Neboj sa Zachariáš, neboj sa Mária, neboj sa Jozef, neboj sa Juraj, Peter, Zuzana, Jana….

Ani my sa nebojme priatelia, ak zostaneme verní Bohu, Boh neopustí ani Slovenský národ. Aby sa aj dnes mohol Ježiš narodiť v našich srdciach, i my musíme denno- denne prekonávať strach.


„Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať
a jeho narodenie poteší mnohých.
Lk 1, 5-25

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.
Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.
On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida,
naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Lk 1, 30

Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu.
Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.
Mt 1, 20

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.
Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach,
ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.

Lk 2, 9-11
„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
A my sme uvideli jeho slávu,
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“
(Jn 1, 14)

Požehnané a Milosti plné Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2017 Vám želá
Anton Čulen, predseda AZN

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.