Vyhlásenie Iniciatívy 2016 k Natálke a Únosu. + Pozvánka: 25. marca 2017 – spomienka na 29. výročie sviečkovej manifestácie

Aktivisti Iniciatívy 2016 so znepokojením vnímajú vývoj v umeleckej oblasti, ktorá sa opäť dostala pod vplyv politických uzurpátorov. Nie tak dávno sme sa rozlúčili s angažovaným umením a dúfali sme, že už sa nikdy neobnoví. Slovenské národné divadlo naštudovalo hru Natálka na základe skutočného príbehu tragédie rómskeho dievčatka v Českej republike.

Hra je určená do škôl ako výchovný prostriedok proti extrémizmu, pričom tvorcovia siahli k zneváženiu kresťanského symbolu a podprahovo i prvej Slovenskej republiky. Pýtame sa, o aký výchovný zámer v tejto angažovanej hre ide?

Ďalšie „uvedomelé“ dielo Únos vzniklo s podporou RTVS a teda aj z prostriedkov občanov SR. Únos je „umeleckým“ spracovaním zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny. Toho Kováča, ktorý dostal milosť od svojho otca za podvod na firme Technopol v sume 2,3 milióna USD.

Pýtame sa, kam sa Slovenská republika dostala, ak umením oslavuje podvodníkov? Prečo sa na propagáciu tohto filmu zneuctil symbol Slovenskej republiky? Prečo plagát pozývajúci na film pozostáva z dvojkríža s akýmsi ukrižovaným a trojvršia vytvoreného zo smetiska? Prečo prokuratúra nekoná voči hanobiteľom národa a náboženstva?

Podpísaní signatári protestujeme voči podpore takého umenia, ktoré znevažuje cítenie slovenského národa a dokonca sa mu hrubo vysmieva.
V Bratislave 5. marec 2017

Anton Čulen: Pavol Frešo a Fedor Gál hanobia katolíkov

Signatári Iniciatívy 2016:

Mgr. Miroslav Šuňal, politológ
Ing. Eva Zelenayová, publicistka
Peter Kašarík, živnostník
PhDr. Martin Lacko, PhD., historik
ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz
Mgr. Anton Čulen, predseda AZN
Ing. Ján Litecký Šveda
MUDr. Natália Grausová, poslankyňa NRSR

Čudná „hra“ Freša a spol.

Výzvu podporujú:

ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz
Akad.mal.,Dr., Prof. Stano Dusik, sindonológ, spisovateľ
Jozef Mydla, kňaz
Teodor Križka, básnik, šéfredaktor časopisu Kultúra
Mária Sýkorová, dôchodkyňa, občianska aktivistka
Jozef Šimonovič, umelec, recitátor
Milan Rybársky, dôchodca, občiansky aktivista, predseda MO MS Kremnica

A predsa zhanobili Pannu Máriu! Máme záznam a poznáme motiváciu…

JUDr. Ján Marcinko, právnik, advokát
PaedDr. Mária Marcinková, učiteľka
Ing. Jozef Dečo, predseda pobočky PV ZPKO v Bratislave
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS., lekár
Anton Selecký, kresťanský aktivista, publicista
RNDr. Jozef Harcek, dôchodca, občiansky aktivista
Iva Vranská Rojková, spisovateľka a publicistka
Tibor Kvačkaj, dôchodca

Ľudia sa búria proti nenávistnej propagande na školách

Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník
Doc. Ing. Ján Vlnka, CSc., vysokoškolský pedagóg
Zuzana Garelová, živnostníčka
Mgr. Slavomír Hromada, živnostník
RNDr. Valentín Švidroň, CSc., obč. aktivista
Ladislav Nebus, dôchodca, občiansky aktivista
PaedDr. Sylvia Maliariková, pedagóg
Mária Švecová, učiteľka, pro- life aktivistka

25. marca 2017 – spomienka na 29. výročie sviečkovej manifestácie

25. marca 2017 – spomienka na 29. výročie sviečkovej manifestácie, ktorá sa uskutočnila v roku 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a bola začiatkom vyvrcholenia pádu komunizmu 17. novembra 1989 (v Bratislave študenti demonštrovali už 16. novembra 1989).

Prídime odprosiť za urážky Ježiša Krista, Cirkvi a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie so zástavami, heslami a transparentmi.

Bude to náš tichý protest proti vláde a parlamentu (proti predstaviteľom koalície), ktorý zavádzajú v Slovenskej republike režim diktatúry. Tiež budeme protestovať proti výsmechu a hanobeniu Cirkvi, Panny Márie (prostredníctvom divadelnej inscenácie NATALKA), kresťanských symbolov a symbolov Slovenskej štátnosti.

A. Čulen

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.