Otvorený list R. Hrádka generálnemu riaditeľovi RTVS: Vyjadrenie “moderátora” Havrana je niečo tak odporné a zavrhnutia hodné, že sa to nedá ani vypovedať

Michal Havran sa pustil do slovenských dejateľov: Štúr bol antisemita, Vajanský bol “zaprdený hlupák”


Samozvaný intelektuál a moderátor v RTVS Michal Havran je známy svojimi kontroverznými vyjadreniami, ktorými poburuje väčšinovú časť obyvateľov Slovenska. Tentokrát však zašiel príliš ďaleko a hrubo urazil slovenských národných dejateľov, na ktorých sú Slováci právom hrdí. Havran platený z koncesionárskych poplatkov Slovákov nazval Ľudovíta Štúra antisemitom a Svetozára Hurbana-Vajanského “zaprdeným hlupákom”

Celá “kauza” sa začala vyjadrením šéfa mesačníka Zem a Vek, Tibora Eliota Rostasa:

“KLIN ŽIDOV MEDZI SLOVANMI. To, čo nájdeme v historických spisoch od najväčších slovenských dejateľov, by si dnes bez sociálnej a mediálnej smrti nemohol dovoliť napísať nikto. Ba dokonca zákony, ktorým sme dopustili, aby nad nami vládli, by nás priviedli až k samotnému vylúčeniu zo spoločnosti. Bolo by to trestom za to, čomu verili štúrovci a čomu stále veria aj celé generácie po nich – sile slovanského ducha zbaveného všetkých príživníkov a utláčateľov, kvôli ktorým musí živoriť. Ak precitneme a pochopíme, že iní profitujú na úkor našich schopností, potom nás môže čakať sláva budúcnosti. Zatiaľ si to, žiaľ, ani nie sme schopní pripustiť.”

Rostasov názor sa však nestretol s pochopením u kontroverzného moderátora RTVS Michala Havrana:

“Rostas si myslí, že ak bol Vajanský a čiastočne aj Štúr antisemitom, tak ním môže byť aj on a celá tá nazi zberba, že to je vlastne oukej, že iba nadväzujú na nejaké tradície a tie ich chránia,” napísal Havran v úvode svojho statusu na sociálnej sieti.

Havran tvrdí, že údajný antisemizmus slovenských národných dejateľov bol síce neprijateľný no na tú dobu akceptovateľný:

“Lenže, v 19. storočí mal antisemitizmus už síce za sebou pogromy, no v zásade sa nevymykal z kultúrnych rámcov náboženskej nenávisti. Jej obeťami boli protestanti, valdenskí, albigénski, v istej miere františkáni, husiti, prenasledovaní a vraždení židia boli počas celého stredoveku iba jednou z nenávidených skupín.”

Podľa Havrana celú situáciu zmenil holokaust počas 2. svetovej vojny, a preto sú antisemiti v súčasnosti právom trestne stíhaní. Moderátor taktiež urazil Vajanského a nazval ho “zaprdeným hlupákom”:

“Rostas a spol zrejme nechápu, že priemyselné vyvražďovanie európskych židov, Rómov, etc. zmenilo náš pohľad na už aj tak ohavný antisemitizmus a urobilo z neho zločin. Prečo Rostas? Lebo Vajanský bol v tejto téme iba zaprdený hlupák zotročený poverami o detských obetiach, no príslušníci NSDAP a SS vlastnými rukami vraždili a vraždili milióny ľudí.”

Havran na záver svojho statusu hovorí aj o “hlúpostiach” Štúra a Vajanského:

“Tak preto, ty môj jazdec po šírych obzoroch plochej zeme, nedokážeš svoj súčasný antisemitizmus zamaskovať, ani vyviniť odkazmi na ešte staršie hlúposti Štúra a Vajanského a nijako ťa to neochráni pred zákonmi. Zarážajúca dialektika idiotov.”

Samuel Gdovin

http://www.hlavnespravy.sk/michal-havran-sa-pustil-slovenskych-dejatelov-stur-bol-antisemita-vajansky-bol-zaprdeny-hlupak/997678

 
Petícia:Za zachovanie demokracie, slobody prejavu a ľudských práv v SR
 

Bratislava 11.05.2017
Vec: Otvorený list generálnemu riaditeľovi RTVS a žiadosť o sprístupnenie dokumentov

v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z.

Vážený pán Mika,

Váš zamestnanec, resp. zmluvná strana RTVS, Michal Havran – moderátor RTVS, uviedol vo svojom statuse na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenie šéfa mesačníka Zem a Vek Rostasa nasledovné:

“Rostas si myslí, že ak bol Vajanský a čiastočne aj Štúr antisemitom, tak ním môže byť aj on a celá tá nazi zberba, že to je vlastne oukej, že iba nadväzujú na nejaké tradície a tie ich chránia.”

Ďalej uviedol nasledovné:

“Lenže, v 19. storočí mal antisemitizmus už síce za sebou pogromy, no v zásade sa nevymykal z kultúrnych rámcov náboženskej nenávisti. Jej obeťami boli protestanti, valdenskí, albigénski, v istej miere františkáni, husiti, prenasledovaní a vraždení židia boli počas celého stredoveku iba jednou z nenávidených skupín.”

