Kontroverzné vyjadrenie hovorcu KBS o angažovaní sa kňazov v politike. + Biskupi sa angažujú verejne v prospech KDH a podporujú aj jednotlivé politické strany

Kontroverzné vyjadrenie hovorcu KBS (o. Martin Kramara) o angažovaní sa kňazov v politike

Ako už bolo povedané, je síce pravda, že Cirkev nemôže svojim kňazom diktovať súkromné politické presvedčenia. To však neznamená, že kňazi tieto presvedčenia môžu verejne prezentovať takým spôsobom, ktorý vzbudzuje dojem politickej angažovanosti predstaviteľov Cirkvi na podporu konkrétnej strany. Takto sa kňazi správať nesmú – a to nielen v prípade ĽSNS.

viac na: www.tkkbs.sk/view.php

…to, že kňazi nemôžu byť funkcionarmi v politických stránach je známe, ale žeby kňaz nemohol podporovať polit. stranu?
Ešte si pamätám ako Mons. Sečka nie lenže vyzýval k parlamentným voľbám, ale dokonca menoval stranu, ktoru bude voliť.
Zaujímalo by ma, na základe akého cirkev. zákona usudzuje, že kňaz nemôže podporovať polit. stranu, či dokonca vyzývať veriacich, aby ju podporili pri hlasovani?!
Napokon, ak je pravda to, čo hovorí, prečo biskupi tajne podporuju jednotlivé polit. strany?

Nemusíme hrať túto hru tieňov, aby bolo jasné ako je nevyhnutné nie len podporovať politikov, ale dokonca ich aj ustanoviť.

Problém nie je ani tak v tom, ktorý kňaz sa ku komu hlási, ale skôr v tom, že KBS sa nehlási ku nikomu (verejne) a to práve preto, lebo si neplní svoju povinnosť voči štátu, v ktorom žijú a majú jej ustanoviť vládu. Keby si tuto časť svojich povinnosti splnili, predišli by tak tomu, že veriaci (laici aj klerici) sa zufalo uchyľuju k polit.stranam, ktoré len navonok vizeraju ako kresťanské.

Takže tak, …

https://gloria.tv/article/rYytg7MadNhd3ox6Yw9akypiU

 

Nie je pravda, že Cirkev “nerieši” kňazov, ktorí verejne podporujú Kotlebu

Bratislava 26. mája (TK KBS) Vzhľadom na článok, ktorý zverejnil portál aktuality.sk, považujeme za potrebné ozrejmiť niekoľko skutočností.

Ako už bolo povedané, je síce pravda, že Cirkev nemôže svojim kňazom diktovať súkromné politické presvedčenia. To však neznamená, že kňazi tieto presvedčenia môžu verejne prezentovať takým spôsobom, ktorý vzbudzuje dojem politickej angažovanosti predstaviteľov Cirkvi na podporu konkrétnej strany. Takto sa kňazi správať nesmú – a to nielen v prípade ĽSNS. Kňazi, ktorí napriek tomu svojvoľným konaním verejne vyzývali k podpore politických strán, boli svojimi predstavenými vážne napomenutí.

Svedčí o tom napríklad nedávno medializované stanovisko redemptoristov ku konaniu pátra Miroslava Čajku, i list Mons. Jána Oroscha adresovaný všetkým kňazom, vrátane Jána Košiara a Ignáca Juruša, ktorých si trnavský arcibiskup predvolal a dôrazne osobne napomenul. Možno tiež dodať, že kňaz Ján Košiar bol po udalostiach v Trnave preložený mimo aktívnej pastorácie – do charitného domu v Cíferi.

Z vyjadrenia, že Cirkev svojim kňazom v demokratickej spoločnosti nemôže diktovať politické presvedčenie, je manipulatívne vyvodzovať uzáver, že nijakým spôsobom ani nereaguje na ich svojvoľné konanie, na ktoré im nedala žiaden mandát. V hraniciach možností kánonického práva Cirkev konala a bude konať. Zo správania niekoľkých kňazov je ale neprimerané usudzovať o postoji tisícov ďalších a celej Cirkvi v našej krajine.

Ak platí, že sa cirkev na Slovensku snaží rešpektovať sekulárny charakter štátu tým, že nedáva konkrétne odporúčania na podporu alebo nepodporu jednotlivých strán, neznamená to, že na základe jej postojov a vyjadrení sa človek dobrej vôle nedokáže zorientovať. Napokon: zodpovednosť rozhodovať o legitimite politických strán má v našej krajine štátna moc. Cirkev jej kompetenciu v tejto oblasti uznáva a jej rozhodnutia, samozrejme, rešpektuje.

