Svätý Anton, opát. + Šokujúce čísla! V roku 2016 bolo zabitých takmer 100 000 kresťanov. Prenasledovaných je 500 až 600 miliónov kresťanov

Patrón domácich zvierat, najmä ošípaných; výrobcov kief, rukavíc, prútikárov, rytierov, tkáčov, mäsiarov, cukrárov, poľnohospodárov, hrobárov; pred požiarmi; pred morom a nákazami, pri chorobách kože, pri vredoch, pri bolestiach hlavy, pri syfilise a lepre

Sv. Anton, ruská ikona (Novgorod, 16. stor.)
Sviatok: 17. január
Antonov celý život nebol ničím výnimočne zvláštnym, bol celkom obyčajným. Keď mal 18-20 rokov, zomreli mu rodičia. Zdedil po nich tristo akrov pôdy a zodpovednosť za mladšiu sestru. Jedného dňa počul v kostole čítať evanjelium svätého Matúša 19, 21: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Bez toho, aby sa posadil, stále meditujúc nad týmito slovami, vyšiel z kostola. Rozdal všetok svoj majetok okrem toho, čo on a jeho sestra potrebovali nevyhnutne pre svoj život. Po vypočutí Matúša 6, 34: „Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.“ predal všetko ostatné, zveril svoju sestru do opatery v ženskom kláštore a odišiel do samoty, aby mohol žiť v modlitbe, pôste a tvrdej manuálnej práci. Nestačilo mu iba počúvať slovo, on začal žiť to, čo Ježiš povedal.
Zakaždým, keď počul o niekom, že je to svätec, chcel sa na neho pozrieť. Nehľadal múdrosť slov, hľadal skutky múdrosti. Ak obdivoval u niekoho jeho stálosť, vytrvalosť v modlitbe, láskavosti či trpezlivosti, mal túžbu napodobniť ho. Až potom sa vrátil domov. Takto navštívil napr. sv. Pavla Tébskeho, ktorý žil dlhé roky v púšti ako pustovník. Neskôr ho aj pochoval.
Vo svojom živote zápasil s pokušeniami diabla. Jedným pokušením bolo zanechať asketický život, aby sa mohol starať o sestru. Takisto dostával pokušenia, aby zveľadil svoj majetok, aby sa vrátil k peniazom a podobne. Anton odolal. Potom mu pokušiteľ začal lichotiť, hovoril mu, aký je mocný, keď ho sám premohol, odohnal. Keď ho raz diabol po zápase zbitého opustil, Anton zostal ležať ako mŕtvy. Priatelia ho doniesli do chrámu. Z tohto zápasu sa len ťažko spamätával. S výčitkou sa obrátil na Boha: „Kde si bol, keď som ťa potreboval?“ Boh mu odpovedal: „Bol som pri tebe, pozeral som sa na tvoj boj. Videl som, že sa nevzdávaš. Preto som zostal s tebou a chránil som ťa tak, ako som bol a stále budem s tebou.“
Mnoho ľudí prichádzalo za ním s prosbou o radu. Anton zvykol hovorievať, že kľúčom askézy je húževnatosť v tom, aby človek nespyšnel. Radil ľuďom, aby sa snažili o radosť, akoby každý deň začínali nanovo.
Istý čas (asi dvadsať rokov) žil zamurovaný v jednej miestnosti, priatelia mu nosili chlieb. Množstvo ľudí za ním stále prichádzalo. On sa ich snažil odohnať, pretože chcel byť sám. Nakoniec mu vyvalili aj dvere na miestnosti. Mnohí sa vďaka nemu obrátili, uzdravili na duši a niektorí aj zostali u neho, aby sa učili jeho spôsobu života. Týchto považujeme za prvú rehoľnú komunitu v dejinách, aj keď to nebolo presne ono, čo dnes myslíme pod pojmom rehoľa.
Anton sa však stále bál, aby nespyšnel, keď za ním chodilo toľko ľudí. Uprostred noci odišiel do púšte, kde našiel Saracénov. Tí ho zaviedli veľmi hlboko do púšte, do horskej oázy. Tam začas žil, no jeho ľudia ho aj tam našli. Zomrel ako stopäťročný.

* okolo 250 Come, dnes Qiman el Arus, Egypt
+ asi 356 hora Kolzim pri dnešnom meste Zafarana, Egypt
Význam mena: prvorodený; bojujúci v čele proti nepriateľom
Emblém: biskupská berla, ošípaná, zvon, kríž v tvare T

http://www.zivotopisysvatych.sk/anton-opat/


Šokujúce čísla! V roku 2016 bolo zabitých takmer 100 000 kresťanov, kvôli svojej viere

Turínske centrum CESNUR (Center for Studies on New Religions), vo svojej štúdii píše, že v roku 2016 bolo kvôli viere zavraždených 90 000 kresťanov.

Riaditeľom centra CESNUR a vedúci štúdie Dr.Massimo Introvigne približuje, prečo sú kresťania prenasledovaní, je to hlavne z dvoch dôvodov.

”Po prvé ich vyhlásenia o mieri provokujú viacej agresívne skupiny, a po druhé, ich sociálne predstavy o živote, rodine a chudobe stoja v priamo kontraste proti mocným,” cituje Introvigneho server Breitbart News.

Kresťanov prenasledujú hlavne moslimovia, píše sa v správe 2016 “World Watch List,” ktorú vydala organizácia Open Doors.

V správe sa okrem iného píše, že 9 z 10 najväčších krajín, kde kresťania trpia extrémnym prenasledovaním, má populáciu, ktorú tvorí aspoň polovica moslimov.

Vo väčšine moslimských krajín, kresťanov utláčajú rôzne teroristické organizácie, ako napríklad Boko Haram, len v Nigérii táto organizácia zavraždila viacej ako 10 000 kresťanov, a to len za posledných 12 rokov.

Dr. Introvigne zdôrazňuje, že vo viacerých krajinách, je prenasledovanie kresťanov podporované samotnými vládami.

”Niekoľko moslimských krajín ma zákony, trestajúce konverzáciu od islamu k inému náboženstvu…iné majú zákony proti rúhaniu, a niektoré majú dokonca tendenciu uvažovať o akejkoľvek kritike islamu ako o rúhaní,” približuje Dr. Introvigne.

Budúci mesiac bude vydaná ročná štúdia Cesnur, v ktorej sa okrem iného píše, že vo svete je prenasledovaných 500 až 600 miliónov kresťanov, ktorým je zabránené slobodne praktizovať svoju vieru. Informácie sa objavili na oficiálnej stránke CESNUR.

Samuel Poništ

http://www.hlavnespravy.sk/sokujuce-cisla-v-roku-2016-bolo-zabitych-takmer-100-000-krestanov-kvoli-svojej-viere/880129

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.