Stratilo vedenie Katolíckych novin iba súdnosť alebo už aj vieru, keď obhajujú divadlo hanobiace Cirkev a Nepoškvrnené Srdce Pany Márie? Miesto biskupov sa vyjadruje teatrologička! + Divadlo Natálka – dehonestácia náboženstva

Natálka vraj učí deti vyvarovať sa chýb minulosti- píšu KN!

Píše sa v podtitulke KN zo dňa 2. apríla 2017/ 13 ročník 132. Čo ale vôbec nie je pravda, lebo divadlo malo premiéru pre širokú verejnosť v Modrom salóne už 5. 12. 2016. http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=natalka

„Na konci februára odohralo Slovenské národné divadlo predstavenie hry proti extrémizmu Natálka prvýkrát pre verejnosť. Vyvrátilo zároveň všetky dohady o tom, že by hra urážala veriacich“.

Píše sa v podtitulke KN zo dňa 2. apríla 2017/ 13 ročník 132. O čom je celý tento článok, keď už úvodná veta je klamstvo? Nuž zvážte, či nie je načase prestať odoberať Katolícke noviny. Článok si môžete prečítať v naskenovanej podobe. 

„Stráž stádo určené na porážku, ktoré majitelia nemilosrdne porážajú.
Otvor, Libanon, svoje brány, nech oheň hlce tvoje cédre! Jajkaj, cyprus, veď padol céder: čo boli mocní, spustli; jajkajte, duby Bášanu, lebo vyťali neprístupný les.  Čujže! Jajkajú pastieri, lebo spustla ich nádhera; čuj, levíčatá revú, lebo spustla pýcha Jordána.

Toto hovorí Pán, môj Boh: „Stráž stádo určené na porážku, ktoré majitelia nemilosrdne porážajú. Jeho kupci hovoria: »Nech je zvelebený Pán, zbohatol som;« jeho pastieri nemajú nad ním zľutovania. Ani ja už nebudem mať zľutovania nad obyvateľmi krajiny“ – hovorí Pán, „ale sám vydám ľudí, každého do ruky jeho blížneho a do ruky jeho kráľa; spustošia krajinu, ale ja ich nevytrhnem z ich ruky.“

Katolícke noviny sú už niekoľko rokov skôr bulvár a padajú až na absolútne dno suterénu. Podobné články si čitatelia iste pamätajú z obdobia komunistického režimu, keď KN boli „v rukách Pacem in terris“

Preto, chudobní stáda, pásol som stádo na porážku. I vzal som dve palice, jednu som nazval Vľúdnosť, druhú som nazval Puto. Pásol som teda stádo. Za mesiac som odstránil troch pastierov. Potom mi duša bola netrpezlivá s nimi, ale aj ja som sa odcudzil ich duši. I povedal som: „Nebudem vás pásť. Čo má zomrieť, nech zomrie; čo má zhynúť, nech zhynie; a ktoré ostanú, nech si vzájomne žerú mäso.“

 

Vzal som svoju palicu Vľúdnosť a zlomil som ju; tým som zrušil zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi. I stratila v ten deň platnosť. Vtedy zvedeli chudobní stáda, ktorí ma pozorovali, že je to Pánovo slovo. Povedal som im: „Ak uznáte za dobré, dajte mi moju mzdu, ak nie, nechajte!“ Odvážili mi teda mzdu, tridsať strieborných. Pán mi povedal: „Hoď ju tvorcovi, tú nádhernú mzdu, na akú ma ocenili.“

 

Vzal som teda tridsať strieborných a hodil som ich v Pánovom dome tvorcovi. Potom som zlomil svoju druhú palicu Puto; tým som zrušil bratstvo medzi Júdom a Izraelom. I riekol mi Pán: „Ešte raz si vezmi výstroj, a to hlúpeho pastiera! Lebo, hľa, ja vzbudím v krajine pastiera: čo hynie, o to sa neobzrie, čo sa stratilo, hľadať nebude, čo je zlomené, hojiť nebude, čo ešte stojí, kŕmiť nebude; z tučných bude jesť mäso a pozráža im paprčky.

Beda hlúpemu pastierovi, ktorý opúšťa stádo; meč proti jeho ramenu a proti jeho oku pravému; jeho rameno úplne vyschne, jeho pravé oko celkom vyhasne.“

Za 11, 1-17

http://www.mojabiblia.sk/svatepismo/38/kniha-proroka-zachariasa-kapitola-11/

 

 

5 druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:

1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu.

