Príbeh o klietke. + Benedikt XVI. sa dožíva 90 rokov. + Egypt: Moslimovia darovali krv v mešitách koptským kresťanom, ktorí boli zranení pri teroristických útokoch na Kvetnú nedeľu

Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno veľkonočné nedeľné ráno do kostola a niesol hrdzavú, skrivenú starú vtáčiu klietku, ktorú položil vedľa kazateľnice.

Viacerí ľudia v údive nadvihli obočie, keď pastor prehovoril. Hovoril, ako sa včera prechádzal po meste a uvidel oproti chlapca, ktorý niesol túto klietku. Boli v nej tri malé divé vtáčiky, trasúce sa chladom a strachom. Zastavil ho a spýtal sa: “Čo to tam máš, synak?” “Len pár starých vtákov.” odpovedal. “Čo chceš s nimi robiť?” spýtal sa pastor. “Zobrať ich domov a hrať sa s nimi.” odpovedal. “Budem ich dráždiť a vytrhávať im perie, aby sa pobili. Stavím sa, že sa zabavím.” “Ale skôr či neskôr ich budeš mať dosť a prestane ťa to baviť. Čo urobíš potom?” “Ale, mám aj zopár mačiek.” povedalo malé chlapčisko. “radi si na nich pochutia, dám vtáčikov im.”

Pastor na moment stíchol. “Koľko chceš za tie vtáky, synak?” “Čoo??!!! Na čo by vám boli, pane? Sú to len obyčajné vtáky z poľa. Ani nespievajú – a vôbec nie sú pekné!” “Koľko?” znovu sa spýtal pastor. Chlapec si ho premeral, ako by bol bláznivý a povedal: “10 dolárov!” Pastor siahol do vrecka a vytiahol desaťdolárovku. Dal ju chlapcovi do ruky, a ten zmizol rýchlo ako blesk. Pastor zdvihol klietku, a niesol ju na koniec aleje, kde bol strom a malý trávnik. Položil ju na zem, otvoril dvierka a klopaním na mriežku klietky presvedčil vtáčiky, aby vyleteli. – Pustil ich na slobodu.

 

To vysvetlilo prítomnosť klietky na kazateľnici. Potom pastor začal hovoriť tento príbeh: Jedného dňa sa rozprával Ježiš s Diablom. Satan sa práve vrátil z Rajskej záhrady a škodoradostne sa chválil: “Nuž, Pane, práve som nachytal plný svet ľudí. Nastavil som pascu, starú návnadu, vedel som, ze neodolajú. Mám ich všetkých!” “Čo s nimi budeš robiť?” spýtal sa Ježiš. Satan odpovedal: “Chaa, budem sa zabávať! Budem ich učiť ako sa sobášiť a rozvádzať, ako sa majú nenávidieť a škodiť si, naučím ich piť a fajčiť a preklínať. Naučím ich ako vynájsť pušky a bomby a navzájom sa zabíjať. Už sa teším na tu zábavu!”

 

“A čo urobíš potom?” spýtal sa Ježiš. “Zabijem ich!” hrdo sa vypol Satan. “Koľko za nich chceš?” spýtal sa Ježiš. “Hádam by si tých ľudí nechcel?! Nie je v nich ani štipka dobra. Keď si ich vezmeš, budú ťa len nenávidieť. Napľujú na teba, budú ťa preklínať a zabijú ťa! Určite ich nechceš!” “Čo za nich chceš?” opäť sa opýtal. Satan pozrel na Ježiša a zaškeril sa: “Všetky tvoje slzy a všetku tvoju krv!” Ježiš povedal: “Máš ich!” a zaplatil.

 

