Poľskú divadelnú inscenáciu vyšetrujú: Uráža náboženské cítenie a nabáda na vraždu. Poľská konferencia biskupov označila inscenáciu za bohorúhačstvo. + Konferencia biskupov Slovenska sa k hanobeniu Cirkvi, Panny Márie, kresťanských a štátnych symbolov SR zatiaľ nevyjadrila

Poľskú divadelnú inscenáciu vyšetrujú: Uráža náboženské cítenie a nabáda na vraždu
Poľská prokuratúra vyšetruje novú inscenáciu divadla Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera s názvom Kliatba.

VARŠAVA – Poľská prokuratúra vyšetruje novú inscenáciu divadla Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera (Všeobecné divadlo Zygmunta Hübnera) vo Varšave, ktorá obsahuje scény odkazujúce na vraždu jedného z najvplyvnejších politikov v krajine. Súčasťou spornej inscenácie sú tiež scény so sexuálnou tematikou, kde sú ako rekvizity použité kríže a fotografia zosnulého pápeža Jána Pavla II.

Anton Čulen: Pavol Frešo a Fedor Gál hanobia katolíkov

Prokuratúra dnes informovala, že začala vyšetrovanie, na základe ktorého určí, či inscenácia Klatwa (Kliatba) podľa literárneho diela Stanislawa Wyspiaňskeho uráža náboženské cítenie a je prostriedkom nabádajúcim na vraždu. Ide o trestné činy, za ktoré hrozia dva alebo tri roky odňatia slobody.

Čudná „hra“ Freša a spol.

Hra mala v uvedenom varšavskom divadle premiéru v sobotu. Režíroval ju medzinárodne uznávaný chorvátsky režisér s bosnianskymi koreňmi Oliver Frljič, ktorého doma prezývajú tiež „divadelným teroristom“. Politikom spomínaným v spornej inscenácii je šéf poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczyňski.

Poľská konferencia biskupov označila inscenáciu za bohorúhačstvo. Tvrdí tiež, že scény obsahujúce kríž a Jána Pavla II. sú pre obyvateľov prevažne katolíckeho Poľska „extrémne bolestivými“.

http://www.topky.sk/cl/11/1611069/Polsku-divadelnu-inscenaciu-vysetruju–Uraza-nabozenske-citenie-a-nabada-na-vrazdu

 

D ô v o d o v á s p r á v a
Extrémizmus, v akejkoľvek podobe, ohrozuje slobodu iných ľudí. Extrémistické ideológie, v akejkoľvek forme, ktoré uchopili moc, majú na svedomí milióny zničených ľudských životov.


Zástancovia extrémistických myšlienok či ideológií, ktorí ešte nezískali výkonnú moc, napriek tomu však výraznou mierou vplývajú na slobodu každého jedného z nás.

Ich nástrojom je šírenie strachu. Využívajú na to demokratické prostriedky, ako napríklad podávanie trestných oznámení či pokusy prostredníctvom podaní na prokuratúru alebo políciu s cieľom obmedziť slobodu prejavu a slobodu slova.
Predstavitelia a zástancovia extrémizmu sa v súčasnosti pokúšajú zastaviť uvádzanie inscenácie Slovenského národného divadla Natálka na pôde stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji. Predstavenie vychádza zo skutočného príbehu rómskej rodiny z Ostravska, ktorej v roku 2009 skupina štyroch neonacistov vhodila do domu zápaľné fľaše. Následný požiar spôsobil dvojročnej Natálke popáleniny na 80-ich percentách tela.
Táto divadelná hra je sprevádzaná následnou slobodnou a otvorenou diskusiou s historikmi z o.z. LivingMemory o predstavení, formách a prejavoch extrémizmu, ale aj o následkoch totalitných ideológií a režimov.

Generálna prokuratúra SR zaevidovala v uplynulých dňoch dva podnety, v ktorých dvaja občania SR žiadajú zastaviť uvádzanie hry Natálka na školách. V pondelok (13.2.2017) sa pokúšali na predstavenie na Gymnáziu na Pankúchovej ulici 6 v Bratislave dostať poslankyňa NR SR Natália Grausová a kandidát na verejného ochrancu práv Anton Čuleň. Tento vstup im bol zamedzený s odôvodnením, že ide o predstavenie pre žiakov a pre verejnosť sa pripravuje predstavenie a následná diskusia v priestoroch Slovenského národného divadla.
Podanie na GP SR a následný pokus poslankyne NR SR a jej asistenta dostať sa na predstavenie pre žiakov môže na časť riaditeľov škôl pôsobiť ako nátlak, na konci ktorého bude čoraz menšia vôľa organizovať podobné predstavenia a následné diskusie na školách. Zároveň takáto forma nátlaku môže u rodičov oslabiť ochotu púšťať svoje deti na spomínané predstavenie.
Bratislavský samosprávny kraj si uvedomuje riziká, ktoré so sebou nesie nárast extrémizmu v akejkoľvek podobe pre demokratickú spoločnosť. Začína sa to obmedzovaním slobody prejavu, myslenia či náboženského presvedčenia.

