Opäť sme sa dostali do hľadáčika svetových médií: “Slovensko zatarasilo cestu islamu!” + Omyly mons. Vita Pinta

Uplynulú stredu poslanci v parlamente schválili zákon, ktorým efektívne zablokujú islam od toho, aby u nás mohol v blízkej dostať oficiálny status a privilégia náboženstva. Zahraničné konzervatívne médiá tento skutok komentujú ako jeden z “posledných znakov protimoslimského odporu naprieč Európskou úniou”
plt3w4erctyflzf2fiqlkjx82avmkq96y2whj4uzjp
“Bývalá komunistická krajina vytrvalo odoláva snahám EÚ popasovať sa s obrovským prísunom moslimských migrantov do Európy už od roku 2015. Čiastočne odoláva aj tým, že sa postavila proti kvótam na prerozdeľovanie migrantov do členských krajín EÚ. Nadôvažok, premiér Fico povedal, že islam nemá na Slovensku miesto”, píše agentúra Reuters.

Parlament uplynulú stredu prijal zákon z dielne SNS, ktorý vyžaduje, že náboženstvo musí mať aspoň 50 tisíc členov (z predošlých 20 tisíc členov), aby mohlo byť kvalifikované na prijímanie štátnej podpory či napríklad zriaďovať školy.

Táto zmena sťaží podmienky islamskému náboženstvu na registráciu v našej krajine, kde má v súčasnej dobe podľa posledného sčítania asi 2000 podporovateľov a žiadnu významnú mešitu. Islamská nadácia na Slovensku však hovorí o počte 5000 prívržencov…

“Islamizácia začína kebabom a ten už v Bratislave máme. Preto si uvedomme, čomu môžeme čeliť v priebehu nasledujúcich 5 – 10 rokov… Musíme urobiť všetko pre to, aby u nás v budúcnosti nebola postavená mešita”, povedal Andrej Danko, ako si všíma agentúra Reuters.

Islamská nadácia zatiaľ tento krok zo strany Slovenska neokomentovala.

Zákon prešiel dvojtretinovou väčšinou v parlamente hlasmi ako z radov koalície tak aj opozície. Za stranu SAS však všetci poslanci (okrem Mihála, ktorý nebol prítomný), hlasovali proti. Obrovským prekvapením je klub OĽANO, v ktorom sa kresťanskí konzervatívci zdržali tohto hlasovania a v prospech zákona hlasoval za celú stranu len Igor Matovič (výsledky hlasovania TU).

Nevedno, dokedy bude tieto ťažkosti s moslimskou migráciou EÚ zvládať, no možno konštatovať, že v prípade nanúteného presídlenia moslimov na naše územie budú mať aspoň na začiatok sťažené podmienky na prevzatie vlády nad kresťanstvom v našej krajine.

Marína Kovačičová

http://www.hlavnespravy.sk/opat-sme-sa-dostali-do-hladacika-svetovych-medii-slovensko-zatarasilo-cestu-islamu/867149

 


Omyly mons. Vita Pinta

Výroky děkana Rota Romana Mons. Pio Vito Pinta k iniciativě čtyř kardinálů (viz) obsahují omyly, jakých by se osoba jeho postavení a funkce neměla dopouštět.

Především odnětí kardinálské hodnosti může následovat jedině po velmi závažném a nepřípustném jednání dotyčného preláta. K poslednímu takovému případu došlo před 150 lety a důvodem byly nikoliv dogmatické, ale politické záležitosti.

V roce 2015 přijal papež František žádost o rezignaci kardinála Keit Patricka O´Briena odůvodněnou dřívějším nedůstojným sexuálním chováním.

Synoda má pouze poradní charakter

Instituce synody zavedená 2VK nemá rozhodující, ale pouze poradní charakter, což by měl tak vysoce postavený právník znát. V posledním případě se nejednalo o dvě synody (aby se zdvojnásobila jejich váha), ale pouze o jednu dvojsynodu.

Mezi odborníky a v dostupných studiích panuje přesvědčení, že postsynodální listy se nepokládají za Duchem Svatým inspirované papežské dokumenty. Mají totiž funkci informovat o práci synody a nemají ani exekutivní ani legislativní charakter. Mons. Pinto může být klidný, že Amoris laetitia má pouze funkci souboru návrhů, z nichž některé jsou značně povážlivé a nelze je přičítat Duchu Svatému.

Mons. Pointo by si měl současně uvědomit, že není pohoršením to, co učinili čtyři kardinálové, ale pohoršením je papež, který vyvolá pochybnosti o neotřesitelnosti skály, na které Kristus zbudoval svou církev.

V bule Sunt Quidam papeže Urbana II. z roku 1090 se můžeme dočíst:

Všem musí být známo, že římský papež může vydat nové zákony tam, kde evangelisté mlčeli. Ale tam, kde Pán nebo jeho apoštolové a Svatí otcové, kteří po nich následovali, něco stanovili ve formě rozhodnutí, nemůže žádný římský papež vydat nový zákon, nýbrž spíše zdůraznit to, co bylo hlásáno za cenu krve a života. Kdyby se totiž pokusil něco zrušit – Bůh chraň – co apoštolové a proroci učili, byl by to důkaz, že vydává nikoliv rozhodnutí, nýbrž že zbloudil.

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=omyly-mons-vita-pinta

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.