Zmätok pre ‚Amoris laetitia’ – ‚bezpríkladný a ‚apokalyptický’. + Fatima – varovanie pred peklom.

Rím, 12.5.2017 (kath.net/LSN/jg) 020 565 – Zmätok okolo encykliky „Amoris laetitia“ je „bezpríkladný a apokalyptický“.

Týmito drastickými slovami opisuje Claudio Pierantoni, profesor patristiky a stredovekej filozofie na Univerzite v Chile súčasnú situáciu v Cirkvi.
„Nikdy predtým neobsahoval pápežský dokument nejasnosti v náuke Cirkvi! Pápež František síce nepodal jednoznačne heretické výpovede, jeho slová a konanie však „idú týmto smerom“, ako kritizuje Pierantoni v interview s Edwardom Pentinom z National Catholic Register.
Posolstvo „Amoris laetitia“ je implicitné, ako povedal profesor ďalej, ale veľmi jasné a odporuje dôležitým článkom viery!
„Dokument sprostredkuje jeho výpovede jasne, ale nepriamo! Nie je možné interpretovať ho v súlade s tradičnou náukou Cirkvi,“ hovorí Prof. Pierantoni. „Preto je nespravodlivé, ak sa vyčíta nesprávny výklad pápežského dokumentu tým biskupom, ktorí by vo svojich smerniciach znovu zosobášeným rozvedeným za istých predpokladov povolili sväté prijímanie. Títo biskupi pochopili pravý zmysel dokumentu! Skutočnosť, že pápež sám tieto smernice schválil, potvrdzuje moje chápanie veci,“ hovorí Prof. Pierantoni.
Odvolával sa tak na pápežovo schválenie smerníc, ktoré uverejnili biskupi Argentíny.
„Korektúra pápežského dokumentu je pravdepodobná,“ pokračoval profesor. „Kresťania nemajú iba povinnosť hovoriť pravdu, ale aj poukazovať na chyby. Inak by svoje poslanie plnili iba na polovicu! Možná korektúra by mohla prísť od nástupcu Františka alebo od kardinálov,“ ako očakáva Prof. Pierantoni.

 

 

Fatima – varovanie pred peklom.

Uplynulo 100 rokov od zjavenia Panny Márie v Portugalskej dedinke Fatima kde táto trom malým pastierikom ukázala peklo “ kde končia duše hriešnikov“.

Čo vlastne vtedy títo pastierikovia videli?

„Panna Mária nám ukázala veľké ohnivé more, ktoré sa zdalo, že je pod zemou. Démoni a duše, ponorení v tom ohni, boli akoby priehľadní a čierni alebo bronzoví, v podobe ľudí sa pohybovali v ohni, nesení plameňmi, ktoré vychádzali z nich samých, spolu s oblakmi dymu, padajúc zo všetkých strán podobne ako padajú iskry pri veľkých požiaroch, bez váhy a rovnováhy, medzi volaním a vzdychmi bolestí a beznádeje, ktoré vzbudzovali hrôzu a pôsobili trasenie od strachu. Démoni mali hrôzostrašné a odporné tvary neznámych a strašných zvierat, ale priehľadných a čiernych. Toto videnie trvalo len okamih. A vďaka našej dobrej nebeskej Matke, ktorá nás vopred uistila, že nás zoberie do neba (v prvom zjavení), inak myslím že by sme zomreli od strachu a hrôzy.
Potom sme pozdvihli oči k Panne Márii, ktorá nám s dobrotou a smútkom povedala:
Videli ste peklo, kam padajú duše biednych hriešnikov.“

Mnoho ľudí v dnešnej dobe spochybňuje možnosť zatratenia alebo inak povedané, že by sa jeho duša mohla ocitnúť po fyzickej smrti v pekle. Mnohí dokonca tvrdia že „strašiť “ peklom, čo značí hovoriť ľuďom o možnosti že by ich duša mohla skončiť raz na celú večnosť v pekle je dnes nevhodné.

Ježiš však rovnako strašiť peklom nemal problém. Tak isto vynikajúci strašiaci peklom sú: sv. Pavol, sv. Jakub, sv. Peter, sv. Ján.

Kristus spolu s vymenovanými vynikajúcimi svätcami z lásky k blížnemu ochotne robili „bu bu bu“ aby sa človek nad sebou zamyslel a neriskoval život vo večnom zatratení.

Nie je nič nebezpečnejšie ako ohlasovať Evanjelium bez príčiny a dôsledku jeho odmietnutia pre večný život:

Marek 16:
15 A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.
16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

Kto si chce nechať štekliť uši ružovým a dúhovým evanjeliom zabaleným v hodvábnej šále mäkkosti a príjemnosti bez každodenného kríža na pleci a odpútania sa od hriechu, a je to jedno či hriechu

smilstva, cudzoložstva, modloslužby, ohovárania, klamstva, vraždenia vrátane nenarodených detí, odmietania Boha, Ježiša Krista a ďalších hriechov proti láske a desatoru, riskuje stratu večného života nech ho hoci aj pochovajú do saténom vykladanej rakvy.

 

http://blog.hlavnespravy.sk/1519/fatima-varovanie-pred-peklom/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.