Tlačová správa AZN: Zatvorené obchody cez všetky sviatky a dni pracovného pokoja s výnimkou nedieľ. + Španielska vláda zvažuje začlenenie moslimských sviatkov medzi národné sviatky

Členovia Aliancie za nedeľu – Slovensko, o. z. (ďalej len AZN) už niekoľko desaťročí bojujú za prijatie zákona na ochranu nedele v Slovenskej republike. AZN preto víta návrh podobného zákona od poslancov NR SR za stranu Smer – SD Jána Podmanického a Mariána Kéryho.
Podľa tohto zákona by mali byť, od začiatku mája t. r., zatvorené obchody cez všetky sviatky a dni pracovného pokoja s výnimkou nedieľ. Tento návrh poslancov Smeru – SD chápeme, ako pokus o vyriešenie dlhodobého problému, ktorým je nedostatok času na regeneráciu a rodinné záležitosti u podstatnej časti pracujúceho obyvateľstva na Slovensku. Samozrejme, nemôže tu ujsť pozornosti ani druhá strana mince. Doteraz platila úprava, podľa ktorej, platil zákaz maloobchodného predaja cez vybrané sviatky, čo je iba 3,5 dňa v roku.
Keby návrh poslancov za Smer-SD prešiel, tak by mali byť povinne zatvorené obchody 15,5 dňa v roku. Na prvý pohľad v porovnaní s predchádzajúcim údajom, je to impozantný rozdiel. Lenže, keď si zrátame koľko je v kalendárnom roku nedieľ, tak už to takým dobrým dojmom nepôsobí.

Týmto návrhom z dielne Smeru – SD by sa však nevyriešil problém porušovania základného ľudského práva, medzi ktoré, podľa nášho názoru jednoznačne patrí aj právo každého zamestnanca (nielen zamestnancov obchodu, ale aj zamestnancov ostatných odvetví v celej Slovenskej republike), aspoň na jednodňový odpočinok po celotýždennej práci a na zosúladenie pracovného a rodinného života. Ochrana zdravia, života a bezpečnosti pri práci sa vzťahuje nielen na predavačky v obchodoch, ale aj na státisíce zamestnancov pracujúcich napríklad v strojárenskom, stavebnom a potravinárskom priemysle atď. (Samozrejme, nemáme tým na mysli niektoré skutočne životne dôležité nepretržité prevádzky). Ale tento zákon mnohých obíde, jednoducho sa ich nebude týkať. Budú, aj so svojimi rodinnými príslušníkmi patriť do inej, znevýhodnenej kategórie. Naopak, zamestnávatelia si podržia svoju zvýhodnenosť.

Návrh tohto zákona nijako nerieši ani sústavné porušovanie § 93 Zákonníka práce SR podľa ktorého:
Má zamestnanec nárok na dva nepretržité dni odpočinku v týždni.

„(1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu, alebo na nedeľu a pondelok“. (§ 93 ods. 1 ZP SR)
Teda už podľa platného Zakonníka práce má každý zamestnanec podľa § 93 mať dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku po práci, pričom jedným z týchto dní je nedeľa! Ako je možné, že zamestnávatelia na Slovensku tento zákon už roky sústavne nedodržiavajú?

Podľa medializovaných informácií o tomto návrhu v pondelok rokovalo mimoriadne predsedníctvo Hospodárskej a sociálnej rady SR. Vzhľadom na informácie, ktoré sú v médiách prezentované, zrejme aj občania Slovenskej republiky začínajú chápať, prečo na toto rokovanie nebol pozvaný žiaden zástupca AZN. Naša organizácia patrí medzi zakladajúcich členov Európskej aliancie za nedeľu (ESA) a na jej stretnutia sme riadne pozývaní.
Všetko totiž nasvedčuje tomu, že neokomunistickým štruktúram a tvrdým zástupcom bojového ateizmu infiltrovaným vo všetkých vrstvách spoločenského a politického života na Slovensku, vôbec nejde o dobro pracujúcich, ochranu zdravia pri práci, alebo nedeľný odpočinok. Práve všetko nasvědčuje tomu, že tu asi skôr ide o rafinované zrušenie niektorých náboženských sviatkov. Tých sviatkov, ktoré boli uznávané už v čase antiky a nedotkli sa ich ani komunisti pred rokom 1989. Ukazuje sa, že teraz, ako vykladači demokracie si už na toto trúfajú. Preto na týchto rokovaniach, či diskusiách v masových médiách (výnimkou nie sú ani katolícke média) nesmie vystúpiť žiaden zástupca AZN, ktorý by v prvom rade požadoval aby na Slovensku bol prijatý zákon na ochranu nedele, aby každý občan Slovenskej republiky mal, aspoň jeden deň v týždni zaručené, právo na odpočinok.

