Národná antikresťanská agentúra (NAKA) už šikanuje aj Maticu. + Jeruzalem: Video-Tajomná ‘Liturgia Svätého ohňa’. + Podľa slov arcibiskupa B. Bobera Panna Mária pomôže cirkvi prekonať všetky ťažkosti. Odporučil kňazom, aby 1. októbra tohto roku podporili zasvätenie košickej arcidiecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Podľa našich informácií 11. 4. 2017, boli dvaja príslušníci Ficovej tajnej politickej polície NAKA vyšetrovať vydanie päťminútového videa „Bez 14. marca“ v ústredí MS na Grosslingovej v Bratislave. Zaujímali sa aj o Tisov kalendár, ktorý ale Matica vôbec nevydala.


Predseda MS M. Tkáč bol mimo ústredie a tak „rokovania“ s príslušníkmi NAKA viedol Dr. Mulík a doc. Mrva.

Arcibiskup Bober vyzval kňazov na dôveru v Boha a vernosť ideálom

Košický rímskokatolícky arcibiskup Bernard Bober dnes v Dóme svätej Alžbety v Košiciach slávil bohoslužbu Zeleného štvrtka. Pri tejto príležitosti požehnal oleje – krizmy, katechumenov a chorých.

Súčasťou svätej omše bola i obnova kňazských sľubov. Biskupi a kňazi arcidiecézy si spoločne pripomenuli pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva. Arcibiskup Bober ich v homílii vyzval na dôveru v Boha, radostnú službu a vernosť ideálom.

“Vždy sa potvrdzuje, že Pán je k nám štedrý a bohato rozdáva svoje dary, my sme však sebeckí a neverní. Prirodzene, máme dôvody sa posťažovať a je nekonečne veľa príčin, prečo rezignovať. Situácia cirkvi, ktorú my žijeme dnes, je plná zmätku a subjektívnych pohľadov na vieru. Pri všetkej pastoračnej námahe, máme iba malý úspech, alebo vôbec žiadny. Kňazi, hlavne mladí, mi to často reálne pripomínajú. Vidia, že ľudí, ktorí ešte majú pohľad upretý na Krista, ubúda. Máme pokušenie povedať, že po nás potopa,” uviedol arcibiskup.

Ako zdôraznil, Ježiš nás ale učí niečo iné. “Zostať pri Bohu, i keby sa celý svet vybral vlastnou cestou. A paradoxne nás vyzýva na ešte väčšiu obetu, a nie na útrpnú a smutnú, ale radostnú. Radostnú obetu kňazstva potrebujeme. Nevzdávajme sa tak ľahko svojich ideálov, hoci do nás kopú z každej strany. Buďme pohotoví obhájiť argumenty svojho celoživotného rozhodnutia,” povedal Bober.

Vízie, plány a dobre premyslené postupy kňazov podľa jeho slov nezachránia. “Tie sa vždy rozplynú v novej situácii a my zostávame znechutení z reality. To, čo nás posunie ďalej a pomôže prekonať priepasť sebestačnosti, je upevňovanie dôvery, odovzdanosti do Božích rúk. Bez Ježiša nemôžeme nič dobré urobiť – ani my, ani naši veriaci. Toto máme učiť ľudí a sami sa v tomto postoji upevňovať. Iba v tejto odovzdanosti môžeme dnes obnoviť svoje kňazské sľuby a svoje kňazské srdce,” uviedol Bober.

Podľa jeho slov Panna Mária pomôže cirkvi prekonať všetky ťažkosti. Odporučil preto kňazom, aby 1. októbra tohto roku podporili zasvätenie košickej arcidiecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Na záver slávnosti arcibiskup poďakoval 15 kňazom, ktorí si pripomínajú rôzne životné jubileá, za ich službu v cirkvi.

http://www.hlavnespravy.sk/arcibiskup-bober-vyzval-knazov-na-doveru-v-boha-vernost-idealom/968080

 

Jeruzalem: Tajomná ‘Liturgia Svätého ohňa’

Jeruzalem, 12.4.2017 (kath.net/KAP) – Veriaci pravoslávnych a staro-východných cirkví na celom svete, ktorých je 350 miliónov, hľadia na Veľkonočné sviatky s napätím na Jeruzalem. Na Bielu sobotu sa v Kostole Svätého hrobu koná tajomný viac ako 1600-ročný obrad: „Liturgia Svätého ohňa“. Tento obrad, pri ktorom podľa tradície a viery ľudu vychádza z Kristovho hrobu zázračným spôsobom plameň, charakterizuje každoročne vrchol pravoslávneho slávenia Veľkej noci vo Svätom meste. Táto liturgia má podľa niektorých prameňov pochádzať zo 4. storočia, iné udávajú 8. storočie. Okolo r. 1000 vznikli prvé správy o zázračnom zostúpení Svätého ohňa.


