Návrh zákona ĽSNS – platy politikov musia závisieť od minimálnej mzdy! + Chudoba na Slovensku ohrozuje vyše pol milióna ľudí

Návrh zákona ĽS Naše Slovensko – platy politikov musia závisieť od minimálnej mzdy!
Súčasný plat poslancov NR SR je viazaný na priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorá podľa Štatistického úradu SR prevyšuje sumu 900 eur. O takomto zárobku však môže väčšina bežných pracujúcich ľudí len snívať.

Až dve tretiny zamestnancov totiž v skutočnosti zarábajú menej ako priemernú mzdu.
Vyššia hodnota vypočítanej priemernej mzdy je totižto spôsobená nadpriemerne vysokými zárobkami malého počtu ľudí, napríklad aj vysokými zárobkami poslancov NR SR, členov vlády a iných ústavných činiteľov. Veľké rozdiely v platoch vedú k zvyšovaniu sociálnych nerovností a k čoraz väčšej biede ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu, v porovnaní s ľuďmi zarábajúcimi nadpriemerne. Automatické naviazanie poslaneckého platu na priemernú mzdu v národnom hospodárstve teda považujeme za neprimerané a nespravodlivé.

Preto sme do NR SR predložili návrh zákona, podľa ktorého by sa plat poslancov odvíjal nie od priemernej mzdy, ale od minimálnej mzdy v Slovenskej republike. Poslanci NR SR a členovia vlády by tak boli motivovaní usilovnejšie pracovať na zvyšovaní minimálnej mzdy na Slovensku. Vďaka tomu by začali postupne rásť platy všetkým. Vďaka nášmu návrhu by sa ušetrili desiatky miliónov eur. Poslancom by klesli platy zhruba o 750 eur. Najviac by sa znížil plat lietajúceho prezidenta, ktorý zarába závratných 7 843 eur mesačne. Na to, aby plat poslanca po novom dosiahol opäť terajšiu úroveň, by bolo treba zvýšiť minimálnu mzdu na úroveň 701 €. Takúto výšku minimálnej mzdy považujeme za adekvátnu pre vyspelé európske krajiny, ku ktorým sa chce nepochybne radiť aj Slovensko.

Ďalším dôvodom na zníženie poslaneckých platov je celkový dlh verejnej správy Slovenskej republiky, ktorý podľa očakávaní prekročí v tomto roku sumu 44 miliárd eur. Každý obyvateľ Slovenska tak okrem svojich súkromných dlhov, bude dlhovať v prepočte ďalších viac ako 8100 eur. Zodpovednosť za obrovský dlh Slovenska nesú v rozhodujúcej miere práve poslanci NR SR, vláda SR a ďalší vedúci ústavní činitelia, ktorí dopustili, aby dlh Slovenska vzrástol do takejto extrémnej výšky. Aj to je dôvod, prečo by sa vo svojich platoch mali uskromniť. Naviazanie poslaneckých platov na minimálnu mzdu by zároveň predstavovalo prejav pokory a úcty voči ľuďom, ktorí sú nútení živiť svoje rodiny z minimálnej mzdy. Najvyšší ústavní činitelia by týmto krokom prejavili symbolické gesto, že sú ochotní podieľať sa na obnovení a ozdravení slovenského hospodárstva a že sú ochotní začať šetriť od seba.

Ľudová strana Naše Slovensko v tejto novele tiež navrhovala zrušiť vyplácanie 2-3 mesačného odstupného pre poslancov, ktorým zaniká výkon ich poslaneckého mandátu.

peciatka – plnime slubyNaviazanie platov v závislosti od minimálnej mzdy sme mali aj v predvolebnom programe. Pri hlasovaní v parlamente nás však okrem pár výnimiek nepodporil takmer nikto (odkaz na hlasovanie tu). Poslanci z ostatných strán si zrejme už zvykli na svoj vysoký štandard a na uskromnenie nechcú ani pomyslieť.

