„Politický islam je problém“. + Koncilový teológ: Homosexualitu som tajil. + Guatemala sa bráni proti lodi smrti

Viedeň, 23.2.2017 (KAP) 020 261 – Rakúsko má akútny problém s „politickým islamom“ a to nielen od prvej vlny utečencov. Konštatoval to generálny sekretár Izraelitického kultového spoločenstva (IKG) vo Viedni, Raimund Fastenbauer, v interview v aktuálnom vydaní časopisu „Academia“.


„Politický islam je pre nás problémom – myslí sa tým islam blízkovýchodného razenia, ktorý je skrz naskrz antisemitský a netolerantný voči inovercom, aj voči kresťanstvu. Tento charakter islamu sa už pred rokmi v Rakúsku zahniezdil,“ povedal Fastenbauer a poukázal na Moslimské bratstvo a tureckú organizáciu Mili Görüs. Aj v tureckom spoločenstve v Rakúsku je antisemitizmus „silne vyvinutý“.
„Citeľná je táto zmenená všeobecná klíma teraz už zreteľne,“ zdôraznil sekretár – napríklad keď sa ortodoxný žid pohybuje istými viedenskými štvrťami. „Tu sa môže rozhodne stať, že do neho budú tvrdšie dobiedzať. V minulosti chuligáni, či neonacisti, dnes silnejšie aj moslimovia. Nijaký problém však nemáme s liberálnym islamom či alevitmi,“ zdôraznil Fastenbauer. Príslušne kriticky vidí Fastenbauer aj postoj štátu voči politickému islamu: Tento problém sa „veľmi dlho zanedbával spočiatku z nepochopenia, potom z taktických straníckych dôvodov“. „Medzitým sa však zodpovední na strane štátu pomaly prebúdzajú.“


Kritiku vyslovil sekretár v tejto súvislosti aj k istej naivite kresťanov vzhľadom na utečencov prichádzajúcich do Rakúska. Nesmie sa popierať, že je problém s prisťahovalectvom práve z tých krajín, kde moslimovia „už s materským mliekom (…) dostávali nenávisť k židom v rodinách a školách“. To musia aj kresťania jasnejšie vidieť: „Nemali by sme byť ľahkoverní a niekedy sa divím, ako málo protestu počujem, keď ide o osud prenasledovaných kresťanov v Sýrii, Iráne či Iraku.“ Dôvody toho vidí sekretár o. i. v kresťanskom postoji, ktorý je príliš „pripravený na konsenzus a ‘zmäkčilý’“, ak ide napríklad o medzináboženský dialóg a prípadnú kritiku partnera.

Pre budúcnosť je ústrednou úlohou rozsiahla integrácia utečencov a prisťahovalcov, ktorá musí obsahovať aj prijatie rakúskych hodnôt. „Tu platí rakúske právo, nie šaría.“ V židovstve je napríklad zásadný princíp, že treba vždy dodržiavať zákony štátu – „nezávisle od toho, aké predpisy udáva náboženstvo“. Konkrétne potrebné sú iniciatívy, ktoré prisťahovalcom vysvetlia rakúske dejiny a ukážu, kam môže viesť fanatizmus a štvanie.

Kultové spoločenstvo zažilo v minulosti takýto namáhavý integračný proces napríklad so židovskými prisťahovalcami zo stredoázijských republík bývalého Sovietskeho zväzu. Nechali im ich pravidlá a zvyky, ale masívne sa sústredili na jazykové znalosti, takže teraz v druhej, tretej generácii sa nemčina stala ich materinským jazykom.
Nakoniec poukázal sekretár na akútny demografický problém spoločenstva: mládež chodí na štúdium do zahraničia – napríklad do Izraela a často sa potom nevracia naspäť do Rakúska. „Títo mladí ľudia potom u nás chýbajú.“ Preto si IKG želá „organizovanú prisťahovaleckú politiku dobre vzdelaných odborníkov“ napríklad zo židovského spoločenstva na Ukrajine alebo v Rusku. Toto úsilie však doteraz zlyhávalo. „Súčasne musíme hľadieť na to, ako desaťtisíce ľudí bez akejkoľvek kvalifikácie pod titulom utečenecká vlna prúdia do našej krajiny. To nám dáva dôvod zamyslieť sa.“

 

 

Koncilový teológ: Homosexualitu som tajil

Koncilový teológ – býv. kňaz G. Baum – homosexualitu tajil, lebo chcel mať naďalej vplyv ako ‚kritický teológ’.

