Mons. Pinto šíri hypotézu, že by pápež mohol zbaviť kardinálskej hodnosti štyroch kardinálov, ktorí ho žiadali, aby vyjasnil päť dubií týkajúcich sa Amoris laetitia. + Kardinál Sarah: Ani pápež nemôže meniť Božie manželské právo

Neslýchaná nehoráznost a troufalost
Neslýchané! Další případ modernistické arogance a zastrašování bez důvodů a argumentů. Dospěli jsme do stadia »milosrdenství hrozby?«

Kardinál Caffarra odporuje kardinálovi Schönbornovi. + Nové tváre Vatikánu

Mons. Pio Vito Pinto, děkan Rota Romana, tj. soudní instance, která jako poslední rozhoduje o neplatnosti manželství, šíří hypotézu, že panující papež by mohl zbavit kardinálské hodnosti čtyři kardinály, kteří podle prastaré církevní praxe v církvi ustálené žádali Kongregaci pro nauku víry a následně papeže, aby vyjasnil pět dubií týkajících se Amoris laetitia.

Pinto, známý svou superhorlivostí v obraně nedotknutelnosti papeže, hovořil při konferenci pořádané na církevní univerzitě sv. Damase v Madridu. Tvrdil, že kdo uvnitř církve šíří dubia o Amoris laetitia o rodině, uvádí v pochybnost „dvě biskupské synody o manželství a rodině! Nikoliv jednu synodu, ale dvě! Jednu řádnou a druhou mimořádnou. Není možno pochybovat o působení Ducha Svatého!“ ( s tím rozdílem, že dubia oplývají řadou teologických motivací a argumentů, které představují apodiktická tvrzení).

Pinto hovořil především o čtveřici kardinálů Brandmüller, Burke, Caffarra a Meisner, kteří vzhledem k evidentní dvojakosti textu exhortace a velkému zmatku, který z toho následoval, požádali v září papeže, aby vyjasnil některé body o rozvedených a civilně sezdaných a o eucharistii. Protože neobdrželi žádnou odpověď, a my dodáváme, že byli pravděpodobně informováni, že žádnou odpověď neobdrží, o dva měsíce později zveřejnili dopis s tzv. Dubia.

Pinto se ptá: »Jakou církev brání tito kardinálové? Papež je věrný Kristově nauce. To, co udělali je velmi těžké pohoršení a Svatý otec by jim mohl odebrat kardinálský klobouk, jak se už v jiném případě v církvi stalo. To neznamená, že papež je chce zbavit kardinálské hodnosti, ale mohl by to udělat«.

Na otázku, která se týká těch, kteří mají zato, že katolická církev se objímá s protestantskou reformací děkan Pinto vysvětlil: ,,Luther zničil katolickou víru apoštolů. Katolická církev věří v Kristovu přítomnost v Eucharistii, zatímco protestantismus nevěří v přítomnost |Krista v přijímání. To je veliký rozdíl.“

(Jenom to? A kdyby jen to, nestačí to, abychom se od něho distancovati a nikoliv ho okuřovali?)

Chiesa e post concilio 29. listopadu 2016

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=neslychana-nehoraznost-a-ignorance

 

Mníchov: Úžasná sviečková akcia proti potratom

Mníchov, 28.11.2016 (kath.net/pm) 019 905 – Vyše 70 mladých, detí a ochrancov života z rôznych organizácií pokojne demonštrovalo 28. novembra po tretí raz pred novým potratovým centrom v Mníchove-Freihame. S horiacimi bielymi a červenými kahančekmi stáli za súmraku pred jasne osvetleným zdravotným strediskom okresného predstaviteľa CSU Hansa Hammera, a pripomínali že „potrat je dvojaká katastrofa: mŕtve dieťa a psychicky zaťažená iste nie šťastná žena“.
„Prečo sme dnes tu?“ pýtala sa predsedníčka CDL Bavorska, Christiane Lambrechtová a mnohí prevažne mladí účastníci spontánne odpovedali.
„My sme obhajcovia bezbranných nenarodených detí a žien v núdzovej situácii!“, povedal mladý muž. Dojímavé boli slová mladej ženy, ktorá až v ten deň uvidela na ultrazvuku svoje dieťatko v 12. týždni tehotenstva: „Nožičky a rúčky, hlavička – uvidieť moje dieťa ma tak dojalo, že som dnes musela prísť sem. Na miesto, kde iné matky nechávajú zabiť svoje dieťa!“
Prof. Agerer z o spolku AlfA (Akcia právo na život pre všetkých) oslovil ženy, ktoré denne chodia do potratovej kliniky F. Stapfa: „Je to tvoje dieťa. Rastie v tebe. Ty si jeho mama. Si nechcene tehotná? Ako najlepšie riešenie pre tvoju situáciu ti napadá potrat? Možno na teba dokonca niekto vyvíja nátlak? Možno ti nahovárajú, že to nedokážeš?“ Informoval potom o mnohých angažovaných poradkyniach spoločností VitaL, Caritas, 1000plus, Kaleb, alebo Maltézskych rytieroch, ktorí ženy vypočujú a hľadajú správne riešenia, aby matka po 9 mesiacoch mohla šťastne držať v náručí svoje dieťa.
Antónia Eggerová, predsedníčka AlfA Mníchov povzbudzovala ženy, ktoré očakávajú postihnuté dieťa: „Sama sedím na vozíčku a hovorím: život je pekný a hodný žiť!“ Aj farár Christian Linz z Allachu pripomínal v ústave zakotvenú ochranu práva na život každého človeka a ženám prisľúbil všetku pomoc a činorodú podporu.
Christiane Lambrechtová na záver napomínala, že štát musí mať oveľa viac záujmu a vydávať signály, aby sme tu mali pravú uvítaciu kultúru pre tehotné ženy a ich detičky. „V CSU sú k tomu dobré podnety a zostávame pri tom. Naše demonštrácie budú pokračovať. Mlčanie bolo včera – pravá pomoc dnes vyzerá inak.“
Keď sa potom oznámilo, že na budúci týždeň sa znova začnú poradenstvá na chodníku pred potratovým centrom, prítomní to privítali dlhým potleskom.