Martin Kramara

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170526032

 


FKI diskutovalo s politikmi a kandidátmi na poslancov do NR SR

dňa 10. FEBRUÁR 2016
V piatok 5.2.2016 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií, na ktorom sa zúčastnili delegáti jednotlivých členských organizácií a pozvaní hostia. Účastníkom sa na úvod prihovoril v zastúpení otca biskupa Petra Rusnáka otec Vladimír Skyba. „Tak ako v hokeji, aj pre angažovaného kresťana sú dôležité mantinely a tými sú pravda a láska,“ povedal. V rámci programu dostala priestor na predstavenie Evanjelická diakonia, ktorá sa stala členskou organizáciou FKI koncom roka 2015. Súčasťou oficiálneho programu VZ FKI bolo schválenie hospodárskeho výsledku Fóra za minulý rok, prijatie správ o hospodárení a činnosti a diskusia o plánoch v roku 2016.

Študijná časť VZ FKI bola venovaná vzhľadom na blížiace sa voľby téme Kresťan a politika. FKI v rámci svojich valných zhromaždení pozýva na diskusie na aktuálne spoločenské témy významných verejných činiteľov. V ostatnom čase členovia Fóra mohli diskutovať napr. o problematike utečencov s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, o výsledkoch synody o rodine s arcibiskupom Zvolenským, o stave Rozhlasu a televízie SR s jej generálnym riaditeľom Václavom Mikom. Podujatie malo za cieľ povzbudiť k účasti na voľbách, dať členom, partnerom a hosťom príležitosť porozprávať sa s kandidátmi, ktorí sú z našich členských organizácií alebo sú našimi spolupracovníkmi a vypočuť si vízie jednotlivých politických zoskupení, v otázkach programových a hodnotových a v téme povolebnej spolupráce. Na túto časť programu boli pozvaní predsedovia strán Sieť, KDH, Most-híd a OĽaNO. Pozvanie prijali takmer všetci kandidáti, ktorí sú z našich členských organizácií alebo sú našimi spolupracovníkmi, z politikov predseda KDH Ján Figeľ, predseda OĽaNO Igor Matovič a podpredsedníčka Siete Katarína Macháčková. K výbornej dynamike podujatia prispel aj moderátor Pavol Demeš. Tri okrúhle stoly dali priestor na predstavenie sa protagonistov jednotlivých strán i na množstvo otázok “na telo” z publika.

Ján Figeľ uviedol, že KDH samo seba vníma ako hnutie Novembra ´89. Počas svojho pôsobenia vo vládach ale i počas opozície dosiahlo KDH významné úspechy, ktoré zostávajú základnými kameňmi demokracie na Slovensku, napr. presadenie územnej samosprávy, či formovanie vzťahu k Sv. Stolici a iným cirkvám alebo definovanie manželstva v ústave. Zásadné ideály, napr. v oblasti pro-life musia byť jasné pre všetkých členov KDH – aj keď je zrejmé, že ideály sa v reálnej politike dosahujú ťažko. Pripomenul, že Slovensku sa darilo vtedy, keď bolo viac jednoty medzi kresťanmi. Na otázku, aké hodnoty sa presadzujú v jednotlivých medzinárodných organizáciách, napr. OSN, odpovedal protiotázkou, či sledujeme, koho Slovensko na dôležité posty do zahraničia posiela. Veľa záleží od konkrétnych ľudí na jednotlivých postoch, od ich hodnotového ukotvenia i konkrétnej angažovanosti. Pripomenul tiež, že jednou z priorít KDH po voľbách bude zrušenie Stratégie ľudských práv. Predpokladá, že najbližšie parlamentné voľby prinesú zaujímavú a inovovanú zostavu poslancov za KDH. V politike sú potrební tak skúsení politici ako aj noví, mladí ľudia.

