Petíciu AZN za ochranu nedele prerokuje výbor NRSR pre sociálne veci. + Kresťania a Židia napísali Ficovi list. Chcú mať trvalé zastúpenie v Rade vlády

Petíciu Aliancie za nedeľu- Slovensko, o. z. (AZN) za prijatie zákona na ochranu nedele, ktorú podpísalo viac ako 83 000 občanov SR  prerokuje v útorok 9. 5. 2017 výbor NRSR pre sociálne veci.

Demokracia v ktorej vôľa ľudu nič neznamená. Alebo sú veriaci na Slovensku, ktorý sa domáhajú svojích občianských práv a sobôd občanmi druhej kategórie?

Ani 83 000 podpisov občanov SR pod petíciu za nedeľu nestačí na to, aby sa v demokratickom štáte poslanci NRSR touto petíciou vážne zaoberali. Niet sa čomu čudovať, keď NRSR odsabotovala aj petíciu občanov SR ktorí žiadali prijatie zmluvy o výhrade svedomia, ktorú podpísalo viac ako 120 000 občanov SR a len na vedomie zobrala aj petíciu za Zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi, ktorú dokonca podpísalo viac ako 220 000 občanov SR.

Deje sa tak napriek tomu, že viacero politických strán, cirkvi, ale aj zástupcovia odborov dookola hovoria o potrebe prijatia zákona na ochranu nedele, ktorý by zaručoval zamestnancom na Slovensku aspoň jeden deň odpočinku po celotýždennej práci. Novodobé otrokárstvo a ožobračovanie pracujúcich na Slovensku bude mať teda stále „zelenú“.

V liste, ktorý NRSR poslala predsedovi AZN sa mimo iné uvádza: „Petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožňovali jej prešetrenie, ako i na skutočnosť, že petícia zároveň nespĺňa ustanovenie § 133 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NRSR v znení neskorích predpisov (podľa ktorého petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100 000 občanov prerokuje márodná rada),  “ píše sa v liste.

A. Čulen

 

Kresťania a Židia napísali Ficovi list. Chcú mať trvalé zastúpenie v Rade vlády
BRATISLAVA – Kresťania a Židia napísali premiérovi Robertovi Ficovi list, v ktorom ho žiadajú, aby mali trvalé zastúpenie v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Zároveň žiadajú o zastúpenie aj v jednotlivých výboroch.
Kresťania a Židia napísali premiérovi Robertovi Ficovi list. Archívne foto Zdroj:AP/SITA
Pod listom sú podpísaní predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský, predseda Ekumenickej rady cirkví Miloš Klátik a predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Igor Rintel. Okrem nich sa pod list podpísali aj ďalší predstavitelia kresťanských cirkví.
Prečo veriacich za angažovanie v politike biskupi prenasledujú, ale do komisií sa tlačia?
Filipínci sa opäť nechali pribiť na kríž. Medzi odvážlivcami bola aj žena
Predstavitelia kresťanov a Židov chcú, aby premiér zohľadnil ich návrh a zmenil sa štatút rady vlády pre ľudské práva. Kresťania i Židia argumentujú tým, že cirkvi a náboženské spoločnosti majú prispievať k sociálnemu zmieru a pracujú s marginalizovanými skupinami.

Podľa nich zloženie poradných orgánov vlády by malo reflektovať prítomnosť cirkví a náboženských spoločností na Slovensku a zároveň aj náboženské a kultúrne tradície.

Činnosť Rady
Rada je stálym odborným, poradným, koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd.

Rada zaujíma stanoviská k vnútroštátnemu plneniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti ochrany ľudských práv, predovšetkým záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov vrátane súvisiacich opčných protokolov ratifikovaných Slovenskou republikou a zmlúv o ľudských právach a základných slobodách.

Predsedom rady je minister spravodlivosti. Podpredsedami rady sú minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister školstva, vedy, výskumu a športu, minister kultúry, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti a reprezentant občianskej spoločnosti.

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/krestania-zidia-napisali-ficovi-list-chcu-mat-trvale-zastupenie-rade-vlady.html

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.