Pravdou proti klamstvu. + Izraelské veľvyslanectvo znepokojuje hľadanie pravdy cez vedeckú konferenciu

Po oboznámení sa s obsahom informácie, nedalo mi svedomie, aby som sa neozval a nepovedal niekoľko vlastných slov k tejto veci.  Predkladám vám svoje vyjadrenie a ak pokladáte za vhodné môžete ho uverejniť.

Cez informačný kanál “TERAZ. SK” som si prečítal správu s obsahom ktorej si dovolím polemizovať. Autor správy je pre mňa veľkým čudákom. Je smiešne , že zamestnanci TASR neovládajú pravidlá slovenskej gramatiky, keď zverejnili správu s týmto obsahom:

 

“Izraelské veľvyslanectvo na Slovensku znepokojuje seminár o živote a osobnosti Jozefa Tisa, ktorý v utorok (25.4.) organizuje katolícka cirkev spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave. TASR o tom informovala Katarína Mináriková z izraelského veľvyslanectva na Slovensku.”

 

Na prvý pohľad vidieť, že v pracovných pozíciách TASR sú nevzdelaní ľudia.

Izraelské veľvyslanectvo je akreditované v Slovenskej republike a nie “na Slovensku”.  Na Slovensku pred rokom 1993 vládli susedia a v súčasnosti máme Slovensku republiku. Zamestnanci TASR spia alebo ešte sa neprebudili za posledných 25 rokov a nepostrehli zmenu ?

Výraz: “na Slovensku”, nie je náležitým pomenovaním, je degradáciou našej štátnosti a nemôže byť zámenom za oficiálne pomenovanie : Slovenska republika. Zamestnanci TASR dávajú na vedomie svoju nízku odbornú úroveň a negatívny vzťah k slovenskej vlasti.

Okrem toho nevzali na vedomie, že existuje medzinárodne uznaná Slovenská republika, ktorá je subjektom medzinárodného práva. Každý kto používa slovné spojenie “ na Slovensku” namiesto Slovenska republika je neokrôchaným ignorantom.  Za tejto situácie môžeme vyvodiť záver, že zamestnanci TASR nie sú kompetentní hovoriť za Slovensku republiku, lebo zavádzajú mätež do právnych pojmov.

V danej veci prospelo by odborné školenie pre zamestnancov  TASR / a nielen pre nich/ i  s následnou skúškou z jazyka slovenského renomovanými odborníkmi. Kým sa tak nestane budú občania Slovenskej republiky nútení trpieť nevzdelaných ignorantov.

Čo sa týka samotného obsahu: Nič zvláštneho sa nemá udiať, len vedecká konferencia za účelom hľadania pravdy.

Ak je pravdou, že Štát Izrael udelil /percentuálne/ najviac ocenení občanom Slovenskej republiky, v porovnaní s inými národmi, za pomoc prenasledovaným Izraelitom počas druhej svetovej vojny, a ak aj prezident Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso aktívne udeľoval výnimky pre týchto nešťastníkov, potom je namieste poznať názor tých, ktorí môžu prispieť k širšiemu objasneniu veci. Veď hľadáme pravdu a len cez diskusiu sa k nej môžeme prepracovať. Nebojme sa pravdy !

V tej súvislosti je nutné zobrať do úvahy fakt, že podpredseda vlády Slovenskej republiky Alexander Mach  / v čase keď bol nemocný predseda vlády Slovenskej republiky/,  úradne v zastúpení predsedu vlády Slovenskej republiky zastavil deportácie Židov. Rozhodnutie predsedu vlády dal kategorický na vedomie veľvyslancovi Nemeckej ríše v Slovenskej republike. Táto skutočnosť je známa najmä historikom zo súdneho procesu vedenému proti Dr. Jozefovi Tisovi, Alexandrovi Machovi a Ferdinandovi Ďurčanskému, lebo práve Alexandrovi Machovi táto okolnosť bola poľahčujúca pri udeľovaní trestu.

Nech sa skúma, porovnáva, ktorý iný predstaviteľ štátu vo vtedajšej porobenej Európe si dovolil prijať takéto sebavedome rozhodnutie a  zastaviť deportácie Židov. Nepoznáme takýto štát ani nijakého predstaviteľa štátu, ktorý sa vzoprel, a teraz by sa mohol chváliť takouto záslužnou prácou pre záchranu trpiacich Židov.

