Video O. Eirene: Extrémizmus a Ježiš Kristus. Pani ministerka, pán premiér, páni poslanci: Ak ste proti akémukoľvek extrémizmu, tak ste jedni z antikristov dnešnej doby, lebo odporujete Kristovi, Bohu.

Extrémizmus je od slova „extrém“, po Slovensky krajnosť. Väčšina našich vládnucich na Slovensku, ako to vidím, chcela by nás presvedčiť, že extrémizmus je jednoducho zlo, zločin, hriech. Nuž pozeral som sa do Desiatich Božích prikázaní.

Je tam:
Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil, nezosmilníš, nezabiješ, nepokradneš, nepreriekneš krivé svedectvo a iné… Ale 11. Prikázanie!!! „Nebudeš extrémista“ som tam nenašiel.
Boh extrémizmus nezakazuje. Ale pozeral som sa aj do Katechizmu Katolíckej Cirkvi, tam stojí: „Smrteľný hriech je krajná (extrémna) možnosť ľudskej slobody. Smrteľný hriech je teda krajnosť, extrém. Kto žije v ťažkom hriechu je EXTRÉMISTA.

Pani Lucia Žitňanská, pán premiér Robert Fico, páni poslanci, a ktokoľvek: Ak páchate smrteľný hriech, povedzme, že ak znesväcujete nedeľu so svojimi zákonmi, ak kradnete a ožobračujete ľud Boží. Ak nechávate prelievať krv nenarodených a podobne, tak páchate smrteľný hriech a ste extrémisti. Páchať smrteľný hriech je extrémizmus, hovorí Boh prostredníctvom svojej Cirkvi v Katechizme.


Hľadal som niečo o extrémizme aj vo Svätom Písme a je tam podobne ako v Katechizme uvedený druhý extrém. Hovorí sa tam: „Ježiš … pretože miloval svojich čo boli na svete, miloval ich do krajnosti“. Do krajnosti, čiže do extrému (Ján 13, 1).
Ježiš Kristus je najväčší extrémista v histórii ľudstva.

 

Keby vtedy platil Váš zákon Lucia (Žitňanská) bol by ukrižovaný podľa zákona. Dnes by ste ho už ukrižovali, aspoň podľa Vás, platne podľa zákona ako extrémistu. Lucia, Ježiš Vás tak extrémne miluje, že zomrel za Vaše hriechy na kríži. Aj napriek tomu, že Ho chcete prenasledovať za extrémizmus. Pani ministerka, pán premiér, páni poslanci, svojím zákonom o extrémizme budete musieť pozatvárať všetkých športovcov, lebo všetci sa usilujú o extrémne výsledky. Všetci sú teda evidentne a v podstate extrémisti. Extrémna rýchlosť, extrémna váha, extrémne skoky. Takže ste týmto zákonom zrušili extrémne športové súťaže. Takže čakám, kedy tam nabehne Vaše komando.

Anton Čulen: Pavol Frešo a Fedor Gál hanobia katolíkov

Ježiš však vidí extrémizmus ináč ako Vy, lebo hovorí: „Kiež by si bol studený, alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst“. (Zjv. 3, 15).
Horúčosť a chlad sú dva extrémy. Máte o tom pochybnosť, že sú to extrémy? Ježiš teda hovorí a odporúča, aby sme radšej boli extrémisti, ako neextrémisti, čiže vlažný. Ježiš Kristus je za extrémizmus, ale zaiste nie za každý. Ale Vy ste proti extrémizmu ako takému a teda sa staviate proti Kristovi. Grécky proti je „anti“ a z toho je antikrist. Ak ste proti akémukoľvek extrémizmu, tak ste jedny z antikristov dnešnej doby, lebo odporujete Kristovi, Bohu.

Čudná „hra“ Freša a spol.

Áno, podľa Ježiša Krista je dokonca lepšie, byť chladným, to jest prenasledovať kresťanov, ako to robil Šavol, ako byť vlažným. To jest ľahostajným. Ľahostajnosť v dobrom, čiže neextrémnosť v dobrom mnohých našich ľudí zapríčinila, že takýto diabolský zákon o extrémizme mohol prejsť cez parlament. Tí, ktorí takýto zákon schválili, učinili zločin. Ale Vy, ktorých ľahostajnosťou tento zákon prešiel, ste ešte viac na vine. Lebo ste vlažný k pravde a Ježiš Vás už-už vypľúva z úst.
Pani Lucia Žitňanská, pán Robert Fico, pán Béla Bugár, pán Danko, páni poslanci a všetci ostatný, ktorí ste sa v tejto veci spriahli.
Diabol je extrémne zlo a Boh je extrémne dobro. Podľa Vás i jeden i druhý ako extrémisti patria za mreže a presne to je Váš zločin. Že chcete Boha súdiť ako diabla. Že Váš zákon súdi Boha za jeho extrémnu lásku ako extrémistu. Za to sa raz, ak sa nespamätáte budete zodpovedať pred Jeho spravodlivým súdom. Keďže dávate diabla a Boha na tú istú rovinu, preto je Váš zákon , ako som povedal zločinný a diabolský.

A predsa zhanobili Pannu Máriu! Máme záznam a poznáme motiváciu…

Pani ministerka, nevydávajte zločinné zákony, ale robte to, čo máte robiť, slúžte spravodlivosti a nezadržujte ju. Lebo viem aj jeden konkrétny prípad, kde zadržiavate výkon spravodlivosti, kde zadržiavate výkon právoplatného rozsudku. Aj za tento Váš hriech Ježiš Kristus vylial svoju krv na kríži, aby Vám ho Boh Otec mohol odpustiť.
Lucia, ja Vás žehnám od všetkej moci Satana a jeho démonov, krížom najväčšieho extrémistu, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. I všetkých vás žehnám v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen

Ľudia sa búria proti nenávistnej propagande na školách

Nebojujte proti Ježišovi Kristovi, nevyhráte!

Pred dve tisíc rokmi Kristus urobil najväčší extrémistický čin v histórii. Lebo ako Boh sa vtelil, ako Druhá Božská osoba sa stal Bohočlovekom. Za tento extrémizmus ho vtedajšia židovská vláda odsúdila. Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal. Či si Mesiáš, Boží Syn“. Ježiš mu odvetil: „Sám si to povedal. Ale hovorím vám. Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch“. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie“. (Mt 26, 63).

Kandidati na ombudsmana TA3

Aj dnes, načo sú nám svedkovia, keď máme predsa špecialistov na extrémizmus? Pravda, áno, Krista ukrižovali za extrémizmus Jeho lásky. Ale On tretieho dňa vstal z mŕtvych. A ja Vám hovorím, ak chcete, prenasledujte nás koľko chcete. Na konci časov nás Boh vzkriesi v Ježišovi Kristovi s ním k večnému životu v Jeho večnej sláve.
Pripravil: A. Čulen

Christus voskrese

 

Pozvánka:

 

25. marca 2017 (sobota) o 17. 30 hod. Bratislava pri Morovom stĺpe (Hviezdoslavovo námestie ) prídite na odprosujúcu pobožnosť za hanobenie Cirkvi a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie cez divadelnú hru Natálka.
Je avizované aj zasvätenie Slovenska N.S. Panny Márie – Fatima 1917- 2017

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.