Vyhlásenie a výzva k protizákonnej dvojjazyčnosti. + Európsky súdny dvor: Na humanitárne vízum neexistuje žiadny nárok

Dôrazne protestujeme proti presadzovaniu nezákonnej dvojjazyčnosti na zvrchovanom území Slovenskej republiky.
Nariadenie vlády SR o zozname obcí, v ktorých tvoria príslušníci národnostných menšín najmenej 20% obyvateľstva a podľa ktorého by sa mali osadzovať aj dvojjazyčné tabule na železničných staniciach je podľa viacerých názorov odborníkov neplatné, je v rozpore so zákonom o používaní menšinových jazykov a v praxi nevykonateľné.

Menšinoví maďarskí predstavitelia preto nemôžu žiadať od takých obcí dvojjazyčnosť, ktoré nespĺňajú zákonnú percentuálnu hranicu na používanie aj menšinového jazyka a nachádzajú sa v nariadení o zozname obcí. Ide najmä o obce Senec (11,1% maďarskej menšiny), Šaľa (14,2% maďarskej menšiny), Hviezdoslavov, okr. Dunajská Streda (18,5% maďarskej menšiny), Veľká Ida, okr. Košice – okolie (9,9% maďarskej menšiny), Malá Tŕňa, okr. Trebišov (6,2 % maďarskej menšiny), spolu viac ako 30 obcí.
Slováci na slovenskom juhu sú pobúrení takouto aroganciou menšinových politikov Mostu voči Slovákom a Slovenskej republike, odporom voči slovenskému jazyku ako štátnemu jazyku pre všetkých občanov Slovenska. Svojich voličov zneužívajú na svoje provokačné politické ciele, v ktorých ide sústavne o to isté – autonómiu, teda tzv. samosprávy v južných oblastiach suverénneho a zvrchovaného územia Slovenskej republiky. Tieto ciele už nie raz identifikovali naši historici a máme o tom vlastnú historickú pamäť. Príslušníkom maďarskej menšiny záleží na životne dôležitejších veciach, ako sú dvojjazyčné tabule, v mnohých obciach nejavia záujem o používanie maďarského jazyka v úradnom a verejnom styku.
Obecné samosprávy s väčšinovým zastúpením poslancov za menšinové maďarské strany, môže ísť až o 40% samospráv zo všetkých šestnástich jazykovo zmiešaných okresov na juhu, už teraz autonómne rozhodujú o jednostrannom etnickom smerovaní obce a škôl s výučbou v štátnom jazyku, o budúcnosti detí slovenskej národnosti, o miestnej kultúre. Zákon o štátnom jazyku sa sústavne porušuje, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky už tretíkrát vo svojej správe o stave používania štátneho jazyka na území SR zverejňuje množstvo sťažností na nepoužívanie štátneho jazyka na juhu aj južnými obecnými samosprávami. Aktuálna správa o používaní menšinových jazykov uvádza takmer 90% zamestnancov obecných samospráv na juhu ovládajúcich menšinový maďarský jazyk. Teda Slováci, ak sa chcú zamestnať v samospráve, musia sa povinne naučiť menšinový jazyk, čo považujeme za diskrimináciu. Slovenský jazyk ako štátny jazyk a slovenská kultúra majú byť podľa strategických vládnych a rezortných dokumentov oblasťou, ktorá spája, zjednocuje a zrovnoprávňuje všetkých občanov Slovenskej republiky. Slováci v Maďarsku by boli vďační za dvojjazyčnosť na železničných staniciach v Maďarsku, no nemajú ich ani na cestných dopravných označeniach označujúcich koniec obce.

 

Na základe uvedených závažných skutočností vyzývame:

našu vládnu reprezentáciu a poslancov NR SR, najmä poslancov za SNS, aby podali návrh prešetrenia nariadenia vlády SR o zozname obcí na Ústavný súd SR a žiadali pozastaviť výkon príslušnej legislatívy a aby neodkladne začali s obnovou kompetencií štátu na slovenskom juhu,
Slovákov, aby sa nenechali opájať zákernou a pokryteckou „medovomotúzovou“ politikou strany Most, aby sa zaujímali o kompetencie štátu, postavenie a práva Slovákov na slovenskom juhu a podľa toho sa orientovali aj ako voliči vo voľbách, slovenský juh sa týka a je územím všetkých Slovákov,
našich spoluobčanov maďarskej národnosti, aby sa nenechali zneužívať nenávistnou politikou, ktorá vedie do slepej uličky, rozdeľuje a rozsieva hádky medzi všetkých obyvateľov nielen slovenského juhu, a aby nenechali zo seba robiť menejcenných občanov SR, to, že je nevyhnutné ovládať štátny jazyk si najlepšie uvedomujú rodičia maďarskej národnosti, keď svoje deti umiestňujú, napriek vymyslenej propagande o silnej asimilácii maďarskej menšiny a vysokej hmotnej a finančnej podpore maďarských fondov, do škôl s výučbou v štátnom jazyku.

