Nacisti o interrupcii a antikoncepcii: Neuveriteľná zhoda s dnešnou ideológiou. + Kardinál Burke byl „de facto“ suspendován, tvrdí člen Maltézského řádu odpovědný za distribuci kondomů

Uvádzam zopár citátov od prominentných nacistických ideológov. Sú až príliš podobné dnešnej ideológii, ktorá sa usiluje o zníženie svetovej populácie a prežitie len tých “kvalitnejších” jedincov.

Čítam v knihe Úroda nenávisti, že podobne si nacisti dali za cieľ spacifikovanie cirkví, tradícií a morálky. Fakt som netušila, že Hitler pracoval na vytvorení Reichskirche. OSN dnes pracuje na vytvorení jedného svetového náboženstva s vlastnými etickými princípmi ako je “právo” ženy na potrat, “právo” na voľbu pohlavia/sexuality bez ohľadu na biologické danosti, “právo” detí na sex bez obmedzenia veku a pod.

Hitler povedal:

“… môžu používať antikoncepciu a podstupovať potraty – čím viac, tým lepšie. Čo sa týka veľkých rodín domáceho obyvateľstva, bude nám len vyhovovať, ak tamojšie dievčatá a ženy budú mať tak veľa potratov, ako je možné. Aktívny predaj antikoncepcie by mal byť podnietený vo Východných teritóriách, keďže v žiadnom prípade nemôžeme mať záujem na zvýšení negermánskej populácie.” Harvest of Hate (Úroda nenávisti), 1954, s. 273-4.

25. 11. 1939, ríšska komisia pre posilnenie germanizácie (RKFDV), organizácia SS, vydala v Poľsku nasledujúci dekrét:

“Všetky opatrenia, ktoré majú tendenciu limitovať pôrodnosť, musia byť tolerované a podporované. Potrat v Poľsku musí byť prehlásený za oslobodený od trestu. Nech sú potraty a antikoncepčné prostriedky poskytované verejne bez policajného obmedzenia. Homosexualita (ktorá bola ilegálna podľa poľského zákona) musí byť prehlásená za legálnu. Inštitúcie a osoby profesionálne poskytujúce potraty nesmú byť obmedzované zásahmi polície.”
Secret Nazi Plans for Eastern Europe (Tajné nacistické plány pre Východnú Európu), 1961, p.171

Ten istý pro-potratový príkaz bol vydaný pre všetky teritóriá, ktoré nacisti okupovali okrem populácií považovaných za “árijské” (Nórsko, Dánsko, Holandsko a Flámske Belgicko).

27.4. 1943 Prof. Erhard Wetzel, rasový administrátor pre Ministerstvo pre východné teritória Ríše, napísal v memorande:

“Každý prostriedok propagandy, predovšetkým tlač, rádio, filmy ako aj letáky, brožúry a prednášky, musia byť použité na vštepenie presvedčenia ruskej populácii, že je škodlivé mať viacero detí. Musíme zdôrazňovať výdavky, ktoré deti predstavujú, ako i dobré veci, ktoré ľudia mohli mať za peniaze, minuté na ne. Tiež je treba naznačovať nebezpečné dôsledky, ktoré pôrod má pre zdravie ženy. Paralelne s touto propagandou treba začať širokosiahlu kampaň na podporu antikoncepcie. Antikoncepčný priemysel musí byť naštartovaný. Ani predaj a distribúcia antikoncepcie, ale ani potraty nesmú byť trestne stíhané. Bude dokonca potrebné otvoriť špeciálne potratové inštitúcie a vyškoliť pôrodné asistentky a zdravotné sestry za týmto účelom. Populácia, ktorá praktizuje potraty tým ochotnejšie, ak budú tieto inštitúcie prevádzkované kompetentne.”

Harvest of Hate (Úroda nenávisti), s. 272-3

Jana Ray-Tutková

http://www.hlavnespravy.sk/nacisti-o-interrupcii-antikoncepcii-neuveritelna-zhoda-s-dnesnou-ideologiou/936552

 

 

Kardinál Burke byl „de facto“ suspendován, tvrdí člen Maltézského řádu odpovědný za distribuci kondomů
Představitel Řádu maltézských rytířů, který byl jádrem sporu o katolickou identitu a suverenitu Řádu, tvrdí, že patron Řádu, kardinál Raymond Burke, byl „de facto“ suspendován.

Německý aristokrat Albrecht von Boeselager byl odvolán z funkce velkokancléře za porušení slibu poslušnosti. Nepodřídil se výzvě představeného, aby rezignoval, když se přišlo na to, že přehlížel distribuci antikoncepčních prostředků v rozvojových zemích. Katolická církev učí, že antikoncepce je vnitřně špatná.

Poté, co Boeslagerovo odvolání vyvolalo povyk, vstoupil do věci osobně papež František a Boeselagera do jeho funkce vrátil. Papež rovněž vyzval k rezignaci nejvyššího představitele Řádu, velmistra Matthewa Festinga, který Boeselagera odvolal. Šlo o neobvyklý krok, neboť Maltézský řád má statut suverénního státu.

