Nitriansky biskup V. Judák organizuje seminár o J. Tisovi, pozval aj historika M. Lacka. + Arogantná ignorácia ĽS Naše Slovensko zo strany RTVS

Seminár o Jozefovi Tisovi sa bude konať v Nitre na budúci utorok. Organizuje ho nitriansky biskup Viliam Judák, oficiálny názov je Jozef Tiso, kňaz a prezident. Konferencia biskupov Slovenska na otázky o Tisovi a Slovenskom štáte neodpovedá.

KBS podporila slávenie sv. omší i občianske iniciatívy na výročie hanebnej popravy prezidenta Dr. Jozefa Tisu http://www.pv-zpko.sk/wp-content/uploads/SVEDECTVO-4-2017.pdf

Seminár nazvaný Jozef Tiso, kňaz a prezident organizuje týždeň po sedemdesiatom výročí jeho popravy Biskupský úrad v Nitre a Katedra cirkevných dejín Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Prednášať na ňom bude v najbližší utorok aj historik Martin Lacko, ktorý podpísal výzvu na podporu strany Mariana Kotlebu, príspevok si pripravil aj biskup Nitrianskej diecézy Viliam Judák.

Lacko, ktorého prepustili z Ústavu pamäti národa, patrí názorovo do nacionálnej historiografickej školy. Tisovu úlohu pri vzniku slovenského štátu označuje za „menšie zlo“, pravidelne chodí na oslavy vzniku štátu, v utorok sa zúčastnil na spomienkovej akcii v Bratislave v deň Tisovej popravy. V Nitre bude mať prednášku nazvanú Tiso v pamäti národa.

Ľudová múdrosť v názore na osobu Dr. J. Tisu a Slovenský štát z Brodského po roku 1945: „Keď sme mali Tisu, tak sme mali plnú misu. Teraz je „vsjo rovno“ a tak máme hrubé h…o“ („Kde iní končia, my začíname“. str. 14;  A. Čulen; PostScriptum 2015)

Martin Lacko v roku 2013 v Žiline pri pamätnej tabuli, ktorá pripomína vyhlásenie slovenskej autonómie Jozefom Tisom v roku 1938. Foto – TASRMartin Lacko v roku 2013 v Žiline pri pamätnej tabuli, ktorá pripomína vyhlásenie slovenskej autonómie Jozefom Tisom v roku 1938. Foto – TASR
Lacko je aj asistentom Kotlebovej poslankyne Natálie Grausovej, ktorá považuje „takzvané“ Slovenské národné povstanie za dôvod, prečo Tiso nemohol zachrániť viac židovských životov a šíri nepravdivé príbehy o tom, že Židia „postavili“ v Izraeli Tisovi strom za záchranu Židov.

„Minimálne tridsaťtisíc a viac ich zachránil, ale ono sa to veľmi ťažko zisťuje… Nedá sa stopercentne zistiť ani počet deportovaných zo Slovenska,“ rozprávala v parlamente novinárom.

Lacko vo svojich prácach pripúšťa, že Tiso ako prezident nenašiel odvahu chrániť Židov, ľudí a občanov vlastného štátu, pred deportáciami.

Kňazská dimenzia
Biskupský úrad v Nitre, jeden z organizátorov seminára, neodpovedal na viac otázok Denníka N: o skladbe prednášajúcich, o účasti Martina Lacka, neprišla odpoveď ani na to, aký je pohľad biskupa Viliama Judáka na Jozefa Tisa a slovenský štát.

Pozvánka Tiso

Proces a poprava spravili z Jozefa Tisa mučeníka, presne tak, ako si popravený želal
Biskupský úrad len vo všeobecnosti konštatoval, že je to akademické podujatie a Nitru vybrali, pretože Tiso bol kňazom Nitrianskej diecézy. „Chce prispieť k vedeckej diskusii k historickej téme, ktorá je v mnohom ohľade dosiaľ deziderátom (žiadaná, ale potrebná a chýbajúca) historického výskumu a sústrediť sa osobitne na kňazskú dimenziu Jozefa Tisu, jeho profil a pôsobenie.“

Judákova prednáška na seminári má názov Jozef Tiso ako spolupracovník biskupa Karola Kmeťka, podľa programu je na jeho príspevok určených 30 minút. Tiso pri Kmeťkovi začínal, biskup však neskôr kritizoval rasové zákonodarstvo slovenského štátu a o svojom vzťahu s Tisom vypovedal aj po vojne pred súdom, ktorý napokon rozhodol o treste smrti.

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 150. výroèia narodenia kòaza, národovca a politika Andreja Hlinku v historickej budove NR SR.
O seminári venovanom Tisovi Konferencia biskupov Slovenska (KBS) nevedela ani ho neorganizuje. Hovorca Martin Kramara nás odkázal na Nitriansku diecézu. Na otázku, aký je názor KBS na pôsobenie prezidenta Tisa počas slovenského štátu, Konferencia neodpovedala.

Odpovedi sa vyhol aj dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo, ktorý to vysvetlil tým, že ich fakulta nie je organizátorom tohto podujatia a tak dekan nevie na otázky odpovedať.

Historici (komunistickí -poznámka redakcie) , ktorých nepozvali

Historik Ivan Kamenec získal mnoho ocenení vrátane medzinárodných a napísal o slovenskom štáte a prezidentovi Jozefovi Tisovi toľko štúdií, článkov a kníh, že by sa z toho dala vyskladať knižnica.

Kamencovo meno na zozname prednášajúcich na vedeckom seminári o Tisovi nie je. O seminári sa dozvedel od nás, pozvánku nedostal.

