Protest zvolenského rímskokatolíckeho farského a dekanského úradu proti reklame “Nedele svätíme nákupmi”

Manažér obchodného centra vyhlásil, že v tomto týždni bude reklama prepracovaná, aj vizualizácia aj slogan.

Fero Nociar #238europa-zv_A5-feb.indd-Pre informáciu tým, ktorých zaujíma osud tejto petície. Menežmentu zvolenskej Europy boli zasielané e-mailami protesty a výzvy, nereagovali ani na jeden, (hoci slušnosť káže). Preto dnes (18.3.2014) bol vedeniu osobne prednesený protest proti nevhodnej a urážajúcej reklame a doručené písomné vyjadrenie protestu zvolenského rímskokatolíckeho farského a dekanského úradu, ku ktorému sa pripojili aj ostatné farnosti mesta, spolu s petíciou podpisovanou v kostole a touto petíciou z peticie.com, ktorá bola vytlačená a zviazaná na 127 stranách. Manažér obchodného centra vyhlásil, že v tomto týždni bude reklama prepracovaná, ja vizualizácia aj slogan. K celej veci sa však stavia alibisticky, bez náznaku prevzatia zodpovednosti. Petíciu na tejto stránke nechávame pokračovať ďalej, aby aj ďalší ľudia mohli vyjadriť svoj názor a aj preto, že zmeny reklamy sú zatiaľ len v rovine prísľubov. ďakujem všetkým, ktorí sa postavili za správnu vec a Zuzke Vandákovej za jej angažovanie sa vo veci.

#245
2014-03-19 15:15

„Šesť dní budeš pracovať a siedmy zasvätíš“, takto znie výpoveď Biblie o práci a odpočinku pre človeka. Človek nie je stroj, potrebuje si odpočinúť a načerpať nových síl. Aj nakupovanie, aj sedenie pri kase je prácou, ktorá nie je nevyhnutná, pretože sa dá nakúpiť o deň skôr. Zlacnený tovar ponúkaný v nedeľu je veľmi rafinovaný ťah ako upútať zákazníkov a z druhej strany aj odpútať od kostolov. Kto vie?
V meste Tibarias v štáte Izrael je v meste Tiberias tabuľa s hebrejským a anglickým nápisom, ktorý upozorňuje na to, že v sviatočný deň (v sobotu)nie je dovolené fajčiť a jazdiť autom. Aj zapáliť cigaretu znamená prácu a taktiež aj jazdenie autom. Kresťanské náboženstvo tak ďaleko nejde, ale predsa nemôže byť v tejto veci ľahostajné, ale je povinné zo zásady chrániť nedotknuteľnosť pracovného pokoja vo sviatočný deň. Z tohto dôvodu považujem túto petíciu za veľmi užitočnú
Š.Mordel
http://www.peticie.com/forum/86032/start/225

Hosť

#247 Bojujte Zvolenčania, Boh je na Vašej strane2014-03-19 23:14
Chcem Vás aspoň touto cestou informovať, že som v piatok
azn
emailom aj telefonicky informoval Vdp. biskupa ECAV Krivdu a Mons. P Rusnáka o tejto reklame vyzývajúcej na znesväcovanie nedele. Čo je otvorená výzva na modloslužbu a vyzval som ich aby zvážili vydanie spoločného vyhlásenia. Do dnešného dňa som zatiaľ na ich stránke, ani v médiách nič nenašiel. Prosím modlite sa za nich, aby ich Duch Svätý dal silu a odvahu zareagovať.
Dnes v Aule CMBF v Bratislave som informoval všetkých prítomných o tejto znesväcujúcej reklame a spýtal som sa pána arcibiskupa Mons. S. Zvolenkého a predsedu KBS či nebolo dobré, ak by sa naši biskupi k tomuto znesväcovaniu vyjadrili. Tiež som uviedol, že Slovenský národ bude žiť v chudobe a nebude mať veľkä váčšina naších občanov ani právo vlastniť súkromný majetok dovtedy, dokial neprestaneme znesväcovať nedeľu. Predseda KBS na túto jedinú otázku z pléna neodpovedal.
Ďakujem Všemohúcemu Bohu za odvahu vášho pána dekana a všetkých kňazov z farnosí vo Zvolene. Verím, že sa ich odvahou nechajú inšpirovať aj naši páni biskupi, tak, ako je to aj v Nemecku a Rakúsku.

Boh žehnaj Zvolenčanov a milované Slovensko.

Anton Čulen, predseda AZN

komu: biskup, biskupzd, eparchia, predseda.kbs
Dobrý deň,

Vdp. biskup Krivda,

na základe nášho telefonátu Vám preposielam informácie o reklamnej kampani Europa SC Zvolen- Nedele svätíme nákupmi. Chcem Vás ešte raz poprosiť, či by nebolo dobré, ak by jednotlivé cirkvi, či už spoločne, alebo osobitne k tomu zaujali svoje stanovisko.

Tu je prípadne kontakt na Mons. Petra Rusnáka (sekretára Vdp. P. Sabola 0904 738 368), ktorý má za KBS na starosti otázku svätenia nedele. Najlepšie by bolo, ak by ECAV a KBS vydala nejaké spoločné vyhlásenie.

Boh Vás žehnaj,

A. Čulen, predseda Aliancie za nedeľu- Slovensko, o.z.
0902 711 487

PS: Podporte aj našu petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele v NRSR, ktorú už podpísalo takmer 70 000 občanov SR aj bez podpory KBS.
http://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=peticia-za-prijatie-zakona-na-ochranu-nedele-v-nr-sr&cisloclanku=2013070005

Obchod zve svätiť nedele nákupmi, odporcovia vyzývajú, aby tam nekupovali

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.