Žitňanská stále hľadá udavačov. Otvorila odbor, za ktorý by sa nemohlo hanbiť ani Gestapo. Udavačov budete platiť zo svojich daní. + Ošetrovateľky z domova, v ktorom umrelo 13 ľudí, konečne prelomili mlčanie: Desivé praktiky so starkými!

Nový znalecký odbor vznikol v súvislosti s novelou trestných kódexov, ktorá je účinná od 1. januára 2017. Jej cieľom je účinnejšie vyšetrovanie trestných činov extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov. Nádejných udavačov oslovuje Michal Múcska:

„V prípade záujmu o vykonávanie znaleckej činnosti v tejto oblasti je možné na ministerstvo spravodlivosti zaslať žiadosť o zápis do zoznamu znalcov,“ informoval Michal Múcska z tlačového oddelenia rezortu.Oficiálny názov nového znaleckého odboru je spoločenské a humanitné vedy. Delí sa na dve oblasti – politický extrémizmus a náboženský extrémizmus. Podmienkou na zápis do zoznamu znalcov je vzdelanie v odbore spoločenské a humanitné vedy, napríklad v politológii, sociológii, práve, histórii, religionistike.Znalec musí úspešne absolvovať odbornú skúšku a tiež odborné minimum v trvaní najmenej 30 hodín, ktoré zabezpečujú znalecké ústavy na to poverené ministerstvom. Ministerstvo vyžaduje vykonávanie praxe v odbore spoločenské a humanitné vedy minimálne sedem rokov, ako aj bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.Súdni znalci zapísaní v novom odbore budú spolupracovať predovšetkým s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi pri prešetrovaní trestných činov extrémizmu, ako aj orgánmi verejnej moci pri prešetrovaní priestupkov extrémizmu.

Zaoberať sa budú charakteristikou skupín a hnutí, ktoré možno zaradiť pod pojem politický extrémizmus a pod pojem náboženský extrémizmus. Charakteristika spočíva predovšetkým v popise ideológie, cieľov a vonkajších prejavov jednotlivých extrémistických subjektov, ako sú napr. symboly, zástavy, odznaky, rovnošaty, heslá.“Veríme, že zriadenie uvedeného znaleckého odboru a zabezpečenie súdnych znalcov pre túto problematiku napomôže pri prešetrovaní a objasňovaní protiprávnych činov extrémizmu,“ doplnil Múcska.

http://www.infovojna.sk/article/lucia-zitnanska-stale-hlada-udavacov-otvorila-odbor-za-ktory-by-sa-nemohlo-hanbit-ani-gestapo-udavacov-budete-platit-zo-svojich-dani

 

Nový znalecký odbor pre oblasť extrémizmu

​Od 1. januára 2017 je účinná novela trestných kódexov, ktorej cieľom je účinnejšie vyšetrovanie trestných činov extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov. Tak ako sme avizovali, v nadväznosti na túto úpravu rozširujeme sústavu znaleckých odborov a odvetví aj o osobitný znalecký odbor pre oblasť extrémizmu, keďže prax ukazuje, že aj jeho absencia bráni dôslednému vyšetrovaniu týchto trestných činov. V prípade záujmu o vykonávanie znaleckej činnosti v tejto oblasti je možné na ministerstvo spravodlivosti zaslať žiadosť o zápis do zoznamu znalcov.

​Nový znalecký odbor „Spoločenské a humanitné vedy“ sa delí na dve odvetvia: „Politický extrémizmus“ a „Náboženský extrémizmus“.
Súdni znalci zapísaní v uvedenom odbore sa budú zaoberať charakteristikou skupín a hnutí, ktoré možno zaradiť pod pojem politický extrémizmus a pod pojem náboženský extrémizmus. Charakteristika spočíva predovšetkým v popise ideológie, cieľov a vonkajších prejavov jednotlivých extrémistických subjektov, ako napr. symboly, zástavy, odznaky, rovnošaty, heslá.

Súdni znalci zapísaní v odbore extrémizmu budú spolupracovať predovšetkým s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi pri prešetrovaní trestných činov extrémizmu ako aj orgánmi verejnej moci pri prešetrovaní priestupkov extrémizmu.

Záujemcovia, ktorí sa chcú prihlásiť na odbornú skúšku potrebnú pre zápis do znaleckého odboru, môžu svoju žiadosť adresovať na:

Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Podmienky pre zápis do zoznamu znalcov:

vzdelanie v odbore Spoločenské a humanitné vedy (napr. v politológii, sociológii, práve, histórii, religionistike);
úspešné absolvovanie odbornej skúšky znalca v odbore Spoločenské a humanitné vedy;
úspešné absolvovanie odborného minima v trvaní najmenej 30 hodín, ktoré zabezpečujú znalecké ústavy na to poverené ministerstvom;
vykonávanie praxe v odbore min. 7 rokov a zároveň aj ku dňu podania žiadosti. (Nemusí ísť o sústavne vykonávanú sedemročnú prax. Môže ísť o súhrn viacerých zamestnaní s tým, že aj ku dňu podania žiadosti je potrebné vykonávať prax v odbore);
bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Veríme, že zriadenie uvedeného znaleckého odboru a zabezpečenie tzv. súdnych znalcov pre túto problematiku napomôže pri prešetrovaní a objasňovaní protiprávnych činov extrémizmu.

