V Hlbokom nad Váhom odhalili Tisovi pamätnú tabuľu pri príležitosti 70. výročia jeho hanebnej popravy. + Trnavskému arcibiskupovi J. Oroschovi sa nepáči, že sa pri historickej kritike zlyhania cirkvi používa na Slovensku dvojaký meter. Ako príklad porovnával Sokola so Srholcom

Pri príležitosti 70. výročia smrti kňaza a prezidenta prvej Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945 Jozefa Tisa umiestnili v kalvárii v obci Hlboké nad Váhom jeho pamätnú tabuľu. Slávnostne ju odhalil dlhoročný starosta obce Dušan Pinčík. Prvý slovenský prezident sa narodil v blízkej Bytči, kde je sprístupnený jeho rodný dom.

Jozef Tiso bol v roku 1947 odsúdený Národným súdom na trest smrti. Proces sa začal 2. decembra 1946 a rozsudok bol vynesený 15. apríla 1947 predsedom súdu Igorom Daxnerom. Žalobcami boli Ľudovít Rigan, Juraj Šujan a vojenský prokurátor Anton Rašla. Obhajcami boli Ernest Žabkay a Martin Grečo.

Žiadosť o milosť pre Tisa predložil 15. apríla 1947 slovenský povereník spravodlivosti Ivan Štefánik na Predsedníctvo SNR a to ju bez hlasovania posunulo vláde. Gottwaldova vláda odporučila prezidentovi Benešovi zamietnuť túto žiadosť v pomere hlasov 17:6. Prezident Beneš následne súhlasil so zamietnutím žiadosti. Jozef Tiso bol popravený obesením v skorých ranných hodinách 18. apríla 1947 na dvore Justičného paláca v Bratislave.

http://www.napalete.sk/v-hlbokom-nad-vahom-odhalili-tisovi-pamatnu-tabulu/


Bezákov nástupca porovnával na kázni Sokola so Srholcom

Trnavskému arcibiskupovi Jánovi Oroschovi sa nepáči, že sa pri historickej kritike zlyhania cirkvi používa na Slovensku dvojaký meter. Na kázni použil ako príklad aj Antona Srholca.


Orosch v trnavskej katedrále na štvrtkovej omši svätenia olejov poznamenal, že pri kritike sú z radov cirkvi vyťahované len mená údajných agentov ŠtB.

„Spomínajú sa mená ako Svätopluk (Ján Sokol) alebo Matuška (bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský). Ale nikdy nie Tono Skala (Anton Srholec), Teológ, Skromný… Prečo ten dvojitý meter?“ pýtal sa.

Samotný Srholec dlhodobo kritizoval predstaviteľov slovenskej katolíckej cirkvi. Pred štyrmi rokmi sa negatívne vyjadril aj na adresu Oroscha. Bolo to krátko pred tým, ako mal v Trnave oficiálne prebrať úrad po odvolanom Róbertovi Bezákovi.

„V živote som sa s ním nerozprával, ale aj on je jeden zo Sokolových klonov. Oni sú to dobrí chlapci, ale do iného sveta. Na zemeguli sa už nenájde miesto, kde by ich akceptovali. Sú to archívne, muzeálne typy, ktoré rozprávajú starou rečou. Ako veľmi pekní svätí aj s topánkami,“ povedal vtedy pre Plus 7 dní.

Obidvaja arcibiskupi boli vedení v spisoch ŠtB. Zvolenský bol v nich označený ako dôverník, spoluprácu s ňou však poprel. Rovnako tak aj Sokol, ktorého viedli ako agenta.

Sokol Srholcovi už ako správca arcidiecézy neudelil farnosť. Populárny kňaz následne založil ubytovňu pre bezdomovcov a pracoval v nej aj v pokročilom veku.

Orosch: Duchovní sú veľká rodina

Orosch tiež na kázni povedal, že dnes aj najvyšší predstavitelia štátu pripomínajú skôr udalosti, v ktorých cirkev v minulosti zlyhala, ale nehovoria o obetiach duchovných, ich mučení či smrti.

Omša svätenia olejov sa na Zelený štvrtok koná vždy v katedrálnych chrámoch a je prejavom jednoty kňazov s biskupom. Arcibiskup v kázni prirovnal kňazský stav k rodine.

Aj duchovní sú podľa neho jedna veľká rodina. A ako každé správne príbuzenstvo sa aj oni aspoň raz do roka stretnú, porozprávajú sa, prípadne si aj odpustia.

https://www.aktuality.sk/clanok/463616/bezakov-nastupca-porovnaval-na-kazni-sokola-so-srholcom/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.