Papež pak jmenoval „papežského delegáta“, který má Řád řídit. Podle britského listu The Tablet Boeselager prohlásil na webových stránkách kolínské arcidiecéze, že delegát, jímž je arcibiskup Angelo Becciu, nyní plní úkol kardinála Burkea. Becciu „má papežovu plnou důvěru a je jeho mluvčím“, řekl Boeselager. „To znamená, že kardinál Burke jako patron Řádu byl de facto suspendován.“ Boeselager dále uvedl, že obvinění, že když papež František vyzval Festinga, aby rezignoval, podkopal tím suverenitu Řádu, „je naprosto nepodložené“. „Papež jednal na přání Řádu a dával si velký pozor, aby suverenita Řádu nebyla nijak narušena či poškozena,“ řekl. „Požádal velmistra, aby odstoupil, jeho rezignace se uskutečnila podle regulí Řádu a byla přijata. Jmenování delegáta Svatého otce se výslovně omezuje na duchovní stránku Řádu a s jeho činností jako suverénního subjektu nemá co dělat.“

Podle Boeselagera bylo důvodem, proč do celé záležitosti vstoupil papež, „lživé tvrzení“, že papež František chtěl, aby Boeselager odstoupil. „Musel to napravit,“ řekl Boeselager. „A potom mnoho členů Řádu apelovalo na Svatého otce, aby zasáhl a dal věc do pořádku“ tím, že činitele, který přehlížel distribuci antikoncepce, vrátí do funkce.

Burke je jedním ze čtyř kardinálů, kteří papeži Františkovi předložili dubia, v nichž ho žádají o morální objasnění Amoris laetitia. Je neskrývaným obhájcem katolické ortodoxie a hnutí pro život.

Velkokomtur Maltézského řádu Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein, po rezignaci velmistra dočasně pověřený řízením Řádu, řekl rakouskému listu Der Standart, že se dne 6. prosince 2016 zúčastnil schůzky s kardinálem Burkem, tehdejším velmistrem Fra’ Matthewem Festingem a von Boeselagerem, na níž byl Boeselager vyzván k rezignaci. Von Rumerstein charakterizoval schůzku jako „rozhovor mezi kardinálem Burkem a Boeselagerem“.

„Diskuse probíhala civilizovaně. Na výzvu kardinála Burkea, aby rezignoval, Boeselager odpověděl ne. Potom jsem kardinála doprovodil k autu,“ vysvětloval Rumerstein. „Nepamatuji se, [co říkal], ale potřásal hlavou. Dá se říci, že byl rozzlobený. Čekal, že Boeselager rezignuje.“

Kardinál Raymond Burke líčení Rumersteina a Boeselagera odmítl a vyjádřil se, že je „nepřesné“ a že jde o „pomluvy“. V rozhovoru s Edwardem Pentinem na stránkách National Catholic Register uvedl, že ho Rumersteinův popis událostí „ohromil“. [1]

„To, co říká Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein, není přesné,“ prohlásil kardinál Burke. „Já jsem neměl pravomoc žádat velkokancléře, aby rezignoval.“ Do Boeselagerovy rezignace ho zapletl papež František, který žádal po Festingovi, aby z ní Burkea obvinil ve svém rezignačním dopise. Rumersteinovo vylíčení událostí odpovídá této verzi.

Kardinál Burke odpověděl: „Prostě jsem jen řekl, že člověk, který vědomě umožnil distribuci antikoncepčních prostředků při činnosti Řádu, by měl převzít odpovědnost, a potom velmistr znovu vyzval velkokancléře k rezignaci, což ten odmítl udělat. Velmistr poté přistoupil k jeho propuštění, aniž bych do toho já jakkoliv zasahoval. Velmistrův a můj popis událostí platí.“ Rumersteinovy nedávné výroky Burke pokládá za agresivní. „Abych pravdu řekl, jsem ohromen tím, co Hoffmann von Rumerstein v článku tvrdí. Považuji to za pomluvu.“

Kardinál Burke je v současné době na ostrově Guam, kde působí jako předseda senátu v případu sexuálního zneužívání spáchaného knězem v 70. letech.

V jiném rozhovoru kardinál Burke vysvětloval, že tato cesta není v žádném případě „trest“ – jak naznačovaly některé články – nýbrž úkol, který mu dali představení Kongregace pro nauku víry, což je v takových případech obvyklý postup. Dále uvedl, že papež „předal tento případ Kongregaci, která se držela standardního postupu pro školení členů tribunálu.“

Claire Chretien a Jan Bentz

Překlad a kompilace Lucie Cekotová

Poznámky:

[1] http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/cardinal-burke-explains-his-mission-to-guam

Zdroje – článek vznikl kompilací dvou článků:

https://www.lifesitenews.com/news/reinstated-knights-of-malta-condom-promoter-cardinal-burke-de-facto-suspend

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-stunned-by-inaccurate-description-of-events-in-knights-of-ma

http://www.duseahvezdy.cz/2017/03/17/kardinal-burke-byl-de-facto-suspendovan-tvrdi-clen-maltezskeho-radu-odpovedny-za-distribuci-kondomu/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.