Kardinál Angelo Amato: Beatifikácia Titusa Zemana bude 30. septembra v Bratislave

TITUS ZEMAN, SALEZIÁN KŇAZ, MUČENÍK
Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch. V detstve býval často chorý. Po tom, ako sa v desiatich rokoch na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdravil, rozhodol sa stať sa kňazom. Rodina napokon predala malé pole, pomohli aj niektorí dobrodinci a podporovali Titusa počas rokov štúdií na ceste ku kňazstvu.

Dňa 6. augusta 1932 zložil prvé rehoľné sľuby ako salezián. Teológiu študoval v Ríme a v Chieri pri Turíne, kde bol aj vysvätený za kňaza 23. júna 1940. Po návrate do vlasti začal študovať chémiu a prírodné vedy a neskôr vyučoval v rozličných saleziánskych inštitútoch.

Keď v r. 1946 komunisti žiadali odstránenie krížov zo školských tried, Titus sa ako profesor v Trnave postavil proti: doplatil na to prepustením. V situácii kedy štátna moc zatvorila všetky kláštory a rehoľníkov internovali, súdili, a ponižovali, Titus Zeman sa rozhodol zachraňovať mladé duchovné povolania. Na jeseň 1950 dvakrát tajne sprevádzal mladých bohoslovcov cez rieku Moravu a cez Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá teológie a byť vysvätení za kňazov. Pomohol utiecť na slobodu aj niektorým diecéznym kňazom.

Počas tretieho prechodu v apríli 1951 bol Titus Zeman spolu s takmer celou skupinou zatknutý. Obvinenia boli: špionáž a velezrada. Prokurátor žiadal trest smrti, napokon dostal 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne, so stratou občianskych práv.
Titus znášal väzenia 13 dlhých rokov, bol ťažko mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný.
V Jáchymove musel manuálne drviť rádioaktívny urán. V roku 1964 režim Titusa podmienečne prepustil na slobodu, no stále bol trápený, sledovaný a robili na ňom aj medicínsky pokus.
Osservatoreromano.va. Angelo Amato: Beatifikácia Titusa Zemana bude 30. septembra v Bratislave
Zomrel 8. januára 1969 na následky mučenia a väzenia.
V r. 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil definitívne za nevinného. Saleziáni don Bosca začali v roku 2010 proces jeho blahorečenia.

http://tituszeman.sk/

 

O budúcom blahoslavenom Titusovi Zemanovi sú novinky na tituszeman.sk

Bratislava 27. februára (TK KBS) Kto bol Titus Zeman? Koho zachránil? Kto s ním trpel? Čo to znamená, že bude blahorečený? Aký bol priebeh tohto procesu? Tieto a ďalšie informácie je možné nájsť na novej webstránke o Titusovi Zemanovi (tituszeman.sk).

Proces blahorečenia kňaza saleziána Titusa Zemana

26. februára 2010 sa uskutočnilo v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Kapitulskej ulici verejné otváracie zasadanie diecéznej fázy procesu blahorečenia dona Titusa Zemana.

2. septembra 2010 sa vo Vajnoroch, v rodisku Božieho služobníka dona Titusa Zemana, konala exhumácia jeho telesných pozostatkov. Súhlas k exhumácii v diecéznej fáze procesu blahorečenia dal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita, ktorý zároveň menoval Tribunál na čele s biskupským delegátom JCDr. Jozefom Kempom.

7. decembra 2012 sa uskutočnilo verejné záverečné zasadnutie Arcibiskupského Tribunálu, ktorým skončila fáza prvého stupňa blahorečenia saleziána Titusa Zemana. Po zapečatení dokumentov voskom a pečaťou Arcibiskupského úradu sa dokumenty obsahujúce svedectvá, historické správy či lekárske posudky v najbližších dňoch dopravia do Vatikánu – do rúk Kongregácie pre kauzy svätých.
Dokumenty procesu obsahujú tisíce strán, sú vyhotovené v slovenčine a taliančine. Pre ich overenie bolo potrebných celkovo 30 000 pečiatok a viac ako 20 000 podpisov notárky. O ich sprievod sa postaral don Jozef Slivoň, vicepostulátor kauzy procesu blahorečenia, ktorý zložil prísahu do rúk bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského.

28. júna 2013 sa Kongregácia pre kauzy svätých na svojom riadnom zasadaní vyjadrila k materiálom v kauze slovenského saleziána dona Titusa Zemana. V liste, ktorý zaslal prefekt Kongregácie kardinál Angelo Amato sa uvádza, že v ten deň bol vydaný dekrét o právnej platnosti diecézneho skúmania v prípade života a mučeníctva pre vieru Božieho služobníka Titusa Zemana SDB (1915-1969). Kongregácia potvrdila, že materiály zozbierané počas prác na kauze v Bratislavskej arcidiecéze na Slovensku v priebehu necelých troch rokov sú platné a bezchybné. Po tomto dekréte už bola na Kongregáciu podaná aj žiadosť o vymenovanie relátora, čiže osoby, ktorá bude pripravovať tzv. Positio, súhrnný dokument pre ďalšie skúmanie.

5. januára 2014 udelila Kongregácia pre kauzy svätých Titusovi Zemanovi titul Božieho služobníka s povesťou mučeníka.

8. júna 2015 navštívil hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata. Oficiálne mu predstavil a odovzdal Pozício o mučeníctve (Positio super martyrio) slovenského saleziána Božieho služobníka Titusa Zemana. Hlavného predstaveného sprevádzali aj generálny postulátor don Pierluigi Cameroni a vicepostulátor kauzy Božieho služobníka don Jozef Slivoň. Relátorom pre Pozício Božieho služobníka s povesťou mučeníka dona Titusa Zeman bol páter Zdzisław Kijas, OFM Conv., a spolupracovníčkami Maria Zanet a Helena Barátová.

7. apríla 2016 sa konzultačná komisia teológov zaoberala Pozíciom a mučeníctvom Titusa Zemana a vyjadrila svoje pozitívne stanovisko.

21. februára 2017 komisia kardinálov a biskupov členov Kongregácie pre kauzy svätých na svojom riadnom zasadnutí prerokovala kauza mučeníctva slovenského saleziána Titusa Zemana. Členovia komisie vyjadrili svoju pozitívnu mienku o mučeníctve Božieho služobníka, čím sa tento proces blahorečenia dona Titusa dostal ku svojmu zavŕšeniu.

27. februára 2017 pápež František poveril Kongregáciu pre kauzy svätých, aby vydala dekrét o mučeníctve dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana, kňaza Spoločnosti svätého Františka Saleského.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170227036

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.