V Marianke si pripomenú 100. výročie zjavení P. Márie vo Fatime. + Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sv. Jána Pavla II. z 25. marca 1984

Pozvanie

V mene Baziliky Marianka a farnosti Narodenia Panny Márie vás pozývame na zajtrajšiu slávnosť 100. Výročia zjavení vo Fatime a 640. výročia prvej písomnej zmienky o bazilike v Marianke.

Slávnosť sa začne o 15.00 ružencom a zasvätením Panne Márii, po ňom bude svätá omša, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Otec arcibiskup vyhlási jubilejný odpustkový rok, ktorý Bazilike udelil Svätý otec pri príležitosti jej výročia.
P. Marek Vadrna, CCG
Kaplán Panny Márie v Bazilike Marianka.

 

Sestra Lucie lhala?

Německojazyčná agentura KAP zveřejnila 8.5.2017 (KAP) tuto zprávu: „Pravicová Salazarova diktatura v Portugalsku, jež padla v r. 1974, zneužila fatimské poselství pro své cíle. Řekl to rektor fatimské svatyně P. Carlos Pedrosa Cabecinhas v interview rakouskému rozhlasu 7. května. Prohlásil:

„Dnes jsme si ve Fatimě vědomi problematiky zneužití poselství bývalým antikomunistickým režimem, který si z něho udělal politický nástroj. Zjednodušil ho a zredukoval na boj proti komunismu. Poselství však ve skutečnosti poukazuje na potřebu obrácení…“

Zjevení Matky Boží třem pasáčkům se uskutečnilo před ruskou revolucí. V 50. letech belgický jezuita P. Edouard Dhanis poukázal na problematiku protiruských pasáží v zápiscích vizionářky sr. Lucie dos Santos. Jsou v nich nesrovnalosti, poukazy na zpětnou dataci a vlastní vnější či vnitřní zážitky, které souvisely mj. s pronásledováním katolíků za španělské občanské války, které Lucie osobně ve Španělsku zažila.

13. máj – Slovenský deň za voľnú nedeľu

Příslušné pasáže zveřejnili v r. 1942. V nich se uvádí jako původce války jen Rusko, ne nacisté. Doslova se v textu 2. tajemství uvádí:

„…jestli lidé nepřestanou urážet Pána Boha, neuplyne dlouhá doba a začne nová válka, ještě strašnější než tato. To se stane za pontifikátu Pia XI. Když jednou v noci uvidíte neznámé světlo, vězte, že je to Boží znamení a že se blíží potrestání za mnohé zločiny. Válka, hlad, pronásledování Církve a Svatého Otce. Aby se tomu zabránilo, chci vás prosit, aby Rusko bylo zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci a aby bylo zavedeno smírné svaté přijímání na první sobotu v měsíci…“

Prvé výročie náhlej smrti poslanca NR SR Ondreja Bindera. Ondrej zomrel cestou do Bratislavy 13. mája 2016 aby podporil Slovenský deň za voľnú nedeľu

Vyjádření rektora fatimské baziliky a zmíněného belgického jezuity jsou skandální a urážlivé, neboť naznačují, že vizionářka sestra Lucie byla lhářkou nebo přinejmenším psychicky nevyrovnanou osobou, s jejímiž rozporuplnými výroky někdo manipuloval, což znamená zpochybnění celého fatimského poselství. Poukazuje se tady na režim premiéra Antonia Salazara, praktikujícího katolíka a jednoho z nejskvělejších státníků, jakého kdy mělo nejen Portugalsko, ale vůbec Evropa.

Svou zemi povznesl ekonomicky na úroveň západoevropských zemí. Protože zakázal komunistickou stranu, rozšířila bolševická propaganda o jeho režimu lež, že jde o fašistickou diktaturu na úrovni Mussoliniho a Hitlera. Pravda je ovšem taková, že za dobu jeho vlády v letech 1928-68 nebyl vynesen v Portugalsku ani jeden rozsudek smrti. Pro komunistické, anarchistické a krajně levičácké rozvratníky ovšem existovaly internační tábory, o nichž se tvrdilo, že vězňové tam jsou mučeni. Když byl ale Salazarem vytvořený autoritativní režim za jeho nástupce Marcella Caetana r. 1974 svržen a představitelé tajné policie PIDE za údajné mučení vězňů postaveni před soud, museli být všichni osvobozeni, neboť v ani jednom případě se nepodařilo prokázat trestný čin proti lidskosti.

