Vianočné posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi. + Čaplovič reaguje na vysokú popularitu ĽSNS: „Mladí nezabúdajte, revolúcie zožrali vlastné deti“

Vatikán 25. decembra – V plnom znení prinášame vianočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi, ktoré predniesol z loggie na priečelí Baziliky sv. Petra v dnešný deň Slávnosti Narodenia Pána na poludnie spolu s udelením apoštolského požehnania.

Vianočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi
„Drahí bratia a sestry, požehnané Vianoce!
Dnes Cirkev nanovo prežíva úžas Panny Márie, svätého Jozefa a betlehemských pastierov pri kontemplovaní Dieťaťa, ktoré sa narodilo a leží v jasliach: Ježiša, Spasiteľa. V tento deň naplnený svetlom zaznieva zvesť proroka: „Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja“ (Iz 9,5).


Moc tohto Dieťaťa, Syna Božieho a Máriinho, nie je mocou tohto sveta, založenou na sile a bohatstve. Je mocou lásky. Je mocou, ktorá stvorila nebo a zem, [mocou,] ktorá dáva život každému stvoreniu: nerastom, rastlinám, živočíchom; je silou, ktorá priťahuje muža a ženu a vytvára z nich jedno telo, jedno bytie; je mocou, ktorá obnovuje život, ktorá odpúšťa previnenia, zmieruje nepriateľov, premieňa zlo na dobro. Je mocou Boha. Táto moc lásky viedla Ježiša Krista, aby sa zriekol svojej slávy a stal sa človekom; a privedie ho k darovaniu života na kríži a k zmŕtvychvstaniu. Je mocou služby, ktorá vo svete buduje Božie kráľovstvo, kráľovstvo spravodlivosti a pokoja.
Preto narodenie Ježiša sprevádza spev anjelov, ktorí ohlasujú: „Sláva Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje“ (porov. Lk 2,14). Dnes sa táto zvesť nesie po celej zemi a chce dosiahnuť všetky národy, zvlášť tie, ktoré sú zranené vojnou a ostrými konfliktami a ktoré pociťujú zvlášť silno túžbu po pokoji.
Pokoj mužom a ženám v týranej Sýrii, kde bolo vyliatej príliš veľa krvi. Predovšetkým v meste Aleppe, v posledných týždňoch divadle jedného z najukrutnejších bojov, je mimoriadne naliehavé, aby sa, rešpektujúc humanitárne právo, zaistila pomoc a útecha vyčerpanému civilnému obyvateľstvu, ktoré sa stále nachádza v zúfalej situácii a vo veľkom utrpení a biede. Je čas, aby zbrane definitívne zmĺkli a medzinárodné spoločenstvo sa aktívne zasadilo za dosiahnutie riešenia skrze rokovania a nanovo sa nastolilo občianske spolunažívanie v krajine.
Pokoj ženám a mužom milovanej Svätej zeme, Bohom vyvolenej a obľúbenej. Kiež Izraelčania a Palestínčania majú odvahu a vôľu písať novú stránku dejín, na ktorej nenávisť a pomsta uvoľnia miesto vôli budovať spoločne budúcnosť vzájomného porozumenia a harmónie. Kiež môžu opäť nájsť pokoj a svornosť Irak, Líbya a Jemen, kde obyvateľstvo trpí vojnou a brutálnymi teroristickými útokmi.
Pokoj mužom a ženám rôznych oblastí Afriky, zvlášť v Nigérii, kde fundamentalistický terorizmus zneužíva i deti, aby rozsieval hrôzu a smrť. Pokoj Južnému Sudánu a Konžskej demokratickej republike, aby sa uzdravili rozdelenia a všetci ľudia dobrej vôle ochotne nastúpili na cestu rozvoja a delenia sa, dávajúc prednosť kultúre dialógu pred logikou [násilnej] zrážky.
Pokoj ženám a mužom, ktorí doposiaľ znášajú dôsledky konfliktu na východe Ukrajiny, kde je naliehavo potrebná spoločná vôľa priniesť úľavu obyvateľstvu a priviesť k naplneniu dohodnuté záväzky.
Svornosť vyprosujeme pre drahý kolumbijský národ, ktorý má snahu vydať sa po novej a odvážnej ceste dialógu a zmierenia. Kiež taká odvaha podnieti aj milovanú Venezuelu, aby uskutočnila nevyhnutné kroky na ukončenie aktuálnych napätí a spoločne budovala budúcnosť nádeje pre celý národ.
Pokoj tým, čo v rôznych oblastiach čelia utrpeniu pre neustále nebezpečenstvá a pretrvávajúce nespravodlivosti. Kiež Mjanmarsko skonsoliduje úsilie a umožní pokojné spolunažívanie a, s pomocou medzinárodného spoločenstva, zabezpečí potrebnú ochranu a humanitárnu pomoc tým, ktorí ju naliehavo potrebujú. Kiež kórejský polostrov uzrie prekonanie napätí, ktoré ním prechádzajú, v obnovenom duchu spolupráce.
Pokoj tým, čo boli zranení alebo stratili niekoho zo svojich drahých v dôsledku krutých výčinov terorizmu, ktoré rozosiali strach a smrť v srdci toľkých krajín a miest. Pokoj – nie v slovách, ale skutočný a konkrétny – našim bratom a sestrám opusteným a vylúčeným, tým, čo trpia hladom, a tým, čo sú obeťami násilia. Pokoj utečencom, migrantom a azylantom, tým, čo sú dnes predmetom obchodovania s ľuďmi. Pokoj národom, ktoré trpia kvôli ekonomickým ambíciám niekoľkých a žiadostivej nenásytnosti boha peňazí, ktorý privádza do otroctva. Pokoj tomu, kto zakusuje sociálne a ekonomické ťažkosti a kto trpí dôsledkami zemetrasení alebo iných prírodných katastrof.
A pokoj deťom v tento zvláštny deň, keď sa Boh stáva dieťaťom, predovšetkým tým, čo sú pozbavené radostí detstva kvôli hladu, vojnám a egoizmu dospelých.
Pokoj na zemi a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí každý deň pracujú, v úzadí a trpezlivo, v rodine a v spoločnosti, na budovaní ľudskejšieho a spravodlivejšieho sveta, podopieraní presvedčením, že iba s pokojom jestvuje možnosť prosperujúcejšej budúcnosti pre všetkých.
Drahí bratia a sestry, „chlapček sa nám narodil, daný nám je syn“: je „Kniežaťom pokoja“. Prijmime ho!“
Po spoločnej modlitbe Anjela Pána a udelení slávnostného apoštolského požehnania Urbi et Orbi pridal pápež František nasledujúce slová:
„K vám, drahí bratia a sestry, ktorí ste prišli z každej časti sveta na toto námestie, a tým, ktorí ste z rozličných krajín spojení prostredníctvom rádia, televízie a iných komunikačných prostriedkov, sa obraciam so svojím prianím.
V tento deň radosti sme všetci pozvaní kontemplovať Dieťa Ježiša, ktoré opäť dáva nádej každému človeku na povrchu zeme. S jeho milosťou dajme hlas a dajme telo tejto nádeji cez svedectvo solidarity a pokoja. Požehnané Vianoce všetkým!“

