Káhira: Prvý proces za urážku kresťanstva! + Luteránsky biskup: František je „náš pápež“. + Poslanci Oklahomy: ‚Potrat je vražda’

Nemecko: ‘Jednota Cirkvi ohrozená’

Bonn, 18.5.2017 (kath.net/Blog Forum Deutscher Katholiken) 020 589 – Súčasná situácia cirkvi v Nemecku je precízne opísaná v dokumente, ktorý dal pápež nemeckým biskupom po návšteve Ad limina v Ríme.

Každý, kto s Cirkvou v Nemecku žije, to pozná. Nepochybne prišlo s otázkou správnej interpretácie Amoris Laetitia ďalšie zmätenie aj medzi lojálnymi a náuke Cirkvi vernými katolíkmi. Výsledkom je babylonské zmätenie jazykov.
Veriaci neprežívajú rozdielne výklady Amoris Laetitia len u teológov, ale aj u biskupov a biskupských konferencií. Martin Mosebach, známy spisovateľa a dramatik, hovorí: „Dnes nadhadzuje pápež sporné otázky, ale odmieta o nich rozhodnúť.“ Pápež je však ako pontifex, t. j. staviteľ mostov, zodpovedný za jednotu Cirkvi. Pretože názory v Cirkvi sa rozchádzajú a jej jednota je ohrozená.
Konzervatívni katolíci nerebelujú. Prosby o objasnenie nie sú nijakou rebéliou. Ak však zostanú bez odpovede, vedie to k frustrácii. Tá však ochromuje, uberá radosť z práce pre Cirkev a ochotu za ňu bojovať. Kto už nevie, či sám ide dobrou cestou a ako dnes vyzerá pápežovi lojálny katolík, cíti sa svojou cirkvou opustený. Je nútený sám brať rozhodnutia do rúk. Poukaz na svedomie ako poslednú inštanciu v mnohých prípadoch nepomáha, pretože požadované „vzdelané“ svedomie na mnohých miestach pre stroskotanú katechézu nie je dané. Veď veriaci očakávajú od pastierov právom jasnú a precíznu orientáciu.
Popri „vecnej“ stránke sa k tomu pridáva aj iné. Pápež a biskupi sú v očiach veriacich nielen zákonodarcami. Vzťah k nim má aj emocionálnu stránku. Aj keď pápež nesie titul „služobník Božích služobníkov“, je pre veriacich zástupcom Krista, ktorého by si chceli vážiť, ba milovať. Rastúca frustrácia a sklamanie aj u lojálnych katolíkov, vedie k tomu, že silné stránky pápeža ako zasadzovanie sa za slabých a sociálne odpísaných sa už nevnímajú. To by však bola katastrofa. Rozkladanie sa Cirkvi neprichádza z prenasledovania Cirkvi zvonka ale zvnútra.

Hubert Gindert

 

 

Káhira: Prvý proces za urážku kresťanstva!