2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej

3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia.

4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.

5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny

 

Divadlo Natálka – dehonestácia náboženstva
Raz, už je to tak strašne dávno, sme v práci viedli diskusiu o zmysle odporu proti komunizmu. Jeden kolega, ktorý nás vtedy zásoboval ilegálnymi materiálmi od Charty 77 a podobnými vtedy ukončil diskusiu emocionálnym postojom, že jemu je už všetko jedno, on síce vie že ide hlavou proti múru, ale je mu to skrátka jedno, lebo on má toho všetkého plné zuby a nemôže inak.
Podobné pocity sa ma zmocňujú keď v poslednom čase sledujem diskusie okolo divadelnej hry Natálka

O samotné divadlo pritom vôbec nejde. Hra môže byť predvádzaná koľkokrát jej tvorcovia chcú a kdekoľvek chcú. To, o čo ide v hre Natálka je trik, ktorý zjavne robí túto hru predmetom diskusie. Nejde tu pritom zjavne iba o trik týmto ju spopulárniť. Tu rozhodne ide o niečo viac a tento trik nie je náhoda. Hoci sa to tvorcovia hry, jej herci, propagátori vrátane politikov a vrátane ministerky spravodlivosti (!) a médiá snažia zjavne zakryť, ide tu o zjavný úmysel,. Tento trik je však doslova hrou so Satanom.

Anton Čulen: Pavol Frešo a Fedor Gál hanobia katolíkov

Vysvetlenie triku

Skúste si sami pre seba zodpovedať otázku, čo Vám pri pohľade na tento obrázok takpovediac trkne Vašu myseľ:

Ja myslím že nie som sám, ktorého na tomto obrázku zaujali dve veci – prvou je “kukláč” v popredí a tou druhou je soška Panny Márie postavená pred hákový kríž a otočená smerom k textu “Do plynu!”.

 

Ten kukláč je dosť trápny symbol, za prvé pod pojmom kukláč si dnes predstavíme asi najskôr policajta špeciálnej jednotky, kým v tomto divadle rozhodne o policajta ísť nemá. Poznajúc hru, tento kukláč symbolizuje pravicového extrémistu. Dobre. Ale tento pravicový extrémista sedí tam niekde v nejakej izbe (veľmi lacná, ak nie úbohá výprava tejto hry) celkom sám, kde sa zakuklievať vôbec nemusí, určite sa mu pri zakrytom nose nedýcha pohodlne. Ale to len tak na okraj, ako násilne režisér vyrába symboliku.

Čudná „hra“ Freša a spol.

Nechajme kukláča takým aký je, tento je iba trochu diskutabilný, ale nie problémom.

Problémom tejto hry nie je ani téma, ani nič iného okolo tejto hry. Problémom tejto hry je onen druhý motív, tá soška Panny Márie. Jediný zjavne farebný objekt na scéne: Čo tu tá panenka Mária prepánakráľa robí!?

Ľudia sa búria proti nenávistnej propagande na školách 

Tu treba asi najprv všetkým ktorým je dnes okrem iPhonu a MacDonalda všetko ostatné jedno pripomenúť, že Panna Mária je pre mnohých kresťanov symbolom čistého materstva, matky ktorá porodila vykupiteľa a zobrala na seba utrpenie matky sledujúcej mučenie a ukrižovanie jej syna. Panna Mária je pre kresťanov symbolom materstva, čistoty a dobra. Takto ju vnímajú, takto vidia jej sochy a takto sa k nej symbolicky utiekajú.

Kde sú dnes odvážni lídri v Cirkvi?

Je jedno, čo si protestanti dogmu nepoškvrneného počatia odmietajúci, materialisti sa z tejto dogmy vysmievajúci, židovskí fundamentalisti Pannu Máriu nenávidiaci, alebo všetci ostatní ktorým táto dogma nič nehovorí, je jedno čo si Vy všetci myslíte: Ak chcete aby bol medzi nami mier, tak nebudete symboly druhých urážať. Alebo aj naopak – nie je problém vymýšľať symboliku aj na Vašu adresu a zakrývať ju po pláštik umenia. Ale o tom neskôr.

Pozrite sa na tento detail:

Pre normálne mysliaceho človeka je symbolika tohoto obrazu zrejmá: Panna Mária má v pozadí fašizmus a s rukami otvorenými akoby volala “do plynu”, teda po Holocauste.

