VYJADRENIE SPOLOČNOSTI SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO K TZV. PROJEKTU NATÁLKA. KBS mlčí. + Nemecko: Kritika Merkelovej za pochvalu Egypta. + Výzva k 40-dňovému pôstu za Európu

Prednedávnom Slovenské národné divadlo spustilo inscenačný projekt Natálka. (http://www.snd.sk/?tlacove-spravy&clanok=stanovisko-snd-k-projektu-natalka)

Dôvodom tejto inscenácie je udalosť o rómskom dievčatku Natálke, ktorú v Čechách roku 2009 napadlo niekoľko neonacistov. Tento útok odsudzujeme, pretože pozadie jeho ideológie je zločinom proti ľudskosti, aj proti kresťanstvu.

Ale zároveň vnímame, že:

1.,Táto divadelná inscenácia je manipuláciou mládeže! Napr. počas predstavenia v pezinskom Gymnáziu bolo vidieť sochu Božej Matky, Panny Márie pred nakresleným symbolom hákového kríža.(http://www.hlavnespravy.sk/v-divadelnom-predstaveni-proti-extremizmu-pre-studentov-umiestnili-sochu-panny-marie-pred-hakovy-kriz-co-ma-vyjadrovat-tato-symbolika-kompetentni-mlcia/896189) Toto mala byť obrazová metafora. Dá sa to však vyložiť aj tak, že tu ide o útok na katolícku vieru a jej zhanobenie! Akým spôsobom? Navodením dojmu, ako keby Cirkev počas prvého slovenského štátu „prikrývala“ zločiny nacizmu, čo však protirečí pravdivým historickým faktom.

Anton Čulen: Pavol Frešo a Fedor Gál hanobia katolíkov

2, Zámerom tohto projektu je tiež vzbudiť odpor u mladých ľudí k zdravým národným hodnotám a kresťanským koreňom nášho štátu. Kto to odmietne, tak je nepravdivo označený za “extrémistu“ alebo „fašistu“.

Pýtame sa: Prečo slovenské školstvo a kultúra nehovoria mládeži o skutočnom extrémizme a fašizme? Veď či nie je extrémizmus to, keď ľudia pomaly nemajú na chlieb a musia mať viacero zamestnaní? Prečo sa nevaruje pred plánovanou islamizáciou Európy a pred zvrátenou agendou LGBTI, ktorá ničí všetky morálne hodnoty a normálne myslenie mládeže? Prečo sa nevaruje pred nemravnou sexuálnou antivýchovou, ktorá je proti zodpovednej príprave k manželstvu a propaguje aj ohavný homosexualizmus? Či nie je skutočným fašizmom to, keď vláda musí poslúchať nadnárodné mocnosti, ako EÚ, OSN alebo NATO, ktoré v mnohom škodia Cyrilo – Metodským tradíciám Slovenska a likvidujú ho?

A predsa zhanobili Pannu Máriu! Máme záznam a poznáme motiváciu…

Preto vnímame, že projekt Natálka zneužil bolestný príbeh, aby zakryl zločiny niektorých štátnych a cirkevných predstaviteľov, ktorí skutočne patria do oblasti pravého extrémizmu a fašizmu.

Rehoľníci SBM, Jarok, 14. 2. 2017

http://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/vyjadrenie-spolocnosti-svateho-bazila-ve–keho-k-tzv.-projektu-natalka.html

 

Nemecko: Kritika Merkelovej za pochvalu Egypta

Göttingen, 1.3.2017 (kath.net) 020 279 – Nemecká Spoločnosť pre ohrozené národy (GfbV) obvinila kancelárku Angelu Merkelovú, že sa poklonkuje egyptskej vláde, aby krajinu pohla k lepšej spolupráci v otázke utečencov.
„Keď kancelárka chváli Egypt za jeho údajnú príkladnú politiku voči kresťanom, tak je to úder do tváre koptom. Kresťania Egypta trpia aj pod prezidentom Abdelom Fatahom al Sisim ešte stále diskrimináciou, svojvôľou a beztrestnosťou pre páchateľov útokov na nich,“ vyhlásil referent pre Afriku Ulrich Delius v nedeľu v Göttingene podľa tlačovej správy. Kritika prichádza bezprostredne pred návštevou kancelárky v Egypte, kde ju prijme prezident al Sisi. Stretne sa aj s koptským pápežom Tavadrosom II.
Kancelárka v sobotu na videu výslovne ocenila podporu Egypta koptom a označila slobodu náboženstva pre koptov za „príkladnú“.
Delius vysvetlil: „Dlhoročný spor o zákone ratifikovanom v septembri 2016 o úprave novostavieb a renovácii kostolov ukazuje, aký nerovný je prístup ku kresťanom a moslimom v Egypte. Stavbu kostolov môže naďalej odmietnuť svojvôľa guvernérov a svojvoľná je aj kontrola, či má spoločenstvo primeraný počet veriacich na právo na nový kostol. Väčšina útokov na kresťanov sa netrestá. Aj v sporoch štátne orgány odporúčajú kresťanom často, aby netrvali na presadení svojich práv, ale dali prednosť moslimom. Mnohí kopti sa preto vidia ako bezprávni občania druhej kategórie.“