Viedeň, 17.5.2017 (kath.net/KAP) 020 587 – V Egypte by podľa informácie nadácie „Pro Oriente“ mohlo dôjsť po prvý raz k procesu s vysokopostaveným islamským hodnostárom za urážku kresťanstva. Po veľkej ozvene pápežovej návštevy v Káhire došlo v Egypte k citlivému medzináboženskému „incidentu“ po tom, čo šejk Salem Abd-ul Jalil, bývalý podsekretár ministerstva pre islamské nadácie (Awqaf), v interview pre súkromnú televíziu vyhlásil, že kresťania a židia sú „neveriaci“. Odmietajú nasledovať názory Mohameda, pričom Jalil uviedol najmä náuku o Najsvätejšej Trojici.
Šejkove argumenty vyvolali ostrú verejnú kritiku, a zdôraznilo sa, že používa rovnaký jazyk ako džihádisti, ktorí zabíjajú koptských kresťanov. Minister pre nadácie Mohammed M. Gomaa okamžite reagoval a udelil šejkovi 10. mája zákaz kázať v mešitách. Prikázal, aby sa Abd-ul Jalil kresťanom ospravedlnil a označil „ako nie veľmi múdre diskutovať o náukách iných náboženstiev“. Nasledovali udania na šejka za „urážku náboženstiev“, aj od koptského právnika a ľudsko-právneho aktivistu Naguiba Gabriela. Proces sa má konať 25. júna.
Koptský katolícky biskup z Minya, Boutros Fahim Awad Hanna, označil postup egyptskej justície za pozoruhodný. Doteraz boli iba procesy proti kresťanom a moslimom za urážku islamu.
Šejk sa ospravedlňoval pred žurnalistami slovami, že si váži koptských bratov a ľutuje svoje vyjadrovanie pri argumentácii. No vyhlásil, že to, čo povedal, je jeho presvedčenie a bude ho brániť, dokiaľ bude žiť.
Sabri Ibada, súčasný podsekretár ministerstva Jalilové vyhlásenie kategoricky odmietol. Ide iba o súkromné názory a nijaký „náboženský úsudok“ – (fatvu).
Sekretár náboženskej komisie v parlamente Omar Hamroush, argumentoval vnútornou krízou Egypta, ktorú šejk Jalil priostril a preto to odsúdil.
„Kausa Abd-ul Jalil“ sa pridáva k polemike, ktorá postihla Univerzitu Al-Azhar. Po srdečnom prijatí pápeža Františka a medzinárodnej konferencii o pokoji išlo o vzťahy islamu k moderne. Prezident univerzity, šejk Ahmed Hosni Taha, pranieroval v televízii kritického islamského vedca Islama al Behairyho ako „odpadlíka“.
Behairy označil o. i. konferenciu o pokoji usporiadanú univerzitou ako „komédiu“ a nadviazal tak na svoju kritiku sunitskej univerzity, ktorú roky označuje za baštu zastaraného myslenia. Behairyho odsúdili v r. 2015 na 5 rokov väzenia. V decembri dostal milosť od prezidenta.

 

Interný spor na Al-Azhar pokračuje
V interview pre rímsku agentúru „AsiaNews“ Behairy povedal, že pápežova návšteva bola veľkou cťou pre Egypt. Pápež František náuky kresťanstva dokonale vyjadril, „ale očividne nechcel menovať korene nábožensky motivovaného násilia“ a umožniť nový začiatok a islamskými predstaviteľmi. „Medzináboženská konferencia o pokoji mala nesmierny úspech v médiách, ale fakticky sa nič nezmení. Kto sa oddáva ilúzii, že ´nábožensky´ motivovaný terorizmus ustúpi, je snílek,“ povedal Behairy.
Behairy zaútočil na veľkého imama Al-Azhar Ahmeda al-Tayyeba, lebo ten na konferencii označil postmodernú ideológiu a obchod so zbraňami za hlavné dôvody terorizmu. „To znamená, že osoba, ktorá ako prvá musí bojovať proti ´náboženskému´ terorizmu, nepozná ani príčiny jeho existencie!“ Ešte ostrejšie vystúpil Behairy proti náukám na Al-Azhare: „Neviem či veľký imam si je vedomý, že učebnice jeho inštitúcie nepripúšťajú inú interpretáciu ako štvanie k násiliu. A tieto interpertácie sa žiaľ ujímajú. Pretože terorizmus je priamo naviazaný na našu náuku s chápaním, ktoré je spred tisíc rokov! Želám si, aby sa veľký imam za to ospravedlnil aj za to, čo moslimovia v stredoveku aj novoveku napáchali.“
Kritický vedec žiadal, aby Al-Azhar stiahla učebnice zo stredoveku, ktoré sa predkladajú ako dedičstvo pravého islamu: „To, čo je v týchto knihách, je presne to, čo teroristi doslova do poslednej čiarky realizujú v praxi!“
Pre veľkého imama bola situácia veľmi chúlostivá. Prepustil tvrdého Tahu a nahradil ho dekanom Fakulty pre arabčinu, Mohammedom al Maharasawym.
Koptský pravoslávny biskup z Tanty, Boulos však povedal, že si nemyslí, že problémom je univerzita a nemožno ju dať do súvisu s džihádistami.

