Španielsko: Satanský útok na relikviu Krista. + Kardinál Joachim Meisner: Ak naši biskupi už nie sú vyznávači, tak je to s Božím ľudom zlé

Španielsko: Satanský útok na relikviu Krista

Madrid, 10.5 (kath.net/CNA Deutsch) 020 552 – Španielska polícia vyšetruje doslova diabolský prípad vandalizmu:

Neznámi páchatelia zanechali satanistické posolstvá na relikvii Ježiša Krista v kláštore v Santa Faz v Alicante. Zločin objavili ráno 7. mája – kňaz našiel na nerozbitnom skle, ktoré chráni relikviu, vyryté číslo 666 a obrátený kríž. Pokus rozbiť sklo sa nevydaril. Ďalšie satanistické symboly objavili na krížovej ceste a na iných miestach v kostole.

Santa Faz znamená „Svätá tvár“. Kláštor uchováva relikviu, ktorá bola pred stáročiami prinesená z Vatikánu. Podľa tradície je to šatka, ktorou sv. Veronika utrela Ježišovu krvácajúcu tvár na jeho ceste s krížom.
Veriaci putujú na toto pútnické miesto od r. 536 vždy na druhý štvrtok po Veľkonočnej nedeli. Aj v súčasnosti sem prichádzajú každý rok tisíce pútnikov.
Ako informujú noviny „El Mundo“, bezpečnostné kamery ukazujú, že páchateľkou bola mladá žena. Zjavne sa v noci zo 6. na 7. mája skryla v kostole. Polícia ženu identifikovala a pátra po nej. Žena zrejme ukradla aj dve liturgické knihy.
Biskup Jesús Murgui a jeho generálny vikár navštívili kláštor a stretli sa s mníškami, ktoré sú prípadom šokované.
Diecéza informovala, že sa zvažujú nové bezpečnostné opatrenia na lepšiu ochranu kláštora pred zločinmi a uviedla:
„Modlíme sa k Bohu, nášmu Pánovi, za osobu, ktorá túto škodu spôsobila. Veriacich v Alicante prosíme, nech tieto odpudzujúce okolnosti neumenšia lásku a úctu, ktorú k tejto prastarej relikvii chováme.“

 

Kardinál: ‘Nekritická otvorenosť voči satanistom’

Rím, 10.5.2017 (kath.net/KAP) 020 553 – „Prenasledovanie Cirkvi nie je nič iné ako manifestácia Zlého. Hoci je dnešná doba osvietená a odčarovaná, je satanom silnejšie pokúšaná, ako v minulosti,“ povedal prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Amato. Kardinál to vyslovil na otvorení kurzu exorcizmu v Ríme. „Na jednej strane sa existencia diabla popiera, zatiaľ čo na druhej strane je tu nekritická otvorenosť pre satanistické aktivity,“ ako citovali talianske cirkevné médiá kardinála v utorok.
K zjaveniam Panny Márie vo Fatime kardinál Amato povedal, že boli „kontrapunktom k satanským duchovným a telesným zblúdeniam v minulom storočí“.
Na pápežskej vysokej škole Regina Apostolorum od pondelka do soboty prebieha kurz na „Exorcizmus a modlitba oslobodenia“.
Podľa médií sa na ňom zúčastňuje 240 kňazov a laikov zo 40 krajín. Kurz sa koná už po dvanásty raz.

 

 

‘Mindszenty mi bol ideálom katolíckeho biskupa’

Budapešť – Kolín, 9.5.2017 (kath.net/pl) Emeritný kolínsky arcibiskup, kardinál Joachim Meisner, mal homíliu na slávnostnej svätej omši maďarskej cirkvi za kardinála Mindszentyho v Ostrihome 6. mája 2017. Omšu celebroval maďarský prímas, kardinál Péter Erdő a prítomné boli mnohé osobnosti Cirkvi a verejného života. Kath.net dokumentuje homíliu v plnom znení a ďakuje kardinálovi Meisnerovi za povolenie ju uverejniť.