Slováci po roku 1945 stratili svoju štátnosť a boli vystavení revanšu za zriadenie vlastnej slovenskej štátnosti. Slovenskí vlastenci  a to je jedno z ktorej politickej strany, alebo  smeru i slovenskí buržoázni nacionalisti boli drakonický postihovaní štátnou mocou za prejavený názor. Tresty smrti i dlhodobé väzenie boli odpoveďou na požadované právo slovenského národa na sebaurčenie. Politická propaganda, ideológia čechoslovakizmu dostala sa do rozporu s historickou požiadavkou  národa na vlastný štát.  Nastala disharmónia vo výchove mladej generácie. Na strane jednej oficiálne zo strany českej bolo presadzované ujarmenie slovenského národa a na druhej strane legálne práva na správu vlastného územia Slovákmi. Súčasne neujasnené názory na slovenskú históriu v hlavách niektorých skupín opakovane zanášajú nepokoj, pretože  sú dôsledkom jednostrannej školskej výchovy v predchádzajúcom socialistickom systéme.

Pred vedeckými pracovníkmi, ale ani pred  historikmi nemôžeme schovávať pero, zamykať papier či odstaviť internet, aby nekomunikovali a nedali svoj názor na známosť širokej verejnosti.

Vedecká konferencia je jednou z možnosti ako sa dopátrať k jadru problému a tým nájsť pravdu i správne postoje pre budúcnosť a spravodlivosť medzi národmi.

  Košice, 26.4.2017

 JUDr. Ján Marcinko

 

Izraelské veľvyslanectvo znepokojuje seminár o živote a osobnosti Tisa

Tento projekt je podporovaný biskupom nitrianskej diecézy Viliamom Judákom a bude tam prednášať aj pán Martin Lacko, ktorého spojitosť s pravicovou Kotlebovou stranou ĽSNS je verejne známa.

Prezident prvej Slovenskej republiky, vtedajšieho satelitného štátu Tretej ríše Jozef Tiso. V úrade 26. október 1939 – apríl 1945
Bratislava 24. apríla (TASR) – Izraelské veľvyslanectvo na Slovensku znepokojuje seminár o živote a osobnosti Jozefa Tisa, ktorý v utorok (25.4.) organizuje katolícka cirkev spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave. TASR o tom informovala Katarína Mináriková z izraelského veľvyslanectva na Slovensku.

„S veľkým zdesením sme sa dopočuli o seminári, ktorý sa uskutoční zajtra v meste Nitra. Tento projekt je podporovaný biskupom nitrianskej diecézy Viliamom Judákom a bude tam prednášať aj pán Martin Lacko, ktorého spojitosť s pravicovou Kotlebovou stranou ĽSNS je verejne známa. Sme nesmierne sklamaní a prekvapení, že Univerzita Komenského sa tiež priamo podieľa na organizovaní tohto seminára,“ uviedla v mene veľvyslanectva Mináriková.

Podľa zastupiteľského úradu je vysoko poľutovaniahodné, že práve dnes, keď v Izraeli je oficiálny Spomienkový deň výročia holokaustu, sú skutky a osoba Jozefa Tisa verejne velebené a ocenené. „Práve Jozef Tiso bol na čele antisemitského politického režimu, ktorý robil všetko pre vyhubenie slovenských židov. Preto sa obraciame na všetkých čestných ľudí, aby sa nezúčastnili a odmietli akúkoľvek spoluprácu na tomto podujatí,“ konštatuje veľvyslanectvo.

„Som si istý, že slušní ľudia na Slovensku sú zhrození, a že si uvedomujú potrebu vzdelávania a poučenia budúcej generácie mladých Slovákov o naozajstnom charaktere Jozefa Tisa a o nebezpečnej a ohavnej stránke antisemitizmu,“ vyhlásil izraelský veľvyslanec Zvi Aviner Vapni.

http://www.teraz.sk/slovensko/izraelske-velvyslanectvo-znepokojuje-s/256182-clanok.html

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.