Stanovisko SND k projektu NATÁLKA: projekt Natálka ako reakcia na povolebné obdobie, keď sa do parlamentu dostali ľudia s extrémistickým myslením. + Zomrel emeritný biskup Jozef Zlatňanský

Bude merať aj GP SR dvoma metrami? Urážať cítenie kresťanov je úplne normálne a legitímne? Ale urážať cítenie iných náboženstiev sa nesmie? Prečo sa poslanci NRSR za ĽSNS nemôžu v pléne pomodliť ani modlitbu Otče náš? Sú na Slovensku kresťania občania druhej kategórie?  To sa nám snažia podsunúť to, že ĽSNS, Cirkev a Panna Mária ale aj Slovenská republika je zodpovedná za vraždu  v Českej republike? „Projekt Natálka (vznikol) ako reakcia na povolebné obdobie, keď sa do parlamentu dostali ľudia s extrémistickým myslením“. To pán Frešo, pán Gál, alebo SND rozhoduje o tom, kto má, alebo nemá extrémistické myslenie? A čo lavicový extrémisti v NRSR im už nevadia?

Reakcia SND na snahu diskreditovať projekt NATÁLKA
V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a o. z. Living Memory vznikol projekt Natálka ako reakcia na povolebné obdobie, keď sa do parlamentu dostali ľudia s extrémistickým myslením.

Našou snahou bolo vytvoriť dielo, ktoré bude priamo v prostredí mladých ľudí na školách hovoriť o netolerancii a extrémizme a vytvoriť tým predpoklad na diskusiu študentov s odborníkmi na túto tému. Pretože pociťujeme absenciu diskusie s mladými ľuďmi, ktorí môžu byť pod vplyvom netolerantného myslenia.

Inscenácia Natálka vznikla na základe skutočnej udalosti, ktorá sa stala vo Vítkove na Morave. Štvorica neonacistov hodila do domu rodiny Sivákovej zápalné fľaše. Veľké poranenie utrpela najmä malá Natálka, ktorá mala iba dva roky a popáleniny na 80% tela. Spracovaním udalostí vznikla rekonštrukcia súdneho procesu s neonacistami aj s matkou malej Natálky. Predstavením upozorňujeme na znaky a prejavy extrémizmu i hraničné konanie. V samotnej inscenácii vidíme pobožnú a veriacu matku dieťaťa, ktorá sa modlitbou Zdravas Maria utieka pod ochranu Matky Božej, keď rodinu ohrozuje dvojica neonacistov. Túto rodinu zachránila viera a láska. Také je posolstvo inscenácie.

Naše vyhlásenie je reakciou na podnet zastaviť projekt Natálka, o ktorom informovala SITA, ktorý je vlastne len potvrdením toho, že inscenácia má v súčasnosti význam a hlboký zmysel. V žiadnom prípade nejde o útok na kresťanské myslenie. Práve naopak. Zmyslom projektu je vytvoriť priestor na uvažovanie o tolerancii a lásky k blížnemu. Ak niekto podal podnet na Generálnu prokuratúru SR, tak sa snaží toto predstavenie zdiskreditovať a zastaviť. Domnievame sa, že cieľom takéhoto konania môže byť iba to, aby sa inscenácia plná viery v Boha a dobro, nedostala tam, kam patrí. Medzi mladých ľudí.

Predpokladáme, že ďalším dôvodom je zastrašiť učiteľov jednotlivých škôl, aby projekt Natálka do škôl nepozývali.

Divadlo sa vyjadruje v metaforách. Ak vám vtrhne do bytu zlodej a zdehonestuje váš byt nápismi a hákovým krížom, tak ho zdehonestuje, či už ste kresťan, žid alebo človek iného vierovyznania. A táto inscenácia je o zničení veriacej rodiny extrémistami. Toto predstavenie sa nedá hodnotiť na základe jednej fotografie.

Za tvorcov inscenácie a vedenie činohry

Roman Polák, riaditeľ Činohry SND

Stanovisko právnika:

Generálna prokuratúra SR by mala takéto trestné oznámenie odmietnuť. Nie sú splnené zákonné požiadavky pre začatie trestného stíhania, nakoľko inscenácia má naopak za cieľ dramatizáciou historických udalostí poukázať na problémy spoločnosti. V žiadnom prípade nepodnecuje a ani nehanobí jednotlivca alebo skupinu obyvateľov. Zjavnou snahou oznamovateľa je však snaha spochybniť stihateľnosť iných osôb, ktoré sa takéhoto trestného činu dopúšťajú. Aj z týchto dôvodov je jasný a rýchly postup Generálnej prokuratúry nanajvýš potrebný.

JUDr. Pavel Nechala, PhD.

http://www.snd.sk/?tlacove-spravy&clanok=stanovisko-snd-k-projektu-natalka

 

5 druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie

Pán Ježiš Lucii vysvetlil, ​ ​prečo päť prvých sobôt a nie sedem, alebo deväť:  «Dcéra moja, dôvod je veľmi jednoduchý: je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:

1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu.

2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej

3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia.

Arc. Mons. B. Bober: Nebojme sa zasvätiť svoje srdcia, farnosti i arcidiecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! – V KÁZNI 

4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.

5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny

 

V Nitre vo večerných hodinách zomrel emeritný biskup Jozef Zlatňanský

Nitra 11. februára (TK KBS) V Nitre dnes vo večerných hodinách zomrel emeritný biskup Mons. Jozef Zlatňanský. Titulárny biskup diecézy Montefiascone zomrel v hospici vo veku 89 rokov, v 66. roku kňazstva a 20. roku biskupskej služby. TK KBS informovala Nitrianska diecéza. Pohreb zosnulého biskupa bude vo štvrtok o 10.00 h v Topoľčiankach.

Mons. Jozef Zlatňanský sa narodil 13. marca 1927 v Topoľčiankach. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, gymnázium v Zlatých Moravciach. Teológiu začal študovať v Bratislave (1946-1947) a v štúdiu pokračoval na Lateránskej univerzite v Ríme (1947-1952), kde ho 22. 12. 1951 vysvätili za kňaza. Ďalším štúdiom dosiahol doktorát teológie na Pápežskej lateránskej univerzite v roku 1955 a licenciát zo sociálnych vied na Pápežskej gregoriánskej univerzite v roku 1959.

V rokoch 1961-1964 bol profesorom filozofie v Pápežskom regionálnom seminári v Catanzare, potom do r. 1966 pracovníkom Sekretariátu vieroučnej komisie II. Vatikánskeho koncilu. V rokoch 1966-1969 pracoval v Kongregácii pre vieroučné otázky. 4. 2. 1981 ho Svätý Otec poctil hodnosťou pápežského preláta.

V roku 1984 bol vymenovaný za subsekretára Kongregácie a 11. 6. 1997 za sekretára Stálej interdikasteriálnej komisie pre východnú Európu. Zároveň sa stal titulárnym biskupom diecézy Montefiascone; jeho biskupská vysviacka sa konala v Topoľčiankach 20. 7. 1997.

Popri náročnej a zodpovednej práci v Kongregácii vykonal cenné služby prenasledovanej katolíckej Cirkvi na Slovensku, najmä v oblasti tlačového apoštolátu. Ako zodpovedný redaktor urobil v spolupráci s inými odborníkmi revíziu slovenského prekladu Katechizmu Katolíckej cirkvi. Od júna 2004 žil na penzii.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170211011

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.