Každý, je jedno či materialista, protestant, Žid, či ktokoľvek iný vie, že Panna Mária symbolizuje pravý opak a každý vie, že takéto prezentovanie Panny Márie nielen popiera jej symbol, ale aj hlboko a neodpustiteľne uráža nielen katolíkov, ale aj všetko čo materstvo a čistota môže symbolizovať. Akékoľvek hranie sa na “iné úmysly”, “projekčné zámery”, atď., je arogantná provokácia voči normálnemu mysleniu.

Treba povedať všetkým – režisérovi a celému tímu hru tvoriacemu, personálu divadla nesúceho prívlastok “Národné”, hercom ktorí v tejto hre hrajú, všetkým ktorí hru finančne sponzorujú, politikom ktorí ju propagujú, funkcionárom škôl ktorí umožňujú aby sa u nich hrala, všetkým divákom ktorí jej tlieskajú, novinárom a ostaným pracujúcich v médiách ktorí o nej falošne referujú, týmto všetkým treba povedať toto:

Vy všetci spôsobujete, alebo podporujete hrubé urážanie symbolu kresťanskej viery a tým provokujete zlo a násilie v našej spoločnosti.

Podstata triku.

Hoci je trik pre normálne mysliaceho človeka úplne priehľadný, oficiálne akoby ho nikto nevidel. A tí, ktorí by sa to pokúšali tým všetkým hrajúcich sa na debilov vysvetliť, tí na verejnosti šancu nedostanú – viď video (súkromné, treba zdôrazniť) Igora Cagáňa na Youtube [2], rovnako ako sa nedá pochybovať o tom že vyjadrenia podobné jemu majú šancu iba mimo mainstreamu.

Ten trik je analógiou situácie, ako keby niekto niekomu pichal nožom do brucha a tvrdil že sa chce iba presvedčiť, či si ten svoj nôž správne naostril. “O nič iného nejde, nemôže ísť, žiaden zlý úmysel, aaale kdeže, ja nechcem predsa nikomu ublížiť”. Televízia krvácajúce brucho neukáže, ani kričanie od bolesti, iba obviňujúce komentáre, že ten úbožiak sa svojím kričaním od bolesti snaží brániť nejakému slobodnému výkonu remesla.

Neveríte ? Prejdime si niektoré vyjadrenia ku hre a ku protestom voči nej:

Ľubomír Morbacher, občianske združenie Living Memory [1] :

“… neviem ako si mám vysvetliť to, že ten oznamovateľ, zrejme buď má nejaký nejasný úsudok, zatemnenie mysle, keď spája tieto jednotlivé prvky na scéne a akousi podivuhodnú kombináciou vytvára taký obraz, že tam išlo vlastne o… hhh … pri tej Panne Márii o urážku veriacich a spojenie katolíckej cirkvi a zločinu. Môžem si myslieť že to je nejaké zmätené myslenie, alebo potom naopak, skutočne ide do tuhého a ide o zastrašovanie, … a ide o to, zabrániť diskusii o šírení nenávisti …”

(Zapamätajte si prosím ten výraz >zatemnenie mysle<, aby ste sa neurážali, keď bude autor postupovať rovnako) Nie, nemôžu chýbať ani u Natálky: Občianske združenia, mimovládky – asi najsilnejšia páka pri deštrukcii kresťanskej kultúry. Neviete kto to vlastne je? Prezradím Vám: Je to Nejasne jasné financovanie plus ideologickí nádenníci, čo je zmes arogantných, podplatiteľných asociálov,protislovenských rasistov a naivných ľavicových idiotov. Stručne: Mimovládky. Roman Polák, Riaditeľ činohry SND [1]: “V žiadnom prípade nejde o útok na kresťanské myslenie. Práve naopak, zmyslom projektu je vytvoriť priestor na uvažovanie o tolerancii a lásky k blížnemu. V žiadnom prípade to nie je dehonestácia kresťanského myslenia. Divadlo sa vyjadruje v metaforách.” [1] (Cynizmus tohoto deklarátora zmyslu vecí sa dá demonštrovať prehlásením, že nacisti koncentrákmi vytvorili platformu demonštrujúcu toleranciu a lásku k blížnemu.

