Zastavme modlitbou holokaust kresťanov. + Pred dvadsiatimi rokmi KBS podporila slávenie sv. omší i občianske iniciatívy na 50. výročie hanebnej popravy prezidenta Dr. Jozefa Tisu

Naliehavá prosba o modlitbu korunky Božieho Milosrdenstva za zastavenie holokaustu kresťanov vo svete

Radujte sa, ó kresťania,
v srdciach Vašich plesajte.
Z mŕtvych povstal náš Spasiteľ
aleluja spievajte.

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky aj napriek holokaustu kresťanov vo svete ktorý si média nevšímajú,
ale aj nádej z Kristovho víťazstva i pre naších prenasledovaných bratov v Sýrii, Egypte, Pakistane, Iraku, žiaľ aj v EÚ -vo Francúzsku, na Slovensku…

Vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi,
hojnosť zdravia a síl vyprosuje

Anton Čulen s rodinou

„Pán povedal: „Čo si to urobil?! Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne“. (Gen 4, 10)

Stanovisko stálej rady KBS je nadčasové. Preto prosím Vdp. farárov na celom Slovensku, aby ak je to možné, sa dňa 18. 4. 2017 pridali k statočným kňazom z Kútov, Bratislavy -Trnávky a Bratislavy -Ružinova a nezabudli pri svätých omšiach na kňaza Dr. Jozefa Tisu, ktorý bol podľa našich biskupov, verným synom nášho národa, vynikajúcim štátnikom a bol ochotný za svoje ideály položiť aj život. 

Ak je to možné, tak prosím nechajte na 70. výročie hanebnej popravy prezidenta Dr. Jozefa Tisu vyzváňať  vo všetkých kostoloch.

Boh Vás v tom žehnaj,

A. Čulen

Srdečne Vás pozývam zúčastniť sa na pietnej spomienke pri príležitosti 70 výročia smrti prvého prezidenta prvej Slovenskej republiky ThDr. Jozefa Tisu.

KBS podporila slávenie sv. omší i občianske iniciatívy na výročie hanebnej popravy prezidenta Dr. Jozefa Tisu http://www.pv-zpko.sk/wp-content/uploads/SVEDECTVO-4-2017.pdf

Pietna spomienka sa uskutoční dňa 18.4.2017 ( utorok ) na Martinskom cintoríne o 13,30 hod. Zraz účastníkov o 13,20 hod. pred Martinským cintorínom.
Po skončení pietnej spomienky o cca 14,15 hod. sa presunieme na Chorvátsku ul. – park, za zadným múrom Justičného paláca, kde bola vykonaná justičná vražda prezidenta ThDr. Jozefa Tisa. Začiatok spomienky o 14,45 hod.

Srdečne Vás tiež pozývam zúčastniť sa v sobotu 22.4.2017 o 9,30 hod. výstupu po stopách Štúrovcov na hrad Devín. Zraz priamo pod hradom o 9,25 hod.
A opätovne Vás tiež pozývam na vedecký seminár s názvom Mons. ThDr. Jozef Tiso, kňaz a prezident. Seminár sa uskutoční 25.4.2017 ( utorok ) so začiatkom o 9,00 hod. v Biskupskom úrade v Nitre v aule Katedry cirkevných dejín RKCMB UK, Pribinovo nám. 5, I. poschodie. Pozvite prosím na všetky podujatia aj Vašich rodinných príslušníkov, priateľov a známych.

Prajem všetkým pekné požehnané Veľkonočné sviatky plné lásky a pohody v kruhu svojich najbližších.
Pekný večer praje V. Zeman.

Vážení priatelia, známi, rodina. Preposielam Vám program na deň 18.04.2017 (veľkonočný utorok) – 70. výročie umučenia Pána Prezidenta Mons. Dr. Jozefa Tisu.

Doobeda – 18.04.2017 (utorok):
-10,00 hod. Martinský cintorín, hrob Pána Prezidenta
-10,45 hod. Trnávka, Kostol svätého Don Bosca, Okružná 13, Bratislava

-18,00 hod. Kostol svätého Vincenta de Paul, Tomášikova ul. Bratislava

Prajem Vám požehnané veľkonočné sviatky – zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Aleluja

Ing. Marián Šuran

Rímskokatolícka cirkev Kúty, Radlinského námestie 978, 90801

Nedeľa 16. 4. 2017  7:00 za farníkov 9:00 + Dr. Jozef TISO, 1. prezident Slovenského štátu pri 70. výročí jeho smrti

 

Konferencia biskupov Slovenska

440/96

15. mája 1996

Vážená pani Marta Parlusiková

Stála rada KBS dňa 14. mája 1996 prerokovala Váš list zo dňa 27. apríla 1996 a zaujala k nemu nasledovné stanovisko:
1. Celá táto akcia patrí do oblasti občianskych iniciatív s ktorými všetci biskupi sympatizujú.
2. Mnohé takéto iniciatívy biskupi podporujú morálne, hoci sa do nich formálne nezapájajú.
3. My môžeme slúžiť svätú omšu za každého kto zomrel a buďte si istý, že v tento deň nezabúdame na kňaza Jozefa Tisu, ktorý bol verným synom nášho národa , vynikajúcim štátnikom a bol ochotný za svoje ideály položiť aj život.
4. Prostredníctvom Vášho združenia môžete osloviť všetky farské úrady, aby 18. apríla, budúci rok na 50. výročie hanebnej popravy prezidenta Jozefa Tisu vyzváňali vo všetkých kostoloch.

S úctivým pozdravom,

Mons. Peter Dubovský, generálny sekretár KBS

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.