Katarína Macháčková, podpredsedníčka Siete a súčasná primátorka Prievidze, spolu s Ivanom Rončákom predstavili základné priority a smerovanie strany Sieť. Zároveň ponúkla aj svoj osobný príbeh, prečo sa rozhodla angažovať sa na komunálnej úrovni a ako v nej dozrelo rozhodnutie zmeniť svoju nezávislú pozíciu komunálnej a regionálnej poslankyne za stranícku, aj vo vysokej politike. Túži očistiť obraz politiky, aby ju mohli ľudia vnímať s dôverou, bez korupcie. Strana stojí na dvoch pilieroch: ľudia z regiónov a ľudia – odborníci. Na otázky o hodnotových líniách strany odpovedala, že strana v otázkach ako sú registrované partnerstvá, či potraty, sa nesnaží formovať spoločnú pozíciu, ale chce skôr osobným prístupom jednotlivých poslancov vnášať do politiky hodnoty. Pani Macháčková vyjadrila presvedčenie, že o jej hlasovaniach a hodnotovej orientácii nemusíme pochybovať.

Igor Matovič zdôraznil, že k vstupu do politiky ho inšpirovala najmä korupcia a rozkrádanie našich spoločných peňazí. Korupciu považuje za veľmi škodlivý fenomén, ktorý rozleptáva kresťanské hodnoty na Slovensku. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti chce vnášať kresťanské hodnoty predovšetkým cez jednotlivé konkrétne reformy aj v rodinnej politike. Ako príklad uviedol, že by sa príspevok pri narodení dieťaťa neplatil až po narodení dieťaťa, ale už po štvrtom mesiaci tehotenstva, čo by motivačne pôsobilo proti potratom. Otázku definovania manželstva v ústave nepovažuje až za takú dôležitú, keďže nemá bezprostredný vplyv na život ľudí. Definoval hnutie ako antikorupčné hnutie, ktoré dáva priestor novým ľuďom a do parlamentu priviedlo mnohých zapálených kresťanských aktivistov. Hnutie dáva priestor aj tým, ktorí sú liberálne zmýšľajúci. „Ale tým, že sme jedno spoločenstvo, jeden klub, trošku ich evanjelizujeme,“ vyjadril sa. Navyše, bývalí poslanci sú na súčasnej kandidátke umiestnení odzadu vrátane predsedu, ktorý kandiduje z posledného miesta. Na otázku, či OĽaNO má ambíciu byť súčasťou vlády a či by prípadní koaliční partneri museli uzatvárať zmluvu s každým poslancom osobitne, Igor Matovič informoval, že všetci kandidáti podpísali prehlásenie, v ktorom sa zaväzujú, že nevyslovia nedôveru vláde, ktorej súčasťou by bolo OĽaNO. Zároveň potvrdil, že je pripravený spolupracovať s ostatnými politickými stranami a vytvoriť alternatívu voči strane SMER.

Nasledovalo predstavenie sa kandidátov do parlamentu, ktorí sú aktívni v občianskom sektore v členských a partnerských organizáciách FKI. Bolo povzbudivé vidieť toľko schopných a angažovaných ľudí. Sú to kandidáti za KDH Renáta Ocilková Združenie katolíckych škôl Slovenska, Tomáš Kováčik Priatelia Quo Vadis o.z, Jozef Mikloško Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Marek Michalčík Fórum života, Maroš Čaučík eRko, Eva Grey a Peter Dobeš Fórum života, František Orlovský Donum Vitae, Daniel Slivka Duchovná rada Slovenského skautingu, Albín Maslaňák disident – Hlbiny, St.Egidio, Radovan Gondžúr Nadácia Antona Tunegu, KDMS, Ľubica Černá, NKOS. Za stranu Sieť Ivan Rončák Fórum pre verejné otázky a Katarína Macháčková. Kandidáti na kandidátnej listine OĽaNO-NOVA sú Veronika Remišová, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, členka predsedníctva FKI, Anna Verešová Áno pre život, Eduard Heger Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Erika Jurinová , Janka Šípošová a Richard Vašečka.

Predsedníčka FKI, Katarína Hulmanová, po stretnutí konštatovala: „Je pre mňa radostné vidieť spolu aktívnych laikov a kresťanských politikov. Očakávame, že vzájomný dialóg bude v rámci našej platformy pokračovať naďalej aj po voľbách a prinesie novú kvalitu v slovenskej politike a v spoločnosti. FKI ponúka takýto priestor pre dialóg a spoločnú službu kresťanských politikov, angažovaných laikov a cirkví.”

Na záver Eduard Filo, člen predsedníctva FKI, predstavil projekt ZKSM Si kľúčový, ktorý pozýva ľudí do volieb. Viac informácií o projekte je na webovej stránke www.siklucovy.sk.

Informovali Katarína Hulmanová, Pavol Kossey, Veronika Remišová, Lea Hagovská

http://fki.sk/fki-diskutovalo-s-politikmi-a-kandidatmi-na-poslancov-do-nr-sr/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.