FAKTY X: Má každý človek strážneho anjela? + Pápežský životopisec: Štyria kardináli popierajú platnosť pôsobenia Ducha Svätého´

Ak by ste sa opýtali malých detí, či veria v existenciu anjelov, tak vám takmer s určitosťou povedia, že áno. Aj viaceré vedecké výskumy potvrdili, že deti sa v rannom detstve bežne stretávajú s anjelmi, no vo väčšine prípadov túto schopnosť strácajú s dovŕšením piateho roku života.

Veľa ľudí však verí, že každý z nás má svojho osobného anjela strážneho a pomáha nám vtedy, keď mu to dovolíme. Väčšinou však anjel strážny od nás dostane súhlas, až vtedy, keď sa ocitneme v smrteľnom nebezpečenstve. O tom sa už mali presvedčiť tisíce ľudí.

Anjeli strážni
Existenciu strážnych anjelov pripúšťa kresťanstvo, judaizmus aj islam. Môžete sa o nich dočítať v Biblii, Talmude aj Koráne, kde dokonca židia aj moslimovia veria, že každý človek má dokonca dvoch strážnych anjelov. Anjel strážny je pri každom z nás už od narodenia a mnohí ľudia sú presvedčení, že s ním môžeme komunikovať. Ak tak budeme robiť, v našom živote sa nám bude dariť, pretože anjeli vypočujú naše prosby. Je teda možné, že anjeli strážni skutočne existujú, len si to racionálne zmýšľajúci ľudia nedokážu pripustiť?

FAKTY X: Strážni anjeli pri teroristickom útoku: zabránili peklu zázrakom?

Írska spisovateľka a mystička Lorna Byrne tvrdí, že anjeli skutočne existujú, len o tom mnohí ľudia ani len netušia. Ona sama s nimi už od útleho detstva komunikuje, a nielen to. Má výnimočnú schopnosť, všetkých anjelov vo svojom okolí aj vidí a svojich skeptikov o tom vôbec nepotrebuje presviedčať ani im nič dokazovať. Lorna tvrdí, že anjelov vidí celý svoj život rovnako zreteľne ako my ostatní vidíme ľudí okolo seba.

Dlho si myslela, že aj ostatní ľudia vnímajú okolitý svet anjelov tak ako ona, presvedčila sa však, že to tak vôbec nie je. V detstve ju preto lekári označovali za retardovanú, no ako sa ukázalo, veľmi sa mýlili. O svojich stretnutiach a rozhovoroch s anjelmi vydala niekoľko kníh, a hneď jej prvá kniha – Anjeli v mojich vlasoch, sa stala bestsellerom. Je Lorna Byrne ďalším dôkazom toho, že anjeli strážni existujú?

Ako anjeli vyzerajú?

Podľa Lorny Byrne má každý jeden človek svojho strážneho anjela. V podstate to je akési svetlo, ktoré sa nachádza za každým jedným človekom, no ak sa to svetlo otvorí, je vidieť skutočne anjela s fyzickou podobou. Ďalší odborníci však tvrdia, že anjeli sú nemateriálne bytosti, ktoré neodrážajú slnečné lúče, no môžu nadobudnúť aj materiálnu podobu bytosti, ktorá je obdarená buď mužskými alebo ženskými vlastnosťami.


Ľudia, ktorí svojich anjelov zazreli, ich však videli presne ako na obrazoch – teda ako biele okrídlené bytosti. Nech už anjeli vyzerajú akokoľvek, ich existenciu už potvrdilo množstvo svedkov po celom svete. Mnohí tomu veria, iní to zase odsudzujú. Presviedčať však ľudí o existencii svojho strážneho anjela nie je potrebné, každý by sa s ním skôr alebo neskôr mal stretnúť. Na internete už dokonca existuje aj množstvo videí, kde boli anjeli zachytení ako pomáhajú ľuďom.

V dnešnej technologickej dobe však už ani týmto videám takmer nikto neverí, pretože sa väčšinou považujú za podvod. Napokon, každý môže posúdiť sám.

Jedno z najznámejších videí, na ktorom môže byť zachytený anjel strážny (tentoraz to však nie je bytosť s krídlami), ktorý človeku pri ohrození života pomáha, je z roku 2012 z Taiwanu. Záznam videa (video je pod článkom), ktorý sa dostal na verejnosť, pochádza z priemyslovej kamery.

Na jednej z taiwanských križovatiek je vidieť, ako vchádza na križovatku kamión, kde mu do cesty z pravej strany (z pohľadu vodiča) vbehne cyklista. V momente ako by mal kamión vraziť do cyklistu na križovatke, stalo sa niečo neuveriteľné.