Zlo, ktoré chceme odsúdiť a potrestať dokázalo byť natoľko vypočítavé, natoľko zhubné a natoľko ničivé, že si ľudstvo nemôže dovoliť ho prehliadať, pretože opakovanie tohto zla by ľudstvo neprežilo, – to sú úvodné slová hlavného žalobcu Norimberského procesu Roberta H. Jacksona so zločincami nacistického Nemecka.
Aktivity Bratislavského samosprávneho kraja preto smerujú k tomu, aby spoločnosť poznala následky rôznych foriem totalitného extrémizmu z minulosti a dokázala súčasný extrémizmus, ktorého cieľom je nastolenie totalitarizmu, odhaliť a identifikovať.

A predsa zhanobili Pannu Máriu! Máme záznam a poznáme motiváciu…

Bod č.0 Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

17. februára 2017

Návrh

deklarácie k projektu Bratislavského samosprávneho kraja „Pamätajme!“ s cieľom podpory kritického myslenia mládeže a proti šíreniu extrémizmu medzi mládežou

Materiál predkladá: Materiál obsahuje:
Ing. Pavol Frešo, predseda BSK
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Zodpovedný:
MUDr. Valerián Potičný, MPH

Spracovatelia
Mgr. Peter Húska
Mgr. Miroslav Staník
Mgr. Jana Vaculová
Mgr. art. Zuzana Šajgalíková

Bratislava
február 2017

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ……….. / 2017
zo dňa 17.02.2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. s ú h l a s í

so šírením slobody slova na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a všetkých aktivít, ktoré vedú k slobodnej diskusii, rešpektu ako aj aktivítpodporujúcich kritické myslenie žiakov


Ľudia sa búria proti nenávistnej propagande na školách

B. konštatuje

že zastrašovanie riaditeľov, pedagógov a rodičov má za cieľ oslabiť záujem o aktivity, ktoré vedú k slobodnej diskusii, rešpektu a podpore kritického myslenia žiakov

C. ukladá

Vysledky_hlasovani_-_2017-02-17 (1)

C1: riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pokračovať v uvádzaní inscenácie Natálka na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

C2: riaditeľovi Úradu BSK pokračovať v organizovaní slobodných diskusií na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK o príčinách a následkoch extrémizmu

C3: riaditeľovi Úradu BSK pokračovať a rozvíjať všetky doterajšie aktivity, ktoré súvisia s podporou slobodnej a demokratickej spoločnosti a odmietnutím prejavov totalitného extrémizmu

T:priebežne na každé rokovanie Z BSK


http://www.region-bsk.sk/clanok/rokovanie-zastupitelstva-bsk-17-februara-2017-10951.aspx

 

Bratislavský samosprávny kraj Strana: 3/28

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 – BOD č.0 – Návrh deklarácie k proktu BSK „Pamätajme!“ s cieľom podpory

