Podpora z Poľska pre štyroch kardinálov. + Zastaviť ideológiu gender a ranú sexualizáciu. + Kritika vo Vatikáne po rozhodnutí pápeža k potratu

Poľsko, 24.11.2016 (kath.net) 019 891 – Štyria kardináli Meisner, Brandmüller, Caraffa a Burke dostali teraz v kritike pápežského dokumentu „Amoris laetitia“ podporu z Poľska. Informoval o tom nemecký katolícky denník „Tagespost“.

burke
Biskup Jan Watroba, predseda Rady pre rodinu pri Biskupskej konferencii Poľska vidí v uverejnení otvoreného listu kardinálov „výraz rozhodnosti a starosti o správne chápanie Petrovej náuky“. Poľská katolícka agentúra KAI cituje biskupa Watrobu týmito slovami:
„Je škoda, že neexistuje nijaký všeobecný výklad a nijaké jasné posolstvo dokumentu a že musíme k apoštolskému listu pridávať interpretácie. Ja osobne – možno zo zvyku, ale aj z hlbokého presvedčenia – mám radšej taký výklad, aký mal vo zvyku svätý pápež Ján Pavol II., pri ktorom boli komentáre, či interpretácie k Petrovej náuke zbytočné.“
Biskup tiež vyhlásil, že on a aj iní biskupi a duchovní pastieri sú tiež zahrňovaní takými alebo podobnými otázkami!

 

Nediskriminovať heterosexuálnu väčšinu!

Berlín, 24.11.2016 (kath.net/idea) 019 892 – Posilnenie tradičnej rodiny žiadala skupina konzervatívnych politikov CDU a publicistov – tzv. „Berlínsky kruh“. „Únia dvoch hlavných strán musí zostať politickou stranou po boku rodín Nemecka,“ uvádza sa v liste skupiny okolo bývalého hessenského predsedu frakcie Christiana Wagnera z Lahntalu pri Marburgu uverejnenom 22. novembra. Popri ňom podpísalo vyhlásenie „Politické požiadavky pre rodinu“ 10 poslancov parlamentu.
K výpovedi v ústave, že manželstvo a rodina stoja sú pod zvláštnou ochranou štátu“ sa uvádza:
„Pojem manželstvo znamená jedine a výlučne zväzok dvoch ľudí – muža a ženy. Toto štátne charakterizovanie inštitútu manželstva by malo zostať zachované.“
Súčasne sa uznáva, že v modernej spoločnosti existujú aj iné formy rodiny a partnerstva. Prezentácia mnohorakosti a v zásade správne zasadzovanie sa za toleranciu však „nesmie viesť k diskriminácii heterosexuálneho väčšinového obyvateľstva.“

 

Zastaviť ideológiu gender a ranú sexualizáciu
„Berlínsky kruh“ ďalej žiada „zastavenie ideológie gender: „Gender-Mainstreaming musí z učebných plánov zmiznúť!“
Táto teória hovorí, že každý človek nezávisle od biologického pohlavia si môže pohlavie voliť – ako muž, žena, alebo žiť s inou pohlavnou identitou. Vzhľadom na učebné plány v spolkových krajinách „Berlínsky kruh“ sa rozhodne vyslovuje proti „štátom podporovanej ranej sexualizácii detí“. To, čo sa o sexualite vyučuje, musí nevyhnutne zodpovedať veku detí a musí prebiehať so súhlasom rodičov:
„Škola nesmie zraňovať intímne sféry detí, obmedzovať práva rodičov, ani zanedbávať cítenie veľkej väčšiny obyvateľstva.“

Rodiny finančne posilniť
„Na posilnenie rodín požadujeme zarátať aj prácu s výchovou detí. Je na čase reorganizovať celé financovanie starostlivosti,“ uvádza „Berlínsky kruh“ a navrhuje poskytnúť rodičom pevný príspevok ako existenčnú zábezpeku. Má byť povinný v sociálnom a dôchodkovom poistení a orientovať sa skutočnými nákladmi starostlivosti o deti. Ak rodičia dajú dieťa do materskej škôlky, alebo denného centra, museli by potom oni hradiť skutočné náklady.
Signatárka vyhlásenia, poslankyňa Sylvia Pantelová z Düsseldorfu, sa vyslovila za radikálnu zmenu perspektívy rodinnej politiky: „Ministerstvom pre rodinu je doteraz vlastne ministerstvo hospodárstva, ktoré sa stará o to, aby obaja rodičia pracovali.“
Ďalší signatári sú napríklad poslanci CDU Veronika Bellmannová (Freiberg/Sasko), Wolfgang Bosbach (Bergisch Gladbach) a Johannes Selle (Sondershausen/Durínsko).

