V r. 1920 José F. Thedim vo Fatime vyrezal prvú sochu Panny Márie. + Kardinál Ouellet otvára jubilejnú púť do Kevelaeru

Portugalsko: Svetoznáma socha J. F. Thedima
V r. 1920 José F. Thedim (1892-1971) vo Fatime vyrezal prvú sochu Panny Márie
Lisabon, 30.4.2017 (KAP) 020 515 – Keď pápež František pocestuje 12. mája do Fatimy, tak to bude istým spôsobom aj oplatenie návštevy svetoznámej sochy vo Vatikáne.

Socha Fatimskej Panny Márie prišla do Vatikánu 13. októbra 2013 po tretí raz. Slávenie so sochou na Námestí sv. Petra bolo vtedy jedným z vrcholov rímskeho programu „Roku viery“ 2012/13, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. a ktorý pápež František uzavrel. Socha bola vtedy v Ríme štyri dni. Dopravili ju mimoriadnym lietadlom portugalských aerolínií TAP.
Po prvý raz priniesli sochu Fatimskej Panny Márie, v ktorej korune je zapracovaná guľka Ali Agcu z atentátu na pápeža Jána Pavla II. v r. 1981, do Ríma vo Svätom jubilejnom roku 2000. Druhá návšteva sa konala v r. 2006 pri príležitosti 25. výročia atentátu na pápeža.
V pamätný deň 13. mája 2006 prepravili sochu Panny Márie letecky do Ríma a helikoptérou ju dopravili do Anjelského hradu. V slávnostnej procesii ju potom niesli za účasti asi 20 000 veriacich na Námestie sv. Petra, kde deti vypustili 1000 žltých a modrých balónikov.

 
História sochy sa začína v r. 1920, keď prišiel sochár José Ferreira Thedim (1892-1971) do Fatimy a vyrezal 110 cm vysokú sochu z brazílskeho cédrového dreva. Najprv však získal inštrukcie od vtedy 13-ročnej vizionárky Lucie dos Santos, ktorá jediná z troch detí žila.
Thedim navštívil Luciu aj v r. 1946 v kláštore v Tuy. Nechal si od nej nanovo opísať detaily o obraze Božej Matky, ktorá sa jej zjavila a spoločne so svojím žiakom Joaquimom Oliveirom, zhotovil detailnú sochu, tento raz z kameňa. Je to dnešná originálna socha, ktorá v r. 1981 dostala do koruny guľku z atentátu. Stojí v Kaplnke zjavenia, ktorú pápež na počiatku svätej omše 13. mája navštívi.

 
Podľa inštrukcií sestry Lucie vytvorili Thedim a Oliveira v tom istom roku 1947 aj prvú pútnickú sochu Fatimskej Panny Márie. Odvtedy precestovala celý svet a všade prinášala posolstvo pokoja a lásky.
Iniciatíva vytvorenia pútnickej sochy vyšla krátko po konci druhej svetovej vojny od berlínskeho farára. Ten navrhol, aby socha Panny Márie z Fatimy precestovala všetky hlavné a biskupské mestá Európy až po hranice Ruska. Idey sa v apríli 1946 znovu chytil luxemburský zástupca Medzinárodnej rady katolíckych ženských mládežníckych spoločenstiev a v ďalšom roku sa začala prvá púť. Pútnická socha pricestovala odvtedy do viac ako 100 krajín, medzi nimi do USA, Ruska aj Číny.

 

 

Kardinál Ouellet otvára jubilejnú púť do Kevelaeru
Münster, 01.5.2017 (KAP/KNA) 020 517 – Tromi symbolickými údermi na portál mariánskej baziliky otvoril kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov, tohoročnú pútnickú sezónu v známom nemeckom pútnickom mieste Kevelaer. Kardinál pritom podľa tradície vyslovil v nemčine, latinčine a holandčine slová: „Otvorte brány Kristovmu Srdcu, Vykupiteľovi.“ Toto mariánske pútnické miesto na holandských hraniciach je po bavorskom Altöttingu druhým najväčším v Nemecku. Tento rok slávi 375. jubileum.

 
Kardinál slávil svätú omšu s biskupom z Münsteru Felixom Gennom. Každoročne prichádza asi 800 000 pútnikov k milostivému obrazu „Tešiteľky zarmútených“. Púť vznikla v r. 1642 počas 30-ročnej vojny. Mesto a miestna fara požiadali, aby sa púť zaradila do národného zoznamu nemateriálneho kultúrneho dedičstva.
Vyvrcholením jubilejných osláv bude slávnostný týždeň 31.5. – 11.6. Na programe sú sväté omše, hudobné podujatia, výstavy a premiéra mariánskej hry. Na svätú omšu 3. júna vyslal pápež František ako svojho delegáta nemeckého kardinála Karla-Jozefa Raubera.
História: Na Vianoce 1641 počul kupec Hendrick Busman trikrát tajomnú výzvu: „Na tomto mieste mi máš postaviť kaplnku!“

 
Busman sa práve modlil na križovatke ciest z Weeze do Geldernu pred krížom proti krupobitiu pri Kevelaeri. Spočiatku hlas vyhodil z hlavy, no napokon, hoci chudobný, toto poslanie splnil. Mesiac pred Turícami totiž videla jeho domáca Mechel v noci veľké žiarivé svetlo s obrazom kaplnky a v nej obrázok Panny Márie z Luxemburgu, ktorý nedávno videla v ruke dvoch vojakov. Tí ho chceli Mechel predať, no bol jej pridrahý. Tak začal Hendrick veci viac veriť a poslal manželku k vojakom, aby obrázok doniesla.
Spočiatku sa obrázok uchovával a uctieval v Gelderne. Synoda vo Venlo, v r. 1647 zjavenie preverila a dosť rýchlo uznala Kevelaer ako pútnické miesto.
Hendrick Busman opisuje začiatok púti takto: „Kapucíni a farnosť žiadali, aby sa obrázok priniesol v procesii do Kevelaeru. No nestalo sa. Avšak páter z Kevelaeru na Tichú sobotu večer koncom mája 1642 obrázok priniesol a postavil do maličkej kaplnky postavenej podľa nočného zjavenia. Ku kaplnke prišlo hneď množstvo ľudí z celého okolia. A stali sa tu aj mnohé zázraky, ktoré sú zaznamenané.

 
Na obrázku je kupec Hendrick Busman so ženou, farár Kostola sv. Antona, Johannes Schink, kapucínom z Geldernu a jedným z vojakov a aj prví pútnici. Keď Hendrick zomrel, bolo chodilo do Kevelaeru už množstvo pútnikov – jeho pohreb bol 14. marca 1649.
V protokole synody sa uvádza: „Ja, Hendrick Busman, prisahám, že všetko sa stalo tak, ako som opísal. Hovorím to na väčšiu Božiu slávu aj jeho najsvätejšej Matky a Panny.“ Svedectvo spečatil Hendrick Busman s manželkou nápisom vrytým do základného kameňa. Je tam dodnes s erbom a vetou z Magnificatu.
Okolo jednoduchého stĺpa s maličkou kaplnkou postavili v r. 1654 krásnu šesťhrannú milostivú kaplnku.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.