Zatiaľ čo vystrašený kamionista hľadá cyklistu pod kolesami kamióna, cyklista sa vďaka nejakej paranormálnej bytosti so žiariacimi rukami, ktorá ho doslova teleportovala, ocitol na opačnej strane križovatky, mimo jazdnej dráhy kamióna. Cyklista ani vodič kamióna nemohli uveriť vlastným očiam čoho boli svedkami.

Bola neznáma bytosť, ktorá z križovatky odkráčala akoby sa nič nestalo a potom úplne zmizla, strážnym anjelom cyklistu? Niektorí ľudia sú presvedčení, že to je len podvod, iní si zase myslia, že záznam z kamery je dôkazom toho, že existuje nielen cestovanie v čase, ale aj teleportácia.

Či to je anjel strážny alebo akýsi cestovateľ z budúcnosti môže každý posúdiť sám. Myslíte si teda, že tiež máte svojho strážneho anjela? Malé deti veria v existenciu strážnych anjelov, veď napokon stačí si spomenúť na detskú modlitbičku: „Anjeličku môj strážničku, opatruj moju dušičku, ako vo dne, tak i v noci, buď mi stále na pomoci…“

Autor: Recber

http://magazin.atlas.sk/spektrum/fakty-x-ma-kazdy-clovek-strazneho-anjela/879983.html

 

Pápežský životopisec: Štyria kardináli popierajú platnosť pôsobenia Ducha Svätého´

Po nedávnom slovnom útoku na štyroch kardinálov, ktorí stoja za dubiou, a ktorých nazval odpadlíkmi, hodnými ignorovania, si pápežský životopisec vyslúžil ostrú spätnú reakciu.

Editor Austen Ivereigh, ktorý prispieva do CRUX-u, vo svojom stĺpci z 11. decembra karhal kardinálov a ďalších ľudí, ktorí sa zaujímajú o problematické pasáže tohto dokumentu povýšeneckým spôsobom, častoval ich nelichotivými výrazmi a pohŕdaním. Preniesol na nich aj skutky a zámery liberálnych opozičníkov počas pôsobenia predchádzajúcich dvoch pontifikov, pričom dubiu prirovnáva k petícii, ktorej zámerom je znesvätiť učenie Cirkvi.

Kardinálov Waltera Brandmullera, Raymonda Burkea, Carla Caffarru a Joachima Meisnera obvinil z „podnecovania vzbury proti Františkovi“ a z prekročenia „hraníc slušného správania a úcty“. Poukázal aj na to, že títo kardináli sú „väčšinou na dôchodku“ a neustále omieľal odvolanie kardinála Burkea v roku 2014 pápežom Františkom z pozície prefekta Apoštolskej signatúry.

Použijúc týchto kardinálov ako odrazový mostík k obvineniu ďalších kritikov Amoris Laetitia za ich „šokujúco nízku úroveň“ pri kritizovaní pápeža, pričlenil Ivereigh kardinálov pre istotu k tým, o ktorých sa domnieva, že pápežovi nepreukazujú úctu a pohŕdajú ním.

„František očakával protest“, napísal, „najmä od tohto kvarteta červených klobúkov“. Povedal, že pápež nemal inú možnosť, len kardinálov ignorovať a pokračovať ďalej.“

Ivereigh „upozorňuje“ tiež tých, ktorých trápi zmätok vyvolaný pápežovou exhortáciou, aby sa zbavili svojej „úzkosti a strachu“, pretože „vlak už odišiel zo stanice a Cirkev sa dáva do pohybu“ s „novou pastoračnou stratégiou pre manželstvo a rodinu.“

„Onedlho už dubia týchto kardinálov nebude ničím iným, než poznámkou pod čiarou v histórii tohto pápežstva“, tvrdí Ivereigh, „ … ďalšia generácia kňazov uvedie úžasné učenie Amoris Laetitia do praxe, a hlučný a hnevlivý tón odrodilcov utíchne a stratí sa.“

Spomedzi množstva ohlasov, či už podporujúcich alebo kritizujúcich kardinálov, ktorí požadujú vysvetlenie od pápeža, je Ivereighov článok na všetkých blogoch a sociálnych sieťach riadne pranierovaný. Deň po jeho publikovaní sám Ivereigh tweetoval: „Nikdy som ešte nenapísal článok, ktorý by vyvolal vášnivejšie gratulácie, ani trpkejšie obviňovanie.“

Tvrdá kritika

Editor Catholic Worl Report Carl Olson napísal, že Ivereighove „argumenty“ sú „vyšinuté a poznačené autorovou aroganciou, rétorickou výstrednosťou a chýba im podstata“, a jeho stĺpček označil za „napnutú polemickú plachtu“.