Montreal, 24.2.2017(kath.net/LSN/jg) 020 262 – Gregory Baum, bývalý kanadský kňaz a koncilový teológ, v najnovšej knihe priznal, že bol desaťročia tajne aktívny homosexuál.
„Na verejnosti som sa ku svojej homosexualite nepriznal, pretože tento akt úprimnosti by zmenšil môj vplyv kritického teológa,“ napísal 93-ročný muž v knihe „The Oil Has Not Run Dry – The Story of My Theological Pathway“ (Olej nevyschol – príbeh mojej teologickej cesty). Chcel, aby na neho naďalej počúvali ako na teológa, ktorý dôveruje v Boha ako záchrancu a zasadzuje sa za sociálnu spravodlivosť, teológiu oslobodenia a globálnu solidaritu, ako sa uvádza v knihe.

Prvý sexuálny kontakt s mužom mal vo veku 40 rokov, teda v čase, keď ešte pôsobil ako kňaz. V r. 1976 opustil rehoľu augustiniánov a zložil kňazský úrad. Neskôr sa oženil s bývalou mníškou, ktorá jeho homosexuálne vzťahy schvaľovala, ako napísal.

Napriek jeho odklonu od katolíckej viery v oblasti sexuality, ktorý zverejnil vo viacerých teologických žurnáloch, bol Baum vplyvným hlasom katolíckej cirkvi Kanady. Jeho postoj k encyklike „Humanae vitae“ sa stal podstatným pre formulovanie vyhlásenia kanadských biskupov „Winnipeg Statement“, ako Mons. Vincent Foy, kňaz Torontskej arcidiecézy opakovane konštatoval. Vo „Winnipeg Statement“ katolícki biskupi povoľujú katolíckym veriacim za istých okolností „dobrého svedomia“ používanie antikoncepcie.
Baum bol na návrh kardinála Bea „peritus“ (expert) na Druhom vatikánskom koncile. Mal podstatný podiel na formulovaní prvého návrhu „Nostra aetate“, vyhlásenia o vzťahu Cirkvi k nekresťanským náboženstvám. V r. 2016 dostal čestný doktorát Katolíckej teologickej univerzity v nemeckom Tübingene.

 

Vatikán: Novinky pri návšteve biskupov ad-limina
Vatikán, 25.2.2017 (kath.net/ KAP) 020 264 – Pápež František podľa výpovede vatikánskej tlačovej kancelárie zmenil priebeh turnusových návštev ad limina biskupov sveta vo Vatikáne, aby boli „účinnejšie a pre všetkých prospešnejšie“. František hľadá nové možnosti zorganizovania návštev ad limina, ako oznámila Tlačová kancelária Svätého stolca. Na týchto stretnutiach informujú biskupi o situácii vo svojej krajine. Po návšteve biskupov Chile v pondelok zvolal František v utorok ďalšie stretnutie, na ktorom bol aj štátny sekretár Pietro Parolin, perfekt Kongregácie pre náuku viery Gerhard L. Müller, aj prefekt Kongregácie pre klérus, kardinál Beniamino Stella. To nie je nový model, ani nový štandard, ako sa uviedlo vo vyhlásení. Nemusí ani nutne byť vždy viac ako jedno stretnutie pápeža s biskupmi, ktorí mu podajú správu.

Vatikánsky hovorca Greg Burke koncom januára potvrdil pre rakúsky „Kathpress“, že od počiatku roka už nie sú písomné príhovory pápeža na stretnutí s biskupmi a namiesto toho sa koná voľný rozhovor za zatvorenými dverami.
Cirkevné právo určuje, že diecézni biskupi majú pravidelne cestovať na podanie správy na stretnutie „ad limina apostolorum“ do Ríma. Zvyčajne sa takéto cesty konajú každých päť rokov – nie je to prísne určené. Medzi dvomi stretnutiami môže uplynúť aj viac času. Biskupi informujú pápeža a vatikánske orgány o situácii cirkvi vo svojich krajinách.

Guatemala sa bráni proti lodi smrti

Guatemala, 25.2.2017 (kath.net) 020 263 – Vláda Guatemaly chce zastaviť loď smrti holandskej propotratovej organizácie pomocou vojska. Informovali o tom médiá 24. februára. Vláda Guatemaly, ktorá je za ochranu života, sa očividne bráni provokácii pred pobrežím svojej katolíckej krajiny, kde je potrat zakázaný. Na lodi sa má o. i. rozdávať aj potratová pilulka a súčasne sa chce vyvíjať tlak na vládu. Tlačové správy o lodi smrti preberajú nekritické medzinárodné agentúry takmer doslova.

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.