http://sk.radiovaticana.va/news/2016/12/25/viano%C4%8Dn%C3%A9_posolstvo_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_urbi_et_orbi/1281602

 

Čaplovič reaguje na vysokú popularitu ĽSNS: „Mladí nezabúdajte, revolúcie zožrali vlastné deti“

Bývalý minister školstva a podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič reagoval na vysoké preferencie strany ĽSNS u mladých voličov. Podľa neho ide o protestné hlasy generácie, ktorá ešte nemá hodnotové ukotvenie. Takisto sa vyjadril aj k špekuláciám ohľadom predčasných volieb.

Poslanec za stranu Smer-SD a niekdajší minister školstva zanechal na svojom facebookovom profile odkaz, ktorým vyjadril svoj k postoj k narastajúcej popularite strany ĽSNS. Podľa Čaploviča je za tento úkaz zodpovedná aj samotná strana Smer-SD, ktorá podľa jeho slov nevenovala mladým dostatok pozornosti.

„Rád by som sa podelil o môj názor na dve medializované správy.

Najsamprv o výsledkoch prieskumu, kde mladí ľudia do 30 rokov by volili najmä Ľudovú stranu M. Kotlebu, následne SaS a Obyčajných ľudí – nezávislé osobnosti. Tento poznatok svedčí, že sú to predovšetkým len hlasy protestu, mladej generácie, ktorá ešte nemá hodnotové ukotvenie,“ napísal Čaplovič na úvod.

Podľa niekdajšieho podpredsedu vlády SR „mladí ľudia“ túžia po zmene, a preto podporujú stranu okolo Mariána Kotlebu. Práve ich neskúsenosť má byť vodou na mlyn pre túto stranu.

„Za to sme zodpovední i svojimi chybami aj my, ktorí sme nevenovali mladým dostatok pozornosti. Ale z dejín viem, že revolúcie presadzovali najmä mladí ľudia, bez skúseností a poznania, ale s vierou, že príde. Požadované zmeny mladými napokon neprišli a revolúcie zožrali vlastné deti. Takže, milí mladí priatelia, nezabúdajte,“ napísal.

Čaplovič sa ďalej vyjadril k ďalšej, často skloňovanej téme a to k predčasným voľbám, ktoré podľa niektorých politikov viseli vo vzduchu. Na margo predčasných volieb povedal, že opozícia sa nevie zmieriť s porážkou v marcových voľbách a aj naďalej túži po moci.

„Po druhé o medializovaných predčasných voľbách, najmä podnecovaných zo strany opozície, ktorá sa nevie vysporiadať s porážkou vo voľbách v marci tohto roku, túži po moci, čo jej nemožno uprieť, ale je nesúrodá, nekonzistentná, povrchná, niekedy doslovne vulgárna, narúšajúca stabilitu s túžbou po chaose, ktorý jediný vie ponúknuť, ako formu vládnutia,“ napísal.

Čaplovič ďalej naznačil, že snaha opozície dostať Slovensko k predčasným voľbám je podmienená Sulíkovým strachom zo vzniku nových politických subjektov, ktoré by mu mohli zobrať časť voličskej základne. Zrejme narážal na politické hnutie Progresívne Slovensko, ktorého podporovateľ je napríklad aj prezident Andrej Kiska.

Sulíka na záver označil za „nezrelého politika chaosu“.

„ A nadovšetko o nich hovorí R. Sulík, človek bez ukotvenia a nesúrodý, nezrelý politik chaosu a nenávisti, pretože vie, že črtajúci vznik nových politických subjektov od stredu napravo, mu iste po roku až dvoch ukrojí z voliteľných preferencií. Takže čo najrýchlejšie voľby, aby sa tento kváziliberál zabetónoval na politickej scéne a vrhol Slovensko späť do minulosti v roku 2010 – 2012. Je smiešne, ak mu na jeho pohnútky a ciele niekedy naletia niektorí koaliční predstavitelia, a veľká škoda, že im chýba politický inštinkt,“ uzavrel Čaplovič.

Juraj Paška

http://www.hlavnespravy.sk/caplovic-reaguje-na-vysoku-popularitu-lsns-mladi-nezabudajte-revolucie-zozrali-vlastne-deti/876772

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.