Návrat k „prvým sobotám“. Citroen musel v Paríži zatvoriť fabriku kvôli stúpajúcim náboženským požiadavkám moslimských pracovníkov

Rok 2017 je rokem stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. 

Pro ctitele Panny Marie není lepšího způsobu, jak zahájit tento rok, než obnovit praxi prvních sobot v měsíci, kterou svatá Panna tak doporučovala již od prvního zjevení v Cova da Iria. 13. května 1917 žádala děti o každodenní modlitbu sv. růžence.

 

Při zjevení 13. června řekla Panna Maria Lucii, že Ježíš si chce skrze ni posloužit, aby ji lidé poznali a zamilovali si ji. Chce na světě rozšířit úctu ke svému Neposkvrněnému Srdci. Těm, kteří ji přijmou, slibuji spásu. Bůh si tyto lidi zamiluje jako květy, které pokládám k jeho trůnu. Po těchto slovech sestra Lucie vyprávěla, že viděla v dlani pravé ruky Srdce ovinuté trny, které se jevily jako zabodnuté. Pochopili jsme, že to bylo Neposkvrněné Srdce Panny Marie, potupené hříchy lidstva, které si žádá odčinění.

Při třetím zjevení 13. července ukázala Panna Maria dětem peklo a oznámila strašný trest, který stihne lidstvo, pokud se neobrátí: Abych tomu zabránila, budu žádat zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a smírná přijímání o prvních sobotách. Modlete se, mnoho se modlete, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje.

V šestém a posledním zjevení 13. října 1917 se zjevila Panna Maria se škapulířem z hory Karmel. Svatá Panna chtěla, aby všichni nosili škapulíř, který je znamením zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Zjevení Panny Marie sestře Lucii pokračovala i po roce 1917 a potvrzovala předcházející zjevení. 10. prosince 1925 se zjevila Panna Maria po boku Dítěte Ježíše na zářícím oblaku v její cele v Pontevedra. Maria položila jednu ruku Lucii na rameno a v druhé držela Srdce ovinuté trním.

V tu chvíli Dítě řeklo: Měj soucit se Srdcem mé Nejsvětější Matky ovinutým trny, které je ustavičně zraňují, protože není nikoho, kdo by činil pokání, aby trny sňal. Svatá Panna pak dodala: Hleď, moje dcero, mé Srdce je ovinuté trny, jimiž je lidé ustavičně zraňují skrze svá rouhání a nevděčnosti. Potěš mě alespoň ty a oznam všem toto: Všem, kteří po pět měsíců v první sobotu se vyzpovídají a přijmou svaté přijímání, a budou v mé společnosti 15 minut rozjímat o patnácti růžencových tajemstvích s úmyslem ulehčit mému utrpení, slibuji, že budu u nich v hodině jejich smrti se všemi milostmi nezbytnými pro jejich věčnou spásu.

Toto velké zaslíbení Neposkvrněného Srdce Panny Marie se staví po boku zaslíbení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Markétě Marii Alacoque o prvních pátcích v měsíci. Jeden zpovědník žádal Lucii, aby se zeptala, proč je prvních sobot právě pět. V noci z 29. na 30. května 1930 Maria odpověděla: Jedná se o odčinění pěti urážek Neposkvrněného Srdce Panny Marie:

Rouhání proti Neposkvrněnému početí

Rouhání proti jejímu svatému panenství

Rouhání proti jejímu božskému mateřství a odmítání uznat ji jako Matku všech lidí

Dílo těch, kteří veřejně zasévají do dětských srdcí lhostejnost a pohrdání a dokonce nenávist k Neposkvrněné Matce.

Dílo těch, kteří přímo urážejí její svaté obrazy.

Proč se jedná právě o soboty? Tento den je od nepaměti zasvěcen Panně Marii. Podle mnoha svatých teologů je sobota dnem absolutní a pevné víry Panny Marie. Zatímco sami apoštolové pochybovali, Maria osvěcovala svou vírou temnoty umučení. Svatá sobota byla prvním dnem největší bolesti pro ztrátu Ježíše, ale také dnem nekonečné důvěry v jeho vítězství.

Panna Maria Fatimská stanovila podmínky pro tento triumf. Jedna závisí na papeži a na zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci, a to slavnostně ve společnosti všech biskupů světa.