kritického myslenia mládeže a proti šireniu extrémizmu medzi mládežou

Dňa: 17.02.2017 09:35:13
Poznámka: Uznesenie –
Zasadnutie 201611 – XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Riadok Karta Poslanec Strana Hlasoval(a)
1 51 Peter Ágoston NEKA ZA
2 52 Ing. Pavol Baxa KDH ZA
3 53 Ing. Igor Bendík SaS ZDRŽAL SA
4 54 Ing. Martin Berta KDH ZA
5 55 prof. PaedDr René Bílik OKS ZA
6 56 Jana Cigániková SaS ZDRŽAL SA
7 RNDr. Marta Černá NF NEPRÍTOMNÝ
8 58 Mgr. Richard Červienka NEKA ZA
9 59 Ing. Eduard Demel My sme Petržalka ZA
10 60 Oskar Dobrovodský NaS ZA
11 Mgr. Ondrej Dostál OKS NEPRÍTOMNÝ
12 62 Gabriela Ferenčáková MOST-HÍD ZA
13 63 Mgr. Peter Fitz SMER-SD ZA
14 64 Ing. Pavol Galamboš SDKÚ-DS NEHLASOVAL
15 65 Ing. Ladislav Gujber SMK ZA
16 66 MUDr. Marián Haramia NEKA ZA
17 Mgr. Attila Horváth MOST-HÍD NEPRÍTOMNÝ
18 68 Ing. Juraj Káčer SDKÚ-DS ZA
19 Mgr. DiS. Juraj Kadnár MOST-HÍD NEPRÍTOMNÝ
20 70 Ing. Ján Karman SaS ZDRŽAL SA
21 Mgr. Rudolf Kusý NEKA NEPRÍTOMNÝ
22 72 Mgr., PhD. Juraj Lauko KDH ZA
23 73 Mgr. Martin Macejka SaS ZA
24 74 RNDr. Peter Mach KDH ZA
25 75 Ing. Roman Maroš NEKA ZA
26 76 Ing. Tatiana Mikušová KDH ZA
27 77 PhDr. Gabriella Németh SMK ZA
28 JUDr. Ivo Nesrovnal BEZPP NEPRÍTOMNÝ
29 79 PhDr. Alžbeta Ožvaldová MOST-HÍD ZA
30 81 Ing. Ivan Patoprstý KDH ZA
31 80 Ing.arch. Elena Pätoprstá ZZ, DÚS ZA
32 82 Ing. Dušan Pekár KDH ZA
33 83 Mgr. Lukáš Pokorný KDH ZA
34 84 Ing. PhD. István Pomichal SMK ZA
35 85 Ing Zuzana Schwartzová SMK ZA
36 86 Ing. Vladimír Sloboda SaS ZDRŽAL SA
37 88 Mgr. Ladislav Snopko SDKÚ-DS ZA
38 87 Mgr. Oliver Solga SaS ZA
39 PhDr., CSc. František Šebej MOST-HÍD NEPRÍTOMNÝ
40 90 Ing. Peter Šramko KDH ZA
41 91 Mgr. Peter Švaral NEKA ZA
42 92 Ing. Ildikó Virágová MOST-HÍD ZA
43 93 RNDr. Martin Zaťovič SDKÚ-DS ZA
44 94 RNDr. Anna Zemanová SaS ZA

PRÍTOMNÝCH:37 ZDRŽALO SA:4
NEPRÍTOMNÝCH: 7
ČLENOV ZASTUPITEĽSTVA: 44
PROTI:0 NEHLASOVALO:1
ZA:32

file:///C:/Users/Anton/Downloads/Vysledky_hlasovani_-_2017-02-17.pdf

 

O. Eirene: Extrémizmus a Ježiš Kristus

Extrémizmus je od slova „extrém“, po Slovensky krajnosť. Väčšina našich vládnucich na Slovensku, ako to vidím, chcela by nás presvedčiť, že extrémizmus je jednoducho zlo, zločin, hriech. Nuž pozeral som sa do Desiatich Božích prikázaní. Je tam:
Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil, nezosmilníš, nezabiješ, nepokradneš, nepreriekneš krivé svedectvo a iné… Ale 11. Prikázanie!!! „Nebudeš extrémista“ som tam nenašiel.
Boh extrémizmus nezakazuje. Ale pozeral som sa aj do Katechizmu Katolíckej Cirkvi, tam stojí: „Smrteľný hriech je krajná (extrémna) možnosť ľudskej slobody. Smrteľný hriech je teda krajnosť, extrém. Kto žije v ťažkom hriechu je EXTRÉMISTA. Pani Lucia Žitňanská, pán premiér Robert Fico, páni poslanci, a ktokoľvek: Ak páchate smrteľný hriech, povedzme, že ak znesväcujete nedeľu so svojimi zákonmi, ak kradnete a ožobračujete ľud Boží. Ak nechávate prelievať krv nenarodených a podobne, tak páchate smrteľný hriech a ste extrémisti. Páchať smrteľný hriech je extrémizmus, hovorí Boh prostredníctvom svojej Cirkvi v Katechizme.

Hľadal som niečo o extrémizme aj vo Svätom Písme a je tam podobne ako v Katechizme uvedený druhý extrém. Hovorí sa tam: „Ježiš … pretože miloval svojich čo boli na svete, miloval ich do krajnosti“. Do krajnosti, čiže do extrému (Ján 13, 1).