Milí bratia a sestry,

1. Keď som vo veku 80 rokov odstúpil z postu arcibiskupa Kolína, dostal som veľa listov z farností i od jednotlivých veriacich, ktorí mi ďakovali, že som katolícku vieru neohrozene a prijateľne hlásal vhod či nevhod. Tomu som sa veľmi čudoval. Svoj štýl vedenia som nepovažoval za mimoriadny výkon, zodpovedalo to úplne môjmu ideálu katolíckeho biskupa. A takého som spoznal už vo veku 13 rokov. Žil som vtedy s matkou a 3 bratmi v socialistickej NDR a v r. 1948 som v ilustrovaných komunistických novinách našiel obrázok kardinála Jozefa Mindszentyho v súdnej sieni na lavici obžalovaných. Veľmi hlboko ma zasiahlo, že Ježišov učeník ešte aj dnes je ťahaný pred súdy, ako sa píše vo Svätom písme. Tento obraz z novín sa mi tak vryl do srdca, že som ho vystrihol a zavesil na stenu mojej malej spálne. Vždy som zaspával s pohľadom na kardinála Mindszentyho na lavici obžalovaných. A vo mne rástlo želanie, že chcem raz byť práve taký, ako kardinál, Kristov svedok, ktorý má odvahu postaviť sa aj proti mocným tohto sveta.
Keď sa takmer o 50 rokov neskôr v cirkevnom žurnále informovalo o tejto dobe, našiel som ten obrázok kardinála Mindszentyho v novinách. Znova som si ho vystrihol a uložil do breviára, takže som s kardinálom Mindszentym až do tejto hodiny denne spojený v modlitbe. Kardinála som osobne nepoznal, ale čo som o ňom počul a čítal v novinách, to ma presvedčilo a formovalo.

 
Keď 9 miliónov Nemcov po vojne v r. 1945 muselo opustiť domovy na východe, okrem kardinála Mindszentyho nás nebránil nijaký biskup. To nesmieme kardinálovi Mindszentymu nikdy zabudnúť. Sám musel bolestne zažívať strašnú Hitlerovu diktatúru a potom komunizmus, ale vždy sa staval na obranu tých, ktorí boli takisto obeťami neľudských ideológií.
2. Keď som bol biskupom v Berlíne, s kompetenciou pre východný aj západný Berlín, často ma navštevoval posledný veľvyslanec vlády NDR v Budapešti predtým, ako v r. 1990 zanikla. Ako katolík mi každý raz rozprával o kardinálovi Mindszentym, a ja som sa ho vždy na to pýtal. Veľvyslanec bol vtedy s manželkou pracovníkom amerického veľvyslanectva v Budapešti. So ženou dostal na starosť kardinála Mindszentyho. Každé ráno s ním slávili svätú omšu v jeho izbe. Povedal mi, že od kardinála dostali darom ten stôl, na ktorom slávil omšu, keď kardinál opustil veľvyslanectvo USA v Budapešti. Povedali mi: „Denne sme pri tomto stole cítili vrúcne a hlboké spojenie kardinála s Pánom v podobe chleba a vína.“ Bol to pre nich najvzácnejší dar, aký mohli dať deťom ako dedičstvo. Preto nechali na spodnej časti stola pripevniť nápis. Stôl malo vždy zdediť najstaršie dieťa a mať ho vo veľkej úcte. A ak by niekedy – čo Boh chráň – mala viera v rodine vymrieť, potom sa musí stôl vrátiť do Múzea kardinála Mindszentyho v Ostrihome. Ale ja dúfam, že stôl si v americkej rodine dodnes hlboko ctia.

 
3. Kardinál Mindszenty žil v 20. storočí. Filozofie v tomto storočí boli inšpirované gigantickým programom sebavykúpenia. Z toho vyplynuli strašné zločiny ateistických ideológií komunizmu a nacizmu. Veľkým hriechom 20. storočia bola šialená idea človeka, že je sám bohom. Idea, že môže vlastnou iniciatívou zabrať miesto Boha a už nie je na Boha odkázaný. To straší ešte aj dnes v niektorých filozofiách Európy. Akonáhle sa človek pokúša z vlastnej dokonalosti moci prekonávať zlá a utrpenia sveta, vedie to vždy k beznádejným a zločinným zmätkom. Keď hľadím na maďarský národ a na všetky vtedy komunizmom podmanené národy, tak sa to jasne ukazuje. Biblické posolstvo nám hovorí, že Boh sa stal človekom. A sv. Augustín nám k tomu vysvetľuje: „Boh sa stal človekom, aby sa človek stal ako Boh.“ Alebo jeho učiteľ sv. Ambróz to vyjadruje podobne: „Slovo sa stalo Telom, aby sa telo stalo Bohom“. Takže otázka: „Stalo sa odovzdávanie viery dnes takým slabým, pretože telo svoju závažnosť v žití viery stále viac a viac strácalo?“