Rusko, Grécko a iné pravoslávne štáty vysielajú každoročne vysoko postavené vládne delegácie na toto slávenie, ktoré prenáša televízia na živo do mnohých krajín. „Svätý oheň“ sa prenáša lietadlom aj do hlavných miest pravoslávnych krajín. Na slávení sa zúčastňujú desaťtisíce domácich kresťanov aj pútnici z celého sveta. Izraelská polícia je každý rok v početnom nasadení, aby zabezpečila poriadok.

Tento rok bude nápor na sväté miesta v Jeruzaleme ešte masívnejší, lebo západné aj východné cirkvi slávia Veľkú noc v jednom termíne. Preto sa budú v Jeruzaleme nachádzať nielen mnohí katolíci a protestanti, ale aj sýrski, arménski, ruskí, koptskí a grécki pravoslávni kresťania. Policajné uzávery však budú môcť prekročiť iba osoby s povolením vstupu do Kostola Svätého hrobu. Musia však rátať aj so šesťhodinovým čakaním v rade. Povolenia sa prideľujú cirkvám podľa kontingentov.

Jeruzalemský patriarcha v centre pozornosti
Úvodná „Liturgie Svätého ohňa“ sa začína predpoludním liturgickými spevmi v chráme. O 13 hod. sa cez masy prederie delegácia izraelských úradníkov. Tí nie sú kresťania, no patria už pevne k tomuto obradu. Ich prítomnosť symbolizuje Rimanov z Ježišových čias, ktorí Ježišov hrob zapečatili, aby učeníci nemohli ukradnúť jeho telo a potom tvrdiť, že vstal z mŕtvych.
V tejto tradícii je dnes úlohou izraelských mocnárov hrob zapečatiť voskom. Predtým ešte skontrolujú, či sa v kaplnke nenachádza skrytý plamienok, kde patriarcha môže zažať sviece. Tak majú izraelskí úradníci zabezpečiť, aby sa so zázrakom svetla nerobil nejaký podvod.
O 13.45 hod. vstúpi pravoslávny patriarcha Jeruzalema do chrámu. Vyzlečú ho, až ostane iba v bielom rúchu. Všetky svetlá v chráme sú zhasnuté. Jediným zostávajúcim zdrojom svetla je slnečný svit, ktorý preniká cez sklo kupoly. S dvomi veľkými nehoriacimi sviecami vstúpi patriarcha sám do priestoru hrobu a o niečo neskôr znovu vyjde s horiacimi sviecami. Svetlo odovzdá najprv arménskemu patriarchovi a potom koptskému. Následne podá plameň veriacim.

Ľudskými slovami neopísateľné

Dánskemu teológovi a publicistovi Nielsovi Christianovi Hvidtovi sa v r. 2000 podarilo opýtať sa na tieto udalosti už zomrelého grécko- pravoslávneho patriarchu Jeruzalema, Diodorosa I. Citoval patriarchu slovami:
„Pred hrobom sa pomodlím viaceré modlitby, potom čakám. Niekedy to môže trvať niekoľko minút, ale väčšinou príde zázrak okamžite: Presne z toho kameňa, na ktorom ležal Ježiš, vychádza nedefinovateľné svetlo. Jeho základná farba je modrá, ale má mnohé nuansy, predovšetkým červenkastú. Ľudskými slovami sa to nedá opísať.
Svetlo sa potom dvíha z kameňa, ale pritom sa každý rok pohybuje inak. Niekedy proste stojí nad kameňom, niekedy osvetľuje celý hrob. Je inej podstaty, ako obyčajné svetlo v olejových lampách. Niekedy sa svetlo sústredí v stĺpe a zmení svoju podstatu tak, že si od neho môžem odpáliť sviecu.“
Najdôležitejšími argumentami proti údajnému podvodu sú podľa dánskeho teológa svedectvá pútnikov, ktorí po stáročia opisovali, ako modravo-červenkasté svetlo videli aj mimo hrobu a ako zapálilo aj niektoré sviece veriacich. Viackrát sa v tradícii zaznamenalo, že olejové lampy, ktoré viseli na rôznych miestach sami od seba začali žiariť.

Význam pre jednotu Cirkvi
Zázrak však nemá význam len pre jednotlivca na posilnenie viery, ale aj pre jednotu Cirkvi, ako hovorí Hvidt. Poukazuje na grécko-pravoslávneho metropolitu Timoteosa z Vostry, bývalého kancelára jeruzalemského patriarchátu, ktorý obradu zázraku svetla pripisuje nesmiernu ekumenickú a zjednocujúcu silu:
„Do 13. storočia slávila celá Cirkev obrad zázraku svetla. Dokonca aj keď katolíci opustili mesto, zostáva to jednotiacim obradom všetkých pravoslávnych,“ povedal metropolita Timoteus.
Symbolicky to ukazuje aj liturgia: „Kristus zázračným spôsobom v hrobe odovzdáva plameň grécko-pravoslávnemu patriarchovi. Ten ho odovzdá arménskemu a koptskému metropolitovi, ktorí ho ďalej podajú hodnostárom a nakoniec ho rozdelia všetkým veriacim.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.