Roman Polák o “symbolike” sošky Panny Márie v tomto divadle hovorí: “Je to nádherná metafora o tom, že viera v Boha, skrze matku božiu, ch…, prekryje zlo.” [2] (Aj toto vyjadrenie si zapamätajte, pomôže to vysvetliť tým čo sa hrajú na debilov, že čo vlastne robia) Roman Polák, riaditeľ činohry Slovenského Národného (!) Divadla sa uškŕňa všetkým katolíkom do tváre pri slovách “Matka Božia”, keď “vysvetľuje symboliku” sošky Panny Márie v predstavení Natálka [2] Pavol Frešo, Predseda Bratislavského samosprávneho kraja [1] : “… celá hra je o popálenom rómskom dievčatku, od začiatku do konca … Prvé čo treba povedať že to čo kritizujú a na čo podávajú dokonca trestné oznámenia, je jedna scéna z tejto hry. Prosím, tu vidíte tú detskú izbu … pozeráte sa do detskej izby … každý kto to predstavenie videl je jasné, že je to o popálenom dievčati a nie o symbole ktorý je vpravo hore, ktorý si môžete akokoľvek vysvetliť. Pán Frešo klame: Predmetom protestov nie je jedna scéna, soška Panny Márie je na scéne cez podstatnú časť predstavenia. Soška Panny Márie rozhodne nie je typickým artiklom v dnešných detských izbách a silne pochybujem že bola v izbe Natálky. Čiže Panna Mária charakterizuje detskú izbu asi tak, ako keby obraz mozgu mal symbo- lizovať vtedajšiu úroveň myslenia pána Frešu. A onen “symbol ktorý je vpravo hore” vidí divák cez hru rozhodne oveľa konkrétnejšie a výraznejšie ako ako obraz v pravej ruke pána Freša, o ktorom má byť celá hra. Všimnite si na vyššie uvedených snímkach mikrofóny televízií snímajúcich vyjadrenia protagonistov náboženskej provokácie. A skúste zistiť, koľko mediálneho priestoru získali kresťania katolíci, teda tí, o ktorých toľko médiá rozprávajú a ktorých nazývajú slabomyseľní. Nehľadajte. Nula. Ale médiá sa samozrejme téme divadla Natálka venujú. A to je ďalšou časťou triku. Hľa, ako uvádzajú problém niektoré médiá: Západoslovenská televízia: “Divadlo o Natálke chcú zakázať. Boj proti extrémizmu sa pokúšajú zastaviť cez Generálnu prokuratúru” [1] Nový Čas: “Kotlebovci útočia na umenie” [3] A médiá si prizvali samozrejme názory ozajstných osobností. Nevadí, že hovoria od veci [1]:

 

Príklady mediálnych reakcií kompletujú celý trik: 1.Skutočný zločinný zámer sa zakryje nejakou obecne humánnou, demokratickou, jednoducho “dobrou a spravodlivou” scenériou, obalom. Zámer divadelnej hry Natálka: Dať do súvislosti katolicizmus (Panna Mária je typicky katolíckym symbolom) a fašizmus. Obal zakrývajúci zámer: Boj proti násiliu, snaha o toleranciu, objasňovanie histórie, atď. Žiadúci efekt: Dvojaký. Dehonestácia kresťanských symbolov ako súčasť ťaženia proti kresťanstvu, pred ktorým si bohužiaľ samotní kresťania zakrývajú oči. Toto je skutočný zmysel financovania mimovládok. Za druhé, opečiatkovanie politickej strany hlásiacej sa k prvému Slovenskému štátu, dávajúc jej nálepku pravicových extrémistov. Ide o jasný zámer, aby “Kotlebovci”, ako ich je dovolené pomenovávať v slovenských médiách, aby títo v budúcich voľbách neuspeli: SND prevádza aktívnu volebnú kampaň proti jednej konkrétnej politickej strane. 2. Ak niekto poukáže na skutočný zámer, tento sa marginalizuje, potlačí, zosmiešni. Všetci jednotne, akoby mali inštrukcie z nejakého ÚV, neustále opakujú že ide o niečo iné ako o tú sošku Panny Márie, hoci táto zjavne dominuje nielen celej inscenácii, ale hlavne vyprovokovanej diskusii. >>>Ono o to, o čo tu ide, vôbec nejde, nie, tá soška tam nehrá vôbec
žiadnu rolu, ona tam vlastne ani neexistuje, ide predsa o to rómske dievčatko. <<< Trápne.
Len tak mimochodom, Vy všetci členovia NATO: Koľko bolo takýchto a ešte oveľa horších
“Natálok” v Iraku, Líbii, Afganistane, Sýrii, atď., – koľko divadiel o tom existuje ? Pán Morbacher,
Polák, režisér Bachynec, herečka Bárdos – Vy ste určite spoluvinní na mnohonásobne viacerých
“Natálkach”, ako sú všetci “Kotlebovci” dohromady. Bol by pán Frešo schopný ukázať v jednej
ruke fotku decka, ktoré má urvanú polovicu hlavy – a v druhej ruke fotku jeho samotného ?!

