Kardinál Sarah vo Francúzsku narovinu o “ceste do pekla”. + Moslimskí rodičia v Berlíne ostro protestujú proti homosexuálnemu učiteľovi v materskej škole

V týchto dňoch uplynie 23 rokov od úmrtia vynikajúceho francúzskeho genetika a pediatra Jérôme Jean Louis Marie Lejeune, objaviteľa príčinného vzťahu medzi chorobou známou ako Downov syndróm a chromozómovou abnormalitou. Pri tejto príležitosti vystúpil s ostrou a fundovanou kritikou spoločnosti kardinál Sarah

Celoživotná práca Dr. Lejeune v oblasti genetiky a pediatrie spolu s jeho pevnou kresťanskou vierou z neho vyformovali hlasitého a pevného zástancu života. Lejeune sa nebál prezentovať svoje „pro-life“ zásady v spoločenskom prostredí, ktoré bolo voči jeho názorom nepriateľsky naladené. Lejeune sa verejne postavil v roku 1970 proti legalizácii potratu chorých detí a následne v roku 1975 oponoval tzv. Veil zákonu, ktorý legalizoval potrat na želanie.

Lejeune bol nositeľom mnohých vedeckých ocenení. Pri preberaní Allanovej ceny predniesol pred svojimi kolegami prejav, v ktorom spochybnil morálnosť potratu, čo bolo a stále je mimoriadne nepopulárne stanovisko v jeho profesionálnej oblasti. Svojej manželke po prejave napísal: „Dnes som prišiel o Nobelovu cenu za medicínu.“ Jeho hrob navštívil pápež Ján Pavol II a prebieha proces jeho svätorečenia.

Pri tohtoročnom výročí jeho smrti sa prišiel k jeho hrobu pomodliť kardinál Róbert Sarah. Pri neskoršej zádušnej omši v parížskom kostole Saint-Augustine predniesol ostré a jasné stanovisko, ktoré je v dnešnej dobe veľmi zriedkavo počuť medzi predstaviteľmi francúzskej cirkvi. Mnohí cirkevní predstavitelia sa mali verejne prihlásiť k nedávnemu pochodu za život, no volia radšej “opatrnosť”.

Kardinál Sarah vyhlásil, že sa jedná o boj na život a na smrť, čoho dôkazom je snaha verejnej moci zbaviť sa pro-life stránok použitím nedávno schváleného zákona, ktorý kriminalizuje poskytnutie informácií o reálnom priebehu a dôsledkov potratu. Kardinál uviedol, že počas parlamentnej debaty k návrhu zákona boli zástancovia života „doslova verbálne lynčovaní za to, že sa opovážili poukázať na to, že potrat nie je ľudské právo, ale zločin a najväčšia dráma našej doby.“

Kardinál vyzdvihol snahu Lejeuna brániť ľudskú dôstojnosť a poukázal na to, že človek konzumu v dnešnej dobe stratil posvätnú úctu k životu.

„Keby profesor Lejeune dnes žil, postavil by sa proti škandalóznemu homosexuálnemu „manželstvu“ a jeho úchylkám ako PMA (umelé oplodnenie ) a GPA (inštitút náhradnej matky). Bojoval by s neúnavnou energiou proti delíriu smrtonosnej genderovej teórie. Lejeune už v roku 1975 pochopil dôsledky legalizácie potratu, ktorý sa v dnešnej dobe stal „ženským právom.“”

Kardinál obvinil verejnú moc, že považuje za víťazstvo fakt, že 96 % detí s Dopwnovým syndrómom je usmrtených. “To je skutočne hrozné, je to zločin a svätokrádež“ burcoval kardinál Sarah.

Prelát uviedol, že profesor Lejeune pochopil, kam nás zavedú genetické manipulácie, počínajúc výskumom na embryách, „ktoré sú primárne určené na zničenie.“ Poukázal na zákon prijatý v roku 2013, ktorý prešiel za všeobecného nezáujmu spoločnosti a ktorý odstránil bioetické limity embyronálneho výskumu.

