď. Preto sa kardináli teraz obrátili na verejnosť.

V úvode listu títo známi kardináli uvádzajú:

Nutná predbežná poznámka
Ak štyria kardináli poslali list Svätému Otcovi, tak sa to stalo z hlbokej pastoračnej starosti. Konštatovali sme závažné zneistenie ,mnohých veriacich a veľké zmätenie vzhľadom na otázky, ktoré sú pre život Cirkvi veľmi dôležité aj medzi biskupmi.
Veľká tradícia Cirkvi nás učí, že východisko zo situácií ako je táto spočíva v tom, že sa obrátime na Svätého otca a Apoštolský stolec a poprosíme, aby sa rozptýlili tie pochybnosti, ktoré sú príčinou zneistenia a zmätenia. To, čo robíme, je teda akt spravodlivosti a lásky.
Akt spravodlivosti: Skrze našu iniciatívu vyznávame, že Petrova služba je službou jednote a že Peter – pápež – koná tú službu, že posilňuje vo viere.
Akt lásky: Chceme pápeža podporovať v tom, aby prechádzal rozkolom a proti sebe stojacim názorom, tým, že ho prosíme, aby rozptýlil každú nejednoznačnosť.
Splnili sme tým aj presne stanovenú povinnosť. V zmysle Kódexu kánonického práva (kán. 349) je kardinálom, aj jednotlivým, zverená úloha podporovať pápeža v jeho starosti o všeobecnú Cirkev.
Svätý Otec sa rozhodol neodpovedať. My sme toto jeho suverénne rozhodnutie pochopili ako pozvanie pokračovať v premýšľaní a diskusii, pokojne a v plnej úcte. Preto informujeme celý Boží ľud o našej iniciatíve a dávame k dispozícii všetky dokumenty.
Chceme dúfať, že nikto to nebude vykladať podľa schémy „pokrokoví konzervatívci“: Tým by došlo k úplnému omylu. Máme hlbokú starosť o pravé blaho duší – najvyšší zákon Cirkvi a nie o to, aby sme v Cirkvi zohrávali istý druh politiky.
Chceme dúfať, že nikto nás – neprávom – neodsúdi ako odporcov Svätého Otca a ako ľudí, ktorým chýba milosrdenstvo. To, čo sme urobili a teraz robíme vyviera z hlbokej kolegiálnej zviazanosti s pápežom a z vrelej starosti o blaho veriacich.

Kardinál Walter Brandmüller
Kardinál Raymond L. Burke
Kardinál Carlo Caffarra
Kardinál Joachim Meisner

 

 

Don Gobbi: Panna Mária o ekumenizme a mieri vo svete

Pekelné mocnosti ju nepremôžu, i keď Satan sa odpútal z reťaze a rozsieva rozdelenia a schizmy, hlboké zranenia, ktoré roztrieštili jednotu Cirkvi, mystického tela môjho Syna Ježiša. Všetky rozličné kresťanské vyznania, ktoré sa v priebehu stáročí odlúčili od Katolíckej cirkvi, predstavujú víťazstvo protivníka nad jednotou Cirkvi, ktorú chcel Kristus a o ktorú vrúcne prosil Otca.
Dnes sa hľadá náprava všetkých týchto chýb na ceste zmierenia a ekumenizmu. Avšak opätovné začlenenie všetkých kresťanských vyznaní do Cirkvi sa uskutoční s víťazstvom môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete. (22.2.1996)

 

Mária o dosiahnutí mieru
Len Ježiš Kristus vás môže priviesť k mieru. Ježiša Krista musíte ohlasovať bez bázne a kompromisov! Pokus podchytiť všetky náboženstvá, aj tie, ktoré sa klaňajú falošným a lživým bohom a vytvoriť celosvetové náboženské spoločenstvo na obranu ľudských hodnôt je neplodným a nebezpečným pokusom a nezodpovedá želaniu môjho Nepoškvrneného Srdca. Naopak, môže to rozmnožiť zmätok, viesť k náboženskej ľahostajnosti a dokonca sťažiť dosiahnutie mieru. (1986)
Opravdivé znovuzrodenie kresťanov je možné len v dokonalej pravde. A pravda je neporušene zachovaná len v Katolíckej cirkvi. …
Ja som pre vás cestou k jednote. Keď ma bude uznávať celá Cirkev, potom budem môcť svoje malé deti znova zjednotiť ako Matka v teple jednej rodiny. Preto bude znovuzrodenie všetkých v Katolíckej cirkvi spojené s triumfom môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete. (1980)

 

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.