Boj za ľudské práva a náboženskú slobodu v roku 1988 a v roku 2017. + Úvaha o kontroverznej divadelnej hre „Natálka“ hanobiacej Cirkev a Pannu Máriu

Zmenilo sa niečo?

Dva dni pred výročím sviečkovej manifestácie som sa zúčastnil v dome Quo vadis dobre pripravenej prednášky historika ÚPN pána PhDr. Petra Jašeka.

Spomienka na sviečkovú manifestáciu 25. marca 2017. Členovia ĽSNS prišli odprosiť Pannu Máriu za urážky a hanobenie Cirkvi a Napoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré sa jej dostáva m.i. aj cez divadelné predstavenie Natálka

V rámci diskusie tam jeden pán v príhovore uviedol, že sa tu toho na Slovensku od sviečkovej manifestácie až tak veľmi nezmenilo. A tak som vystúpil aj ja a pripomenul som prítomným, že komunisti nám tu nevládli len do roku 1989, ale vládnu nám tu aj dnes. V podstate tu vládnu komunisti už viac ako 70 rokov a to od roku 1945 až dodnes. Stačí sa pozrieť na to, čo sa tu deje a koľko komunistov aj dnes sedí vo vláde alebo na iných vysokých štátnych postoch.


To, čo sa tu dialo do roku 1988 deje sa aj dnes, ale oveľa rafinovanejšie a sofistikovanejšie. Kto neverí, nech si spomenie na divadelné predstavenie Natálka v ktorom dochádza k hanobeniu Cirkvi a Panny Márie alebo na plagát k filmu Únos, kde podľa môjho názoru došlo k hanobeniu nielen Cirkvi, ale aj štátneho znaku Slovenskej republiky, ktorým je dvojkríž na trojvrší. Podobne došlo k hanobeniu národa a štátnych symbolov zo strany ľavicových extrémistov aj na tzv. pochode proti „fašizmu“ 11. marca.

Členovia ĽSNS prišli odprosiť aj za urážky Cirkvi, sv. Cyrila a sv. Metoda ktoré sa im dostáva cez plagát k filmu „ÚNOS“ čo je hanobenie štátneho znaku SR, ale aj kresťanského symbolu- dvojkríža, ktorý nám v roku 863 priniesli sv. Cyril a sv. Metod

Na prednáške sa hovorilo aj o petícii moravských katolíkov z roku 1988, kde sa nazbieralo asi pol milióna podpisov (z toho asi 2/3 na Slovensku) v ktorej občania o .i. žiadali úplnú náboženskú slobodu a obsadenie biskupských stolcov.

Dnes síce máme obsadené všetky biskupské stolce, ale v praxi to vyzerá tak, ako keby sme tu mali ešte menej biskupov ako za komunizmu, takí sú ustráchaní…. Aj dnes ľudí vyhadzujú za názor z práce a zo škôl ako v časoch komunistického režimu. Rozdiel je len v tom, že boľševici do roku 1989 aktívnych kňazov a veriacich  označovali nadávkou „klérofašisti“ a boľševici a lavicoví extrémisti dnes už nadávku zmenili na „fašista“ alebo „extrémista“. Do roku 1989 kňazov a veriacich naháňala komunistická tajná polícia ŠtB a dnes kňazov a veriacich ktorí chcú slúžiť Bohu, vlasti a národu naháňa podobná ideologická policajná zložka NAKA – Národná kriminálna agentúra.

Členovia ĽSNS sa odvážne priznávajú k viere v Ježiša Krista a ako  jediná politická strana sa otvorene hlási aj k odkazu 25. marca

Na margo náboženskej slobody som uviedol konkrétny prípad, keď Vdp. V. Jukl a S. Krčméry dostávali ocenenie z ÚPN v starej budove NRSR. Po skončení príhovoru som prišiel Vladkovi zablahoželať, ale som mu tiež povedal, že to, čo tam odznelo sa mi veľmi nepáči, lebo ho tam práve, ako tzv. „generála podzemnej Cirkvi“ degradovali. Vladko zostal zaskočený a spýtal sa ma, že ako to myslím. Tak som mu povedal, že všetci tam dookola hovorili o tom, ako aj so S. Krčmérym bojoval za dodržiavanie základných ľudských práv. Čo ale vôbec nie je pravda, lebo Ty si so S. Krčmérym vždy bojoval za dodržiavanie nielen ľudských práv, ale aj za úplnú náboženskú slobodu a o tom tu na celom podujatí nepadlo ani slovo.


