Zástupcovia AZN na rokovaní Európskej aliancie za nedeľu (European Sunday Alliance) v Bruseli

Aliancie za nedeľu sa viac angažujú na úrovni EÚ

Brusel-Viedeň, 14.11.2016 (KAP) 019 854 – Národné aliancie za voľnú nedeľu zintenzívňujú svoju angažovanosť na európskej úrovni. „Mega-trend digitalizácia“ je témou medzinárodnej konferencie v utorok v Bruseli, ktorú organizuje Európska aliancia za nedeľu (European Sunday Alliance) spoločne s jej národnými partnermi.

DIGITAL CAMERA

Europoslanec M. Mikolášik, predseda AZN A. Čulen a podpredseda AZN P. Novoveský na rokovaní Európskej aliancie za nedeľu (European Sunday Alliance) ESA v Bruseli v novembri 2016

Predstavitelia z oblasti hospodárstva, politiky a vedy diskutujú o výzvach ako hyperflexibilizácia, erózia pojmu práce a zahmlievanie a splývanie a práce a voľného času.
Cieľom konferencie je „prehĺbenie sociálneho dialógu s hospodárstvom a politikou a nové poznatky, aby sa dosiahol produktívny prístup k možnostiam a rizikám digitalizácie a pritom sa chránil spoločný voľný čas ľudí ako je nedeľa,“ zdôraznila zástupkyňa Aliancie za voľnú nedeľu Rakúska, Gabriele Kienesbergerová, v pondelok vo vyhlásení.
Európsky komisár Günther Oettinger, zodpovedný za digitálne hospodárstvo a spoločnosť, má v utorok prednášku na tému „Digitalizácia a politika EÚ – transformácia a budúcnosť práce a spoločnosti v Európe“. Príspevky z Rakúska poskytnú europoslanci Eveyln Regnerová a Jozef Weidenholzer.
Jedným z ťažísk konferencie je téma „Nové formy zamestnanosti – flexibilizácia pracovnej doby“. Pritom sa hovorí o zmenách v podnikateľskej kultúre spojených s digitalizáciou, o výzvach v oblasti pracovného práva a zmenách v kontexte „kolaboratívnej ekonomiky“, v ktorej už o. i. niet zamestnávateľov.
V rámci ďalšej ťažiskovej témy „Život mimo práce a digitalizácie – potreba nedosiahnuteľnosti“ sa vysvetľujú účinky digitalizácie na súkromný život, na spoločný voľný čas a dobrovoľnú angažovanosť ako aj otázky práva na súkromie – teda „práva na nedosiahnuteľnosť“.

 

Moslimovia sa už nesmú modliť na univerzite

Stuttgart, 15.11.2016 (kath.net/idea/red) 019 855 – Po tom, čo sa stále vyskytovali hádky, lebo sa moslimskí študenti chceli modliť v knižnici, nemecká univerzita v Stuttgarte zostrila domáci poriadok. „Podujatia neuniverzitného charakteru“ a „náboženské podujatia a stretnutia“ podliehajú povoleniu. Potvrdil to tlačový hovorca univerzity Hans-Herwig Geyer pre Evanjelickú agentúru „idea“.
„V oboch univerzitných knižniciach dochádzalo k situáciám, že moslimskí študenti sa modlili medzi regálmi s knihami. Pritom ich moslimskí spolužiaci bránili študentom a zamestnancom vstúpiť do knižnice s odôvodnením, že nesmú rušiť modliacich sa.“
Geyer vysvetlil: „Univerzita je sekulárne vzdelávacie miesto. Možnosti na modlitbu existujú v priestoroch ekumenického centra, ktoré nepatrí k univerzite ako aj v blízkych kostoloch a mešitách.“
Rektor univerzity, Wolfram Ressel, to vydal aj v obežníku: „S prevádzkou univerzity sa nezlučujú náboženské podujatia a stretnutia, ak sa tým bráni využívaniu budov na výskum a výuku a ďalším na univerzite zákonom daným aktivitám.“ To platí zvlášť pre univerzitnú knižnicu, počítačové učebne, posluchárne alebo miesta, kde študenti študujú a pracujú. „Náboženské stretnutia, ktoré bránia využívaniu univerzitných priestoroch sa zakazujú s poukazom na domáci poriadok,“ uviedol rektor. Kresťanské ako aj moslimské vysokoškolské skupiny môžu však požiadať o využívanie priestorov na prednášky, ako povedal hovorca Geyer pre „ideu“. Na Univerzite v Stuttgarte študuje 28 000 študentov.
Na jeden z nápadných problémov poukázal evanjelický vysokoškolský duchovný Stephan Mühlich. S katolíckymi kolegami sa stará o ekumenické centrum univerzitného mestečka, ktoré spoločne vybudovali a nie je súčasťou univerzity. Podľa novín „Stuttgarter Nachrichten“ aj moslimskí študenti sú pozvaní na jeho využívanie.
„Moslimskej únii študentov sme jasne povedali, že tento priestor je otvorený, ale že sú tam aj iní. Jeden študent si priestor prezrel a navrhol záves, aby boli muži a ženy oddelení,“ povedal pastor Mühlich. „Na to sme mu oznámili, že v našej krajine to nie je zvykom!“
Aj pastor sám sa raz stiahol do miestnosti s knihou do ticha, keď sa tam modlili moslimky. A pastora požiadali, aby miestnosť opustil! Mühlich povedal, že modliacim sa ženám situáciu vysvetlil:
„Kto miestnosť bude používať, to určujeme my a nenecháme sa okupovať.“
Na to sa dostal so ženami do plodnej diskusie a z toho sa vyvinuli spoločné akcie. Spomenul tiež, že minulý rok na mnohých miestach v Nemecku zatvorili tieto priestory ticha, pretože nastávali spory o ich využívaní medzi kresťanmi a moslimami.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.