Takže opäť platí to, čo hovoríme stále – že politikov je nutné posudzovať podľa ich činov a podľa ich hlasovania v parlamente a nie podľa ich vyhlásení. ĽS Naše Slovensko bude aj v budúcnosti presadzovať naviazanie poslaneckých platov na výšku minimálnej mzdy, tak aby sa ich výška priblížila mzdovej realite bežných občanov.

Ing. Martin Beluský, PhD.
poslanec NR SR za ĽS Naše Slovensko

http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/ekonomika-a-hospodarstvo/navrh-zakona-ls-nase-slovensko-platy-politikov-musia-zavisiet-od-minimalnej-mzdy/

 

Chudoba na Slovensku ohrozuje vyše pol milióna ľudí: Pozrite sa, kde je to totálne zlé

BRATISLAVA – Chudoba je na Slovensku stále prítomná. Týka sa veľkého počtu obyvateľov. Pozreli sme sa na údaje o chudobe v ôsmich krajoch za posledné roky. Výrazne zle z toho vychádzajú najmä dva kraje. Čo je však zaujímavé, v porovnaní s Európou je na tom Slovensko dobre. Pozrite sa na to, ktorí Slováci sú najviac ohrození chudobou a kde je jej, naopak, najmenej.

Výber TOP dát z najnovšieho zisťovania:

– 12,7 % obyvateľov Slovenska ohrozených chudobou – 670 tisíc osôb (nárast 0,4%)
– Hranica rizika príjmovej chudoby – 4171 eur na rok (348 eur na mesiac u jednočlennej domácnosti, pre rodinu s dvoma deťmi to podľa Rady pre rozpočtú zodpovednosť vychádza na zhruba 730 eur mesačne.
– Najväčšie riziko u nezamestnaných (48%)
– Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu rizika chudoby u domácností s tromi a viac deťmi.
– Tieto domácnosti patrili k najohrozenejším typom domácností. Z hľadiska vekovej skupiny boli najohrozenejšie deti vo veku do 18 rokov.

Vyplýva to z najnovšieho zisťovania Štatistického úradu (ŠÚ) SR o príjmoch a životných podmienkach EU SILC 2016. Výberové zisťovanie bolo uskutočnené v mesiacoch apríl a máj v minulom roku v náhodne vybraných domácnostiach. Celkovo sa do prieskumu zapojilo 6000 domácností vo viac ako 500 obciach na Slovensku.


Rozdiely v krajoch

Na Slovensku existuje stále príjmová nerovnosť z pohľadu regiónov. Prvou skupinou sú Prešovský a Banskobystrický kraj, kde bola zaznamenaná najvyššia miera rizika chudoby.
Druhú skupinu tvoria Košický, Žilinský a Nitriansky kraj, kde bola miera rizika chudoby mierne vyššia, ako je úroveň na Slovensku.
Najmenej ohrození rizikom chudoby boli ľudia žijúci v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji.

Porovnanie chudoby v krajoch za posledné 4 roky
V porovnaní s predchádzajúcim rokom miera rizika chudoby vzrástla vo všetkých krajoch s výnimkou Trenčianskeho, Banskobystrického a Bratislavského kraja, kde došlo k poklesu.

Najviac ohrození sú nezamestnaní

To, či je domácnosť ohrozená rizikom chudoby, podľa ŠÚ SR ovplyvňuje najmä postavenie na trhu práce. Najvyššie riziko chudoby bolo totiž zaznamenané u nezamestnaných, kde to predstavovalo 48 %. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast o 2,5 p.b. „Na Slovensku sú najviac rizikovou skupinou nezamestnané osoby,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková.

Slovensko lepšie ako väčšina EÚ

Prekvapivé je, ako Slovensko obstálo v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. Tabuľka hovorí za všetko – mierou chudoby je naša krajina na tom medzi najlepšími.

http://www.topky.sk/cl/10/1625671/Chudoba-na-Slovensku-ohrozuje-vyse-pol-miliona-ludi–Pozrite-sa–kde-je-to-totalne-zle

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.