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2171
Ošetrovateľky z domova, v ktorom umrelo 13 ľudí, konečne prelomili mlčanie: Desivé praktiky so starkými!

V Domove dôchodcov na Pažítkovej ulici bola vo štvrtok kontrola z Úradu verejného zdravotníctva.

Ľudia hovoria o hrôzach, ktoré tu zažívajú, no úrady problém nevidia. Asi tak by sa dala zhrnúť situácia ohľadom domova dôchodcov na Pažítkovej ulici v Ružinove.
Redakciu Nového Času zahltili maily o hroznej situácii v zariadení. Ozvali sa príbuzní starkých, ktorí tu zomreli. Myslia si, že keby o nich bolo postarané tak, ako malo, ešte by žili. Katastrofu tu zažili i Anna a Kristína z ošetrovateľskej agentúry Salvus. Aj oni hovoria o tom, že tam zanedbávali zdravotnú starostlivosť a na krvavé dekubity dôchodcov sa nevládali pozerať.

V domove na Pažítkovej ulici zomrelo 13 ľudí.
Šokujúce odhalenia o bratislavskom domove, v ktorom zomrelo 13 ľudí: Starkí trpeli smädom a v jednej plienke!?
„Mali chronické rany, ktoré sa vytvoria, keď sa nepolohujú, alebo sú dlhšie v jednej plienke. Možno to je tým, že nemajú dosť ošetrovateliek. Pacienti umierali na zápal pľúc, ale tam sa nerobili pravidelné prehliadky či skríningy na rakovinu hrubého čreva. Zdravotná staroslivosť bola zanedbaná, lekár tam nechodil často, oni potrebujú pravidelné vizity,“ povedala ošetrovateľka Anna. Podľa jej slov, keď začali tunajšie pomery kritizovať, riaditeľka domova Eva Samolejová s nimi rozviazala zmluvu.

Ošetrovateľka Anna a jej kolegyňa Kristína si to, čo zažili v domove dôchodcov, nenechali len pre seba.


Úrady problém nevidia

Samolejová sa vyjadrila, že s nami bude komunikovať len mestská časť Ružinov, pod ktorú domov spadá. Tá už niekoľko dní na naše otázky neodpovedá. Vo štvrtok tam bola kontrola z Úradu verejného zdravotníctva, o ktorej však vopred informovali v médiách.

„Na základe vykonaného štátneho zdravotného dozoru nie je potrebné v zariadení prijať vo vzťahu k hygienicko-epidemiologickému režimu nové opatrenia,“ uviedla hovorkyňa Katarína Nosálová. Vyzerá to tak, že ľudia sa síce sťažujú, no úrady problém nevidia. Konať vo veci nebude zatiaľ ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, keďže nik nepodal podnet.

Vlasta (66) stále smúti za sestrou, ktorá podľa nej zomrela na neliečený zápal pľúc.
V bratislavskom domove dôchodcov umierajú ľudia ako na páse: Šokujúca spoveď Vlasty, ktorá tam prišla o sestru!
Spoveď babičky (83) z domova:

Berú nám dôchodky, bez liekov som aj týždeň

Nový Čas navštívil jednu klientku domova. V záujme jej ochrany sme jej zmenili meno na Emília. Sťažovala sa, že k nim lekárka chodí veľmi málo. Niekedy raz za dva týždne. „Je tu strašne veľa ľudí nevládnych. Padajú, rozbijú si hlavu a oni to nechávajú tak,“ hovorí starenka. Aj podľa nej tu od decembra zomrelo minimálne 20 dôchodcov. „Nič nám nepovedali, mali sme hnačky. Pýtali sme tabletky, na čo odvetili, že ich nemajú,“ pokračuje Emília.

Jej penzia ide automaticky domovu. „Ostáva mi 50 eur z dôchodku, syn mi dopláca stovku. O jednu tabletku by sa hádali. Oni nám dávajú lieky, my nemôžeme mať. Ked dochádzujú lieky, niekedy mi ich prinesú až o týždeň a ja som bez liekov,“ plače dôchodkyňa.

Anketa: Umiestnili by ste na Pažitkovej svojho blízkeho?

ĎAKUJEME ZA VÁŠ HLAS
Áno
2%
Nie
98%

https://www.cas.sk/clanok/503750/osetrovatelky-z-domova-v-ktorom-umrelo-13-ludi-konecne-prelomili-mlcanie-desive-praktiky-so-starkymi/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.