3. Pod zámienkou všemožných “dobrých úmyslov” sa ospravedlní realizácia skutočného
zámeru.
Sponzori, realizátori, herci, diváci a všetci ktorí luhajú o probléme hry Natálka opakujú ako
verklíky že im ide o toleranciu, pričom provokujú pravý opak – a sami to veľmi dobre vedia. Pani
Vašáryovej bude na jej názor o práve “hovoriť do umeleckých vecí” odpovedané nižšie.

4. Protesty proti zločinu sa falošne na verejnosti označia za snahy obmedzovať klasické
“hodnoty demokracie”
Dehonestovanie nielen Holocaustu, ale aj spájanie kresťanstva s fašizmom je zločin. Žiaden
z tých čo podali trestné oznámenie nežiadajú trest a nápravu kvôli Natálke, ale kvôli umiestneniu
sošky Panny Márie pred zobrazenie hákového kríža a vedľa hesla “Do plynu”. Médiá
komentujúce protesty ako snahy blokovať umenie sú nielen smiešni luhári, ale sa stávajú
spoluvinníkmi.

Potrebujete dôkaz tohoto triku ? Tu je:

Zamyslite sa: Ak je oná soška Panny Márie tak druhoradá a tvorcom hry išlo o niečo iného, bol by to taký veľký problém, už len kvôli tomu že to vadí nejakej náboženskej skupine, nahradiť tú sošku niečím iným – a tá hra by sa mohla hrať od rána do večera kde by sa len zažiadalo? Soška Panny Márie rozhodne nie je dnes typickou pre detskú izbu. Pritom je to jediný objekt na scéne, ktorá má údajne znázorňovať detskú izbu Natálky – pán režisér, vy máte naozaj talent. Ale poradím vám – nebolo by oveľa výstižnejšie nahradiť onú sošku nejakým plyšovým medvedíkom či zajacom, ktorý by dokonca na pozadí hákového kríža určite oveľa pregnantnejšie vyjadroval onú detskú tragédiu na pozadí pravicového extrémizmu ?

Nejestvuje ani náznak že by takto, je jedno či z tolerantnosti, alebo aj v záujme vlastnej veci, dokázali tvorcovia hry alebo jej protagonisti uvažovať – a tým usvedčujú samých seba o čo im ide.

Vedia čo robia, ale si neuvedomujú nebezpečie toho, čo robia.

Protagonisti umiestnenia sošky Panny Márie pred hákový kríž si neuvedomujú jednu vec – v demokracii čo môže urobiť občan X, to môže urobiť aj občan Y. A v tomto sa skrýva skutočné nebezpečenstvo počinu tvorcov hry. Pri hranej natvrdlosti všetkých obhajcov “projekčného zámeru” voči tomuto argumentu asi treba čisto z demonštratívnych, teda v dobrej snahe vysvetliť problém, týmto protagonistom názorne ukázať, čo vlastne robia.

Predtým ale treba spomenúť skutočne nepochopiteľné stanovisko ministerky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej, ktorá celú hru, vrátane kontroverznej sošky, nielenže odobrila: “ …ja si myslím, že to je úplne na mieste a v poriadku …” [4], čo dokazuje úplnú ignoranciu zákona či paragrafu o dehonestácii náboženského vyznania. Myslím, že v právnickom slova zmysle je úplne zvrhlé a neakceptovateľné vyjadrenie sa ministerky “Nevidím žiadnu opodstatnenosť trestného oznámenia… ” [4] – ministerka vyhodnocuje právny podnet predtým, než právne jednanie vôbec bolo zahájené ! Toto nielen dokumentuje úroveň jej právneho myslenia, ako aj pravdepodobne jej profesionálnu nespôsobilosť pôsobiť v jej súčasnej funkcii. Pani ministerka nemá na túto funkciu zjavne ani morálne, ani profesionálne a mala by byť za svoje postoje právne postihnutá.