Ďalej uviedol nasledovné:

“Rostas a spol zrejme nechápu, že priemyselné vyvražďovanie európskych židov, Rómov, etc. zmenilo náš pohľad na už aj tak ohavný antisemitizmus a urobilo z neho zločin. Prečo Rostas? Lebo Vajanský bol v tejto téme iba zaprdený hlupák zotročený poverami o detských obetiach, no príslušníci NSDAP a SS vlastnými rukami vraždili a vraždili milióny ľudí.”

OTVORENY LIST MIKA STRANA 3

Havran na záver svojho statusu hovorí aj o “hlúpostiach” Štúra a Vajanského:
“Tak preto, ty môj jazdec po šírych obzoroch plochej zeme, nedokážeš svoj súčasný antisemitizmus zamaskovať, ani vyviniť odkazmi na ešte staršie hlúposti Štúra a Vajanského a nijako ťa to neochráni pred zákonmi. Zarážajúca dialektika idiotov.”
Aby nedošlo k pochybeniam, uvádzam aj zdroj Havranových vyjadrení:

Vyjadrenia “moderátora” Havrana plateného RTVS z koncesionárskych poplatkov občanov SR je niečo tak odporné s zavrhnutia hodné, že sa to nedá ani vypovedať. Dovolím si tvrdiť, že krčmové reči šiestej cenovej skupiny stoja vysoko nad výrokmi Havrana.

Tento “moderátor”, haní a špiní našu minulosť, haní a špiní našich národných dejateľov a bojovníkov za práva slovenského národa. Haní a špiní to, čo je Slovákom to najcennejšie. A toto hanobenie a špinenie je robené tým najvulgárnejším spôsobom, akým sa to vôbec dá predstaviť. Toto nemôže nechať kľudným nikoho, kto to s týmto slovenským národom myslí dobre. No Vy, pán Mika to asi nebudete, a o tom budem písať ďalej v tomto otvorenom liste. To si prosím uvedomte. To, že tieto výroky “moderátor” Havran publikuje verejne, je aj Vaša vizitka, pán generálny riaditeľ, pretože RTVS, ktorej ste štatutárnym zástupcom, tohto človeka zamestnáva a je jedno akou formou. Inými slovami, to čo hovorí Havran, hovoríte aj Vy.

RTVS pod Vašim vedením sa “vyznamenalo” vo viacerých prípadoch. Jedným z mnohých z nich je aj Vaša odpoveď politickej strane Kotleba – ĽSNS na sťažnosť, že neboli vôbec pozvaní do politických debát v reláciách, ktoré produkuje RTVS (O 5 minút 12). A to pozvanie nedostali od volieb do NR SR v roku 2016. Vo Vašej odpovedi, teda odpovedi RTVS, nie len že je uvedený nesprávny dátum, Apríl 31, ktorý neexistoval a neexistuje, ale aj celý text odpovede je pod úrovňou žiaka deviatej triedy ZDŠ.

Ďalším “vyznamenaním”, RTVS sú správy, ktoré občanom Slovenska RTVS podáva. Pri hodnotení správ podávaných RTVS je možné konštatovať, že sú jednoznačne neobjektívne, jednostranné, nevyvážené a dovolím si tvrdiť, že sú zavádzajúce. Porušujú zákon č. 532/2010 Z.z., ktorý vo svojich ustanoveniach presne definuje, ako má postupovať RTVS, ako má podávať správy, v akom kontexte a v akých kritériách. Konanie v súlade s ustanoveniami zákona č. 532/2010 Z.z. nebolo a nie je RTVS dodržiavané.

Vaša kandidatúra na post generálneho riaditeľa RTVS, ktorá bude prejednávaná v júni 2017, je výsmechom a zároveň na plač všetkým normálne zmýšľajúcim občanom Slovenska.

V závere prejdem na moje oprávnené požiadavky na zaslanie dokumentov týkajúcich sa zmluvného vzťahu RTVS s moderátorom Havranom. Jedná sa o zákon č. 211/200 Z.z. – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Detailne:

1. V súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácii žiadam o zaslanie všetkých zmlúv uzavretých medzi RTVS a moderátorom Havranom (či už zmlúv uzavretých podľa Zákonníka práce, resp. iných zmluvných vzťahov – SZČO).

2. Žiadam o zaslanie všetkých faktúr vystavených Havranom RTVS (resp. platieb zaslaných RTVS moderátorovi Havranovi). Včítane platieb RTVS Havranovi, ak bol zmluvný vzťah založený na zmluve podľa Zákonníka práce.

Požadované informácie žiadam zaslať na horeuvedenú adresu, resp. nasledujúcu adresu:

S pozdravom

Mgr. Radovan Hrádek
__________________
Na vedomie:

a) Premiér SR JUDr. Robert Fico – emailom
b) Rada RTVS – doporučeným listom
c) Minister kultúry Mgr. Marek Maďarič – emailom
d) Poslanci NR SR – emailom
e) Médiá – emailom

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.