 

 

Luteránsky biskup: František je „náš pápež“

Viedeň, 17.05.2017 (KAP) 020 588 – Luteránsky biskup a generálny sekretár Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE), Michael Bünker, zdôraznil šťastné spojenie jubilea reformácie s pontifikátom Františka. „Skrze účasť Františka na začiatku osláv jubilea reformácie vo švédskom Lunde odpadá otázka, či možno reformáciu oslavovať, či možno oslavovať ‘rozkol’,“ vyhlásil Bünker v utorok na Jour-fixe Zväzu katolíckych publicistov vo Viedni.
Biskup označil Františka vzhľadom na utečeneckú otázku ako „nášho pápeža“. No nie všetci evanjelickí kresťania by v tomto pápeža nasledovali, „avšak ani všetci katolíci“.
Veľký prelom priniesol podľa biskupa jubilejný rok reformácie nielen na luteránsko-katolíckej svetovej úrovni, ale aj na rakúskej úrovni. „Bola to absolútne jedinečná udalosť, že nás Biskupská konferencia Rakúska pozvala na jesenné zasadnutie.“ Čo situáciu v Rakúsku odlišuje od Nemecka a Švajčiarska, to sú spoločné oslavy „1517/2017“ troch evanjelických cirkví – luteránov, reformovaných a metodistov. Vyvrcholením má byť sviatok reformácie 30. septembra na viedenskom námestí Rathausplatz.

 

Nijaký odklon v etických otázkach
To, že sú oslavy reformácie 1517 ekumenicky oprávnené, spočíva podľa Bünkera v dobrých následkoch reformácie aj pre katolicizmus. „Každá cirkev sa môže tešiť z nového objavenia Evanjelia.“ Oslavy sú však spojené s ľútosťou, lebo reformácia ťahala 200 rokov za sebou náboženské vojny, ako aj vypudzovanie ľudí. Prelomová tu bola prosba za odpustenie salzburského arcibiskupa Andreasa Rohrachera (1966).
Tretí ekumenický aspekt k roku reformácie je otázka spoločnej zodpovednosti. Tu sa v ostatných rokoch veľa udialo. Bünker odporoval názoru, že obe cirkvi sa v etických otázkach od seba odkláňajú. V otázke migrácie je veľká zhoda, v bioetike existuje „koridor“ s jasnými hranicami, čo nemožno akceptovať. To oddeľujúce nie je etika, ale náuka viery. Tu platí, čo kardinál Schönborn povedal na jeseň v Eisenstadte: „Je viac spájajúceho ako rozdeľujúceho, ale naďalej nás oddeľuje chápanie úradu a cirkvi.“
Biskup Bünker tiež povedal, že predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch, mieri k vyhláseniu konvergencie v úradoch a chápaní cirkvi. To by sa mohlo stať rovnako priekopnícke ako v r. 1999 v Augsburgu podpísané Spoločné vyhlásenie o náuke ospravedlnenia.
Kardinál Koch tiež hovorí so Svetovým luteránskym zväzom, ale vzhľadom na nový globálny konfesionálny vývoj pribral do dialógu za nového priameho partnera Katolíckej cirkvi aj Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe, GEKE.
Biskup povedal, že kardinál Koch má humor a vidí obraz jednoty Cirkvi vo forme radu domov a hovorí: „Každá cirkev má útulný dom a občas chodíme do susedného domu na kávičku.“ …
Biskup ďalej pripomenul, že na Západe pozorujeme v ostatných 30 rokoch oddeľovanie sa náboženstva od inštitúcie. Mnohí ľudia sú nábožensky založení, ale už nepatria do cirkvi, v ktorej sa narodili. Analogický je vývoj v politike. Aj tu je trend preč od strany smerom k volebným hnutiam, ako povedal biskup vzhľadom na Emmanuela Macrona a Sebastiána Kurza.