 


Nemecko: Výzva k 40-dňovému pôstu za Európu

Augsburg, 28.2.2017 (kath.net/Gebetshaus Augsburg) 020 278 – K 40-dňovému „strategickému pôstu“ pod názvom „Europe shall be saved“ [Európa má byť zachránená] vyzval Modlitbový dom v Augsburgu spoločne s kresťanskými organizáciami – aj ekumenickými. Johannes Hartl, katolícky teológ a vedúci modlitbového domu k tomu vysvetlil:

Žijeme v pôsobivej dobe. Cez Kristovo Telo – Cirkev – sa šíri nádej a ľudia na celom svete počúvajú od Pána, že toto je mimoriadna doba pre Európu. Minulý rok sa stretli proroci, evanjelisti a vedúci služieb veľkých diel z celého sveta, aby diskutovali o tom, čo má Boh s týmto kontinentom v úmysle. Vznikla vízia záchrany 100 miliónov duší v budúcich 10 rokoch. Znie to ako úplne nerealistické číslo? Nuž Bohu je všetko možné. Tak prečo by nebolo možná aj obroda v Európe? Modlime sa za Ježišovo hnutie naprieč našimi krajinami!
No predtým, než Ježiš urobil čo len jeden zázrak a s Božou mocou hlásal Božie kráľovstvo, postil sa 40 dni na púšti. Rok 2017 je strategicky významný rok. 100 rokov fatimských zjavení, 500 rokov reformácie, 50 rokov od začiatku charizmatického hnutia, mesiánskeho židovského hnutia a izraelskej vlády nad Jeruzalemom a mnohé iné jubileá. Veríme, že tento rok prinesie zmenu v duchovnej klíme Európy. No za túto zmenu sa musíme modliť a postiť.
Predtým, ako spoločenstvo v Antiochii vyslalo Šavla a Barnabáša do služby, postilo sa (Sk. 13,2). „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu (Mt 9,38) – to závisí od našej modlitby! Modlime sa, aby prišlo Božie kráľovstvo a aby sa stala jeho vôľa v Európe! (Lk 11,2).
Modlime sa za jednotu v Kristovom tele! (Jn 17)
Snívame o 10 000 mužoch a ženách, ktorí sa budú od 1. marca do 9. apríla postiť a modliť za prebudenie Európy.
Je to 40 dní pred židovským sviatkom Pesah a kresťanské Pôstne obdobie. Je to 40 dní pôstu pre Ježiša, za Ježišovo hnutie. Ako sa možno konkrétne pridať? Tým, že sa denne vyslovíme prorockú výpoveď „Európa má byť zachránená!“ a denne sa najmenej 5 minút modlíme na tento úmysel. Okrem toho sa budeme postiť. To môže byť 40-dňový pôst, alebo ak je to nemožné, jedno alebo viac pôstnych období v rámci 40 dní.
Pôst tu znamená vzdanie sa pokrmu. Niektorých Pán povolá k úplnému pôstu len s vodou (duchovne veľmi mimo riadna skúsenosť), iných k pôstu vodou a šťavou, či podobným.
Prosíme informujte sa u lekára, či v literatúre, aký druh pôstu je pre vás zdravotne vhodný. Pre väčšinu ľudí je pôst s vodou možný aj dlhšiu dobu. Pôst napomáha aj zdravie, ak sa robí správne. Ak sa už niekde postíte, môžete proste kliknúť na www.esbs.org a zaregistrovať sa, aby sme vedeli, kedy dosiahneme 10 000 veriacich. Tešíme sa na to, čo Boh vykoná!
Srdečné pozdravy z Augsburgu, váš Dr. Johannes Hartl


Pápež pomáha Bratstvu sv. Pia X. s kúpou centra v Ríme

Rím, 28.2.2017 (kath.net/jg) 020 272 – Pápež František podporil „Kňazské bratstvo sv. Pia X. (FSSPX) pri kúpe kostola a budovy v centre Ríma. Informovali o tom talianske noviny Il Foglio. Františkova pomoc bola pri kúpe Kostola Santa Maria Immacolata all’Esquilino pre bratstvo podstatná. Kostol a budova sú v bezprostrednej blízkosti Lateránskej baziliky. Majú sa stať najprv študijným centrom a neskôr možno hlavným sídlom bratstva, ako napísal vatikánsky expert Matteo Matzuzzi.
Dohoda medzi Svätým stolcom a Kňazským bratstvom sv. Pia X., ktorou sa má bratstvo začleniť do Katolíckej cirkvi ako osobná prelatúra, bude čoskoro možná, ako napísal Matzuzzi.