Táto požiadavka nie je žiadnou nadštandardnou raritou, stačí sa pozrieť kúsok do západnej Európy, do EÚ ktorej sme súčasťou. Ak takýto zákon na ochranu nedele môže platiť napríklad v Rakúsku, Nemecku, Belgicku a Holandsku, môžeme ho prijať aj na Slovensku.

Boh žehnaj Slovensko,

Mgr. Anton Čulen, predseda AZN

Tlačová správa AZN zo dňa 12. 1. 2017
Modlitba za nedeľu:

Nebeský Otče, ďakujem ti za našu krajinu. Ďakujem ti za každého človeka, ktorý má na Slovensku zamestnanie, ktoré ho živí a zároveň napĺňa. Nebeský Otec, prosíme ťa za všetkých zamestnávateľov na Slovensku.

Daj, aby nenútili svojich zamestnancov pracovať počas nedieľ a sviatkov, ak to nie je nutné. Daj im empatiu a vľúdnosť.

Nebeský Ocko, prosíme ťa za odpustenie. Odpusť nám, ak sme si navykli na náš luxus a chceme mať všetko hneď a teraz, či je piatok, sviatok alebo nedeľa.

Prosím, nauč nás väčšej ohľaduplnosti voči tým, ktorí musia chodiť do práce počas nedieľ. Otče, prosíme ťa za parlament a všetkých politikov na Slovensku.

Prosíme ťa, daj im mäkké srdce, aby boli ochotní obmedziť nedeľnú prácu zákonom.

Amen.
(Neznámy autor)
Španielska vláda zvažuje začlenenie moslimských sviatkov medzi národné sviatky

Vysoký predstaviteľ diplomacie povedal, že vláda v Španielsku môže určiť sviatky moslimov ako štátne sviatky. Javier Herrera-García Canturri, diplomat, ktorý robí v súčasnosti poradcu na Ministerstve Spravodlivosti ohľadom vnútorných vecí viery, povedal, že vláda „zvažuje“ kroky, ktoré odhalia balíček pracovných reforiem neskôr v tomto roku.

V rozhovore pre agentúru Europa Press taktiež uviedol, že vláda môže dovoliť ľuďom udeliť 0,7 % zo svojej dane z príjmu rôznym vieram vrátane islamu, judaizmu, protestantským cirkvám alebo budhizmu.

V súčasnosti takto môžu vykonať iba v prospech katolíckej cirkvi – alebo alternatívne určiť fondy pre vládny rozpočet na kultúru.

Keďže islam, rovnako ako niekoľko iných vierovyznaní, nemá formálnu inštitucionálnu štruktúru, je nejasné, ktoré organizácie by vlastne fondy dostali.

Verejné sviatky sa v rámci krajiny značne rôznia. Aj keď každá oblasť má limit na maximum 13 ročne, 9 z nich je určených centrálnou vládou. Ak vláda uvedie moslimské sviatky, bude potom musieť eliminovať iné kresťanské alebo civilné sviatky.

V súčasnosti, šesť z celo-národných sviatkov je kresťanských vrátane Vianoc, Zjavenia Pána, Veľkého Piatku a Všetkých Svätých. Zvyšné sú národné sviatky.

Od roku 2010, Ceuta a Melilla, európske územia v severnej Afrike, ktoré boli na titulných stránkach počas európskej migrantskej krízy, a ktorých populácia je takmer 50% moslimská, oslavovalo moslimský sviatok Eid al-Adha ako jeden z verejných sviatkov.

Avšak, podľa vládneho Centra pre Sociologický Výskum, menej ako 2% širokej španielskej populácie sa identifikuje ako moslimovia.

Predseda Ľudovej Strany a premiér Mariano Rajoy prisľúbil bojovať s populizmom tvrdiac, že rastúce anti-establišment nálady v Európe by poklesli v roku 2017.

„Ak sa budú tradičné politické strany obhajovať s rovnakou energiou a dobrými argumentmi ako robia oponenti systému, tak sa veci stabilizujú,“ tvrdí.

Migrantskú krízu nezmienil.

Viktória Dandarová

http://www.hlavnespravy.sk/spanielska-vlada-zvazuje-zaclenenie-moslimskych-sviatkov-medzi-narodne-sviatky/883270

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.