Oslavy 14. marca v Detroite a na Slovensku. Zakročí v Bratislave NAKA? + Video Matice „Čo by sa dialo, keby sa Slováci vzopreli Hitlerovi a 14. marec 1939 by nebol?“ preverí prokurátor. Frešovo hanobenie Cirkvi a Panny Márie má zelenú

34. zbor Slovenskej ligy v Amerike. Zbor kraľa Svätopluka v Detroite pozyva všetkých členov a piateľov našho zboru na toho ročne už 69.oslavy slovenskej štanosti, ktoré budu v hale pri slovenskom kostole Sv.Cyrila a Metoda v Sterling Heights, Mich. na ulici Rayn a 18. mila .

.Slavnosti budu 19.marca hned po nedeľnajšej slovenskej svätej omši o 1. hod. na poludnie. Slovaci v Detroitskej okolici si tuto udalosť pripominaju už od roku 1948 a to bez prestavky. V novembry roku 1947 iba par mesiacov po vražde prezidenta Dr. Tisu Detroitsky farar slovenskej osady Sv. Cyrila a Metoda Jozef Zalibera rodak z Letanoviec služil svätu omšu za našho mučenika prezidenta Dr. Tisu a od vtedy si tunajši slovaci pripominaju tuto udalosť pravidelne každy rok. Zmenili si datum na 14. marec a už v roku 1948 to nazvali oslavy 14.marca a tato tradicia pokračuje aj napriek tomu,že nam neprajnici nahovaraju ,že sme nemoderny,že taketo veci sa neoslavuju. 14. marec by mali oslavovať všetci

Slovaci po celom svete, lebo po viac ako tisic rokov slovenský národ znovuziskal svoju samostatnosť. Len necivilizovane národy nepoznaju svoju historiu.Národ bez znalosti svojej minulosti nema ani buducnosť, ale minulosti, aka ona v skutočnosti bola, lebo historia sa da prekrucať, ale sama sa ona nikdy nemeni. Dovidenia 19.marca 2017
Vybor 34. zboru Slovenskej Ligy v Amerike.  Zboru Kraľa Svätopluka v Detroite.

DIES ATER-
NEŠŤASTNÝ DEŇ

Dr. Jozef TISO v.r.
POSLEDNÝ ODKAZ PREZIDENTA Dr. JOZEFA TISU SLOVENSKÉMU NÁRODU

V duchu tejto obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol svorný a jednotný v sledovaní veľkej zásady: Za Boha a národ – vždy, všade a v každom ohľade.
Je to nielen jednoznačný zmysel slovenských dejín, ale aj výslovný príkaz Boží, ktorý ako prirodzený zákon stvoril a do národa a každého jeho príslušníka vštepil.
Tomuto zákonu slúžil som celý svoj život, a preto sa považujem za mučeníka v prvom rade obrany kresťanstva proti boľševizmu, ktorého sa musí národ nielen v duchu svojho kresťanského charakteru, ale aj v záujme svojej budúcnosti všemožne chrániť.
Ako si prosím od Vás, aby ste si v modlitbách svojich spomínali na mňa, tak i ja budem za Vás prosiť vševládneho Boha, aby národu slovenskému v jeho životnej borbe za Boha a národ žehnal, aby národ slovenský bol vždy verným a oddaným synom Cirkvi Kristovej.

V Bratislave, 18. apríla 1947 o 3. hodine ráno.

14. Marec 1939.

Tak,ako nam niekedy bol povedal opat Klement Zeleznik z Clevelandu, aby sme nikdy nepodľahli čechobolševickej protislovenskej propagande týkajúce sa prvého Slovenského štátu ktorú nám nanucovali nepriateľia slovenskej samostatnosti typu Zemko, Kamenec, Chmelar a podobní im tovarišči. V skutočnosti takto prijala väčšina Slovakov deň 14. Marca roku 1939.

My Slováci pozdravujeme slovenskú štátnu samostatnosť v celom jej historickom význame.Podľa tlkotu našich srdc kračajú dnes Slovenskom naše dejiny,náša sláva a utrpenie, i naše víťaztvo! Kračajú okolo nás dejiny tisicročia a v našich tvárach zrači sa smelosť, odhodlanie,viera a vytrvalosť i nezlomnosť ozrutmej vôle,čo značí, že v tonto kroku našich dejín vidíme výsledky nášho boja, až do tejto chvíle vedeného bez oddychu, bez ohľadu na obete i na smrť jednotlivých bojovníkov.
No nemožno nám pozdraviť celý tento tisícročný zjavný i utajený vzrast a boj o viťazstvo toho, čo sme dnes dosiahli, nemožno nám pozdravovať mrtvých predkov, otcov a bojovnikov tak, aby sme vrucnosť tohto pozdravenia zároveň nevlievali do pulzu terajších slovenských pokoleni, ktore načuvajú v týchto chviľach ako historia krača nielen okolo nich, ale aj ich srdciach a bytnosťiach. Nuž pozdravujeme to, čo bolo krvou a živnou energiou zápasu o terajšie víťazstvo, čo je i teraz a čo bude na veky spojivom všedkych pokolení minulych s pritomnymi a pritomných s budúcimi. Pozdravujeme slovenčinu našu živiteľku duchovn, Bohom nam danú nepremožiteľnu silu, ktora nám stvorila všetku krásu nášho života a dala mu nesmrťeľný zmysel!
V slovenčine pozdravujeme teda i pokolenia minulé, ktore nám ju cez veľmi dlhé stáročia pestovaly v modlitbach v rozpravkách a v piesňach! Pozdravujeme i pokolenia terajšie, žijúce jedným rytmom pravé slovenčinou, ktora vyjadruje i náš dych, i naše túžby, i našu vieru! A pozdravujeme v nevyčerpaťeľnosť života i pokolenia buduce, ktorým práve terajši krok našich dejín približuje tohto nášho spoločného kriesiteľa, ducha slovenského, terajšie naše odhodlanie zaisťuje večnú trvácnosť slovenčiny a v nej i celej slávy a hodnoty nášho národa!
Preto z hlbín našich duši, ale i z hlbkosti našich dejin vyplyva i naša prísaha, že od terajšieho víťazstva nedopustime nikdy oslabenie slovenčíny a že v kraľovskom jej majestate všetko imanie slovenského národa chraniť do posledných dôsledkov a obeti a nedopustime už nikdy , aby sa na tejto zemi niečo stavalo nad slovenčinu a nad jej dôstojnosť a jasnosť!
A v tom Bože národu slovenskému pomahaj.