 

Trump rozširuje výnos o ochrane života

Washington D.C., 16.5.2017 (kath.net/jg) 020 582 – Americký prezident Donald Trump rozšíri platnosť výnosu „Mexiko City Policy“ na všetky ministerstvá a štátne orgány. Doteraz má iba ministerstvo zahraničných vecí a orgán pre rozvoj USAID zakázané finančne podporovať mimovládne organizácie, ktoré mimo USA vykonávajú potraty. Informoval o tom evangelikálny portál CBN News s odvolaním sa na zdroje v Bielom dome.
V januári uviedol prezident Trump znova do platnosti prezidentský výnos „Mexiko City Policy“, ktorý Barack Obama v r. 2009 zrušil. Ide o sumu asi 600 miliónov dolárov z daní Američanov. Novou úpravou s názvom „Protecting Life in Global Health Assistance“ (Ochrana života v globálnej zdravotnej starostlivosti) padne pod kritériá „Mexico City Policy“ vcelku 8,8 miliárd dolárov. Mimovládne organizácie, ktoré nebudú ochotné sa na tejto úprave podieľať, nedostanú nijaké finančné prostriedky z daní. Tieto prostriedky dostanú iné organizácie, ktoré pôsobia v súlade s politikou vlády USA, ako informovala agentúra CBN News.

 

Poslanci Oklahomy: ‚Potrat je vražda’

„Rozsudkom schvaľujúcim potrat najvyšší súd prekročil kompetencie!“

Oklahoma City, 17.5.2017 (kath.net/LSN/jg) 020 585 – Dom reprezentantov amerického štátu Oklahoma označil v rezolúcii potrat ako „vraždu“ a všetkých úradníkov štátu usmernil, aby zabránili usmrcovaniu nenarodených detí, pokiaľ je to pri ich kompetencii možné. Sudcovia zasa nemajú ovplyvňovať úpravy na ochranu nenarodených detí.
Rezolúcia 1004 nemá moc zákona, ale je to oficiálne politické vyhlásenie Domu reprezentantov.
V prvom odseku dokument uvádza dôvody tejto rezolúcie. Život človeka je „skrze Boží zákon a najvyššie zákony krajiny“ chránený, ako sa uvádza v úvode. Ako prvé sa cituje vyhlásenie o nezávislosti USA. To sa odvoláva na to, že „všetci ľudia sú stvorení na Boží obraz a preto sú vybavení neodňateľným právom na život“. Ústava USA zakazuje spolkovým štátom brať ľuďom „právo na život, slobodu a úsilie o šťastie“ bez riadneho súdneho procesu.
„Rozsudkom v procese Roe versus Wade, ktorým Najvyšší súd USA usúdil, že potrat je v súlade s americkou ústavou, najvyšší súd prekročil svoje kompetencie,“ uvádza sa v rezolúcii.

 

Učiteľka nosí rybu miesto krížika – zasa problém?

Berlín, 17.5.2017 (kath.net) 020 584 – Berlínska učiteľka, ktorú prinútili služobným príkazom zložiť krížik z retiazky na krku, sa teraz objavila na vyučovaní s príveskom v tvare rybky. Školská správa ani Evanjelická cirkev Berlín-Brandenburg údaje denníka „Berliner Zeitung“ zatiaľ nepotvrdili. Hovorkyňa Berlínskej školskej správy len uviedla, že učiteľka by musela zložiť aj tento symbol, ak je to naozaj náboženský symbol!
Ryba je od antiky poznávacím znamením kresťanov. V stredozemnej oblasti, kde kresťania v prvých storočiach žili, to bol nenápadný každodenný symbol. A okrem toho písmená gréckeho slova pre rybu, „ichtys“, znamenajú skratku kresťanského vyznania „Ježiš Kristus, Boží Syn, Vykupiteľ“.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.