Cenzuruje TK KBS správy Vatikánskeho rozhlasu? Kto a prečo zmenil výraz „zasvätenie“ na „zverenie“?

Pôvodná správa na TK KBS z Vatikánskeho rozhlasu obsahovala výraz „zasvätenie“ aj v nadpise aj v texte. Dnes už je správa na TKKBS zmenená a je tam už iba výraz „zverenie“. Preto sa automaticky natíska otázka: Cenzuruje TK KBS správy Vatikánskeho rozhlasu? Kto a prečo zmenil výraz „zasvätenie“ na „zverenie“? Komu a prečo tak záleží na tom, aby Slovenský národ biskupi v septembri nezasvätili Panne Márii?
Home > Cirkev > 2014-04-04 17:51:52
Ukrajina obnoví svoje zasvätenie Bohu na príhovor Bohorodičky

Ukrajinu zasvatia

V nedeľu 6. apríla sa vo všetkých kostoloch Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi bude konať obnova aktu zasvätenia sa Bohu na príhovor Panny Márie. Do tohto aktu sa zapoja aj ukrajinské gréckokatolícke komunity v rôznych častiach sveta. „Pokračujúc v službe môjho veľkého predchodcu pri oltári Kyjeva a Halyče túžim v spoločenstve s celou Cirkvou na Ukrajine a na celom svete obnoviť akt zasvätenia ukrajinského ľudu na mocný príhovor presvätej Bohorodičky“ – povedal vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Vo svojom pastierskom liste v tejto súvislosti píše: „Nech sa táto modlitba k presvätej Bohorodičke stane dôkazom našej túžby preniesť toto zasvätenie do nášho konkrétneho života. Budeme mu verní osobne i v komunitách, vyprosujúc si na príhovor Theotokos (Bohorodičky) od Pána, aby žehnal náš národ, tak dlho skúšaný utrpením.“ Klerikov i lakov ďalej povzbudzuje vytrvať vo viere a v modlitbe k Panne Márii týmito slovami: „Zostávajúc vždy pod jej ochranou, kiež po odriekaniach a strádaniach Veľkého pôstu dospejeme k žiarivému Vzkrieseniu nášho Pána Ježiša Krista, aby sme boli svedkami a protagonistami obnovy našej milovanej vlasti!“ -jk-

Text zverejnený na internetovej stránke
Vatikánskeho rozhlasu

Zmenená verzia správy na TKKBS už neobsahuje slovíčko „zasvätenie“ ale iba „zverenie“.

Ukrajina obnoví v nedeľu svoje zverenie sa Bohu na príhovor Bohorodičky
P:3, 04. 04. 2014 17:51, ZAH

Ukrajina 4. apríla (RV) V nedeľu 6. apríla sa vo všetkých kostoloch Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi bude konať obnova aktu zverenia sa Bohu na príhovor Panny Márie. Do tohto aktu sa zapoja aj ukrajinské gréckokatolícke komunity v rôznych častiach sveta. „Pokračujúc v službe môjho veľkého predchodcu pri oltári Kyjeva a Halyče túžim v spoločenstve s celou Cirkvou na Ukrajine a na celom svete obnoviť akt zverenia ukrajinského ľudu na mocný príhovor presvätej Bohorodičky“ – povedal vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.

Vo svojom pastierskom liste v tejto súvislosti píše: „Nech sa táto modlitba k presvätej Bohorodičke stane dôkazom našej túžby preniesť toto zverenie do nášho konkrétneho života. Budeme mu verní osobne i v komunitách, vyprosujúc si na príhovor Theotokos (Bohorodičky) od Pána, aby žehnal náš národ, tak dlho skúšaný utrpením.“ Klerikov i lakov ďalej povzbudzuje vytrvať vo viere a v modlitbe k Panne Márii týmito slovami: „Zostávajúc vždy pod jej ochranou, kiež po odriekaniach a strádaniach Veľkého pôstu dospejeme k žiarivému Vzkrieseniu nášho Pána Ježiša Krista, aby sme boli svedkami a protagonistami obnovy našej milovanej vlasti!“

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140404031

Zobrazenie cez vyhľadávač google.sk potvrdzuje výraz „zasvätenie“ v pôvodnej správe na TK KBS.
Ukrajina obnoví v nedeľu svoje zasvätenie Bohu na príhovor …
www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140404031‎
Ukrajina obnoví v nedeľu svoje zasvätenie Bohu na príhovor Bohorodičky P:3, 04. 04. 2014 17:51, ZAH Ukrajina 4. apríla (RV) V nedeľu 6. apríla sa vo všetkých …

Biskup Hnilica riskoval život, aby v Kremli zasvätil Rusko Panne Márii. Zasvätia biskupi Panne Márii v Šaštíne aj Slovenský národ?

Výzva AZN z roku 2012 na obnovenie zasvätenia Slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska.

Zasvätenie pontifikátu pápeža Františka Fatimskej Panne Márii

Zasvätenie z roku 1984 nebolo preto platné z dvoch dôvodov, nebolo vyslovene spomenuté Rusko a nezúcastnili sa ho vsetci biskupi

Zasvätenie Filipín Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.