Čo by sa dialo, keby sa Slováci vzopreli Hitlerovi a 14. marec 1939 by nebol? Beneš už sedel v teplučkom Londýne, Tiso by ostal bánovským farárom, Husák by zrejme ušiel do Moskvy. A čo národ, naši starí otcovia a staré mamy? A aký by bol osud Židov? Pozrite si videofilm Bez 14. marca.

Bez 14.marca 1939 (iný pohľad na Slovenský štát)

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás dňa 14.3. 2017 (v utorok) o 9.30 hod. na Martinský cintorín v Bratislave kde sa bude konať spomienková slávnosť pri príležitosti 78. výročia vzniku prvej Slovenskej republiky a uctenie si pamiatky prvého Prezidenta Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisa.
Predpokladané ukončenie o 10.30 hod. Pred cintorínom bude pristavený autobus pre účastníkov akcie „Dňa radosti Slovenska“, ktorá sa uskutoční v Rimavskej Sobote, so začiatkom o 16.00 hod. Predpokladané ukončenie akcie je o 19.00 hod. Autobus bude odchádzať z Bratislavy o 10.45 hod. Ide o charitatívnu akciu, pri príležitosti vzniku prvej Slovenskej republiky a prejavenie radosti nad tým, že opäť žijeme v samostatnej Slovenskej republike.

Matica slovenská šíri kontroverzné video: Bolo by SNP bez Slovenského štátu?
Podobných otázok či hypotéz zaznieva vo videu viac.

Mali by budovať národné povedomie, namiesto toho šíria video zaváňajúce konšpiráciami. Matica slovenská zavesila na Youtube dokument, ktorý polemizuje o tom, čo by bolo, keby nebol Slovenský štát.

„Nemôžeme sa stotožniť s výkladom slovenských dejín v rokoch 1918 až 1945, tak ako ho v procese povojnovej vojny zakotvilo retribučné súdnictvo,“ toto je jeden z mnohých kontroverzných názor, ktoré zaznievajú vo videu s názvom Bez 14 Marca.

„Tam neboli prezentované fakty, tam boli prezentované špekulácie,“ povedal historik Dušan Kováč.

Podľa historika sú otázky v dokumente vybrané tak, aby presviedčali, že 14. marec a vznik slovenského štátu bol záchranou pre slovenský národ.

„A prežil by vôbec slovenský národ, ak by bol rozkúskovaný medzi susedov, bezbranný a bez vodcov?,“ odznela otázka v dokumente.

„Kto pozná Hitlera a jeho záujmy, musí mu byť jasné, že vyhrážky rozdelenia medzi Maďarsko, Nemecko či Poľsko bola len hra, ktorú Tisovi predviedli,“ vysvetlil historik.

Podobných otázok či hypotéz zaznieva vo videu viac. Autori tvrdia, že život slovenských židov by lepší ako v slovenskom štáte nebol ani v protektoráte či hortyovskom Maďarsku.

„Ak by nebol Slovenský štát a osobne Tiso, Ďurčanský a Čatloš húževnato nebránili aspoň ako takú suverenitu a bojaschopnú armádu, bolo by vôbec SNP?“

„Toto už ja považujem za možnože nechcený, ale humor,“ okomentoval historik jednu z viacerých otázok, ktoré odzneli v dokumente.

„Toto video nevhodne relativizuje zodpovednosť slovenského štátu za osudy slovenských židov a až absurdne navodzuje dojem, že SNP by nebolo, ak by nebol slovenský štát,“ povedal hovorca ministerstva kultúry Jozef Bednár.

Ministerstvo kultúry, ktoré na fungovanie Matice prispieva, sa od videa dištancuje, tvrdia, že nevzniklo zo štátnych peňazí.

Z Matice slovenskej nám dnes odkázali, že na videu sa finančne nepodieľali a zverejnili ho preto, aby rozvírili diskusiu o 14 marci. Viac vraj povedia v najbližších dňoch.
http://www.tvnoviny.sk/domace/1859221_matica-slovenska-siri-kontroverzne-video-bolo-by-snp-bez-slovenskeho-statu

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.