Je pravdou, že zbožný katolík Salazar byl ctitelem Panny Marie Fatimské, ale jaký zájem by měl s výroky sestry Lucie manipulovat a exkulpovat nacistické Německo z viny na rozpoutání 2. světové války, jak naznačuje zpráva KAPu? Portugalsko za Salazarovy vlády bylo neutrálním státem, žádným spojencem Hitlera, naopak poskytovalo azyl židovským i jiným uprchlíkům z nacisty obsazených území. Nota bene sovětské Rusko nese na rozpoutnání II. světové války stejnou vinu jako Německo, vždyť ono se na základě Ribbentrop-Molotovova paktu „rozdělilo“ s nacisty o Polsko, ono vojensky obsadilo pobaltské státy a zahájilo brutální válku proti Finsku. Koneckonců kdo si pozorně přečte text poselství Panny Marie, tak tam nenajde ani zmínku o tom, jestli novou válku rozpoutá Rusko nebo Německo, to Matka Boží neřeší. Jednoznačným viníkem prohlašuje lidstvo, jež nepřestává urážet Pána Boha, z jakého důvodu tedy P. Dhanis a P. Pedrosa podsouvají tomuto poselství politické motivy v zájmu Salazarova režimu?

Koneckonců poselství Panny Marie se netýká jen II. světové války. Proč zmínění pánové nedočtou 2. fatimské tajemství až do konce? Panna Marie skrze Lucii říká: „Budou-li mé prosby splněny, Rusko se obrátí a nastane mír. Jestli ne, Rusko své omyly ještě ve světě rozšíří, to vyvolá nové války a pronásledování Církve…..“ Zde již přece Matka Boží nehovoří o II. světové válce, nýbrž o tom, co přijde po ní. A my dnes víme, že komunistický Sovětský svaz opravdu šířil propagandou i vojenskými agresemi satanskou komunistickou ideologii po celém světě až do svého rozpadu r. 1991.


Jaké jsou v tomto textu podle P. Dhanise „nesrovnalosti, poukazy na zpětnou dataci a vlastní vnější či vnitřní zážitky, které souvisely s pronásledováním katolíků za španělské občanské války, které Lucie osobně ve Španělsku zažila“? Je to absolutní nesmysl. O zpětné dataci se často hovoří v souvislosti s tím, že 2. tajemství bylo oficiálně publikováno Církví až r. 1942, tudíž předpověď II. svět. války prý mohla být „vymyšlena“ až po událostech. Jenže Panna Maria dala Lucii už r. 1929 souhlas, aby o 2. tajemství veřejně hovořila, zejména ve vztahu ke svému požadavku zasvětit Rusko Neposkvrněnému Mariinu Srdci. Ona o tom vyprávěla svým spolusestrám v klášteře v Tuy ve Španělsku, svému zpovědníkovi a řadě dalších osob, které o tom vydaly svědectví (srvn. Gonzaga da Fonseca. Fatima, Český těšín 1993, str. 92n), obsah 2. tajemství byl již tedy ve 30. letech všeobecně znám – a vše se do puntíku vyplnilo, neznámá záře v únoru 1938 skutečně předznamenala obsazení Rakouska hitlerovským Německem 11. 3. téhož roku.

Zde je další jasný důkaz, že toto proroctví nebylo vyrobeno až po událostech. Kdyby se tak stalo, tak by musel být uveden nikoli pontifikát Pia XI., nýbrž Pia XII., za něhož Němci ve spolupráci se Sověty přepadli Polsko, právě toto datum (1.9.1939) je historiky považováno za počátek II. svět. války (Pius XI. zemřel v březnu r. 1939). Panna Maria ovšem posouvá tento počátek už na březen r. 1938, kdy Hitler uskutečnil svou první agresi proti cizímu státu. Kdo by toto chtěl až po událostech teprve vymyslet, nepochybně by to vztáhl k 1.9.1939, tj. k vojenskému útoku na Polsko, neboť toto datum se oficiálně pokládalo a stále pokládá za počátek II. svět. války.

P. Dhanis nemluví pravdu, když píše, že Lucie zažila ve Španělsku občanskou válku a pronásledování Církve. Nikoliv, hned po jejím vypuknutí r. 1936 ji představené odvolaly do Portugalska, nemohla tedy tím být nijak ovlivněna ve svých vizích, nota bene všechny se odehrály ještě dávno předtím.
Na závěr se proto ptám: Cui prodest (komu slouží) taková zpochybňování fatimského poselství u příležitosti 100letého jubilea? Soudím zmíněného P. Pedrosu z jeho vlastních slov:

„Poselství….poukazuje na potřebu obrácení.“ Není snad právě neochota k obrácení tím skutečným motivem?