„Nie som proti polemikám“, povedal Olson, „no nemám rád polemiky, v ktorých sa človek uchyľuje k posmievaniu, argumentácii sa vyhýba ako moru, zastrašuje, reaguje povýšenecky a blahosklonne, a predkladá neférové, ba priam zavádzajúce analógie a prirovnania.“

Olson dodáva, že Ivereighov pokus posudzovať kritikov Amoris Laetitia a označiť ich za odpadlíkov je „treťotriedny kúzelný trik; pokus odviesť pozornosť odmietaním.“

Na Ivereighovo prehlásenie, že „Cirkev sa dáva do pohybu“, Olson reaguje: „Pokiaľ ja viem, Cirkev sa nikdy „nedáva do pohybu“, neodchádza od Pravdy, pretože nemôže oficiálne učiť chybné názory vo veciach viery a morálky. Existuje množstvo otázok, ktoré treba vysvetliť, a to bez ohľadu na to, o čom sa nejaký britský novinár šíri na CRUX site.“

Joseph Shaw, predseda Latin Mass Society of England and Wales, napísal, že Ivereigh v tomto článku propagoval svoju vlastnú osobnú interpretáciu Amoris Laetitia a preto aj tým biskupom vo svete, ktorí podporujú tento pápežov dokument, zmysel jeho interpretácie protirečil.

„Bolo by pekné, keby sme mohli niečo tak úplne nezmyselné len jednoducho ignorovať“, povedal Shaw na Ivereighovo konto, „ukazuje sa však, žiaľ, že táto plamenná, ale prázdna invektíva je tým najlepším, s čím mohol polooficiálny mediálny Františkov tím prísť, pričom o tom nehovoria iba nahlas, ale aj s reálnymi vyhrážkami.“

„Ak už na nič iné, celé toto slúži ako dôkaz absolútnej prázdnoty ich intelektu“, konštatuje Shaw.

Cirkev „nehýbe“ so svojím učením

Rorate Caeli (internetová stránka pre veci cirkvi – pozn. editora) nazýva Ivereighovu metaforu s vlakom „nezmyslom“.

„Práve naopak, Cirkev v čase krízy, keď sa iní „dali do pohybu“, zdvojnásobila svoje úsilie v snahe obrániť svoju nemennú Pravdu“, znie odpoveď na blogu.

A pokračuje, citujúc kánon XI Dekrétu o Najsvätejšej sviatosti z 13. zasadania Tridentského koncilu: „Presne tak – nepretržitý stav cudzoložstva alebo spolunažívania v smilstve, bez akejkoľvek vyhliadky na pokánie a ukončenie tohto hriešneho stavu, nie je dostatočnou prípravou na prijatie Eucharistie. A nikdy ani nebude. Cirkev nie je ´vlakom´ a nikdy ´nehýbe´ so svojím učením.“

Konsenzus?

Ivereigh vo svojich článkoch vykresľuje falošne aj druhú Synodu o rodine, ako takú, ktorá vytvára konsenzus a neustále ospravedlňuje zmätok, vytváraný citovaním doktríny z Amoris Laetitia, pričom nenápadne povoľuje jej obchádzanie.

„Synoda rozhodla, dvojtretinovou väčšinou“, napísal, „že chce zároveň chrániť doktrínu o nezrušiteľnosti súčasných pravidiel prijímania Eucharistie, no zároveň chce vytvoriť dostatočnú pastoračnú voľnosť pri aplikácii pravidla Cirkvi dovoliť duchovným pastierom reagovať na situácie, kde nie je subjektívne zavinenie.“

„Pointa je v tom, že nie je žiadny nový zákon“, povedal Ivereigh, „žiadna nová doktrína, žiadne nové normy, pretože synoda rozhodla, že by nemali byť.“

„Synoda dodržala zákon“, pokračuje, „ako inak? Je to Ježišov zákon – obraňovala však voľnosť jeho aplikácie, uznávajúc, ako to robil aj Ježiš, že zákon je síce nevyhnutný, ale nepostačujúci, a preto sa musí aplikovať spôsobom, ktorý rešpektuje špecifickosť situácie jednotlivca.“

A Ivereigh navrhuje v súvislosti s Amoris Laetitia kontroverzné riešenie – aby sa duchovným pastierom dovolilo rozhodovať prípad od prípadu, či ľudia, ktorí sa nachádzajú v objektívne hriešnom stave, by mali alebo nemali pristupovať k svätému prijímaniu.

„Iba ten, kto rozumie zložitosti fungovania hriechu a milosti v živote človeka, pochopí tento paradox“, napísal. „Trvať na všeobecnej, rovnakej aplikácii zákona za každých okolností, protirečí najvyššiemu Božiemu zákonu milosrdenstva, ktorý človeka nestavia nad zákon, ale ho uprednostňuje pred zákonom.“

Kto je skutočným pastierom?

Christine Niles z ChurchMilitant.com tento predpoklad odmieta.