Nie je problém zobrať protagonistov alebo obhajcov provokácie za slovo. Ak má byť povolené umiestniť na verejnosti obraz Panny Márie pred hákový kríž v záujme “… nádhernej metafory o tom, že viera v Boha, skrze Matku Božiu, prekryje zlo “ (Riaditeľ činohry SND Roman Polák, viď vyššie, [1]), tak túto poctu môžeme preukázať aj iným:

Tak čo páni, ako sa vám páči tá “nádherná metafora” zakrývania zla, ak sa uplatní na Vás ? Stačí, alebo treba ešte pokračovať ďalšími príkladmi?

A čo Vy, dámy a páni z hereckého ansámblu, čo keby ste zverejnili vo svojom životopise, špeciálne v tom anglickom, takéto fotky? Vďaka takým “projektom” ako Natálka môžete dostať šancu napríklad v New Yorku ? V komunizme dostávali Vaši kolegovia za zobrazenie napríklad Klementa Gottwalda titul Národný umelec, ale demokracia cez mimovládky má pre Vás oveľa väčšie šance.

Vy, dámy a páni z televíznych obrazoviek, tu je možné pozadie Vášho budúceho vysielania, demonštrujúceho boj proti extrémizmu. Dúfam, že nebudete kvôli tomuto návrhu útočiť na umenie a nebudete sa snažiť zastaviť boj proti extrémizmu:

Samozrejme, možnosti takýchto “metafor” sú prakticky neobmedzené. Z rešpektu k iným náboženstvám, napríklad k židovskému náboženstvu, alebo k politikom iných krajín, napríklad politikom Nemecka, nie sú tu uvedené ich príklady takejto “metafory zakrývania zla”.

Autori a všetci ktorí obhajujú dehonestujúci “projekt” Natálka by si mali uvedomiť primitívnosť svojich postojov a ak im je zodpovednosť voči druhým niečím cudzím, čo sa dá podľa ich vyjadrení usudzovať, tak by im malo byť zvonku “uvedomené”, že takýmito “projektami” sa otvárajú dvere pre nedozierne dehonestovania kohokoľvek. Lebo zakrývanie dehonestácie napríklad za “dramaturgický plán” alebo sloboda v otázke “umeleckých vecí” ako tvrdí Emília Vašáryová, by mohlo

Máte niečo proti umeleckému zámeru vyjadriť bôľ nad fašizmom a plynovými komorami, pani Vaššáryová ?

žitnanská

 

Alebo takto:

Máte niečo proti Periodickej sústave prvkov, pani Žitňanská (a dúfam že ani pán Béla Bugár, pretože on je známym zástancom demokracie, slobodného prejavu a umenia)? Alebo proti sexuálnej hygiene, alebo proti pekárenskému remeslu, nehovoriac už u maliarskom umení ?

Myslím že tu uvedené príklady dostatočne demonštrujú, čo všetci tí ktorí sa snažia umiestnenie sošky Panny Márie v hre Natálka normalizovať alebo obhajovať, v skutočnosti spôsobujú.

A dúfam že sa netreba ďalej baviť o zmysle pozadia vo fotografii či maliarstve, alebo o zmysle kulís v divadelníctve. Mohlo by to byť naozaj nechutné.

V prípade akejkoľvek kritiky, komentára alebo námetu sa prosím ozvite na email tolerujma@mailinator.com.

Prajem Vám zamyslieť sa nad zmyslom vecí, odstráňte prosím sošku Panny Márie z kulís hry Natálka a nájdite silu sa kresťanom ospravedlniť.

Dr. Vladimír Kuric

Citované zdroje:

1. “Divadlo o Natálke chcú zakázať” SPRÁVY, Západoslovenská televízia 14.02.2017

2. Igor Cagáň: ”A predsa zhanobili Pannu Máriu! Máme záznam a poznáme motiváciu… 1/6”

3. Nový čas “Kotlebovci: Trestné oznámenie na hercov!”, 12.2.2017

4. https://www.aktuality.sk/clanok/41518/video-je-divadelna-inscenacia-nagtalka-politickou-hrou/

Stránka otvorená 14.3.2017. Neskôr video zneprístupnené s vysvetlením “404 Ľutujeme,
platnosť správy vypršala alebo neexistuje.”

http://nadhlad.com/content/divadlo-natalka-dehonestacia-nabozenstva

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.