Ježiš Kristus je najväčší extrémista v histórii ľudstva. Keby vtedy platil Váš zákon Lucia (Žitňanská) bol by ukrižovaný podľa zákona. Dnes by ste ho už ukrižovali, aspoň podľa Vás, platne podľa zákona ako extrémistu. Lucia, Ježiš Vás tak extrémne miluje, že zomrel za Vaše hriechy na kríži. Aj napriek tomu, že ho chcete prenasledovať za extrémizmus. Pani ministerka, pán premiér, páni poslanci, svojím zákonom o extrémizme budete musieť pozatvárať všetkých športovcov, lebo všetci sa usilujú o extrémne výsledky. Všetci sú teda evidentne a v podstate extrémisti. Extrémna rýchlosť, extrémna váha, extrémne skoky. Takže ste týmto zákonom zrušili extrémne športové súťaže. Takže čakám, kedy tam nabehne Vaše komando.

Ježiš však vidí extrémizmus ináč ako Vy, lebo hovorí: „Kiež by si bol studený, alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst“. (Zjv. 3, 15).
Horúčosť a chlad sú dva extrémy. Máte o tom pochybnosť, že sú to extrémy? Ježiš teda hovorí a odporúča, aby sme radšej boli extrémisti, ako neextrémisti, čiže vlažný. Ježiš Kristus je za extrémizmus, ale zaiste nie za každý. Ale Vy ste proti extrémizmu ako takému a teda sa staviate proti Kristovi. Grécky proti je „anti“ a z toho je antikrist. Ak ste proti akémukoľvek extrémizmu, tak ste jedny z antikristov dnešnej doby, lebo odporujete Kristovi, Bohu.

Áno, podľa Ježiša Krista je dokonca lepšie, byť chladným, to jest prenasledovať kresťanov, ako to robil Šavol, ako byť vlažným. To jest ľahostajným. Ľahostajnosť v dobrom, čiže neextrémnosť v dobrom mnohých našich ľudí zapríčinila, že takýto diabolský zákon o extrémizme mohol prejsť cez parlament. Tí, ktorí takýto zákon schválili, učinili zločin. Ale Vy, ktorých ľahostajnosťou tento zákon prešiel, ste ešte viac na vine. Lebo ste vlažný k pravde a Ježiš Vás už-už vypľúva z úst.

Pani Lucia Žitňanská, pán Robert Fico, pán Béla Bugár, pán Danko, páni poslanci a všetci ostatný, ktorí ste sa v tejto veci spriahli.
Diabol je extrémne zlo a Boh je extrémne dobro. Podľa Vás i jeden i druhý ako extrémisti patria za mreže a presne to je Váš zločin. Že chcete Boha súdiť ako diabla. Že Váš zákon súdi Boha za jeho extrémnu lásku ako extrémistu. Za to sa raz, ak sa nespamätáte budete zodpovedať pred Jeho spravodlivým súdom. Keďže dávate diabla a Boha na tú istú rovinu, preto je Váš zákon , ako som povedal zločinný a diabolský.

Pani ministerka, nevydávajte zločinné zákony, ale robte to, čo máte robiť, slúžte spravodlivosti a nezadržujte ju. Lebo viem aj jeden konkrétny prípad, kde zadržiavate výkon spravodlivosti, kde zadržiavate výkon právoplatného rozsudku. Aj za tento Váš hriech Ježiš Kristus vylial svoju krv na kríži, aby Vám ho Boh Otec mohol odpustiť.
Lucia, ja Vás žehnám od všetkej moci Satana a jeho démonov, krížom najväčšieho extrémistu, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. I všetkých vás žehnám v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen

Nebojujte proti Ježišovi Kristovi, nevyhráte. Pred dve tisíc rokmi Kristus urobil najväčší extrémistický čin v histórii. Lebo ako Boh sa vtelil, ako Druhá Božská osoba sa stal Bohočlovekom. Za tento extrémizmus ho vtedajšia židovská vláda odsúdila. Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal. Či si Mesiáš, Boží Syn“. Ježiš mu odvetil: „Sám si to povedal. Ale hovorím vám. Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch“. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie“. (Mt 26, 63).

Aj dnes, načo sú nám svedkovia, keď máme predsa špecialistov na extrémizmus? Pravda, áno, Krista ukrižovali za extrémizmus Jeho lásky. Ale On tretieho dňa vstal z mŕtvych. A ja Vám hovorím, ak chcete, prenasledujte nás koľko chcete. Na konci časov nás Boh vzkriesi v Ježišovi Kristovi s ním k večnému životu v Jeho večnej sláve.
Christus voskrese
A. Č.
Zákaz hlásať pravdu evanjelia pre o. Miroslava Čajku CSsR

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.