„Nehovoriac o transhumanizme, čo je skutočne hrozné. Kam až zájdeme v týchto pretekoch do pekla?“, položil rečnícku otázku. Transumanizmus je podľa kardinála víťazstvom nacistickej eugeniky. “Transhumanizmus umožní vďaka technickým možnostiam zrealizovať nacistický sen. Tak ako v nacizme bude nadradená rasa? Ak áno za akých kritérií? V tomto prípade bude rasa podľudí, ktorých práca bude nadradená robotizáciou? Tieto otázky sú strašidelné a tuhne pri nich krv.“

Omše sa zúčastnila aj vdova po profesorovi Lejenue, ktorá vyjadrila radosť z toho, že kostol bol zaplnený do posledného miesta a nádej vďaka prítomnosti množstva mladých ľudí.

Katarína Hanzlíková

http://www.hlavnespravy.sk/kardinal-sarah-vo-francuzsku-na-rovinu-o-ceste-do-pekla/951584

 

Moslimskí rodičia v Berlíne ostro protestujú proti homosexuálnemu učiteľovi v materskej škole. “Nechceme, aby naše deti obliekal a chodil s nimi na záchod”

Moslimskí rodičia v Berlíne zúrivo protestovali proti materskej škole po zistení, že jeden z jej zamestnancov je homosexuál. Rodiny sťahujú svoje deti zo škôlky, ktorá odmietla zamestnanca prepustiť
“Dali sa na vojnovú cestu,” uviedla generálna riaditeľka škôlky Reinickendorf, a hovorí o organizovanom zbere podpisov proti zamestnancovi menom Christian Berger. Rodičia totiž požadujú jeho okamžité prepustenie.

V škôlke sú okrem jedného všetky deti z moslimských rodín. Riaditeľka povedala, že rodičia “pochádzajú z iného sveta” s vysvetlením, že vidia gayov ako nebezpečenstvo.

“Žijeme v 21. storočí v Berlíne,” povedala riaditeľka, ktorá prevádzkuje štyri materské školy v nemeckom hlavnom meste. Zdôraznila, že neexistuje žiadny spôsob, ktorým by vyhodila člena personálu kvôli jeho sexualite.

Homosexuál Berger povedal pre nemecké noviny, že mnoho rodičov pochádza z Blízkeho východu a Turecka. “Niektorí z nich si myslia, že homosexuáli sú automaticky pedofili. Ako homosexuál kráčam po tenkom ľade,” povedal a dodal, že rodičia majú “strach” z jeho sexuality.

“Môžete sa dotýkať detí, môžete ich obliekať, môžete ich vidieť nahých,” povedal Berger pre Der Tagesspiegel, pričom zdôraznil, že však je to “normálnou úlohou vychovávateľa”.

Riaditeľka škôlky, ktorá si neželá byť menovaná, povedala novinám, že ešte pred zistením jeho sexuálnej orientácie boli rodičia nešťastní z toho, že o ich malé deti sa stará muž.

“Niektorí z rodičov boli šokovaní, keď im bolo oznámené, že o ich deti sa bude starať muž,” povedala riaditeľka.

“Nechceme, aby tento človek pomáhal našim deťom s obliekaním a aby s nimi chodil na záchod,” hovoria rodičia. Po objavení jeho sexuality rodičia žiadajú materskú školu, aby zamestnanca prepustila.

Pri následnom rodičovskom stretnutí, na ktoré Berger nebol pozvaný, rodiny varovali, že svoje deti presunú do inej škôlky, ak aj naďalej bude zamestnávať homosexuálneho zamestnanca.

Generálna riaditeľka povedala rodičom, ktorí mali najsilnejšie námietky, odhlásili svoje deti zo škôlky, ale Berger novinám povedal, že stále cíti zbytočné podozrenie vo svojej práci.

“Rodičia stále na mňa pozerajú,” prezradil pre Der Tagesspiegel. “Som neustále monitorovaný, čo sťažuje starostlivosť o deti v obyčajnom móde. Našou úlohou ako učiteľov v materských školách je pomôcť deťom rozvíjať sa zdravým a normálnym spôsobom,” povedal Berger.

Dodal, že nie on, ale homofóbni ľudia potrebujú v skutočnosti pomoc. Spomína si, ako nedávno v metre začul rozhovor medzi dvoma mužmi, v ktorom jeden povedal, že “pokladá za nechutné”, ak by jeho dieťa malo homosexuálneho učiteľa.

http://www.hlavnespravy.sk/moslimski-rodicia-v-berline-ostro-protestuju-proti-homosexualnemu-ucitelovi-v-materskej-skole-nechceme-aby-nase-deti-obliekal-chodil-s-nimi-na-zachod/951600

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.