PhDr. Radomír Malý

http://www.duseahvezdy.cz/2017/05/11/sestra-lucie-lhala/

 

Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta,
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sv. Jána Pavla II. z 25. marca 1984

„Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich nadeje, ty materinsky preciťuješ všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré trápia svet. Prijmi naše volanie, ktorým sa v Duchu Svätom obraciame priamo na tvoje Srdce, a objím láskou Matky a Služobnice Pána všetkých, čo toto objatie najviac očakávajú, a spolu s nimi tých, ktorých zverenie sa aj ty zvlášť očakávaš. Prijmi pod svoju materinskú ochranu celu ľudskú rodinu, ktorú s láskou zverujeme tebe, Matka. Nech sa pre všetkých priblíži čas mieru, slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nadeje.

„A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a nadeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný svet, prijmi náš hlas, ktorým sa pohnutí Duchom Svätým obraciame priamo na tvoje Srdce: objím s láskou Matky a Služobnice Pána tento náš ľudsky svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja nad pozemským a večným osudom ľudí a národov. Osobitne ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie
a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.

,Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svata Božia Rodička!` Neodmietni prosby nás, čo sme v skúškach!“

„Hľa stojíme pred tebou, Matka Krista, pred tvojim Nepoškvrneným Srdcom, a túžime sa spolu s celou Cirkvou zjednotiť v zasvätení, ktoré z lásky k nám učinil tvoj Syn voči svoju Otcovi. ,Pre nich sa ja sám posväcujem`, povedal, ,aby boli aj oni posvätení v pravde` (Jn 17, 19). Chceme sa v tomto zasvätení sveta a ľudí zjednotiť s našim Vykupiteľom – v zasvätení, ktoré v jeho božskom Srdci ma moc dosiahnuť odpustenie a priniesť nápravu.

Sila tohto zasvätenia trvá po všetky veky a objíma všetkých ľudí a národy, prekonáva každé zlo, ktoré je duch temnôt schopný prebudiť v ľudskom srdci a v ľudských dejinách a ktoré v našich časoch skutočne prebudil.

Ach, ako hlboko cítime potrebu zasvätenia ľudstva a sveta: pre náš súčasný  svet, v jednote so samým Kristom! Na Kristovom vykupiteľskom diele ma mať svet účasť prostredníctvom Cirkvi.

Vyjadruje to aj tento Rok vykúpenia: mimoriadne jubileum Cirkvi.

Buď požehnaná v tomto Svatom roku nad všetky stvorenia ty, Služobnica Pánova, ktorá si na svete najplnším spôsobom poslúchla Božie volanie!

Buď pozdravená ty, ktorá si plne zjednotená na vykupiteľskom zasvätení tvojho Syna! Matka Cirkvi! Osvecuj Boží ľud na cestách viery, nadeje a lásky! Osvecuj zvláštnym spôsobom národy, ktorých zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás. Pomôž nám žiť v pravde zasvätenia celej ľudskej rodiny a súčasného sveta Kristovi.

Zverujeme ti aj samotne zasvätenie sveta, vkladajúc ho do tvojho materinského Srdca.

Ó, Nepoškvrnene Srdce! Pomôž nám víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach ľudí, vo svojich nesmiernych dôsledkoch hrozí súčasnému životu, a zda sa, že uzatvára východisko do budúcnosti!

Od hladu a vojny, osloboď nás!

Od nukleárnej vojny, od nevypočitateľného sebazničenia, od každého druhu vojny, osloboď nás!

Od hriechov proti ľudskému životu od jeho počiatku, osloboď nás!

Od nenávisti a od ponižovania dôstojnosti Božích deti, osloboď nás!

Od každého druhu nespravodlivosti v spoločenskom, národnom a medzinárodnom živote, osloboď nás!

Od ľahkosti, s ktorou prekračujeme Božie prikázania, osloboď nás!

Od snáh zatieniť v srdciach ľudí samotnú Božiu pravdu, osloboď nás!

Od straty svedomia, citlivého na dobro a zlo, osloboď nás!

Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás!

Prijmi, Matka Kristova, toto volanie plne utrpenia všetkých ľudí! Plne utrpenia celých spoločnosti! Pomôž nám v sile Ducha Svätého víťaziť nad každým hriechom: nad hriechom človeka, nad hriechom sveta, nad hriechom v každom jeho prejave.

Nech sa ešte raz v dejinách sveta prejaví nekonečna spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej Lásky. Nech ona zastaví zlo! Premení svedomia! Nech sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci zjaví pre všetkých svetlo Nadeje!

Sestra Lucia osobne potvrdila, že tento akt slávnostného a všeobecného zasvätenia zodpovedá tomu, čo chcela Panna Maria (Sim, esta feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Marco de 1984“: „Áno, bolo uskutočnene tak, ako si ho priala Matka Božia 25. marca 1984“: list z 8. novembra 1989). Avšak nijaká ďalšia diskusia ani iné žiadosti nemajú opodstatnenie.

http://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fboh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk%2F

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.