Druhý požadavek je rozšíření praxe prvních sobot v měsíci, který je adresován všem věřícím. Uplynulo téměř jedno století, ale podmínky nejsou dosud splněny, protože Rusko nebylo dosud zasvěceno a praxe prvních sobot upadá do zapomenutí. Abychom se vyhnuli trestu, který hrozí celému světu, nebo ho alespoň zmírnili, připomínáme všem jednotlivcům i rodinám a zvláště kněžím a farnostem nezbytnost modlit se a plnit žádosti Panny Marie Fatimské.

Magdalena della Somaglia, Corrispondenza Romana

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=navrat-k-prvnim-sobotam

 


Francúzsky politik: Citroen musel v Paríži zatvoriť fabriku kvôli stúpajúcim náboženským požiadavkám moslimských pracovníkov, čo znižovalo efektivitu produkcie

Keď sa v roku 2013 rozhodla automobilka PSA (Citroen) zatvoriť svoju fabriku v parížskom Aulnay-sous-Bois, prebiehala okolo tohto rozhodnutiu búrlivá debata. Spoločnosť bola vo veľmi vážnych ekonomických problémoch a vzhľadom k ohrozeniu veľkého počtu domácich pracovných miest zasiahol nakoniec francúzsky štát, ktorý nakúpil určitú časť akcií. Teraz však vychádza najavo, že v rozhodnutí spoločnosti PSA nemuseli stáť len čisto ekonomické dôvody

Jean-Christoph Lagarde, zástupca samosprávy a zároveň predseda strany UDI, uviedol pre France Info, že uzatvorenie fabriky malo súvislosť s „náboženskými požiadavkami v práci.“ Lagarda sa v rozhovore pýtali na fundamentalizmus spojený s islamom v danej oblasti, ako sú napr. verejné miesta, kam ženy nemajú prístup (ako ukázala nedávna reportáž skrytou kamerou).

Lagarde ako další príklad problémov spojených s islamským sektárstvom uviedol, že všade prítomné náboženské požiadavky moslimov viedli k zastavovaniu výroby a znižovaniu produkcie:

“Nikdy sa to nepovedalo, ale súčasťou rozhodnutia PSA o uzavorení bola všadeprítomná religiozita a fakt, že v práci existovali náboženské požiadavky, prestoje, zníženie efektivity a v rozhodnutí PSA o zatvorení Aulnay bol aj tento aspekt.“

Fabrika v Aulnay ešte v roku 2012 zamestnávala cca 3000 zamestnancov, z toho veľké množstvo praktizujúcich moslimov. Už od 80. rokov bola k dispozícii vo fabrike modlitebňa a prestávky na obed boli prispôsobené ramadánu. V roku 2011 bol zamestnancom Aulnay rozdávaný moslimský kalendár (fotky moslimských posvätných miest, hodiny modlitieb), čo však vyvolalo živú polemiku o tom, či patrí náboženstvo do fabriky. Na prípad upozornil paradoxne jeden z robotníkov pochádzajúci zo severnej Afriky, ktorý sa ostro ohradil proti tomu aby bol “zaškatuľkovaný vo svojej náboženskej identite.“ O prípade vtedy obšírne referoval Le Parsien.

Jean Christoph Lagarde ďalej dodáva: „Na niektorých linkách RATP je tiež podobná situácia (RATP je dopravný podnik pozn. red.). Takže potrebujeme znovu nastoliť Republiku.“

U dopravného podniku išlo o prípady odmietania zdraviť ženy, šoférovať vozidlo, ktoré predtým šoférovala žena, prestávky na modlitbu a dokonca sa tam vyskytli zamestnanci, ktorí boli protiteroristickými zložkami označení ako bezpečnostné riziko.

Týždenník Marianne kontaktoval so žiadosťou o vyjadrenie k vyhláseniu Lagarda aj zástupcov spoločnosti PSA. “K tomuto nemám žiadny komentár. Je to na zodpovednosti toho, kto to formuloval“, odkázal hovorca PSA. Zároveň dodal, že zatvorenie fabriky súviselo so situáciou spoločnosti v rokoch 2010-2013 a išlo o opatrenie k zaisteniu udržateľnosti.

Katarína Hanzlíková

http://www.hlavnespravy.sk/francuzsky-politik-citroen-musel-v-parizi-zatvorit-fabriku-kvoli-stupajucim-nabozenskym-poziadavkam-moslimskych-pracovnikov-co-znizovalo-efektivitu-produkcie/880898

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.