Vzbura parlamentu EÚ proti BOHU pokračuje. Zriadili fond na vyvražďovanie a genocídu nenarodených detí. + M. Trumpová: Otčenáš za Donalda. + Ružencová zmierna krížová výprava za pokoj vo svete

Evropský parlament zřídil mezinárodní fond na financování potratů

Zo zahraničia
Štrasburk. Evropský parlament při úterním hlasování schválil rezoluci, která odsuzuje prezidenta USA, Donalda Trumpa, za rozhodnutí, kterým odnímá federální finanční podporu organizacím praktikujícím potraty nejenom v takzvaně rozvojových zemích pod pláštíkem plánovaného rodičovství (Planned parenthood).

Jde o „přímý útok na výdobytky v oblasti práv žen a dívek a krok zpět“, lituje Evropský parlament a „naléhavě vyzývá k tomu, aby EU a její členské státy omezily dopady tohoto (Trumpova) „roubíkového pravidla“. Evropa chce nyní chybějící fondy pro potratový průmysl nahradit z vlastních zdrojů – jak jinak, než tím, že její členské státy, citujeme z rezoluce: „výrazně navýší prostředky určené na sexuální a reprodukční zdraví a práva a zřídí mezinárodní fond, který bude financovat přístup k plánovanému rodičovství a k bezpečnému a zákonnému umělému přerušení těhotenství, a to za použití vnitrostátního i unijního rozvojového financování“. Evropští poslanci většinou 371 hlasů (198 proti,74 se zdrželo hlasování) tak vyslovili souhlas s tématem, které dle jejich soudu tvoří jednu z priorit 61. zasedání Komise Spojených národů o postavení žen. Je to skandální, komentuje předseda italského Hnutí pro život, Gian Luigi Gigli:

“Potratový průmysl vyváží do všech rozvojových zemí tzv. „balíček reprodukčního zdraví“ – tedy potraty, antikoncepci a sterilizaci, namísto potravin, práce a sociálního růstu. Politiku tzv. plánovaného rodičovství Spojené národy prosazují už dlouhý čas a velice rozhodně a přesvědčeně ji podporuje paní Clintonová, která je teď po Trumpových škrtech v nesnázích. Bylo by skutečně skandální, kdyby se nyní financování ujala Evropa a přitom to zastírala zdánlivě dobrými úmysly – v dané rezoluci se totiž mluví tak trochu o všem, od násilí na ženách po rovné pracovní příležitosti, ale pak se tam vždy obratně vsune „jedovaté jablko“, tedy v tomto případě takzvané „reprodukční zdraví“ v rozvojových zemích. Prozatím se fondy sbírají na dobrovolné bázi – Nizozemsko už uvolnilo 20 milionů euro a je na svobodném zvážení každé země, nakolik se bude účastnit. Kdyby se ale unijní politika měla ubírat tímto směrem, je na místě otázka, jaké důvody ještě drží Evropu pohromadě?“

Jak dále uvedl předseda italského Hnutí pro život, využívá všech prostředků, jak na situaci upozornit italskou vládu, a v brzké době plánuje petici na národní úrovni.

http://lumen.sk/aktualita/evropsky-parlament-zridil-mezinarodni-fond-na-financovani-potratu-.html

 


Melánia Trumpová: Otčenáš za Donalda

USA, 20.2.2017 (kath.net) 020 238 – Aké vystúpenie Melánie Trumpovej! Na podujatí amerického prezidenta na Floride v sobotu večer pristúpila krátko pred tým prezidentova manželka Melánia Trumpová (46) k mikrofónu:
„Pomodlime sa,“ povedala publiku. Potom sa začala modliť Otčenáš. Jasajúci dav sa takmer úplne stíšil a mnohí sa na modlitbe zúčastnili.
Potom Melánia ohlásila: „Zostanem si vždy verná a budem vám hovoriť pravdu, a je jedno, čo opozícia o mne hovorí.“ Dodala, že by chcela konať v najlepšom záujme všetkých Američanov a napomáhať iniciatívy pre ženy a deti na celom svete. –zg-

 

