Otvorený list riaditeľovi TK KBS v súvislosti s hrubou nepresnosťou v článku: „Povinné zatváranie obchodov v nedeľu žiada po Cirkvi už aj zväz obchodov a cestovného ruchu SR“

Vážený pán riaditeľ TK KBS,
na stránke TK KBS ste uverejnili článok, v ktorom sa uvádza že: „Povinné zatváranie obchodov v nedeľu žiada po Cirkvi už aj zväz obchodov a cestovného ruchu SR.

azn
Žiaľ, musím skonštatovať, že je to ďalšia poľutovaniahodná a závažná nepresnosť. Predsedníčka Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu (ďalej len OZ POCR) Katarína Kuľandová podpornylistozpocr totiž už v roku 2009 podporila návrh zákona na ochranu nedele z dielne Aliancie za nedeľu- Slovensko, o.z. (ďalej len AZN), ktorý v septembri roku 2009 predložil do NRSR poslanec J. Rydlo a OZ POCR podporil veľmi aktívne aj našu petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele, ktorú už podpísalo viac ako 70 000 občanov SR. Cirkev v tom čase mlčala. Žiaľ, ani túto petíciu AZN aj napriek prísľubom predsedu KBS do dnešného dňa Cirkev nijako (až na niekoľko statočných kňazov) nepodporila.


Len prednedávnom, na sviatok výročia tzv. Nežnej Revolúcie 17. 11. 2016 som napísal otvorený
list programovému riaditeľovi TV Lux v súvislosti s reláciou „V Samárii pri studni“ pod názvom „Prečo by mal mať voľnú nedeľu každý?“

Je smutné, že ani po tomto liste v predmetnom článku TK KBS, tak, ako v celej relácii na TV LUX neodznela ani zmienka o AZN a našich nespočetných aktivitách na ochranu voľnej nedele. Nebola ani nepatrná zmienka o našej petícii za prijatie zákona na ochranu nedele, o pochodoch za voľnú nedeľu, ani o našom návrhu zákona na ochranu nedele, ktorý predložil do NR SR v roku 2009 poslanec J. Rydlo, ani o intervenciách u verejných činiteľov, podpore KOZ SR, ECAV alebo aspoň to, že AZN vyhlásila 13. máj za Slovenský deň za voľnú nedeľu. Chýbala aj čo i len zmienka o tom, že sa pravidelne zúčastňujeme na rokovaniach ESA (European Sunday Alliance) v Bruseli a patríme medzi jej zakladajúcich členov. Mnohé tieto naše iniciatívy sú verejnosti na Slovensku veľmi dobre známe, len katolícke média o nich absolútne neinformujú, čím strácajú, u bežných ľudí, dôveryhodnosť a šíria sa pochybnosti o ich objektivite, pravde a spravodlivosti. Postupne klesajú na úroveň bulváru.

Zarážajúce je najmä to, že týmto evidentne bojujú proti vlastným aktívnym laikom v Cirkvi (veľa krát aj s disidentskou minulosťou) a odmietajú informovať veriacich o tak závažnej téme akou je nedeľa bez práce, spravodlivá mzda a zlá sociálna situácia väčšiny občanov Slovenska. Cirkev sa tak zrieka aj sociálneho učenia Cirkvi, k vzniku ktorého dal podnet pápež Lev XIII. encyklikou Rerum novarum a prestáva byť sociálna.

Vzhľadom na to, že masmédiá ale aj katolícke média už roky o všetkom informujeme, niet už ani najmenších pochybností, že je to z Vašej strany cielené a úmyselné konanie. Znova musím skonštatovať, že takéto počínanie katolíckych médií (žiaľ už aj niektorých biskupov) sa veľmi podobá eštébacko-pacistickým praktikám bývalého komunistického režimu. Tieto kroky oficiálnych katolíckych médií, ktoré zámerne podsúvajú svojím čitateľom zavádzajúce informácie, polopravdy, alebo aj výslovné klamstvá, narušujú dôveru a hrubo poškodzujú dobré meno Cirkvi. Ani sa nečudujem, že už veriaci prestávajú odoberať aj Katolícke noviny. Veriaci občania, ale aj mnohí kňazi už začínajú chápať, že bojujete proti vlastným aktívnym laikom a v tomto boji už neexistuje intriga, alebo nízkosť, ktorá by Vám bola cudzia. Týmto degradujete Cirkev na úroveň politickej strany, alebo neziskovej organizácie, ktorá neslúži Kristovi a ani ju neriadi Duch Svätý, ale skôr zopár Marxových vyznávačov. Pevne verím, že o týchto skutočnostiach budete informovať aj naších biskupov a že táto dekadencia v najbližšom pastierskom liste už nebude pokračovať.

Bratislava 23. 11. 2016

Laudetur Jesus Christus

Boh žehnaj Slovensko.

Anton Čulen, predseda AZN

Povinné zatváranie obchodov v nedeľu žiada po Cirkvi už aj zväz obchodu

Bratislava 21. novembra (TK KBS) Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR) považuje za potrebné upraviť legislatívu týkajúcu sa otváracích hodín v maloobchodných a veľkoobchodných prevádzkach. Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré poskytol, väčšina členských štátov EÚ už prijala a dlhodobo v praxi uplatňuje zákonné obmedzenia nedeľného predaja a predaja počas dní pracovného pokoja. Výnimky sa podľa zväzu týkajú zväčša menších obchodov s čerstvými potravinami alebo obchodných prevádzok na letiskách, staniciach, nemocniciach a benzínových čerpadlách, prípadne v turistických oblastiach.

Zväz stanoviskom rešpektuje celoeurópske snahy vytvoriť plnohodnotný deň oddychu s pozitívnymi účinkami pre regeneráciu pracovnej sily a zabezpečenia dostatočného spoločne stráveného času v rodinách. Zhodne s podobnými názormi mnohých ďalších organizácií vrátane odborov zastáva názor, že podobný model by bolo vhodné uplatniť čím skôr aj na Slovensku. Slovenská republika má totiž v rámci Európskej únie rekordný počet štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, okrem samotných sobôt a nedieľ.

Kým členské štáty EÚ majú priemerne 12 takýchto sviatkov, Slovensko ich má spolu 15 – päť štátnych sviatkov a 10 dní pracovného pokoja. Nemecko má deväť a Veľká Británia len sedem dní pracovného pokoja. Naši susedia v regióne, Česko, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko ich majú zhodne po 13. Vysoký počet voľných dní stoja naše národné hospodárstvo desiatky miliónov eur. „Znížením počtu dní pracovného pokoja alebo ich vhodnejšou distribúciou – napr. presunom voľných dní pripadajúcich na stred týždňa na pondelky alebo piatky – podobne ako v USA – by sa zabezpečil vyšší rast slovenského HDP, šetrilo by sa energiou a nákladmi podnikateľov,“ uviedol prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR Pavol Konštiak (Krátené / Zdroj: sita.sk).

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161121037

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.