„Zdá sa, že duchovní pastieri, čo schvaľujú ľudí Ivereighovho typu, stratili popri všetkých rečiach o ´sprievodných znakoch´ a ´utešovaní´ a o nutnosti byť ´milosrdný´ zo zreteľa večnosť a uprednostnili časnosť“, napísala. „Kardinál Burke a jeho spolubratia tak nekonajú; práve oni, ktorým leží na srdci večné blaho celého stáda, sú jeho pravými a skutočnými pastiermi.“

Snaha anulovať diskusiu

Americký pápežský blogger Thomas Peters spochybňuje Ivereighovo tvrdenie, že „každý prípad je odlišný“ pri zvažovaní pristupovania rozvedených a znovu zosobášených katolíkov k svätému prijímaniu. V súvislosti s veľmi spornou 8. kapitolou Amoris Laetitia Ivereigh cituje juhoamerického biskupa.

„Každé umelé oplodnenie je iné?“ pýta sa Peters na Twitteri Ivereigha. „Každý potrat? Každá eutanázia? @austeni– buď to platí aj tu alebo nikde. Je to tak?“

Peters reagoval aj na Ivereighov tweet, že jeho článok vyvoláva vášne a obviňovanie.

„Niet divu“, odpovedal Peters, „ide totiž o transparentný pokus uťať ďalšiu diskusiu, pošpiniť tých, ktorí sa usilujú pochopiť úroveň/druh pápežovej náuky. Ak by bol @austeni istejší na svojom poste, nebol by sa zúfalo usiloval ukončiť diskusiu („vlak už odišiel zo stanice“).“

Článok prezrádza ignoranciu

Benediktínsky mních a blogger páter Hugh Somerville-Knapman povedal, že obvinením štyroch kardinálov, ako aj iných ľudí z odpadlíctva, Ivereigh „odhalil ignoranciu, ktorá narúša autentické učenie Cirkvi, ako aj pápežstva.“

„Tí, ktorí si od pápeža pýtajú vysvetlenie, by sotva spochybňovali jeho legitímnosť alebo autoritu ako pápeža“, napísal páter Sumerville-Knapman. „Práve naopak, v skutočnosti ho žiadajú, aby ju uplatnil, náležite a v plnom rozsahu.“

„Odpadlíctvo, skôr v cirkevnom než v politickom zmysle, znamená odmietať alebo nesúhlasiť s učením Cirkvi“, pokračuje. „Štyria kardináli, ako aj ostatní duchovní pastieri a teológovia, ktorí s nimi súhlasia, neodporujú žiadnemu učeniu Cirkvi; práve naopak, žiadajú pápeža, aby ho potvrdil.“

Vzývanie Ducha Svätého

Ivereigh sa vo svojom článku opakovane odvoláva na Ducha Svätého, akoby chcel vnútiť názor, že Amoris Laetitia je dielom Ducha Svätého a že kritici tohto dokumentu len hatia jeho dielo, čo je bežná taktika pri odpovedi na otázku, či má Amoris Laetitia autoritu doktríny alebo Magistéria.

„Odpadlíctvo je v podstate spochybňovaním legitímnosti pápežovho pôsobenia v úrade“, tvrdí Ivereigh. „Znamená to pochybovať o tom, že vývin Cirkvi pod vedením tohto nástupcu sv. Petra, je ovocím pôsobenia Ducha Svätého.“

„Štyria kardináli sa svojimi náročnými binárnymi otázkami opatrne usilujú vylúčiť presne tento paradox a odmietnuť synodálne vyriešenie tejto otázky, čím vlastne popierajú platnosť pôsobenia Ducha Svätého“, dodal ešte Ivereigh.

Anglický učenec a blogger páter John Hunwicke jasne napísal, že sklon začleniť pápeža do Najsvätejšej Trojice je „nepochybne rúhaním a modloslužbou, či prinajmenšom herézou“, ako aj v rozpore s tradíciou Cirkvi.

„Pri definovaní dogmy ex cathedra sa ešte nedávno rímski pontifikovia predtým, ako dogmu vyhlásili, modlili k Duchu Svätému a prosili o jeho vedenie“, povedal páter Hunwicke, „nikdy však netvrdili, že sú hovorcami Ducha Svätého alebo že hovoria z jeho vnuknutia.“

„Verte mi“, pokračuje, „nepotrebujeme nijakú novú a hrozivú dogmu o tom, že hlas Bergoglia je hlasom Ducha Svätého.“

http://www.lifenews.sk/content/p%C3%A1pe%C5%BEsk%C3%BD-%C5%BEivotopisec-%C5%A1tyria-kardin%C3%A1li-popieraj%C3%BA-platnos%C5%A5-p%C3%B4sobenia-ducha-sv%C3%A4t%C3%A9ho%C2%B4

Tento obsah bol zaradený v Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.