Biskup: Štát prehliada diskrimináciu kresťanských utečencov

Podľa katolíckeho viedenského pomocného biskupa Stephana Turnovszkého nebola situácia kresťanov na svete ešte nikdy taká povážlivá, ako dnes. V pozdravnom príhovore biskup povedal:
„Aj v Európe sa mnohé zmenilo. Nie je síce pravé prenasledovanie, ale existujú tu hrozivé trendy marginalizácie a politicko-mediálnych represálií a hrozieb voči organizáciám, ktoré sa na verejnosti zasadzujú za rozsiahle právo na život a ľudskú dôstojnosť: Násilné akcie proti účastníkom pochodov za život a podujatiam pro-life sú v mnohých krajinách ,normálne’ a v médiách sa sotva kritizujú. Mám dojem, že koncepcia náboženskej slobody sa stále viac prevracia vo význame: Čo pôvodne predstavovalo slobodu praktizovania náboženstva ako veľký výdobytok pre život podľa presvedčenia vo svedomí, sa stále viac a viac stáva slobodou v zmysle nútenia k bezbožnosti prinajmenšom vo verejnom priestore.“ To, že Európa teraz stále viac prestáva chrániť ľudí v oblasti ich náboženského presvedčenia, zvlášť tvrdo zasahuje aj kresťanských azylantov: „Po tom, čo riskovali život, aby sa dostali do Európy, útočí tu na nich často nové násilie, ohrozovanie a diskriminácia pre ich kresťanskú vieru, čo štátne orgány prehliadajú.“

 

Dokonca biskup ich obvinil, že podnecujú protiislamské nálady!
Referentka pre náboženskú slobodu Medzinárodnej spoločnosti pre ľudské práva (Frankfurt n. M.), Michaela Kollerová, vyzvala prítomných 120 účastníkov z 20 krajín k tomu, aby vo svojich krajinách prebúdzali povedomie v oblasti prenasledovania kresťanov a nebáli sa nepriateľských reakcií. V Nemecku napríklad boli ľudsko-právne organizácie kritizované po tom, čo verejne poukázali na ťažkú situáciu kresťanských utečencov v domovoch: „Mnohí ľudia sa potom rozčuľovali nie pre útoky moslimov na kresťanov a iné náboženské menšiny, ale pre uverejnenie takýchto prípadov. Dokonca aj katolícky biskup nás obvinil, že napomáhame proti-islamské nálady v Nemecku. Nikto by sa týmto však nemal nechať odradiť od zverejňovania faktov,“ zdôraznila Kollerová.

Kardinál: Ani pápež nemôže meniť Božie manželské právo

Rím, 28.11.2016 (kath.net/CWN/jg) 019 906 – V interview pre francúzsky katolícky magazín L’ Homme Nouveau vyjadril kardinál Róbert Sarah „starosti pre zmätenie, ktoré vládne dokonca aj medzi biskupmi v oblasti náuky Cirkvi“.
Ako prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí je zodpovedný za sviatosti, o ktorých sa znova diskutuje: sviatosť manželstva, zmierenia a Eucharistie:
„Toto zmätenie si dokážem vysvetliť iba nedostatočnou formáciou niektorých mojich bratov v biskupskom úrade. Ja sám som viazaný tým, že Kristus zriadil monogamné nerozlučiteľné manželstvo pre blaho muža a ženy ako aj detí a tak znova nastolil pôvodný Boží poriadok,“ zdôraznil kardinál Sarah. To má prirodzene účinky aj na pripustenie ku svätému prijímaniu:
„Celá Cirkev sa vždy pevne držala toho, že Eucharistiu sa nesmie prijímať, ak sme si vedomí ťažkého hriechu, princíp, ktorý sv. Jána Pavol II. v encyklike ‚Ecclesia de Eucharistia’ pevne stanovil ako definitívny,“ povedal kardinál Sarah doslova pre L’ Homme Nouveau a dodal doslova: „Ani len pápež nemôže z tohto Božieho zákona nikoho uvoľniť.“

Tento obsah bol zaradený v Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.