 

Podľa stále aktuálnych dokumentov ministerstva kultúry SR si vláda SR zvolila usmerňovanie jazykovej politiky, ktorá nesmie byť na úkor štátneho jazyka a s týmto názorom súhlasí podľa prieskumu až 93% obyvateľov. Žiadame o naplnenie aj tejto strategickej jazykovej politiky Slovenskej republiky.

 

K protizákonnej dvojjazyčnosti sa pripravujú aj ďalšie vyhlásenia a stanoviská.
6. 3. 2017

Miestny odbor Matice slovenskej Štúrovo
OZ Podunajská národná kultúra
OZ Slovenské Hnutie Obrody
Miestny odbor Matice slovenskej TrenčinaskaTeplá
Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica
Miestny odbor Matice slovenskej Handlová
Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske
Miestny odbor Matice slovenskej Svinná
Miestny odbor Matice slovenskej Bánovce nad Bebr.
Miestny odbor Matice slovenskej Kálnica
Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky
Miestny odbor Matice slovenskej Dunajská Streda
Miestny odbor Matice slovenskej Gabčíkovo
Miestny odbor Matice slovenskej Orechová Pôtoň
Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Klasy
Miestny odbor Matice slovenskej Povoda
Miestny odbor Matice slovenskej Šamorín
Miestny odbor Matice slovenskej Čachtice
Miestny odbor Matice slovenskej Zvolen
Miestny odbor Matice slovenskej Bánov
Miestny odbor Matice slovenskej Veľký Kýr
Miestny odbor Matice slovenskej Komjatice
Miestny odbor Matice slovenskej Trávnica
Miestny odbor Matice slovenskej Maňa

http://slovenskeslovo.sk/domace/952-vyhlasenie-a-vyzva-k-protizakonnej-dvojjazycnosti

 

 
Európsky súdny dvor: Na humanitárne vízum neexistuje žiadny nárok
Angela Merkelová teda dostala facku. Do Nemecka nemusela vpustiť nikoho a jeden a pol milióna prišelcov je jej osobná zodpovednosť – a chyba.

Portál Novinky zverejnil rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, na základe ktorého nie je možné žiadať o vízum z humanitárnych dôvodov a odvolávať sa na medzinárodné, alebo európske práva. Jedinou možnosťou je udeliť vízum na základe vnútroštátneho práva

Je to dôležitý rozsudok, ktorý znamená, že obhajovatelia migrantov, ktorí argumentovali nejakými univerzálnymi povinnosťami stratili jeden z najdôležitejších argumentov. Už viac nemôžu tvrdiť v článkoch, médiách a na verejnosti, že európske právo neumožňuje odmietnuť žiadosť o vízum z humanitárnych dôvodov a že následkom toho každého musíme vpustiť a umožniť mu žiadať o azyl.

Konkrétne v danom prípade išlo o sýrsku rodinu z Aleppa s tromi deťmi, ktorá utiekla do Libanonu. Tam požiadala na belgickom veľvyslanectve o humanitárnej víza, aby mohli v Belgicku začať azylové konanie.

Belgicko z obáv, že by ho zaplavili tisíce ďalších utečencov, žiadosť o toto vízum zamietla. Svoje rozhodnutie odôvodnila okrem iného tým, že členské štáty nie sú povinné prijať každého, kto žije v zúfalej situácii.

Rodina sa ale odvolala a prípad skončil na najvyššej súdnej inštancii EÚ . Tá mala rozhodnúť, ako aplikovať vízové pravidlá a zodpovedajúce ustanovenia Charty základných práv EÚ.

Súd rozhodol v neprospech migrantov.

Angela Merkelová teda dostala facku. Do Nemecka nemusela vpustiť nikoho a jeden a pol milióna prišelcov je jej osobná zodpovednosť – a chyba. Nevysloveným dôsledkom rozhodnutia je, že ak utečenci nemajú právo na azyl, nemajú ani právo na voľný vstup do žiadnej krajiny Európy. Pre ostatné štáty Európy je to začiatok dramatického boja o ochranu vlastnej suverenity pred stále sa zvyšujúcim tlakom záujemcov o ekonomickú migráciu

http://www.konzervativnyvyber.sk/v2/europsky-sudny-dvor-na-humanitarne-vizum-neexistuje-ziadny-narok/18927/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.