Vyhlásenie občianskej Iniciatívy 2016 k 70. výročiu popravy prvého prezidenta Slovenskej republiky, Msgr. ThDr. Jozefa Tisu

Vyhlásenie občianskej Iniciatívy 2016 k 70. výročiu popravy prvého prezidenta Slovenskej republiky, Msgr. ThDr. Jozefa Tisu, 18.4.1947

Ľudová múdrosť v názore na osobu Dr. J. Tisu a Slovenský štát z Brodského po roku 1945: „Keď sme mali Tisu, tak sme mali plnú misu. Teraz je „vsjo rovno“ a tak máme hrubé h…o“ („Kde iní končia, my začíname“. str. 14; A. Čulen; PostScriptum 2015)

„Nejeden úsek slovenskej histórie padol za obeť lži, zámernej a obludnej lži nepriateľov slovenského národa. No v prípade Slovenského štátu, jeho falošného predstavovania svetu nebola to už len jednoduchá lož, ale orgie lží, satanských a zvrhlých“, napísal na margo hodnotenia prvej SR v totalitnom Československu exilový básnik a intelektuál Mikuláš Šprinc.
Sotvakto by predpokladal, že podobné orgie sa obnovia aj po páde komunizmu, v samostatnej Slovenskej republike. Osobitne v súvislosti s 70. výročím popravy prvého prezidenta SR Dr. Jozefa Tisu. Novodobé, vraj demokratické a takzvané slovenské médiá, takmer unisono šíria, rovnako ako v rokoch totality, protislovenskú a protikresťanskú nenávisť. Miesto odbornej diskusie forsírujú polopravdy, ba i otvorené lži o tom, že Dr. Jozef Tiso bol „vojnovým zločincom“, ignorujúc i výsledky doterajšieho vedeckého bádania.

 

Pritom historik Dušan Kováč už v zborníku Historického ústavu SAV z roku 1992 uviedol, že Tisova „spolupráca s nacistickým Nemeckom bola vynútená okolnosťami“ a jeho proces „bol ako politický proces zmanipulovaný“.


Mediálna propaganda namierená proti prvej, ale i súčasnej SR a jej zakladateľom, nesie všetky znaky brainwashingu (vymývania mozgov). Ešte intenzívnejšieho
a rafinovanejšieho než pred rokom 1989. Sme presvedčení, že jeho cieľom je odnárodnenie Slovákov, implantácia pocitu viny za obdobia štátnej samostatnosti a v konečnom dôsledku odmietnutie slovenskej štátnosti samotným obyvateľstvom.
Ostro protestujeme voči historickým manipuláciám a šíreniu protislovenskej nenávisti. Šíriteľov upozorňujeme na paragrafy Trestného zákonníka o hanobení národa
a vierovyznania. Súčasne povzbudzujeme občanov, aby tomuto tlaku nepodľahli, uchovali si národné povedomie, zdravý úsudok i nádej v návrat historickej pravdy a skutočnej slobody slovenského národa.

V Bratislave 18. 4. 2017
Signatári Iniciatívy 2016:

Mgr. Miroslav Šuňal, politológ

Ing. Eva Zelenayová, publicistka

Peter Kašarík, živnostník

PhDr. Martin Lacko, PhD., historik
Výzvu Iniciatívy 2016 podporujú:

RNDr. Jozef Harcek, dôchodca, občiansky aktivista
Marína Vjazanková, kresťanská a občianska aktivistka
Doc. František Vnuk, historik
PhDr. Jozef Mižák, pedagóg
JUDr. Ján Marcinko, bývalý advokát, dôchodca
PaedDr. Mária Marcinková, učiteľka, dôchodkyňa
Genmjr.v.v. Ing. Emil Vestenický, aktivista
Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc, historik
Prof. Ing. Jozef Bača CSc., emeritný profesor STU
d.p. Gabriel Juruš, katolícky kňaz
d.p. ThLic. Mons. Imrich Šišulák, katolícky kňaz
Dr. Darina Vergesová, M.A. slavistka a historička
Mgr. Anton Čulen, teológ, kresťanský aktivista
d.p. ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz
Teodor Križka, básnik, šéfredaktor časopisu Kultúra
d.p. ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz
PhDr. Elena Šebová, psychologička
Jozef Šimonovič, umelec, recitátor
Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník
Anton Selecký, kresťanský aktivista, publicista
Mgr. Slavomír Hromada, živnostník
Prof. MUDr. Peter Mlkvy ,CSc, lekár
RNDr. Valentín Švidroň, CSc., občiansky aktivista
Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., fyzik a elektrotechnik
Prof. MUDr. Ferdinand Klinda, lekár, koncertný organista
PhDr. Ľuba Klindová, psychologička
Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., vysokoškolský pedagóg
Mgr. Alojz Golský, dôchodca
MUDr. Martin Jančuška, kardiológ
Mgr. Peter Kozolka, učiteľ v penzii, národný aktivista
RNDr. Ján Kráľ, dôchodca
Mgr. Petr Kubík, PhD,, historik
PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., politik
Milan Macko, súkromný podnikateľ
Ing. Ľubomír Maliarik, programátor
Ladislav Nebus, dôchodca, občiansky aktivista
René Pavlík, občiansky aktivista
PhDr. Ivan Pišút, DrSc., vedec, lichenológ
Mgr. Ján Schultz, dirigent a hudobný publicista
Vojtech Tichý, dôchodca
d.p. don Vojtech Zeman, SDB, katolícky kňaz

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.