Benedikt XVI. sa dožíva 90 rokov

Viedeň, 10.4.2017 (KAP) 020 452 – Na Veľkonočnú nedeľu, 16. apríla, oslávi emeritný pápež Benedikt XVI. svoje 90. narodeniny. Ako nástupca pápeža Jána Pavla II. viedol Benedikt od r. 2005 do prekvapujúceho odstúpenia v r. 2013 Katolícku cirkev. Odvtedy žije utiahnuto v bývalom kláštore „Mater Ecclesiae“ vo vatikánskych záhradách. S jeho nástupcom ho spája priateľský vzťah. František sa o svojom predchodcovi viackrát pochvalne vyslovil.
Kontakty, ktoré udržiava Benedikt XVI. napríklad s Rakúskom sú mnohoraké a vrúcne. Také vrúcne, že by sme trocha pateticky mohli hovoriť o „malom ľúbostnom vzťahu“ – veď to predsa bol Benedikt XVI. sám, ktorý v liste Rakúšanom pred svojou veľkou návštevou v septembri 2007 napísal: „Milujem túto krajinu, ktorá mi je od detstva blízka – od nedeľných výletov, ktoré sme na počiatku 30. rokov cez Salzachský most s našou mamou robili na rakúsku stranu rieky Salzach.“
Benedikt XVI. viedol Cirkev v ťažkej dobe, keď vypukla kríza zneužívania, aféra „vatileaks“ a uskutočnilo sa sporné zmierenie s Kňazským bratstvom sv. Pia X. K tomu sa pridáva, že Benedikt XVI. to mal svojím spôsobom triezveho severoeurópskeho teológa a intelektuála iste ťažšie, ako jeho nástupca, dobyť si srdcia ľudí. Ale svojím intelektom a ľudskou skromnosťou si dokázal získať uznanie na celom svete. Preto nebol jeho pontifikát v nijakom prípade prechodným obdobím.
Benedikt XVI. sa narodil ako Joseph Alois Ratzinger 16. apríla 1927 v hornobavorskom mestečku Marktl. V r. 1943 musel nastúpiť ako pomocník do letectva, potom do ríšskej služby zriadenia Juhovýchodného valu. Vlastnú vojenskú službu vykonával od r. 1945 v Bavorsku. V r. 1946-1951 absolvoval štúdium teológie a filozofie vo Freisingu a Mníchove. Spolu s bratom Georgom prijal 29. júna 1951 vo Freisingu kňazskú vysviacku. V r. 1953 promoval v Mníchove. V r. 1957 habilitoval v odbore fundamentálna teológie a nastúpil profesúru vo Freisingu. V r. 1959 ho povolali na Univerzitu v Bonne, v r. 1963 do Münsteru.
Na Druhom vatikánskom koncile (1962-65) bol Ratzinger poradcom kolínskeho kardinála Josepha Fringsa (1887-1987) a pripravoval mu príhovory. Zastával reformný prúd a staval sa proti neo-scholastickému stŕpnutiu Ríma. V r. 1966 dostal vtedy už známy koncilový teológ na odporúčanie Hansa Künga Katedru dogmatiky v Tübingene. Bezprostredne dotknutý študentskými protestami 60. rokov, nasledoval Ratzinger v r. 1969 povolanie na novú Univerzitu v Regensburgu, ktorú otvorili v r. 1967. Tam prednášal dogmatiku a históriu dogiem. Jedným z jeho študentov bol Christoph Schönborn.
Pápež Pavol VI. menoval Ratzingera 25. marca 1977 za arcibiskupa Arcidiecézy Mníchov-Freising. O tri mesiace neskôr dostal iba 50-ročný Ratzinger hodnosť kardinála. V novembri 1981 ho Ján Pavol II. povolal za prefekta Kongregácie pre náuku viery a tým za najvyššieho strážcu viery. V r. 1986 mu Ján Pavol II. zveril aj predsedníctvo Komisie pre prípravu Katechizmu. Jeho najbližším spolupracovníkom sa stal Christoph Schönborn, ktorý bol v r. 1991 menovaný za pomocného biskupa.
V r. 2002 sa stal Ratzinger dekanom kolégia kardinálov vo Vatikáne. V tejto funkcii viedol 8. apríla 2005 smútočné obrady za Jána Pavla II. a pozval kardinálov do konkláve. Kardináli zvolili za pápeža Josepha Ratzingera 19. apríla 2005. Prijal meno Benedikt a 24. apríla 2005 nastúpil na Petrov stolec.
Dňa 11. februára 2013 Benedikt XVI. ohlásil svoje odstúpenie. Vo vyhlásení, ktoré prítomných kardinálov prekvapilo, povedal Benedikt XVI. po latinsky, že jeho sily z dôvodu jeho veku už nie sú dostačujúce na riadny výkon jeho služby a že 28. februára 2013 ju ukončí.
Ostatné odstúpenie z pápežského úradu ohlásil Gregor XII. v r. 1415, ako dôsledok Koncilu v Kostnici.

 
Egypt: Moslimovia darovali krv v mešitách

Káhira, 10.4.2017 (KAP) 020 459 – Viaceré mešity v Egypte usporiadali ešte v nedeľu spontánne akcie solidarity s koptskými kresťanmi, ktorí boli zranení pri teroristických útokoch na Kvetnú nedeľu. V meste Tanta reproduktormi vyzývali v mešitách k darovaniu krvi, ako uviedla anglická správa televízie „Al Arabiya“. „Väčšina darcov boli moslimovia,“ citovala správa obyvateľa mesta Mohameda Ahmada Hassana.
V nemocniciach mesta vznikol nedostatok krvných konzerv a preto dali takto všeobecnej nemocnici k dispozícii stovky vreciek s krvou.
Ako informoval vysielač „Al Jazeera“ v pondelok, mŕtvoly obetí zabitých v Alexandrii ešte v nedeľu večer, v drevených truhlách, ktorých vrchná časť bola ozdobená zlatým krížom, vystavili v Kostole sv. Marka. V provincii El Behira sa konal moslimský pohreb štyroch zabitých policajtov.

 

Kardinál umyje nohy príbuzným popravených

Rím-Manila, 9.4.2017 (kath.net/ KAP) 020 455 – Arcibiskup z filipínskej Manily, kardinál Luis Antonio Tagle, bude na Zelený štvrtok v katedrále umývať nohy narkomanom, policajtom a príbuzným popravených. Medzi 12 vyvolenými sú podľa talianskej katolíckej agentúry SIR príbuzní obetí popravených bez súdneho konania v rámci radikálnej štátnej protidrogovej kampane na Filipínach.
Mimosúdne popravy sú súčasťou úplnej policajnej štvanice na údajných kriminálnikov a narkomanov. Filipínski predstavitelia cirkvi opakovane kritizujú tento rigorózny postup vlády Rodriga Duterteho, ktorý ignoruje pravidlá právneho štátu.
Biskupi ostrovného štátu ďalej odmietajú plány vlády znovu zaviesť trest smrti a trestný postih znížiť na vek od 9 rokov. Filipíny sú okrem Východného Timoru jediným štátom v Ázii s katolíckou väčšinou obyvateľstva.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.