Rozkazy z EÚ nemôžu byť na Slovensku viac ako slovenské zákony! ĽS Naše Slovensko predložila v NR SR návrh na zmenu Ústavy SR. + Zrada Krista: Taliansky kňaz zrušil tradíciu jasličiek, aby nepobúril moslimov a ateistov

Sme presvedčení, že nádej na záchranu a obnovu Slovenska ešte stále žije.

Hlavným predpokladom znovuzískania národnej suverenity je však dostať Slovensko z područia diktátu Európskej únie.

Aj z toho dôvodu sme predložili návrh ústavného zákona, ktorý z Ústavy Slovenskej republiky vypúšťa vetu o tom, že „právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“ Táto veta totiž doslova ponižujúcim spôsobom určuje podriadené postavenie Slovenska voči Európskej únii. Práve táto jedna veta v Ústave SR výraznou mierou okliešťuje zvrchovanosť Slovenskej republiky. O právnych predpisoch zvrchovaného štátu predsa nemôže rozhodovať cudzia moc! Navyše takéto ustanovenie vážnym spôsobom odporuje prvej vete Ústavy, ktorá definuje Slovensko ako zvrchovaný štát.

To, že máme zástupcov v Európskom parlamente na situácii nič nemení, pretože v praxi aj tak o nás rozhoduje cudzia moc. Zástupcovia Slovenskej republiky v Európskom parlamente totiž tvoria iba 1,7 % z celkového počtu europoslancov. Slovensku sú tak zo strany EÚ nanútené aj také zákony a predpisy, ktoré nás evidentne poškodzujú.

Poslanec Milan Uhrík sa v rozprave spýtal, že ktorá normálna krajina podriadi svoje právo cudzej moci?! Ktorá normálna krajina sa dobrovoľne postaví do pozície nesvojprávnej kolónie?! A toto postavenie je v prípade Slovenska spojené aj s úpadkom nášho poľnohospodárstva, ekonomickou nesamostatnosťou a ďalšími negatívnymi hospodárskymi aspektmi. Jedným z príkladov je aj nariadenie Európskej únie, ktoré Slovensku prikazuje zrušiť zákon chrániaci slovenskú poľnohospodársku pôdu pred jej rozpredajom do zahraničných rúk.

V rozprave k tomuto návrhu vystúpil aj predseda ĽSNS Marián Kotleba, ktorý hovoril o tom, ako orgány Európskej únie svojvoľne zasahujú do všetkých oblastí nášho života. Úpadok EÚ deklaroval aj migračnou krízou, ktorú politické vedenie EÚ nie je schopné a ani ochotné riešiť. Toto multikultúrne obohatenie úplne rozvrátilo krajiny západnej Európy.

VÝZVA 2008 poslancom NRSR: Neprijmite tzv. „Lisabonskú zmluvu!“

Aj kvôli tomu Marián Kotleba prirovnal Európsku úniu k potápajúcej sa lodi. Otázkou zostáva iba to, ktoré štáty stihnú z tejto potápajúcej sa lode včas vyskočiť. Poslanci slovenského parlamentu, ktorí neprejavili záujem prinavrátiť Slovensku jeho suverenitu, si oprávnene vyslúžili označenie kolaboranti cudzích záujmov.

Odstránenie ustanovenia o nadradenosti Európskej legislatívy mohlo byť jedným z prvých krokov k znovuobnoveniu slovenskej suverenity. To by ale v slovenskom parlamente muselo sedieť viac poslancov, ktorí vedia svoj názor povedať nielen na chodbe parlamentu, ale dokážu sa zaň postaviť aj v parlamentnej sále pri hlasovaní. Nevypočuté zostalo aj apelovanie na zvyšky národnej hrdosti u poslancov takzvanej Slovenskej národnej. Za prijatie nášho zákona, ktorý mal navrátiť Slovensku časť stratenej suverenity, hlasovalo len 21 poslancov, pričom väčšinu z nich tvorili práve poslanci ĽS Naše Slovensko. Ostatní poslanci sa za svoje hlasovanie budú zodpovedať ďalším generáciám a je veľmi pravdepodobné, že ich vlastní potomkovia ich raz budú za tento zradný čin odsudzovať.

http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/rozkazy-z-eu-nemozu-byt-na-slovensku-viac-ako-slovenske-zakony-ls-nase-slovensko-predlozila-v-nr-sr-navrh-na-zmenu-ustavy-sr/

 


Taliansky kňaz zrušil tradíciu jasličiek, aby nepobúril moslimov a ateistov

Kam až zájde Európa v popieraní seba samej, svojej identity a tradície? Talianska Cremona má tradíciu, podľa ktorej vždy pred Vianocami umiestňuje na miestny cintorín jasličky. Tento rok to však bude iné. Kňaz Santé Braggié oznámil, že tento rok jasličky na cintoríne nebudú a odôvodnil to tým, že jasličky, tento symbol Vianoc, by mohli vyvolať hnev moslimov a ateistov, ktorí majú na cintoríne pochovaných svojich blízkych.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka

Portál Breitbart cituje kňazovo vyhlásenie: “Malý kút na cintoríne je rezervovaný pre moslimské hroby. Jasličky umiestnené v dohľade by mohli byť chápané ako nedostatok úcty k veriacim iného vyznania, zraniť citlivosť moslimov, alebo dokonca ateistov.“

S týmto postojom však zásadne nesúhlasí predchodca uvedeného kňaza, páter Oreste Mori, ktorý pre denník Corriere della Serra vyhlásenie svojho nástupcu ostro skritizoval. “Nemôžeme rezignovať na svoju kultúru a tradície. To by bola neodpustiteľná slabosť.“ A dodáva: “Som, teda aspoň zatiaľ, v Taliansku a nie v Saudskej Arábii.“

Toto rozhodnutie kňaza Braggiého vyvolalo aj množstvo reakcií miestnych politikov. La Repubblica cituje členku mestskej rady Cristinu Cappeliniovej: “Dúfam, že páter Braggié zmení rozhodnutie a ospravedlní sa komunite.“

Portál Breitbart cituje i vyjadrenie miestneho šéfa Ligy Severu Pietra Burgazziho. “Dúfam, že rozhodnutie neumiestniť jasličky nebolo ideologické, ale keď počúvam kritiku, zdá sa, že bolo.“

Ďalej dodáva. “Chcem zdôrazniť dôležitosť jasličiek, ako znamenia kresťanského svedectva, ktoré vždy oceňovali obyvatelia Cremony.“

Katarína Hanzlíková

http://www.hlavnespravy.sk/taliansky-knaz-zrusil-tradiciu-jasliciek-aby-nepoburil-moslimov-a-ateistov/872509

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.