 

Odriekanie na ceste ku svätosti

Myšlienky ne-teológa. Štefan Fleischer

Grenchen, 28.2.2017 (kath.net) 020 276

Hovoriť o pôste dnes nie je moderné. Toto slovo má pre mnohých ľudí akúsi pachuť, ktorá nie je práve príjemná. Preto používam radšej slovo odriekanie. Znie to pozitívnejšie. A o to predsa ide u nás začiatočníkov, aby sme aj pôst videli v pozitívnom zmysle.
Pozitívny zmysel odriekania môžeme vidieť ponajprv celkom ľudsky, veľmi psychologicky. My všetci sme stále znova nútení vzdať sa niečoho, čo by sme radi mali, čo nám je však nedostupné, alebo zakázané. Môžeme na to reagovať rôznym spôsobom. Môžeme byť smutní, či zlostní, môžeme sa pokúsiť o násilie, môžeme ignorovať zákony v nádeji, že nás nechytia, alebo môžeme aj celkom jednoducho prijať, čo nemožno zmeniť. Toto prijatie nie je vždy jednoduché. No aj tu nám môže veľmi pomôcť cvik. Ak sa v bezvýznamnejších situáciách pokúšam vedome povedať O.K. a vidieť aj pozitívne stránky, tak mi to potom padne aj v ťažších situáciách stále ľahšie.
No existuje ešte ďalšia cesta, ako dospieť k takémuto postoju. Môžem sa pokúsiť tu a tam a nakoniec pravidelne celkom vedome sa odriekať, aj keď k tomu nie som zrovna nútený. Pritom sa učím stále viac zvažovať dobrá, odlišovať potrebné od nepotrebného, dôležité od nepotrebného a nepotrebné od škodlivého. Ak potom využijem túto schopnosť rozlišovania na to, aby som si aj v duchovnej oblasti urobil jasno o tom, čo mi pomáha dostať sa ďalej a čo nie, čo mi pomáha a čo je skôr škodlivé, tak som pri tom veľa získal. Také odriekanie sa potom stáva dôležitým krokom na mojej ceste ku svätosti. Naučím sa vidieť veci Božími očami, upozorňovať sa na to, čo je z jeho hľadiska pre mňa dôležité, užitočné, alebo škodlivé. Potom mi už ani nevadí nazvať to pôstom.
„Pôst tela bráni hriechu,“ modlí sa cirkev v liturgii Pôstneho obdobia. Aj to je pozitívny zmysel môjho odriekania. Ak sa cvičím hovoriť veciam NIE, tak mi to pomáha, aj keď sa ku mne priblíži pokušenie. Ak som sa naučil odriekať, tak mi padne aj ľahšie, keď mi Boh vo svojej múdrosti uloží odriekanie. Taký pôst mi pomáha, keď raz vstúpi do môjho života bolesť a utrpenie, keď sa raz musím vzdať zdravia a šťastia. Boh vie, prečo je to pre mňa dobré. Keď už raz mám istú prax v odriekaní, tak mi to padne aj v ťažkých hodinách ľahšie.
Odriekanie a pôst tak posilňujú môj vzťah k Bohu. Pomáhajú mi stále lepšie spoznávať stvoriteľskú Božiu vôľu a podriaďovať sa mu. Ak potom ešte spoznám, že pôst a dobré skutky patria spolu, tak sa mi otvára ďalší pozitívny zmysel. Začnem sa tak postiť, odriekať si veci, aby iní tiež dostali svoje právo, aby menej ľudí trpelo. Tým sa tiež zasa raz vymaním zo svojho egoizmu. Vzťah k Bohu sa rozširuje stále viac na všetky jeho stvorenia. Začínam chápať, že Boh nie je iba mojím Bohom, ale Bohom všetkých.
Možno by som sa mal tiež pokúsiť moje odriekanie, môj pôst premeniť na cvendžiacu mincu. To, čo ušetrím na jedle, či na návšteve kina, na fajčení, alebo kdekoľvek inde, si odložím nabok a potom tieto peniaze použijem na dobré diela, ktoré chcem podporiť. Myslím si, že to by bolo – prinajmenšom v Božích očiach – viac, ako keď poukážem niečo zo ziskov a môjho nadbytku na konte nadáciám. Nebol by som potom trocha ako tá chudobná vdova, ktorá síce vhodila iba malú mincu do chrámovej pokladničky, ale takú, ktorú si efektívne ušetrila od úst? Prirodzene táto myšlienka mi nemá brániť v tom darovať niečo aj zo svojho nadbytku. To jedno robiť a to druhé nezanechať – to by sa Bohu zrejme páčilo najviac.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.