 

Trumpov poradca: Dobrý vzťah s pápežom možný

Washington D.C., 23.11.2016 (kath.net/jg) 019 889 – „Katolícka koalícia“ medzi poradcami Donalda Trumpa by mohla mať veľmi pozitívne účinky na vládu novozvoleného amerického prezidenta, ak vychádzame z doterajších skúseností.“ Hovorí to Jim Nicholson, bývalý veľvyslanec USA pri Svätom stolci a člen skupiny 34 osôb, ktoré Trump v septembri povolal do svojho poradného štábu, v rozhovore so znalcom Vatikánu Edwardom Pentinom.
V protiklade s jeho často búrlivými verejnými vystúpeniami je Trump pri interných poradách a diskusiách „dobrým poslucháčom“. Kladie veľmi dobré otázky a prijíma odporúčania, ako hovorí Nicholson.
„Pri všetkých názorových rozdieloch medzi pápežom Františkom a Donaldom Trumpom vzhľadom na kapitalizmus, slobodné trhové hospodárstvo a prisťahovalectvo, nesmieme zabúdať na to, čo majú obaja spoločné. Obaja sa zasadzujú za ochranu života a obom leží veľmi na srdci starosť o ekonomicky znevýhodnených ľudí. Považujem dobrý vzťah medzi Trumpom pápežom Františkom za možný,“ povedal Nicholson.
Do skupiny katolíckych poradcov Trumpa patrí aj bývalý senátor Rick Santorum, Austin Ruse, predseda Centra pre rodinu a ľudské práva, ako aj Sam Brownback, guvernér štátu Kansas.

 

Vatikán uverejňuje motto SDM 2019 v Paname

Vatikán, 22.11.2016 (kath.net/KAP) 019 887 – Pápež František zameriava na budúcich svetových dňoch pohľad mládeže na Pannu Máriu. Vyplýva to jasne z tém, ktoré zvolil pre Svetové dni mládeže 2017 až 2019, a ktoré prezentovali v utorok vo Vatikáne. Katolícke svetové dni mládeže sa budú organizovať striedavo v malých rámcoch v miestnych diecézach a potom ako celosvetové veľké stretnutie v r. 2019 v Paname. Jeho téma bude znieť: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38).
Na rok 2017 znie motto: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49) – verš z Magnificatu. Na rok 2018 bude zasa mottom verš zo Zvestovania Pána Márii: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30). V minulých troch rokoch sa témy svetových dní mládeže zaoberali Ježišovými blahoslavenstvami.
Nové témy zvolil pápež František osobne a cielia k tomu, aby sa tri ďalšie svetové dni mládeže „intenzívne zameriavali na Pannu Máriu“, ako sa uvádza v oznámení vatikánskej dikastérie pre laikov, rodinu a ochranu života. Symbolizujú po rade minulosť, súčasnosť a prítomnosť. Inšpirované sú tromi teologickými cnosťami, vierou, nádejou a láskou.
Ostatné Svetové dni mládeže sa konali v Krakove a na záverečnú omšu s pápežom prišlo 1,5 milióna ľudí. –zg-

 

Kritika vo Vatikáne po rozhodnutí pápeža k potratu

Rím, 22.11.2016 (kath.net/KAP) 019 886 – Rozhodnutie pápeža Františka ženám po potrate uľahčiť cestu k odpusteniu Cirkvi naráža vo Vatikáne sčasti zjavne na výhrady.
Existuje tu nebezpečenstvo, že sa ženy teraz skôr rozhodnú pre potrat, pretože sa mylne domnievajú, „že sa im ľahko odpustí“, ako povedal emeritný arcibiskup Rímskej kúrie Gianfranco Girotti (79) pre taliansky denník „La Repubblica“ z utorka.
„Okolnosť, že teraz každý kňaz bude mať kompetenciu z tohto ťažkého hriechu rozhrešiť, môže oslabiť vedomie hriešnosti potratov. Takýto efekt vznikol, aj keď Ján Pavol II. pôvodne Vatikánu vyhradenú plnú moc rozhrešiť z hriechu potratu delegoval biskupom,“ povedal taliansky duchovný
Podľa novín vo Vatikáne zdieľajú výhrady Girottiho mnohí duchovní. On je však jedným z „mála“, ktorí svoju nevôľu vyjadrujú verejne. Ako regent tzv. Apoštolskej penitenciárie – vatikánskeho súdu – mal Girotti do r. 2012 okrem iného fakultu na rozhrešenia ťažkých hriechov vyhradených Vatikánu.
Pápež v pondelok uverejnenom dokumente „Misericordia et misera“ udelil všetkým kňazom fakultu rozhrešovať z hriechu potratu. Príslušnú plnú moc udelil František už pre „Svätý rok milosrdenstva“, ktorý sa v nedeľu skončil. Teraz má platiť natrvalo.
V zmysle katolíckeho cirkevného práva spolupôsobenie na ukončení tehotenstva prináša exkomunikáciu. Vo väčšine krajín bolo sviatostné rozhrešenie a zrušenie exkomunikácie možné iba niekoľkým spovedníkom. V Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku sa novou praxou nič nemení – tam mohli už pred Svätým rokom kňazi udeľovať rozhrešenie z potratu.
Novú prax pokánia pri potratoch zavádza pápež podľa vlastných slov, „aby nič nestálo v ceste želaniu zmieriť sa s Bohom a získať jeho odpustenie“. Súčasne zdôraznil, „že potrat je ťažký hriech, pretože ukončuje nevinný život“. No niet hriechu, „ktorý by nedosiahlo a nedokázalo zničiť Božie milosrdenstvo, ak nájde srdce plné ľútosti“.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.