„Nepoznám témy pripravovaných referátov od ohlasovaných autorov, preto sa k nim nemôžem v tomto štádiu vyjadriť… Napriek tomu si myslím podľa zloženia autorského kolektívu, že to bude hra na jednu bránku,“ skonštatoval historik.

Patrik Dubovský, historik z Ústavu pamäti národa, ani žiadny z jeho kolegov pozvánku na seminár nedostali. Dubovský hovorí, že organizátori, Biskupský úrad v Nitre a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta majú na seminári historikov, čo je ,vítaný fakt’.

Dvaja prednášajúci sú historici – kňazi, ktorí podľa neho môžu prirodzene preniknúť do fenoménu pôsobenia kňaza v politike, na druhej strane sa však nemusia vyhnúť určitej podvedomej solidarite či subordinácii voči svojmu ,historickému’ oltárnemu bratovi.

„Seminár ukáže, ako sa tejto úlohy či výzvy zhostili. Podobne ostatné referáty sú dobrou možnosťou, ako kriticky a objektívne vyhodnotiť postoje Jozefa Tisa k fenoménu národa, kresťanského charakteru Slovákov, jeho vzťahu k slovenským Židom (Tisov prejav v Holíči), vzniku štátu Slovákov,“ hovorí historik ÚPN.

Dubovský nesúhlasí s Tisovou popravou a kritické a objektívne vyhodnotenie súdneho procesu s Jozefom Tisom označil za výzvu. Jedného z prednášajúcich Michala Malatinského považuje za fundovaného odborníka.

„Neznámou zostáva príspevok Martina Lacka, ktorý má v podstate pozitívny postoj k historickému pôsobeniu prezidenta Tisa. Navyše ak titul príspevku obsahuje fenomén ,pamäti národa’, ktorý, dovolím si povedať, Lacko vníma cez filter národnej histórie a selektuje skôr pronárodne kladné Tisove činy oproti iným negatívnym, tragickým a ich dôsledkom.“

Seminár alebo jeho časť môže podľa Dubovského skĺznuť do jedného z ďalších podujatí, na ktorom sa bude prehlbovať intenzívna snaha o vyzdvihovanie pozitívnych prvkov politiky prezidenta Jozefa Tisa.

„Kritickými historikmi je to už dávnejšie vnímané ako vyberanie čiastkových javov zo širšieho kontextu v podstate neúspešnej politickej misie Slovenska ako Hitlerovho satelitu,“ dodal.

Sokol: Tisa si vážim, na Slovensku bol blahobyt

„Charakter seminára celkove zodpovedá vedecko-popularizačnému podujatiu ,národno-nacionálnej’ historiografickej školy, ktorá sa zdá nešťastne prepájaná s cirkevnou slovenskou historiografiou,“ zhrnul Dubovský.

Arcibiskup Ján Sokol počas celebrovania zádušnej omše za prezidenta Tisa v bratislavskom kostole Blumentál v roku 2008. foto – TASR
Časť predstaviteľov katolíckej cirkvi sa o Tisovi a slovenskom štáte vyjadruje pozitívne. Najznámejšie je vyhlásenie kardinála Jána Sokola pre TA3 z roku 2006, kde hovoril, ako si váži prezidenta Tisa a aký bol v tom čase na Slovensku blahobyt.

Sokol sa zúčastnil aj na zádušnej omši za Jozefa Tisa a prezentácii knihy historika Milana Ďuricu, v ktorej obhajuje prezidenta Tisa.

Niektorí katolícki kňazi podpísali tiež výzvu na podporu Kotlebovej strany a samotného Kotlebu, ktorý ako sa píše v internetovej výzve, ako jediný politik preukázal nezlomný a principiálny postoj pri obrane slovenských záujmov.

https://dennikn.sk/739394/nitriansky-biskup-robi-seminar-o-tisovi-pozval-aj-historik-lacka/

 

Arogantná ignorácia ĽS Naše Slovensko zo strany RTVS

Približne pred mesiacom sme podávali sťažnosť na RTVS kvôli systematickej ignorácii predstaviteľov ĽS Naše Slovensko v diskusných reláciách. Dôvodom sťažnosti bolo, že RTVS nepozvala za rok od konania parlamentných volieb do diskusnej relácie ani jedného predstaviteľa ĽS Naše Slovensko. Krátko po podaní sťažnosti sme síce dostali pozvánku do jednej relácie, ale za pridelených pár minút času bolo fyzicky nemožné zodpovedať na všetky otázky ohľadne celoročnej činnosti strany. Najmä ak predstavitelia ostatných parlamentných strán dostali počas roka stovky pozvánok do relácií, kde mohli seba obhajovať a nás očierňovať.

Alibistická odpoveď, ktorú sme od vedenia RTVS na našu sťažnosť obdržali nás však len utvrdila v tom, že konanie verejnoprávnej televízie je účelové a vedomé. Verejnoprávna RTVS jednoducho nechce poskytovať predstaviteľom ĽS Naše Slovensko priestor, aby sa mohli systematicky a priebežne vyjadrovať k jednotlivým spoločenským témam.

P.S.: Dátum uvedený v odpovedi RTVS (31. apríla 2017) neexistuje. List nám bol navyše doručený oveľa skôr, 10. apríla 2017. Dokument sme zverejnili s chybou tak, ako nám prišiel.

http://www.naseslovensko.net/nasa-praca/pravny-boj/arogantna-ignoracia-ls-nase-slovensko-zo-strany-rtvs/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.