Lebo do úplnej náboženskej slobody patrí aj to, aby sa kresťania nielen modlili, ale sa aj angažovali tak na poli politickom, ekonomickom, hospodárskom, kultúrnom ako aj v oblasti médií a masovokomunikačných prostriedkov a toto boľševici nechceli ani v minulosti a nechcú to ani dnes. Oni po nás kresťanoch chcú len to, aby sme si žili náš kresťanský život len skryto doma, alebo za múrmi kostola, ale nie v spoločnosti a verejne. Tak to bolo za komunizmu a tak je to aj dnes. Poďakoval som mu aj za to, ako odvážne vyznal vieru v Boha pred týmto zhromaždením. Keď som to Vladkovi Juklovi povedal, tak mi poďakoval za to, že som si to všimol a že som mu to povedal.

Členovia ĽSNS sa odvážne priznávajú k viere v Ježiša Krista a nenechajú si hanobiť ani Pannu Máriu

Na margo medializovanej správy ministra kultúry, podľa ktorej chce vláda SR znovu riešiť odluku Cirkvi od štátu som uviedol, že aj veriaci občania napríklad platia dane ktoré sa používajú na financovanie čudných divadelných predstavení, na potraty, s ktorými absolútne nesúhlasia, genderideológiu, ale aj športy, na ktoré vôbec nechodia, a to už nikoho nezaujíma. Budeme teda žiadať, aby ani veriaci svojimi daňami nefinancovali to, čo je v rozpore s ich svedomím? Preto by bolo dobré, aby vláda a Národná rada SR znovu prerokovala petíciu za prijatie zmluvy o výhrade svedomia, ktorú v roku 2006 podpísalo viac ako 120 000 našich občanov. Veď výhrada svedomia má chrániť občanov SR aby ich nikto nemohol nútiť konať veci, ktoré sú v rozpore s ich svedomím. Petíciu za výhradu svedomia som s Antonom Seleckým odovzdal do NRSR po porade s V. Juklom a MUDr. S. Krčmérym aj napriek silnému a nepochopiteľnému odporu KDH, ktoré iba niekoľko mesiacov predtým kvôli  výhrade svedomia opustilo vládnu koalíciu.

Nikdy nezabudnem na Vladkove slová a gesto, ako mi so zaťatou päsťou povedal:

„Choďte, dajte to tam a bojujte aj za nás“.

Dnes sú aktívni kňazi a kresťania na Slovensku znovu marginalizovaní a označovaní za extrémistov a fašistov. Sú pre svoju lásku k Bohu, vlasti a národu prenasledovaní ideologickou políciou a vytláčaní na okraj spoločnosti. Tak, ako v minulosti, žiaľ, rovnako aj dnes.

Anton Čulen

 

Uvaha o kontroverznej divadelnej hre „Natálka“ hanobiacej Cirkev a Pannu Máriu

Vážení priatelia,

S poľutovaním musím konštatovať, že mnohé médiá na Slovensku dezinformujú o
divadelnom predstavení Natálka ktoré sa hralo na scéne SND a ktoré sa hráva na
školách.

Prezentovanie sošky Panny Márie na pozadí s hákovým krížom v je pre mňa ako
kresťana – a som presvedčený že nielen pre mňa – hrubou urážkou môjho
náboženského presvedčenia.

Zároveň je prezentovanie Panny Márie zjavne provokatívne v súvislosti s
nacizmom a plynovými komorami hrubým precedensom pre rovnaké postupy aj voči
ďalším náboženským, politickým a iným skupinám, je jedno s akým “umeleckým”,
“projektovým”, alebo akýmkoľvek iným, zjavne ironickým, až hlúpym
odôvodňovaním.

Tieto dva podnety – urážka a riziko uplatnenia voči iným – sú dúfam dosť
názorne popísané v priloženom materiáli v prílohe tohoto emailu.

Komentár dokumentujúci stanovisko kresťana a uvádzajúci riziká
uplatňovania rovnakých postupov a zdôvodnení ako to činia tvorcovia, herci a
propagátori kontroverznej hry Natálka.

Žiadam Vás aby ste pomohli zariadiť aby sa toto divadelné predstavenie hralo
bez vyššie uvedenej provokácie a rizika ňou vyvolaného.

Prosím Vás aby ste v záujme tolerantnosti pomohli apelovať na tvorcov, hercova
propagátorov tejto provokácie, ako aj finančných zdrojov stojacich za OS Living
Memory a iných ktorí za touto provokáciou stoja, aby sa kresťanom verejne
ospravedlnili a prisľúbili v budúcnosti dodržiavať princípy tolerancie a
mierového spolužitia.

Prosím Vás o šírenie informovanosti o tejto provokácii aby sa dosiahla jej
korekcia a ospravedlnenie. Dajte mi prosím vedieť ak by ste potrebovali nejaký
text z pripojenej prílohy v inom formáte než pdf.

S pozdravom,

Dr. V. Kuric,
wladk@mac.com

Príloha: Komentár dokumentujúci stanovisko kresťana a uvádzajúci riziká
uplatňovania rovnakých postupov a zdôvodnení ako to činia tvorcovia, herci a
propagátori kontroverznej hry Natálka.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.