Ružencová zmierna krížová výprava za pokoj vo svete

Jubileum s vďakou za mier v Aleppe

Image result for Fatimská Panna Mária

Viedeň, 19.02.2017 (KAP) 020 237 – Stovky veriacich slávili v nedeľu vo Viedni svätú omšu k 70. výročiu modlitbového spoločenstva „Ružencová zmierna krížová výprava za pokoj vo svete“ (RSK), ktoré desaťročia formovalo cirkevný život Rakúska. Svätú omšu vo františkánskom kostole slávil provinciál františkánov Oliver Ruggenthaler.
RSK založil viedenský františkán Petrus Pavlicek (1902-1982), ktorý usiloval o šírenie fatimskej mariánskej zbožnosti v Rakúsku. Historické boli pritom veľké procesie RSK so sochou Fatimskej Panny Márie v r. 1953, 1954 a 1955, na ktorých sa zúčastňovalo asi 80 000 ľudí – na čele s kancelárom Júliusom Raabom a ministrom zahraničných vecí Leopoldom Figlom. Jedným z plodov bolo zrejme aj stiahnutie sa Rusov z Rakúska.
Súčasne so svätou omšou vo Viedni sa vo Fatime konala veľká detská svätá omša k sviatku pastierikov – vizionárov, ktorým sa tam pred 100 rokmi zjavovala Božia Matka. Pápež František bude na tomto jubileu vo Fatima 13. mája.
Dlhoročný vedúci RSK, páter Benno Mikocki, v príhovore zdôraznil, že „spojená modlitba je veľká moc“. Keď pred rokom sýrsky františkán Ibrahim z Aleppa strávil nejaký čas vo viedenskom kláštore, vznikla idea veľkej modlitby za koniec bombových útokov a bojov v rozdelenom meste. „Modlilo sa vyše 100 000 ľudí,“ povedal Mikocki. Medzitým sa vojna aj rozdelenie v Allepe skončili.
Mikocki vyzdvihol, že RSK rovnako ako pápež a Cirkev je vždy aj „politickí“, pretože – ako hovorí František – „spoločenské nasadenie je mimoriadnou formou lásky k blížnemu“. Modlitbové úmysly RSK boli tak vždy aj za svetový pokoj, zmierenie a teda „politické“.
„Podstatné je, že iniciatívy ako RSK nezostanú pri pohľade naspäť, ale v centre bude stáť u nich prítomnosť. Dnes je nová evanjelizácia najdôležitejšia úloha spojená so zrozumiteľným odovzdávaním viery mladým. Mnohí sa totiž netrúfajú priznať, že obsah evanjelia a hlásania viery vôbec nechápu,“ povedal františkán a bývalý kazateľ ľudových misií.
Pred svätou omšou bola tradičná zmierna pobožnosť RSK. Omša sa skončila pobožnosťou pred sochou Fatimskej Panny Márie a zaznela Mariazellská omša Josepha Haydna.

 

História Ružencového hnutia
RSK bolo od počiatku zvlášť spojené s Fatimou, pretože páter Petrus Pavlicek sa v americkom zajatí v r. 1944 v Cherbourgu po prvý raz stretol so švajčiarskou knižočkou o zjaveniach vo Fatime. Rok po konci vojny sa páter Pavlicek mohol v Mariazelli poďakovať za šťastný návrat zo zajatia.
V Mariazelli v lete r. 1946 vníma

l vnútorný hlas, ktorý ho vyzval, aby urobil niečo pre slobodu v obsadených zónach rozdeleného Rakúska a za pokoj vo svete poznačenom začínajúcou studenou vojnou. V priebehu roka, dozrel v pátrovi Petrusovi plán založiť modlitbové spoločenstvo.
Dátumom vzniku RSK je sviatok Obetovania Pána 2. február 1947. Keď páter zhromaždil asi 500 členov, požiadal o cirkevné schválenie. Kardinál Theodor Innitzer, viedenský arcibiskup, ho ochotne vydal v novembri 1947.
Obnovené štatúty RSK potvrdil minulý rok kardinál Christoph Schönborn.
Od 1. októbra 2014 je predsedníčkou RSK Traude Gallhoferová. Kardinál Schönborn je v zmysle štatútov zodpovedný za RSK právne veci a salzburský arcibiskup Franz Lackner za duchovné sprevádzanie. (Informácie: www.rsk-ma.at). –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Názory, komentáre, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.