V Argentíne pokrstili dieťa lesbického páru

Každé dieťa má právo byť pokrstené
Viaceré média zverejnili informáciu, že argentínska Katolícka cirkev pokrstila prvé dieťa v krajine, ktoré sa narodilo lesbickému páru. Krstnou mamou dievčatka narodenom po umelom oplodnení sa stala argentínska prezidenta Cristina Fernándezová Kirchnerová, ktorá je veľkou stúpenkyňou práv sexuálnych menšín.
krst
Carina Villarroelová (32) a Soledad Ortizová (28) uzavreli manželstvo počas minulého roka. Umožnil im to zákon, ktorého prijatie iniciovala argentínska prezidentka. K pokrsteniu dieťaťa dal povolenie arcibiskup Carlos Ňáňez, ktorý sa samotného obradu nezúčastnil. Rovnako tomu bolo aj v prípade krstnej mamy Fernándezovej Kirchnerovej, ktorá sa krstu tiež nezúčastnila.
Média uvedenú informáciu predostreli ako otvorené gesto katolíckej cirkvi k homosexuálom v krajine či ako precedens. Je to však skutočne tak?
Podľa náuky Katolíckej cirkvi je krst sviatosťou viery. Viera, ktorú vyžaduje krst je vierou, ktorá sa má ďalej rozvíjať. Má rásť. A k tomu majú dieťaťu pomôcť rodičia a krstní rodičia. Podľa učenia cirkvi majú byť krstná mama a krstný otec presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému dieťaťu na ceste kresťanským životom.
Na základe viery v dedičný hriech, má každé dieťa právo byť pokrstené. Avšak zodpovednosť za rozvíjanie viery, ktorá sa začína krstom je na rodičoch a krstných rodičov. Preto sa tu natíska viacero otázok: Dokážu ženy lesbického páru zabezpečiť rozvoj viery u dieťaťa? Dokáže to aj argentínska prezidentka, ktorá je krstnou mamou? Je krst dieťaťa lesbického páru o skutočnej viere v učenie Cirkvi? Alebo ide o homoloby s cieľom „presiaknuť“ aj Katolícku cirkev? Prečo chcú ženy pre svoje dieťa krst, keď ich spolužitie odporuje kresťanskému učeniu?
ru

http://www.hlavnespravy.sk/v-argentine-pokrstili-dieta-lesbickeho-paru/246359

PETICIA za odvolanie p. O. PIETRUCHOVEJ

Tento obsah bol zaradený v Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.