 
V tele človeka integrovaná viera znamená vieru, ktorá sa stala praxou a to znamená: Všetky sily a talenty človeka majú účasť na sústredenom konaní. Ako neprekonateľne hovorí hlavné prikázanie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou …“. Ak v praktizovaní viery duchovné alebo telesné sily už nie sú účinné, viera mizne, je suchotinárska. Zdá sa mi, že musíme zmeniť smer pohľadu na naše očakávanie z viery: „Človek spoznaj svoju dôstojnosť!“ – to nám hovoria už cirkevní otcovia. Človeku je k dispozícii Božia milosť. A on ju má potom dopĺňať svojou dobrou vôľou. „V každom človeku Boh miluje a zachraňuje celý svet,“ hovorí sv. Vincent z Pauly. Ak je Boh so mnou a ak som ja s Bohom, tak som svetovou mocou.
Každý človek je povolaný a talentovaný hlad Božieho slova po tele človeka svojím telom utíšiť a pochopiť a plniť požiadavku: „Vy im dajte jesť“ (Lk 9,13). Celkom jednoduché – Boh sa celkom odovzdáva človeku svojím Božím bytím a teraz sa má človek odovzdať Bohu s celým svojím bytím človeka. Tak sa Slovo stáva Telom a telo, konkrétny človek, ako žije, sa stáva Božím Slovom, ktoré sa stalo Telom. Tak si viera získava srdcia ľudí, verejnú mienku, vedy, umenie a všetko, čo tvorí ľudský život. Toto svedectvo viery v slove a čine je jediným odkazom, ktorý mohol kardinál Mindszenty zanechať svojmu ľudu a svojej cirkvi. Jeho svedectvo viery jasne ukazuje, že aj v modernej spoločnosti viera v Boha nie je odbavená.

 
Vlna sekularizácie v Európe sa vo všeobecnosti ukázala ako nesprávna. Viera v Ježiša Krista je formovaná samozrejmou rozumnosťou. Boh sa nikdy ničoho a nikoho definitívne nevzdáva. On chce nevyhnutne spásu sveta a človeka. O tom bol kardinál Mindszenty hlboko presvedčený a preto sa staval proti mocnostiam Zlého a bezpráviu, čo sa tak brutálne prejavilo v komunistickej diktatúre v jeho vlasti, Maďarsku. To, že aj my dnes potrebujeme veľkú ostražitosť, ukazuje napríklad to, že Európsky parlament v Štrasburgu so zreteľnou väčšinou schválil tzv. sexuálne a reprodukčné práva človeka. K tomu patrí prístup s legálnym a bezpečným možnostiam potratu.

 
4. Toto svedectvo viery v slove a čine je jediným odkazom, ktorý kardinál Mindszenty svojmu ľudu a svojej cirkvi mohol zanechať. Tým dal svojmu ľudu to najdôležitejšie, čo biskup tým svojim môže dať. „Iba kto pozná Boha, pozná aj človeka,“ hovorí nemecký teológ Romano Guardini. Kde už niet Boha, tam už niet ani človeka. Iba Evanjelium jasne ukazuje, že človek nie je iba podobou Boha a bratom či sestrou Ježiša krista, ale aj chrámom Ducha Svätého. Keď ide o človeka, ide vždy aj o Boha. Preto to zapálené nasadenie kardinála za človeka. On sa nikdy neskrčil a nemlčal, ale dvíhal svoj hlas a staval sa pred ľudí vhod či nevhod. A preto je kardinál Mindszenty aj dnes vysoko aktuálny. Ak naši biskupi už nie sú vyznávači, tak je to s Božím ľudom zlé. Biskupi musia hľadieť nielen na priaznivú tlač o sebe, ale hlavne na hlásanie pravdy, ktorá im bola zverená. Preto je kardinál Mindszenty aj dnes ešte vysoko aktuálny pre Európu, ale aj pre Cirkev v Európe.
Ďakujem kardinálovi Erdőovi ako nástupcovi kardinála Mindszentyho zo srdca, že ma pozval ku hrobu kardinála Mindszentyho v Ostrihome, aby som v jeho katedrále slávil najsvätejšiu Eucharistie za neho a za jeho ľud.

Amen.

 

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.